RHB Housing Loan: Memenuhi Impian Anda untuk Memiliki Rumah

Artikel ini akan membincangkan dengan terperinci mengenai penawaran dan kelebihan RHB Housing Loan, yang merupakan salah satu produk pembiayaan perumahan utama di Malaysia.

Dengan tumpuan kepada penawaran dan ciri-ciri khas Pinjaman Perumahan RHB, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pelbagai pilihan pembiayaan dan faedah yang ditawarkan oleh RHB Bank untuk membantu mereka mencapai impian memiliki rumah sendiri.

RHB Bank

Kumpulan RHB Bank merupakan bank terkemuka di Malaysia, menawarkan pelbagai produk kewangan dan perkhidmatan yang mudah, cepat, dan lancar untuk pelanggan. Kejayaan utama RHB Banking adalah kehadirannya dalam 9 negara ASEAN.

Terdapat 278 cawangan RHB di Malaysia, dengan ibu pejabat utama mereka terletak di RHB Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.

RHB Housing Loan

Pinjaman Perumahan RHB, atau lebih dikenali sebagai RHB Housing Loan, adalah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh RHB Bank, sebuah institusi kewangan utama di Malaysia. Ia direka khas untuk membantu individu dan keluarga membeli atau memiliki rumah impian mereka.

Dengan Pinjaman Perumahan RHB, pemohon boleh mendapatkan pembiayaan untuk membeli hartanah kediaman, pelaburan hartanah, atau tujuan pembiayaan perumahan lain.

Pembiayaan ini disertakan dengan kadar faedah yang fleksibel dan tempoh bayaran yang sesuai, yang membolehkan pemohon menjadikan pembelian hartanah sebagai kenyataan tanpa tekanan kewangan yang berlebihan.

RHB Housing Loan adalah salah satu pilihan popular di kalangan individu yang ingin memiliki rumah sendiri di Malaysia.

A. Jenis Pinjaman Perumahan RHB Housing Loan

RHB menawarkan 2 jenis pinjaman rumah:

 • My1 Full Flexi Home Loan
 • Skim Rumah Pertamaku
  • Pakej Standard
  • Pakej Am
  • Pakej Langkah Atas

B. Kelayakan Memohon RHB Housing Loan

My1 Full Flexi Home Loan

 • 18 tahun ke atas
 • Permohonan individu atau bersama dibenarkan

Skim Rumah Pertamaku

 • Warganegara Malaysia
 • Pekerja sektor awam dan swasta
 • Pembeli rumah pertama dengan penduduk
 • Permohonan individu atau bersama dibenarkan
 • Pendapatan bulanan isi rumah maksimum:
 • Individu: RM5,000
 • Bersama: RM10,000
 • Hartanah yang telah siap atau masih dalam pembinaan
 • Hartanah di Malaysia dari pasaran utama atau sekunder

C. Dokumen yang Diperlukan untuk RHB Housing Loan

My1 Full Flexi Home Loan

Salaried employee (Pekerja gaji):

 • Salinan MyKad/ pasport
 • Penyata gaji 3/6 bulan terkini*
 • Penyata kredit gaji 3/6 bulan terkini*
 • Penyata KWSP terkini
 • Borang BE terkini dan resit bayaran cukai
 • Surat Perjanjian Jualan dan Pembelian/ resit tempahan

*Jika pendapatan anda mempunyai komponen yang berubah-ubah, bank mungkin memerlukan sehingga 6 bulan penyata pendapatan.

Self-employed (Pekerja bebas):

 • Salinan MyKad/ pasport
 • Pemilik tunggal dan perkongsian: Borang A dan D
 • Syarikat Sendirian Berhad: Borang 24 dan 49
 • Borang B terkini dan resit bayaran cukai
 • Penyata bank akaun semasa 6 bulan terkini
 • Surat Perjanjian Jualan dan Pembelian/ resit tempahan

Skim Rumah Pertamaku

Salaried employee (Pekerja gaji):

 • Salinan MyKad/ pasport
 • Penyata gaji 3/6 bulan terkini*
 • Penyata kredit gaji 3/6 bulan terkini*
 • Penyata KWSP terkini
 • Borang BE terkini dan resit bayaran cukai
 • Surat Perjanjian Jualan dan Pembelian/ resit tempahan
 • Sijil penyelesaian kursus literasi kewangan dalam talian AKPK (hanya untuk Pakej Standard)

*Jika pendapatan anda mempunyai komponen yang berubah-ubah, bank mungkin memerlukan sehingga 6 bulan penyata pendapatan.

