UOB Personal Loan: Pilihan Bijak untuk Keperluan Kewangan Anda

UOB Personal Loan telah menjadi satu daripada pilihan pinjaman peribadi terkemuka di Malaysia, menawarkan kepada individu kemudahan kewangan yang fleksibel dan kompetitif.

Dalam artikel ini, kami akan menggali lebih lanjut tentang UOB Personal Loan, menyoroti ciri-ciri, kelebihan, dan syarat-syarat yang perlu anda ketahui sebelum membuat keputusan kewangan yang bijak. Sambutan kebebasan kewangan anda dengan Pinjaman Peribadi UOB!

Apa itu UOB Personal Loan

Pinjaman Peribadi UOB adalah produk kewangan yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) untuk individu yang memerlukan pembiayaan tambahan untuk pelbagai keperluan peribadi.

Ini adalah jenis pinjaman ansuran di mana peminjam menerima sejumlah wang tunai dalam satu bayaran sekaligus dan perlu membayar balik jumlah tersebut, beserta faedah yang berkenaan, dalam ansuran bulanan tetap semasa tempoh perjanjian pinjaman yang telah ditetapkan.

Ciri-ciri utama UOB Personal Loan termasuk kadar faedah yang kompetitif, tempoh pembiayaan yang fleksibel, dan jumlah pinjaman yang bervariasi bergantung kepada kelayakan individu. UOB Personal Loan juga menawarkan pelbagai faedah seperti ketiadaan perlukan penjamin atau cagaran, yuran pemprosesan yang rendah, dan kemudahan pembayaran ansuran bulanan yang mudah.

Peminjam yang layak untuk UOB Personal Loan perlu memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menjadi warganegara Malaysia berumur antara 21 hingga 55 tahun, dengan pendapatan minimum yang telah ditetapkan. Dalam kes ini, Pinjaman Peribadi UOB menjadi alternatif yang sesuai untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi tanpa perlu menggunakan aset sebagai cagaran.

A. Jenis Pinjaman Peribadi yang ditawarkan oleh UOB

Bank UOB menyediakan 1 jenis pinjaman peribadi, iaitu Pinjaman Peribadi UOB (UOB Personal Loan).

B. Syarat-syarat untuk Memohon UOB Personal Loan

Syarat-syarat untuk individu memohon UOB Personal Loan adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 21 hingga 55 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum:
 • RM24,000 (pekerja gaji)
 • RM36,000 (usahawan)
 • Pemegang Kad Kredit UOB selama sekurang-kurangnya 12 bulan

C. Dokumen yang diperlukan untuk Pinjaman Peribadi UOB

Semasa memohon UOB Personal Loan, dokumen-dokumen berikut diperlukan:

 • Pekerja gaji
 • Salinan MyKad (hadapan dan belakang) atau pasport
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Borang B/BE terkini dengan salinan resit pembayaran cukai, atau
 • Penyata bank 3 bulan terkini (yang menunjukkan transaksi kredit gaji), atau
 • Penyata KWSP 1 tahun terkini
 • Majikan sendiri
 • Salinan MyKad (hadapan dan belakang) atau pasport
 • Borang B/BE terkini dengan salinan resit pembayaran cukai
 • Penyata bank 3 bulan terkini (yang menunjukkan transaksi kredit gaji)
 • Sijil Pendaftaran Perniagaan Borang 9/24/49 (2 tahun dalam perniagaan yang sama)

Mengapa Perlu Memilih Pinjaman Peribadi UOB

 • UOB menawarkan jumlah pembiayaan yang berkisar dari RM5,000 hingga RM100,000 berdasarkan kelayakan dan sehingga RM50,000 hanya untuk mereka yang bekerja sendiri
 • Berdasarkan kelayakan, nikmati kadar faedah rata serendah 9.99% hingga 11.99% setahun
 • Tempoh pembayaran ditawarkan sehingga 5 tahun
 • Terdapat banyak lagi alasan mengapa anda perlu memilih Pinjaman Peribadi UOB.

