UOB Housing Loan

UOB Housing Loan, atau Pinjaman Perumahan UOB, adalah satu daripada pilihan terkemuka untuk mereka yang ingin memiliki rumah impian mereka di Malaysia. Dengan penawaran yang komprehensif dan fleksibel, UOB telah menjadi rakan yang dipercayai dalam memudahkan rakyat Malaysia mencapai impian memiliki rumah sendiri.

Artikel ini akan menjelaskan dengan lebih mendalam mengenai Pinjaman Perumahan UOB, menyoroti ciri-ciri uniknya, kelebihannya, dan apa yang perlu anda ketahui sebelum membuat keputusan yang penting dalam pembiayaan perumahan anda.

Mari kita mula dengan merungkai segala yang perlu anda ketahui mengenai penyelesaian perumahan yang ditawarkan oleh UOB.

UOB Housing Loan

UOB Housing Loan, atau Pinjaman Perumahan UOB, merupakan satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (UOB) kepada individu yang ingin membeli atau memiliki rumah di Malaysia. Pinjaman ini adalah salah satu daripada banyak produk kewangan yang ditawarkan oleh UOB untuk membantu individu mencapai impian mereka memiliki rumah sendiri.

Pinjaman Perumahan UOB membolehkan individu untuk mendapatkan pembiayaan untuk pembelian rumah, pembaikan rumah, atau tujuan lain yang berkaitan dengan perumahan. Ia menawarkan pelbagai ciri-ciri dan kelebihan yang boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan, termasuk kadar faedah yang kompetitif, tempoh pembiayaan yang fleksibel, dan kemudahan pembayaran yang mudah.

Selain itu, UOB Housing Loan juga boleh disesuaikan dengan pelbagai jenis hartanah, seperti rumah kediaman, kondominium, atau apartmen. Pelanggan juga akan mendapat manfaat daripada penyelesaian perumahan yang disesuaikan dengan keadaan kewangan mereka.

A. Jenis Pinjaman Perumahan UOB Housing Loan

UOB Bank menyediakan 3 jenis pinjaman perumahan:

 • iNTELLIGENT Home Loan
 • iNTELLIGENT Retail Loan (Hartanah Komersial)
 • Flexi Mortgage

B. Kelayakan Memohon UOB Housing Loan

 • Warganegara Malaysia dan bukan warganegara Malaysia (visa kerja yang sah selama lebih dari 1 tahun)
 • Berumur antara 21 hingga 70 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum RM24,000

C. Dokumen yang Diperlukan untuk UOB Housing Loan

iNTELLIGENT Home Loan / Flexi Mortgage

Salaried employee (Pekerja bergaji):

 • Borang permohonan
 • Salinan Perjanjian Jual Beli / resit tempahan / Surat Tawaran dari pemaju
 • Salinan MyKad (hadapan dan belakang)
 • Salinan slip gaji terkini dan penyata bank
 • Borang EA terkini / penyata EPF terkini

Self-employed (Pekerja bebas):

 • Borang permohonan
 • Salinan Perjanjian Jual Beli / resit tempahan / Surat Tawaran dari pemaju
 • Salinan MyKad (hadapan dan belakang)
 • Sijil Pendaftaran Perniagaan: Borang 9, 24, dan 49
 • Penyata kewangan diaudit dan Perolehan dan Rugi
 • Penyata bank 6 bulan terkini
 • Borang BE 1 tahun terkini

iNTELLIGENT Retail Loan (Hartanah Komersial)

 • Borang permohonan
 • Salinan Perjanjian Jual Beli / resit tempahan / Surat Tawaran dari pemaju
 • Salinan MyKad (hadapan dan belakang)
 • Sijil Pendaftaran Perniagaan: Borang 9, 24, dan 49
 • Penyata kewangan diaudit dan Perolehan dan Rugi
 • Penyata bank 6 bulan terkini
 • Borang BE 1 tahun terkini

D. Kelebihan dan Kekurangan UOB Housing Loan

Kelebihan Pinjaman Perumahan UOB:

 • Ia menyediakan pelbagai pilihan pembiayaan pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan anda.
 • Selamatkan sehingga 95% pembiayaan, termasuk MRTA.*
 • Anda boleh mendapatkan pembayaran balik yang fleksibel & menarik balik wang lebihan anda pada bila-bila masa.*
 • Nikmati tempoh pinjaman sehingga 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, mana-mana yang lebih awal.*
 • Kadar faedah yang menarik (dikira atas baki harian).*

*Bergantung kepada pinjaman perumahan yang dipilih.