Self-employed (Pekerja bebas):

 • Salinan MyKad/ pasport
 • Penyata KWSP terkini
 • Pemilik tunggal dan perkongsian: Borang A dan D
 • Syarikat Sendirian Berhad: Borang 24 dan 49
 • Borang B terkini dan resit bayaran cukai
 • Penyata bank akaun semasa 6 bulan terkini
 • Surat Perjanjian Jualan dan Pembelian/ resit tempahan
 • Penyata pendapatan bulanan isi rumah yang dideklarasikan sendiri
 • Sijil penyelesaian kursus literasi kewangan dalam talian AKPK (hanya untuk Pakej Standard)

D. Kelebihan dan Kekurangan RHB Housing Loan

Kelebihan Pinjaman Perumahan RHB:

 • Pelbagai Pilihan Pembiayaan: RHB Housing Loan menawarkan pelbagai jenis pembiayaan perumahan, termasuk My1 Full Flexi Home Loan dan Skim Rumah Pertamaku, yang membolehkan pemohon memilih produk yang paling sesuai dengan keperluan dan keadaan mereka.
 • Margin Pembiayaan Tinggi: Pinjaman Perumahan RHB menawarkan margin pembiayaan yang tinggi, sehingga 100% + 10% pembiayaan MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance). Ini bermaksud pemohon boleh mendapatkan lebih banyak pembiayaan tanpa perlu membayar deposit yang besar.
 • Tempoh Bayaran Fleksibel: RHB Bank menyediakan tempoh bayaran yang fleksibel, yang membolehkan pemohon memilih tempoh pembayaran yang sesuai dengan kemampuan kewangan mereka. Ini memberi kebebasan untuk merancang pembayaran secara berkesan.
 • Tiada Caj Tambahan: Beberapa pinjaman perumahan mungkin memerlukan caj tambahan seperti caj pemprosesan atau caj pengecualian. Dalam kes Pinjaman Perumahan RHB, tiada caj tambahan yang dikenakan, menjadikannya lebih kos-efektif.

Kekurangan Pinjaman Perumahan RHB:

 • Yuran dan Caj Berkaitan: Walaupun tiada caj tambahan, pemohon perlu berhati-hati terhadap yuran dan caj lain seperti yuran setem, yuran lewat bayar, dan yuran surat penyelesaian yang mungkin terpakai dalam proses pembiayaan.
 • Penalti Penyelesaian Awal: Dalam beberapa kes, terdapat penalti jika pemohon melunaskan pinjaman lebih awal daripada tempoh yang dipersetujui. Penalti ini mungkin dikenakan dan boleh meningkatkan kos keseluruhan pinjaman.
 • Keperluan Kelayakan: Seperti mana-mana pinjaman, RHB Housing Loan mempunyai persyaratan kelayakan tertentu. Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat ini untuk layak mendapatkan pembiayaan, dan ini mungkin menghadkan akses kepada beberapa individu.
 • Kadar Faedah Berubah: Sekiranya pemohon memilih pinjaman perumahan dengan kadar faedah berubah (variable rate), mereka mungkin terdedah kepada risiko kenaikan kadar faedah yang boleh meningkatkan pembayaran bulanan mereka.

Persiapan Sebelum Memohon RHB Housing Loan

 • Interest rates (Kadar faedah):
  Anda perlu tahu tentang kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank, sama ada kadar tetap atau kadar berubah.
 • Type of loan (Jenis pinjaman):
  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman ansuran, pinjaman separa, atau pinjaman fleksibel.
 • Lock-in period (Tempoh kunci):
  Mengetahui tempoh kunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila ada keperluan mendadak untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula, atau penjualan hartanah anda.
 • Margin of finance (Margin pembiayaan):
  Anda perlu memahami margin pembiayaan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan membenarkan anda pinjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai yang anda harus bayar di muka untuk hartanah tersebut.
 • Fees (Yuran):
  Yuran termasuk yuran guaman, caj setem, yuran lewat bayar, yuran penyelesaian awal, dan lain-lain.
 • Type of bank (Jenis bank):
  Bank yang anda pilih untuk memohon pinjaman rumah, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, terma, dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank di mana anda selesa memohon pinjaman rumah.