Faedah UOB Personal Loan

Pinjaman Peribadi UOB dapat memberikan anda faedah-faedah berikut:

 • Tidak memerlukan penjamin atau cagaran
 • Tiada yuran pemprosesan
 • Jumlah pinjaman sehingga 6 kali gaji bulanan anda adalah mungkin
 • Nikmati ansuran bulanan serendah RM125
 • Tempoh pembayaran yang fleksibel sehingga 5 tahun

Yuran yang Termasuk dalam Pinjaman Peribadi UOB

Yuran tertentu termasuk, termasuk:

 • Cukai setem: Menurut Akta Cukai Setem 1949 (Diperbarui 1989)
 • Yuran penyelesaian awal: 3% daripada baki jumlah yang belum dibayar, mana-mana yang lebih tinggi
 • Yuran pembayaran lewat: 1% daripada jumlah yang tertunggak
 • Yuran Interbank GIRO (IBG): RM2 akan dipotong daripada jumlah pinjaman

Cara Mohon UOB Personal Loan

Untuk memohon UOB Personal Loan, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Penilaian Kelayakan: Pastikan anda memenuhi syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh UOB. Ini termasuk menjadi warganegara Malaysia berumur antara 21 hingga 55 tahun dengan pendapatan minimum yang telah ditetapkan.
 2. Dokumentasi: Persiapkan dokumen yang diperlukan, bergantung kepada sama ada anda seorang pekerja gaji atau seorang usahawan. Dokumen-dokumen biasa termasuk salinan MyKad (hadapan dan belakang) atau pasport, slip gaji atau borang cukai pendapatan, penyata bank, dan dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan oleh UOB.
 3. Permohonan: Anda boleh mengemukakan permohonan secara dalam talian melalui laman web rasmi UOB atau mengunjungi cawangan UOB terdekat untuk membuat permohonan secara langsung.
 4. Penilaian Permohonan: UOB akan menilai permohonan anda berdasarkan kelayakan dan maklumat yang anda berikan. Ini termasuk penilaian kredit anda.
 5. Kelulusan dan Penawaran: Sekiranya permohonan anda diluluskan, UOB akan memberikan penawaran pinjaman dengan butiran seperti jumlah pinjaman, kadar faedah, dan tempoh pinjaman. Sila baca dan fahami dengan teliti syarat-syarat dan terma-terma yang terkandung dalam penawaran ini.
 6. Tandatangan Perjanjian: Jika anda bersetuju dengan syarat-syarat dan terma-terma yang ditawarkan, tandatangani perjanjian pinjaman yang diberikan oleh UOB.
 7. Penerimaan Dana: Selepas tandatangan perjanjian, dana pinjaman akan disalurkan ke akaun bank anda. Anda boleh menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang telah anda nyatakan dalam permohonan anda.
 8. Bayaran Balik: Mulakan pembayaran ansuran bulanan seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pinjaman. Pastikan untuk membuat pembayaran tepat pada masanya untuk mengelakkan denda atau yuran lewat.

Baca juga: UOB Housing Loan.

Maklumat Lanjut tentang Pinjaman Peribadi UOB

Untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai UOB Personal Loan, anda boleh menghubungi

 • Pegawai Tele-pemasaran UOB di +60327832369 / +60327832370
 • melawat cawangan UOB

Terma-terma Biasa Pinjaman Peribadi

 • Per Annum (p.a.): Kadar faedah selama setahun dengan anggaran bahawa faedah dikompound tahunan.
 • Tempoh: Tempoh yang anda harus membayar pinjaman anda.
 • Prinsipal: Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta dari bank.
 • Kadar faedah: Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta dari bank.
 • Ansuran: Ansuran adalah jumlah tetap yang anda harus bayar pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tamat tempoh.
 • Denda: Yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah yang tertunggak jika anda lewat dalam pembayaran anda.
 • Lalai: Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar lebih dari tiga bulan.

Dalam dunia kewangan yang dinamik ini, Pinjaman Peribadi UOB telah menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari pembiayaan peribadi yang fleksibel dan patuh syariah.

Dengan berbagai kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan, ia mampu memberikan sokongan kewangan yang diperlukan untuk mencapai matlamat peribadi atau penyelesaian kewangan yang diingini.

Optimized by Optimole