Tabung Darul Iman: Sokongan untuk Penyakit Kronik, Musibah, dan Kebajikan STDI

Tabung Darul Iman, juga dikenali sebagai ‘TDI,’ adalah inisiatif yang bermakna dan penyelamat dalam membantu individu yang menghadapi penyakit kronik, musibah, serta keperluan kewangan berkaitan kebajikan melalui program Sokongan Untuk Penyakit Kronik, Musibah, dan Kebajikan STDI. Program ini telah menjadi mercu tanda dalam memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan di seluruh negara.

Dalam artikel ini, kita akan merungkai maklumat penting tentang Tabung Darul Iman, mengenal pasti siapa yang layak untuk mendapatkan bantuan, serta mengimbas beberapa kejayaan serta impak positif yang telah dihasilkan oleh program ini dalam membantu mereka yang memerlukan, menjadikan Malaysia sebuah tempat yang lebih bersatu dan prihatin.

Apa itu Tabung Darul Iman?

Tabung Darul Iman merupakan penggabungan tiga tabung sedia ada, iaitu Tabung Darul Iman, Tabung Bantuan Penyakit Kronik, dan Dana Kebajikan Sosial Perubatan, dengan tujuan menguruskan dan menyelaraskan bantuan secara sistematik dan efisien.

Tabung Darul Iman, sering dirujuk sebagai ‘TDI,’ adalah sebuah inisiatif kemanusiaan yang diwujudkan untuk membantu individu dan keluarga yang menghadapi cabaran kewangan dalam pelbagai bentuk, seperti penyakit kronik, musibah, dan kebajikan.

Program ini bertujuan untuk memberikan sokongan kepada golongan yang memerlukan dalam masyarakat Malaysia. Ia diuruskan oleh kerajaan negeri dalam usaha untuk meringankan beban kewangan yang dihadapi oleh individu yang mungkin kurang bernasib baik atau mengalami kesukaran ekonomi.

Tabung Darul Iman membawa bersama sumbangan sukarela dari masyarakat serta sumber kewangan kerajaan untuk membantu golongan yang memerlukan. Program Sokongan Untuk Penyakit Kronik, Musibah, dan Kebajikan STDI merupakan salah satu program di bawah Tabung Darul Iman yang memberi tumpuan kepada golongan yang menghadapi cabaran kesihatan, musibah, atau kebajikan, dan memberikan bantuan kewangan serta sokongan moral yang penting bagi mereka yang memerlukan.

Tabung Darul Iman adalah contoh baik kepedulian sosial dan kesatuan dalam masyarakat Malaysia untuk membantu mereka yang memerlukan dalam masa-masa sukar.

Jenis Bantuan

Berikut adalah beberapa jenis bantuan yang disediakan oleh Tabung Darul Iman:

 • Bantuan perubatan untuk pesakit kronik
 • Bantuan untuk individu yang ditimpa musibah seperti kehilangan rumah akibat ditimpa musibah
 • Bantuan kepada pelajar yang kurang berkemampuan
 • Bantuan untuk usahawan mikro
 • Bantuan untuk fakir miskin dan anak yatim

Syarat Permohonan Tabung Darul Iman

Anda boleh mengemukakan permohonan untuk tujuan bantuan kewangan jika memenuhi syarat-syarat permohonan seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berdomisil di Terengganu (Rakyat Negeri Terengganu atau menetap melebihi 10 tahun dan mendapat sokongan pemimpin Tempatan)
 • Pemohon hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihanraya sebagai pemilih di Negeri Terengganu
 • Perlukan bantuan
 • Lengkapkan dokumen yang diperlukan

Dokumen Yang Diperlukan

Sila sertakan dokumen-dokumen berikut:

 • Salinan Sijil Kelahiran Pemohon (kanak-kanak) / Kad Pengenalan Pemohon / Ibu dan Bapa / Penjaga.
 • Salinan Sijil Kerakyatan Negeri Terengganu / Akaun Bermastautin jika berkaitan.
 • Salinan surat / bukti lain yang memperakukan telah berdaftar sebagai pemilih Pilihanraya di Negeri Terengganu.
 • Surat / laporan pengesahan daripada agensi Kerajaan yang berkaitan (bagi maksud bantuan musibah) atau surat / laporan pengesahan dari Pegawai / Pakar Perubatan Kerajaan bagi maksud Bantuan Perubatan.
 • Salinan Buku Akaun Pesakit dan Penama jika berkaitan.
 • Dokumen-dokumen lain yang menyokong permohonan.

