Standard Chartered Bank Fixed Deposit

Simpanan Tetap Standard Chartered Bank adalah salah satu pilihan pelaburan yang semakin popular di kalangan penduduk Malaysia. Bank ini tidak hanya menjadi yang tertua di negara ini, tetapi juga menawarkan pelbagai kelebihan yang menjadikannya pilihan bijak bagi mereka yang ingin menjaga wang mereka dengan selamat dan pada masa yang sama mendapatkan pulangan yang baik.

Dalam artikel ini, kami akan meneroka dengan lebih terperinci tentang apa yang membuat Standard Chartered Bank Fixed Deposit begitu menarik, serta perkara-perkara yang perlu anda ketahui sebelum memilihnya sebagai pelaburan anda.

Mengenai Standard Chartered Bank

Standard Chartered Malaysia bangga menjadi bank pertama dan tertua di negara ini. Sukar untuk dipercayai bahawa mereka telah wujud sejak tahun 1875, ketika cawangan pertama mereka dibuka di Beach Street, Penang! Standard Chartered Bank menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan yang sesuai dengan keperluan individu, perniagaan kecil, dan syarikat besar. Mereka menyediakan produk perbankan runcit seperti pinjaman korporat dan institusi bersama dengan perkhidmatan penting lain.

Apa itu Standard Chartered Bank Fixed Deposit?

Standard Chartered Bank Fixed Deposit (Simpanan Tetap Standard Chartered Bank) adalah satu bentuk pelaburan yang ditawarkan oleh Standard Chartered Bank Malaysia. Ia adalah satu cara di mana individu dan perniagaan boleh menyimpan wang mereka dengan bank untuk tempoh tertentu dengan kadar faedah yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan Simpanan Tetap Standard Chartered Bank:

Ciri-ciri Standard Chartered Bank Fixed Deposit:

 • Tempoh Fleksibel: Simpanan Tetap Standard Chartered Bank menawarkan pelbagai tempoh, termasuk tempoh pendek dan panjang, yang boleh dipilih oleh pelanggan mengikut keperluan dan matlamat kewangan mereka.
 • Faedah yang Dijamin: Anda dijamin oleh bank bahawa anda akan menerima pulangan tertentu berdasarkan kadar faedah yang ditawarkan semasa membuka simpanan tetap.
 • Pelbagai Pilihan Pelanggan: Simpanan Tetap ini tersedia untuk pelbagai jenis pelanggan, termasuk individu, perniagaan kecil, syarikat korporat, dan organisasi bukan untung.
 • Kepatuhan Syariah: Produk ini adalah Shariah-compliant, menjadikannya sesuai untuk pelanggan yang mematuhi prinsip-prinsip kewangan Islam.

Kelebihan Standard Chartered Bank Fixed Deposit:

 • Pendapatan Tambahan: Simpanan Tetap dapat membantu anda mendapatkan pendapatan tambahan dari wang yang tidak digunakan, berbanding hanya meletakkan wang dalam akaun simpanan biasa.
 • Pilihan Tempoh: Anda boleh memilih tempoh yang sesuai dengan matlamat kewangan anda, sama ada untuk jangka pendek atau jangka panjang.
 • Kepastian Pulangan: Kadar faedah yang ditetapkan memberikan kepastian berapa banyak faedah yang akan anda terima pada akhir tempoh.

Kekurangan Standard Chartered Bank Fixed Deposit:

 • Pengeluaran Awal: Sekiranya anda perlu mengeluarkan wang sebelum tempoh tamat, anda mungkin akan dikenakan penalti yang boleh mengurangkan faedah yang anda terima.
 • Kadar Faedah Tetap: Simpanan Tetap biasanya menawarkan kadar faedah yang lebih rendah berbanding beberapa pelaburan lain seperti saham atau hartanah, jadi pulangan mungkin tidak sebaik yang diharapkan.
 • Ketidakcetekan Wang: Anda perlu mengikatkan wang anda untuk tempoh yang telah ditetapkan, yang bermaksud anda tidak boleh mengaksesnya dengan mudah jika anda memerlukannya untuk kegunaan segera.
 • Pilihan Terhad: Standard Chartered Bank menawarkan satu jenis Simpanan Tetap (Term Deposit-i), jadi pilihan mungkin terhad berbanding bank lain yang menawarkan lebih banyak pilihan produk.

