RHB Bank Fixed Deposit: Cara Terbaik Menjana Wang Secara Bijak

Dalam dunia kewangan yang serba dinamik hari ini, pelaburan yang bijak menjadi kunci kepada kestabilan kewangan peribadi. Salah satu pilihan yang semakin popular di kalangan pelabur adalah pelaburan tetap, dan RHB Bank telah muncul sebagai pemain utama dalam arena ini.

Dengan pelbagai jenis deposit tetap yang ditawarkan dan fleksibiliti yang unggul, RHB Bank menawarkan pelbagai peluang untuk mengembangkan duit anda dengan selamat dan berkesan.

Artikel ini akan menggali lebih dalam mengenai RHB Bank Fixed Deposit, mengetahui apa yang mereka tawarkan, siapa yang layak, dan mengapa ia adalah pilihan yang bijak untuk pelabur di Malaysia.

Apa itu RHB Bank Fixed Deposit?

Deposit Tetap RHB Bank atau RHB Bank Fixed Deposit adalah satu bentuk pelaburan di mana pelanggan mendepositkan jumlah wang tertentu ke dalam akaun mereka untuk tempoh yang telah ditentukan, dengan kadar faedah yang telah ditetapkan. Ia mempunyai beberapa ciri utama, kelebihan, dan kekurangan seperti berikut:

Ciri-Ciri RHB Bank Fixed Deposit:

 • Tempoh Fleksibel: RHB Bank menawarkan pelbagai tempoh pilihan, bermula dari 1 hingga 60 bulan, memberikan pelanggan pilihan yang luas untuk menyesuaikan pelaburan dengan matlamat kewangan mereka.
 • Minimum Deposit Yang Rendah: RHB Bank membolehkan pelanggan mula dengan jumlah deposit yang rendah, memudahkan pelaburan kepada pelbagai golongan masyarakat.
 • Faedah Bulanan: Faedah dari deposit tetap boleh dijana setiap bulan dan dibayar ke dalam akaun semasa atau simpanan RHB anda, memberi anda pulangan berkala.
 • Perlindungan PIDM: Deposit tetap di RHB Bank dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) sehingga had yang ditetapkan, memberikan keyakinan keselamatan kepada pelabur.

Kelebihan RHB Bank Fixed Deposit:

 • Kadar Faedah Yang Menarik: RHB Bank menawarkan kadar faedah yang kompetitif, membolehkan pelanggan mendapatkan pulangan yang baik daripada pelaburan mereka.
 • Peluang Pengeluaran Sebahagian: Pelanggan boleh melakukan pengeluaran separa minimum, membolehkan akses kepada sebahagian daripada dana jika diperlukan tanpa mengganggu keseluruhan pelaburan.
 • Peluang Overdraft: Pelanggan boleh memperoleh fasiliti overdraf sehingga 100% daripada jumlah deposit tetap mereka, memberikan fleksibiliti kewangan tambahan.

Kekurangan RHB Bank Fixed Deposit:

 • Penalti Untuk Pengeluaran Awal: Jika pelanggan mengeluarkan dana sebelum tempoh matang, mereka mungkin dikenakan penalti, yang boleh mengurangkan pulangan mereka.
 • Ketidakcetakan Fleksibiliti Semasa Tempoh: Apabila dana didepositkan, ia tidak boleh digunakan atau dicairkan sehingga tempoh matang, yang bermakna dana mungkin tidak tersedia untuk keperluan segera.
 • Kadar Faedah Yang Berubah: Kadar faedah deposit tetap boleh berubah mengikut keadaan pasaran, yang boleh memberikan ketidakpastian dalam pulangan pelaburan.