Catatan: Hanya permohonan yang disertakan dengan maklumat lengkap akan diproses.

Cara Permohonan Tabung Darul Iman

 1. Pemahaman Program: Langkah pertama adalah memahami program Tabung Darul Iman yang anda ingin memohon. Pastikan anda tahu jenis bantuan yang disediakan, syarat kelayakan, dan dokumen yang diperlukan.
 2. Dokumen Persediaan: Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kad pengenalan, sijil kelahiran, surat doktor (jika berkaitan dengan penyakit kronik), dan mana-mana dokumen sokongan yang diperlukan.
 3. Lawati Laman Web Rasmi: Lawati laman web rasmi Tabung Darul Iman yang berkaitan dengan negeri anda. Laman web ini biasanya akan menyediakan maklumat terkini mengenai program, syarat permohonan, dan cara mengisi borang permohonan.
 4. Baca Panduan Permohonan: Baca dengan teliti panduan permohonan yang disediakan dalam laman web. Pastikan anda memahami semua langkah yang perlu diambil.
 5. Isi Borang Permohonan: Isi borang permohonan mengikut arahan yang diberikan. Pastikan semua maklumat yang diperlukan diisi dengan betul.
 6. Sertakan Dokumen Sokongan: Lampirkan semua dokumen yang diperlukan bersama-sama dengan borang permohonan. Pastikan dokumen-dokumen ini adalah lengkap dan sah.
 7. Hantar Permohonan: Hantar borang permohonan dan dokumen sokongan ke alamat yang dinyatakan dalam panduan permohonan. Pastikan anda mematuhi tarikh tutup permohonan jika ada.
 8. Tunggu Keputusan: Selepas menghantar permohonan, anda perlu bersabar dan menunggu keputusan. Keputusan permohonan anda akan diberitahu oleh Tabung Darul Iman melalui surat atau cara lain yang dinyatakan.
 9. Tindakan Selanjutnya: Jika permohonan anda diluluskan, ikuti arahan yang diberikan oleh Tabung Darul Iman untuk mengambil bantuan atau manfaat yang diberikan. Jika permohonan anda ditolak, anda boleh mencari penjelasan atau tindakan yang perlu diambil jika ada.

Contoh langkah-langkahnya adalah seperti berikut:

Permohonan Online

Anda boleh memohon secara dalam talian melalui Portal Sekretariat Tabung Darul Iman.

Pemohon perlu mengisi borang permohonan dalam talian dan mencetaknya.

Permohonan Manual

Anda boleh membuat permohonan secara manual dengan mencetak borang permohonan dalam talian atau mengambil borang tersebut di pejabat Sekretariat atau Pusat Khidmat Masyarakat DUN.

Unduh borang:

Pemohon perlu mengisi borang tersebut dengan tangan atau manual.

*Pemohon perlu menyertakan dokumen sokongan berikut:

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Laporan Polis / JKM
 • Laporan Bomba / Perubatan
 • Surat Kerakyatan Negeri Terengganu

Borang permohonan perlu dihantar ke Pusat Khidmat Masyarakat DUN atau pejabat Sekretariat untuk diproses.

Catatan: Setiap permohonan untuk Bantuan Musibah mesti dihantar secara manual ke pejabat Sekretariat.

Semakan Status Permohonan

Pemohon boleh memeriksa status permohonan melalui link berikut: http://stdi.terengganu.gov.my/semakan_kelayakan.php

Baca juga:

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut mengenai cara permohonan Tabung Darul Iman, adalah penting untuk merujuk kepada:

Pejabat Sekretariat Tabung Darul Iman
Lot PT 60254, Tingkat Bawah, 1 & 2, Dataran Alamanda, Jalan Sultan Sulaiman, 20000 Kuala Terengganu.

Telefon: 09-623 3535 / 624 3535
Faks: 09-625 1212

Optimized by Optimole