A. Jenis Simpanan Tetap yang Ditawarkan oleh Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank menawarkan 1 jenis simpanan tetap, iaitu Term Deposit-i.

B. Kelayakan Memohon Standard Chartered Bank Fixed Deposit-Term Deposit-i

Anda layak memohon Term Deposit-i jika anda:

 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Seorang Muslim atau bukan Muslim
 • Merancang untuk mendapatkan akaun individu atau akaun bersama
 • Sebahagian daripada perniagaan tunggal atau perkongsian
 • Sebahagian daripada syarikat korporat atau organisasi bukan untung (kelab atau persatuan atau pertubuhan atau koperasi)
 • Sebahagian daripada syarikat berhad swasta

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Memohon Standard Chartered Bank Fixed Deposit (Term Deposit-i)

Dokumen yang diperlukan untuk memohon Term Deposit-i adalah seperti berikut:

 • Jika ia adalah akaun individu atau akaun bersama:
  • Salinan kad pengenalan (NRIC)
  • Pemilik tunggal atau perkongsian
  • Pendaftaran perniagaan (Borang A)
  • Lesen syarikat (Borang D)
  • Salinan NRIC semua rakan sebagai pelanggan individu
 • Jika ia adalah untuk syarikat korporat atau organisasi bukan untung:
  • Salinan kad pengenalan (NRIC)
  • Salinan berlesen peraturan dan peraturan
  • Salinan resolusi yang disahkan untuk membuka akaun yang ditandatangani oleh pengerusi dan setiausaha
  • Salinan sijil pendaftaran yang disahkan
 • Jika ia adalah untuk syarikat berhad swasta:
  • Dokumen identiti semua pengarah dan penandatangan
  • Salinan sijil pendaftaran syarikat (Borang 49)
  • Salinan pengembalian pemberian saham (Borang 24)
  • Salinan memorandum dan artikel perkongsian
  • Salinan resolusi lembaga yang mengawal kelakuan akaun
  • Sijil oleh pendaftar syarikat bahawa syarikat berhak untuk memulakan perniagaan
  • Salinan resolusi untuk membuka akaun yang ditandatangani oleh pengerusi dan setiausaha

Apa yang Perlu Saya Ketahui Sebelum Memohon Simpanan Tetap?

 • Interest Rates: Anda perlu tahu kadar faedah apabila matang untuk memastikan anda mendapat jumlah pulangan yang besar. Kadar faedah berbeza dari bank ke bank dan tempoh kepada tempoh.
 • Tenure: Bank-bank yang berbeza menawarkan tempoh yang berbeza, bermula dari 1 bulan hingga beberapa tahun. Pilih yang sesuai dengan keperluan dan matlamat kewangan anda.
 • Hidden Fees: Ia penting untuk mengenal pasti semua kos yang dikenakan untuk mengelakkan pembelian lebih daripada yang dijangka.
 • Penalty: Anda perlu dimaklumkan tentang jumlah denda untuk mengetahui apa yang perlu dijangkakan jika anda perlu mengeluarkan wang sebelum matang.
 • Banks: Mengetahui perkhidmatan pelanggan dan reputasi bank yang anda rancang untuk memohon akaun simpanan tetap adalah langkah penting! Lakukan penyelidikan yang teliti sebelum membuat keputusan tentang bank.

Mengapa Saya Perlu Memilih Term Deposit-i?

Antara sebab-sebab lain, anda perlu memilih Term Deposit-i kerana:

 • Pelbagai pilihan tempoh (1 hingga 60 bulan)
 • Kaedah pembayaran yang lebih selamat dengan pin pay debit
 • Pilih untuk menerima penyata e
 • Patuh syariah

Apakah Tempoh Term Deposit-i?

Tempoh yang fleksibel adalah 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 & 21 bulan dan 2, 3, 4 & 5 tahun.

Berapakah Jumlah Minimum yang Perlu Disimpan dalam Term Deposit-i?

