UOB Fixed Deposit: Faedah Tinggi, Keselamatan Terjamin

Dalam dunia kewangan yang serba berubah, pelaburan yang bijak adalah kunci kepada pertumbuhan kewangan yang mapan. Salah satu pilihan pelaburan yang popular dan selamat adalah deposit tetap, dan UOB hadir sebagai penawar utama dalam bidang ini.

Dengan kadar faedah yang kompetitif dan jaminan keselamatan deposit anda, artikel ini akan membawa anda ke dalam dunia UOB Fixed Deposit. Mari ketahui kelebihan, syarat-syarat, dan cara anda boleh memanfaatkannya untuk meraih matlamat kewangan anda dengan bijak.

Mengenai UOB

United Overseas Bank Limited, atau lebih dikenali sebagai UOB, beribu pejabat di Singapura dengan cawangan di kebanyakan negara di Asia Tenggara. UOB menyediakan perkhidmatan perbankan komersial dan korporat, perkhidmatan kewangan peribadi, perbankan peribadi, dan perkhidmatan pengurusan aset, serta perkhidmatan kewangan korporat, modal ventura, pelaburan, dan insurans. Terdapat 19 cawangan di Singapura dan lebih daripada 500 pejabat di 19 negara.

Apa itu UOB Fixed Deposit?

Deposit Tetap UOB atau UOB Fixed Deposit adalah bentuk pelaburan di mana pelanggan mendepositkan sejumlah wang ke dalam akaun mereka untuk tempoh yang telah ditetapkan, dengan kadar faedah yang tetap. Ia mempunyai beberapa ciri, kelebihan, dan kekurangan seperti berikut:

Ciri-Ciri UOB Fixed Deposit:

 • Kadar Faedah Tetap: Deposit Tetap UOB menawarkan kadar faedah yang ditetapkan pada permulaan pelaburan. Kadar ini akan kekal tetap sepanjang tempoh pelaburan.
 • Tempoh Pelaburan Fleksibel: Pelanggan boleh memilih tempoh pelaburan yang sesuai dengan keperluan mereka, dari beberapa bulan hingga setahun.
 • Minimum Deposit Yang Rendah: UOB membolehkan pelanggan mula dengan jumlah deposit yang rendah, menjadikannya mudah diakses oleh pelbagai lapisan masyarakat.
 • Perlindungan PIDM: Deposit di UOB dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) sehingga had yang ditetapkan, memberikan keyakinan keselamatan kepada pelabur.

Kelebihan UOB Fixed Deposit:

 • Kadar Faedah Kompetitif: UOB menawarkan kadar faedah yang kompetitif, memberikan peluang kepada pelanggan untuk mendapatkan pulangan yang baik dari pelaburan mereka.
 • Keselamatan Deposit: Pelaburan dalam Deposit Tetap UOB memberikan keselamatan kepada pelanggan kerana ia dilindungi oleh PIDM, yang bermaksud jumlah deposit yang dilindungi jika berlaku kejadian yang tidak diingini.
 • Pelaburan Dalam Ringgit Malaysia: Deposit Tetap UOB boleh dilakukan dalam Ringgit Malaysia (RM), menjadikannya sesuai untuk pelabur tempatan.

Kekurangan UOB Fixed Deposit:

 • Kehilangan Faedah untuk Pengeluaran Awal: Jika pelanggan mengeluarkan dana sebelum mencapai tempoh matang, mereka mungkin kehilangan sebahagian atau keseluruhan faedah yang dijangkakan.
 • Kadar Faedah yang Tetap: Meskipun kestabilan kadar faedah adalah kelebihan dalam beberapa aspek, ia juga bermaksud pelanggan mungkin tidak mendapat faedah tambahan jika kadar faedah semasa pasaran meningkat.

A. Jenis Deposit Tetap yang Ditawarkan oleh UOB

UOB menawarkan 1 jenis deposit tetap, iaitu UOB Fixed Deposit (Deposit Tetap UOB).

B. Kelayakan Memohon Deposit Tetap UOB

Anda layak memohon Deposit Tetap UOB jika anda:

 • Warganegara Malaysia atau warga asing dengan pengenalan yang sah.
 • Sekurang-kurangnya berumur 18 tahun.

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Memohon UOB Fixed Deposit

Dokumen yang diperlukan untuk memohon Deposit Tetap UOB adalah seperti berikut:

 • Salinan bil utiliti terkini anda (bil telefon, air, atau elektrik yang jelas menyatakan nama dan alamat rumah anda).
 • Surat pekerjaan atau permit pelajar bagi warga asing yang bekerja atau belajar di Malaysia.

Apa yang Perlu Saya Ketahui Sebelum Memohon Deposit Tetap?