A. Jenis Deposit Tetap yang Ditawarkan oleh RHB Bank

RHB Bank menawarkan 4 jenis deposit tetap, iaitu:

 • RHB Ordinary Fixed Deposit (Deposit Tetap Biasa RHB)
 • RHB Senior Fixed Deposit (Deposit Tetap Warga Emas RHB)
 • RHB P.A.Y.S. Fixed Deposit (short tenure) atau Deposit Tetap P.A.Y.S. RHB (tempoh pendek)
 • RHB Commodity Murabahah Deposit-i (Shariah-compliant) atau Deposit Murabahah Komoditi RHB-i (patuh Shariah)

B. Kelayakan Memohon Deposit Tetap RHB Bank

Anda layak memohon deposit tetap RHB Bank jika anda:

 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Berumur 50 tahun ke atas (Deposit Tetap Warga Emas RHB)
 • Penduduk dan bukan penduduk Malaysia
 • Sebahagian daripada perniagaan milikan tunggal, persatuan, pertubuhan, syarikat, dan entiti perniagaan
 • Peserta pasaran wang antara bank dan institusi kerajaan
 • Akaun bersama dibenarkan:
  • Individu di bawah umur 18 tahun harus membuka akaun dengan ibu bapa atau penjaga undang-undang yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
  • Sekurang-kurangnya seorang pemegang akaun mesti berumur 50 tahun ke atas (Deposit Tetap Warga Emas RHB)

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Memohon RHB Bank Fixed Deposit

Tiada maklumat.

Apa yang Perlu Saya Ketahui Sebelum Memohon Deposit Tetap?

 • Kadar Faedah: Anda perlu mengetahui kadar faedah semasa matang untuk memastikan anda mendapat jumlah pulangan yang besar. Kadar faedah berbeza dari bank ke bank dan tempoh ke tempoh.
 • Tempoh: Bank-bank yang berbeza menawarkan tempoh yang berbeza, bermula dari 1 bulan hingga beberapa tahun. Pilih yang sesuai dengan keperluan dan matlamat kewangan anda.
 • Hidden Fees (Yuran Tersembunyi): Ia penting untuk mengenal pasti semua kos yang dikenakan untuk mengelakkan pengeluaran lebih daripada yang dijangka.
 • Penalti: Anda perlu diberitahu jumlah penalti untuk mengetahui apa yang perlu dijangka jika anda perlu mengeluarkan wang sebelum matang.
 • Bank: Mengetahui perkhidmatan pelanggan dan reputasi bank yang anda rancang untuk memohon akaun deposit tetap adalah langkah penting! Lakukan penyelidikan menyeluruh sebelum membuat keputusan tentang bank.

Mengapa Saya Perlu Memilih RHB Bank Fixed Deposit?

Antara sebab-sebab lain, anda perlu memilih RHB Bank Fixed Deposit kerana:

 • Mematuhi prinsip Shariah, susunan Tawarruq berdasarkan Murabahah Komoditi
 • Menikmati tempoh fleksibel dari 1 hingga 60 bulan*
 • Membolehkan pengeluaran separa minimum sebanyak RM1,000*
 • Mendapat faedah bulanan yang dibayar ke akaun Semasa atau Simpanan RHB anda
 • Mendapat kemudahan overdraf sehingga 100% daripada jumlah deposit tetap anda
 • Deposit tetap dilindungi oleh PIDM (Perbadanan Insurans Deposit Malaysia)

*Berdasarkan pilihan deposit tetap yang dipilih

Berapa Tempoh RHB Bank Fixed Deposit?

 • RHB Ordinary Fixed Deposit, RHB P.A.Y.S. Fixed Deposit & RHB Commodity Murabahah Deposit-i:
  • 1 hingga 60 bulan
 • RHB Senior Fixed Deposit:
  • 12 hingga 60 bulan

Berapakah Jumlah Minimum yang Perlu Didepositkan ke dalam RHB Bank Fixed Deposit?