 • Individual account or joint account (Akaun individu atau akaun bersama):
  • 1 bulan: RM5,000
  • 2 bulan ke atas: RM1,000
 • Corporate or non-profit organisation (Korporat atau organisasi bukan untung):
  • 1-2 bulan: RM5,000
  • 3 bulan ke atas: RM1,000
 • Private limited companies (Syarikat berhad swasta):
  • 1-2 bulan: RM5,000
  • 3 bulan ke atas: RM1,000 untuk penempatan lebih dari 3 bulan

Apakah Yuran untuk Term Deposit-i?

Tidak ada.

Apakah yang Berlaku jika Saya Mengeluarkan Wang Sebelum Maturity?

Terdapat peluang anda hanya akan mendapatkan separuh faedah yang kontrak sebagai penalti penamatan awal. Tiada faedah akan dibayar kepada anda jika anda menutup akaun anda sebelum 3 bulan pertama.

Baca juga:

Maklumat Lanjut Standard Chartered Bank Fixed Deposit (Term Deposit-i)

Untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai Term Deposit-i, sila hubungi 1-300-88-8888 atau lawati cawangan Standard Chartered Bank yang terdekat.

Terma-terma Umum Simpanan Tetap

Terma-terma umum dalam simpanan tetap adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan komponen dan konsep yang berkaitan dengan pelaburan ini. Berikut adalah beberapa terma umum dalam simpanan tetap:

 • Jumlah Simpanan: Ini adalah jumlah wang yang anda letakkan dalam simpanan tetap. Ia juga dikenali sebagai “deposit.”
 • Kadar Faedah: Kadar faedah adalah kadar atau peratusan yang diberikan oleh bank sebagai pulangan ke atas jumlah simpanan anda. Ia biasanya dinyatakan dalam bentuk peratusan tahunan (% p.a.).
 • Tempoh: Tempoh adalah jangka masa atau tempoh yang telah ditetapkan di mana anda bersetuju untuk mengunci wang anda dalam simpanan tetap. Ia boleh berjangka pendek (contohnya, 1 bulan) atau berjangka panjang (contohnya, 5 tahun).
 • Pengeluaran Awal: Pengeluaran awal merujuk kepada tindakan menarik wang daripada simpanan tetap sebelum tempoh tamat. Ia biasanya diiringi dengan penalti atau kehilangan sebahagian daripada faedah yang dijanjikan.
 • Penalti: Penalti adalah bayaran tambahan yang dikenakan oleh bank jika anda memutuskan untuk mengeluarkan wang daripada simpanan tetap sebelum tempoh matang. Penalti ini bertujuan untuk menghalang pengeluaran awal.
 • Maturity: Maturity merujuk kepada akhir tempoh simpanan tetap di mana anda akan menerima jumlah simpanan asal berserta faedah yang diberikan oleh bank.
 • Kumpulan Umur: Ini merujuk kepada pelanggan yang memenuhi syarat untuk membuka simpanan tetap, seperti individu, perniagaan, atau organisasi bukan untung.
 • Syarat-syarat Khas: Ini adalah terma tambahan yang mungkin dikenakan oleh bank, seperti had minimum deposit atau syarat-syarat khusus lain yang perlu dipatuhi oleh pelanggan.
 • Pembaruan (Renewal): Selepas tempoh matang, anda boleh memilih untuk membarui simpanan tetap anda untuk tempoh yang sama atau berbeza. Ini melibatkan pemindahan jumlah asal dan faedah kepada simpanan tetap baru.
 • Sijil Simpanan Tetap: Bank biasanya mengeluarkan sijil atau dokumen rasmi yang mengesahkan simpanan tetap anda, yang memuatkan butir-butir seperti jumlah simpanan, kadar faedah, dan tempoh.
 • Premature Withdrawal: Ini merujuk kepada pengeluaran wang dari simpanan tetap sebelum tempoh matang. Ia biasanya akan menyebabkan anda dikenakan penalti atau kehilangan sebahagian daripada faedah yang dijanjikan.
 • Pengeluaran Separuh: Ini adalah pengeluaran sebahagian daripada jumlah simpanan tetap sebelum tempoh matang, tetapi tidak melibatkan penutupan sepenuhnya.

Memahami terma-terma ini adalah penting sebelum anda melabur dalam simpanan tetap, kerana ia akan membantu anda membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana anda ingin menguruskan wang anda dalam pelaburan ini.

Optimized by Optimole