 • Kadar Faedah: Anda perlu mengetahui kadar faedah semasa matang untuk memastikan anda mendapat jumlah pulangan yang besar. Kadar faedah berbeza dari bank ke bank dan tempoh ke tempoh.
 • Tempoh: Bank yang berbeza menawarkan tempoh yang berbeza, bermula dari 1 bulan hingga beberapa tahun. Pilih yang sesuai dengan keperluan dan matlamat kewangan anda.
 • Hidden Fees (Yuran tersembunyi): Ia penting untuk mengenal pasti semua kos yang dikenakan untuk mengelakkan pengeluaran lebih dari yang dijangka.
 • Penalti: Anda perlu diberitahu jumlah penalti untuk mengetahui apa yang perlu dijangka jika anda perlu mengeluarkan wang sebelum matang.
 • Bank: Mengetahui perkhidmatan pelanggan dan reputasi bank yang anda rancang untuk memohon akaun deposit tetap adalah langkah penting! Lakukan penyelidikan menyeluruh sebelum membuat keputusan tentang bank.

Mengapa Saya Perlu Memilih UOB Fixed Deposit?

Antara sebab-sebab lain, anda perlu memilih Deposit Tetap UOB kerana:

 • Kadar faedah pada deposit tetap anda adalah kompetitif, yang bermaksud anda boleh mendapatkan lebih banyak wang.
 • Mendapatkan faedah yang lebih tinggi dalam persekitaran berisiko rendah.
 • Pastikan bahawa deposit anda dalam tangan yang selamat dengan PIDM. Mereka akan menginsuranskan jumlah yang didepositkan sehingga RM250,000!

Berapakah Tempoh Deposit Tetap UOB?

Maksimum tempoh 12 bulan.

Berapakah Jumlah Minimum yang Perlu Didepositkan ke dalam UOB Fixed Deposit?

Jumlah minimum deposit adalah RM500.

Berapakah Yuran untuk Deposit Tetap UOB?

 • Cukai setem: RM10
 • Caj perkhidmatan kehilangan sijil deposit tetap: RM5

Apakah yang Berlaku jika Saya Mengeluarkan Wang Saya Sebelum Maturity?

Anda boleh mengeluarkan dan berhenti melabur pada bila-bila masa, tetapi mungkin ada caj penalti, dan keuntungan faedah anda akan hilang.

Baca juga: UOB Gold Investment.

Maklumat Lanjut UOB Fixed Deposit

Untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai Deposit Tetap UOB, sila layari laman web rasmi UOB atau cawangan UOB yang terdekat.

Istilah-istilah Biasa dalam Deposit Tetap

Berikut adalah beberapa istilah yang biasa dalam deposit tetap:

 • Kadar Faedah (Interest Rate): Ini adalah kadar yang ditawarkan oleh bank kepada pelabur sebagai ganjaran untuk menyimpan wang dalam deposit tetap. Ia biasanya dinyatakan sebagai kadar peratusan tahunan (p.a.).
 • Tempoh (Tenure): Tempoh merujuk kepada jangka masa atau tempoh masa tertentu yang pelabur bersetuju untuk mengunci wang mereka dalam deposit tetap. Ia boleh berjangka dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.
 • Maturity (Matang): Ini adalah tarikh di mana deposit tetap mencapai akhir tempoh dan jumlah asal yang didepositkan, bersama dengan faedah yang terkumpul, dibayar kepada pelabur.
 • Faedah (Interest): Faedah adalah jumlah yang diperoleh oleh pelabur daripada deposit tetap mereka. Faedah ini boleh dijana setiap bulan atau setiap tahun, bergantung kepada perjanjian.
 • Pengeluaran Awal (Premature Withdrawal): Ini merujuk kepada pengeluaran wang dari deposit tetap sebelum mencapai tarikh matang. Bank mungkin mengenakan penalti atau mengurangkan kadar faedah jika pengeluaran awal berlaku.
 • Penalti (Penalty): Penalti adalah caj tambahan yang mungkin dikenakan oleh bank jika pelabur melakukan pengeluaran awal atau melanggar syarat-syarat deposit tetap.
 • Pengeluaran Separa (Partial Withdrawal): Ini adalah tindakan pengeluaran sebahagian daripada jumlah wang yang didepositkan dalam deposit tetap sebelum mencapai tarikh matang. Pelabur mungkin dikenakan syarat-syarat tertentu untuk pengeluaran separa.
 • PIDM (Perbadanan Insurans Deposit Malaysia): PIDM adalah badan insurans yang melindungi deposit pelabur sehingga had tertentu jika bank mengalami masalah kewangan. Ini memberikan keselamatan tambahan kepada pelabur.
 • Overdraft (Overdraft Facility): Overdraft adalah kemudahan yang mungkin diberikan kepada pelabur yang mempunyai deposit tetap untuk mendapatkan pinjaman tunai melebihi baki mereka dalam akaun semasa.
 • Kaedah Tawarruq: Kaedah ini digunakan dalam pelaburan deposit tetap patuh Shariah (seperti deposit tetap Islam) dan melibatkan pembelian dan penjualan komoditi untuk menjana faedah.

Memahami istilah-istilah ini adalah penting untuk membuat keputusan pelaburan yang bijak dan untuk menguruskan deposit tetap dengan berkesan.

Optimized by Optimole