 • RHB Ordinary Fixed Deposit
  • 1 bulan: RM5,000
  • 2 bulan dan ke atas: RM500
 • RHB Senior Fixed Deposit & RHB P.A.Y.S. Fixed Deposit
  • RM10,000
 • RHB Commodity Murabahah Deposit-i
  • RM1,000

Berapakah Yuran untuk RHB Bank Fixed Deposit?

 • Kehilangan penyata deposit tetap: Tiada
 • Permintaan ringkasan FD: RM2 setiap muka surat

Apakah yang Berlaku jika Saya Mengeluarkan Wang Saya Sebelum Maturity?

FD placement for 1 to 3 months:

 • Tiada faedah akan dibayar

FD placement that lasts more than 3 months:

 • Faedah akan dibayar pada kadar 50% daripada kadar yang disepakati pada bulan yang dilengkapkan, tertakluk kepada 3 bulan dari tarikh penempatan

Baca juga:

Maklumat Lanjut RHB Bank Fixed Deposit

Untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai deposit tetap RHB Bank, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan RHB di 03-9206 8118 atau emel [email protected] atau lawati cawangan RHB Bank yang terdekat.

Istilah-istilah Biasa dalam Deposit Tetap

Dalam pelaburan deposit tetap, terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan yang perlu difahami oleh pelabur. Berikut adalah beberapa istilah yang biasa dalam deposit tetap:

 • Kadar Faedah (Interest Rate): Ini adalah kadar yang ditawarkan oleh bank kepada pelabur sebagai ganjaran untuk menyimpan wang dalam deposit tetap. Ia biasanya dinyatakan sebagai kadar peratusan tahunan (p.a.).
 • Tempoh (Tenure): Tempoh merujuk kepada jangka masa atau tempoh masa tertentu yang pelabur bersetuju untuk mengunci wang mereka dalam deposit tetap. Ia boleh berjangka dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.
 • Maturity (Matang): Ini adalah tarikh di mana deposit tetap mencapai akhir tempoh dan jumlah asal yang didepositkan, bersama dengan faedah yang terkumpul, dibayar kepada pelabur.
 • Faedah (Interest): Faedah adalah jumlah yang diperoleh oleh pelabur daripada deposit tetap mereka. Faedah ini boleh dijana setiap bulan atau setiap tahun, bergantung kepada perjanjian.
 • Pengeluaran Awal (Premature Withdrawal): Ini merujuk kepada pengeluaran wang dari deposit tetap sebelum mencapai tarikh matang. Bank mungkin mengenakan penalti atau mengurangkan kadar faedah jika pengeluaran awal berlaku.
 • Penalti (Penalty): Penalti adalah caj tambahan yang mungkin dikenakan oleh bank jika pelabur melakukan pengeluaran awal atau melanggar syarat-syarat deposit tetap.
 • Pengeluaran Separa (Partial Withdrawal): Ini adalah tindakan pengeluaran sebahagian daripada jumlah wang yang didepositkan dalam deposit tetap sebelum mencapai tarikh matang. Pelabur mungkin dikenakan syarat-syarat tertentu untuk pengeluaran separa.
 • PIDM (Perbadanan Insurans Deposit Malaysia): PIDM adalah badan insurans yang melindungi deposit pelabur sehingga had tertentu jika bank mengalami masalah kewangan. Ini memberikan keselamatan tambahan kepada pelabur.
 • Overdraft (Overdraft Facility): Overdraft adalah kemudahan yang mungkin diberikan kepada pelabur yang mempunyai deposit tetap untuk mendapatkan pinjaman tunai melebihi baki mereka dalam akaun semasa.
 • Kaedah Tawarruq: Kaedah ini digunakan dalam pelaburan deposit tetap patuh Shariah (seperti deposit tetap Islam) dan melibatkan pembelian dan penjualan komoditi untuk menjana faedah.

Memahami istilah-istilah ini adalah penting untuk membuat keputusan pelaburan yang bijak dan untuk menguruskan deposit tetap dengan berkesan.

Optimized by Optimole