Caj/Yuran yang Termasuk dalam RHB Housing Loan

 • Stamp duty (Yuran setem): Seperti yang diperuntukkan oleh Akta Cukai Setem 1949 (Diterbit Semula 1989).
 • Late payment fee (Yuran lewat bayar): 1% daripada jumlah tertunggak.
 • Early settlement fee (Yuran penyelesaian awal): 1% dalam tempoh retensi 3 tahun.
 • Processing fee (Yuran pemprosesan): Tiada.
 • Withdrawal fee (Yuran pengeluaran): Tiada.
 • Redemption letter fee (Yuran surat penyelesaian): RM50 setiap permintaan.
 • Letter for EPF withdrawal fee (Yuran surat pengeluaran KWSP): RM20 setiap permintaan.
 • Cancellation fee (Yuran pembatalan): 1% penalti akan dikenakan ke atas jumlah yang diluluskan.

Cara Mohon RHB Housing Loan

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk memohon RHB Housing Loan:

 1. Penyediaan Dokumen: Sebelum memulakan permohonan, pastikan anda mempunyai semua dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, penyata gaji, penyata bank, dan dokumen yang berkaitan dengan hartanah yang ingin anda beli. Dokumen yang diperlukan mungkin berbeza bergantung kepada jenis pinjaman yang anda pilih.
 2. Temujanji dengan RHB Bank: Hubungi RHB Bank atau buat temujanji untuk bertemu dengan wakil bank untuk membincangkan permohonan anda. Mereka boleh memberi anda panduan dan nasihat mengenai produk dan proses pemohonan.
 3. Isi Borang Permohonan: Isi borang permohonan yang diberikan oleh bank. Pastikan anda memberikan maklumat peribadi dan kewangan yang tepat dan lengkap.
 4. Semakan Kelayakan: Bank akan melakukan semakan kelayakan berdasarkan maklumat yang anda berikan. Mereka akan menilai keupayaan anda untuk membayar pinjaman dan memastikan anda memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.
 5. Tawaran Pinjaman: Sekiranya permohonan anda diluluskan, bank akan membuat tawaran pinjaman yang mengandungi butiran seperti jumlah pembiayaan, kadar faedah, tempoh pembayaran, dan terma-terma lain.
 6. Penandatanganan Perjanjian: Selepas menerima tawaran, jika anda bersetuju dengan terma-terma yang ditawarkan, anda perlu menandatangani perjanjian pinjaman yang sah. Ini biasanya melibatkan membuat janji temujanji dengan bank untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
 7. Pemeriksaan Hartanah: Bank mungkin akan melaksanakan pemeriksaan hartanah yang anda beli untuk menentukan nilai sebenar dan memastikan ia tidak terlibat dalam sebarang pertikaian hukum.
 8. Pengeluaran Wang: Setelah semua proses selesai dan perjanjian ditandatangani, bank akan mengeluarkan wang pembiayaan kepada penjual hartanah atau pemaju.
 9. Bayaran Balik Pinjaman: Anda perlu membayar balik pinjaman mengikut jadual pembayaran yang ditetapkan. Pastikan anda membuat pembayaran tepat pada masanya.
 10. Pemantauan Pinjaman: Selama tempoh pinjaman, anda perlu memantau keadaan kewangan anda dan memastikan anda dapat membuat pembayaran pinjaman tanpa sebarang masalah.

Baca juga: RHB Bank Personal Loan.

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman rumah RHB,

 • Hubungi RHB Bank di 1-300-22-0007
 • Email kepada mereka di [email protected]
 • Kunjungi cawangan RHB Bank berhampiran anda

Dengan kepelbagaian produk pembiayaan, kadar faedah yang kompetitif, dan sokongan dari RHB Bank, membeli rumah impian anda adalah lebih mudah daripada yang anda mungkin bayangkan. Walau bagaimanapun, sebelum membuat keputusan, adalah bijak untuk merancang dengan teliti, memahami terma dan syarat, dan mengambil kira keperluan kewangan anda.

Optimized by Optimole