Kekurangan Pinjaman Perumahan UOB:

 • Syarat Kelayakan Ketat: Seperti semua pembiayaan perumahan, UOB Housing Loan mempunyai syarat-syarat kelayakan yang ketat, termasuk keperluan pendapatan minimum. Ini mungkin menjadi halangan untuk sesetengah individu yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.
 • Risiko Faedah Kenaikan: Walaupun kadar faedah yang kompetitif mungkin menjadi kelebihan, ia juga boleh menjadi kekurangan jika kadar faedah meningkat secara mendadak, menyebabkan pembayaran bulanan yang lebih tinggi.
 • Yuran dan Caj Tambahan: Terdapat yuran dan caj yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan, termasuk yuran pemprosesan dan caj guaman. Ini adalah kos tambahan yang perlu diambil kira oleh pelanggan.
 • Kemungkinan Penalti Lebih Awal: Pelanggan perlu berhati-hati dengan terma-terma mengenai penalti untuk pembayaran lebih awal atau pelunasan pinjaman sebelum tamat tempoh. Penalti ini boleh memberi kesan kepada perancangan kewangan.

Persiapan Sebelum Memohon UOB Housing Loan

Terdapat beberapa perkara yang perlu anda fahami sebelum memohon pinjaman perumahan seperti yang disenaraikan di bawah:

 • Interest Rates (Kadar Faedah)
  Anda perlu menyedari kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar faedah berubah.
 • Type of Loan (Jenis Pinjaman)
  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman ansuran, pinjaman separa, atau pinjaman fleksi.
 • Lock-in Period (Tempoh Kunci)
  Mengetahui tempoh kunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan mendadak untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula, atau penjualan harta anda.
 • Margin of Finance (Margin Pembiayaan)
  Anda perlu memahami margin pembiayaan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan membenarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai yang perlu anda bayar di muka untuk hartanah tersebut.
 • Fees (Yuran)
  Yuran termasuk yuran guaman, yuran duti setem, yuran lewat, yuran penyelesaian awal, dan lain-lain.
 • Type of Bank (Jenis Bank)
  Bank yang anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, terma, dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank di mana anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Caj/Yuran yang Termasuk dalam UOB Housing Loan

Di bawah adalah beberapa yuran yang dikenakan dalam Pinjaman Perumahan OCBC Bank:

 • Withdrawal fee: RM50.
 • Late payment fee: 1% daripada jumlah tertunggak.
 • Early settlement fee: Seperti yang dikehendaki oleh Akta Duti Setem 1949 (Diterbit Semula 1989).
 • Letter for EPF withdrawal fee: RM20.
 • Processing fee: RM200.
 • Redemption statement: RM50 setiap permintaan.

Baca juga:

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan UOB Bank,

 • Hubungi UOB di +60326128121
 • Lawati cawangan UOB yang terdekat

Terma UmumPinjaman Perumahan

 • Lock-in period: Tempoh di mana anda akan dikenakan hukuman jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda berkisar dari 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.
 • Margin of Finance (MOF): Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank untuk pinjaman anda menentukan berapa banyak wang tunai yang perlu anda bayar di muka untuk hartanah.
 • Interest rates: Ia adalah jumlah wang yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah pokok.
 • Valuation: Anggaran nilai hartanah dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.
 • Base rate: Kadar asas adalah kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank-bank komersial untuk pinjaman.
 • Base Lending Rates (BLR): Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos meminjamkan wang untuk dipinjamkan kepada peminjam.
 • Refinancing: Membayar pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat yang baru.

Dengan penawaran yang luas, termasuk kadar faedah yang bersaing, fleksibiliti pembiayaan, dan pelbagai jenis pinjaman perumahan, UOB telah memudahkan banyak individu mencapai impian mereka memiliki rumah sendiri.

Optimized by Optimole