Public Islamic Bank Personal Loan: Peluang Kewangan Bertaraf Shariah

Dalam era yang penuh dengan cabaran kewangan, keperluan akan akses kepada pinjaman peribadi yang selamat dan bertaraf Shariah semakin meningkat.

Public Islamic Bank, sebagai cawangan syariah Public Bank yang terkenal, telah menyediakan pelbagai produk pinjaman peribadi yang patuh syariah untuk memenuhi keperluan kewangan individu.

Dengan ciri-ciri menarik dan penyelesaian perbankan yang inovatif, mari kita teroka lebih mendalam mengenai Public Islamic Bank Personal Loan dan manfaat yang ditawarkannya.

Apakah Public Islamic Bank Personal Loan?

Pinjaman Peribadi Public Islamic Bank (Public Islamic Bank Personal Loan) adalah produk pinjaman yang ditawarkan oleh Public Islamic Bank kepada individu yang memerlukan dana tambahan untuk keperluan peribadi mereka. Pinjaman ini berdasarkan prinsip-prinsip perbankan Islam dan mematuhi syariah.

Dengan Pinjaman Peribadi Public Islamic Bank, anda boleh mendapatkan jumlah pinjaman tertentu dengan bayaran balik yang fleksibel dalam tempoh yang telah ditetapkan. Syarat-syarat pinjaman dan kadar faedahnya akan bergantung kepada pelbagai faktor seperti pendapatan, rekod kredit, dan jumlah pinjaman yang dimohon.

Ia adalah penting untuk memahami bahawa produk perbankan Islam seperti Pinjaman Peribadi Public Islamic Bank mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap unsur-unsur riba dan aktiviti-aktiviti yang tidak halal. Oleh itu, sebelum memohon, anda perlu memahami sepenuhnya syarat-syarat dan peraturan yang terlibat dalam pinjaman ini.

A. Jenis Pinjaman Peribadi yang Ditawarkan oleh Public Islamic Bank

 • BAE Personal Financing-i
 • BAE AG Personal Financing-i
 • PLUS BAE Personal Financing-i
 • Solar Plus BAE Personal Financing-i

B. Syarat-Syarat Kelayakan untuk Memohon Public Islamic Bank Personal Loan

 • BAE Personal Financing-i
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 20 hingga 60 tahun
  • Pendapatan bulanan minimum RM1,500
  • Pegawai tetap di agensi yang diluluskan oleh Public Islamic Bank (sekurang-kurangnya 3 bulan)
 • BAE AG Personal Financing-i
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 20 hingga 58 tahun
  • Pendapatan bulanan minimum RM1,500 (pegawai kerajaan persekutuan dan negeri)
  • Pendapatan bulanan minimum RM3,000 (pegawai bukan kerajaan persekutuan dan negeri)
  • Pegawai tetap di agensi yang diluluskan oleh Public Islamic Bank (pegawai kerajaan persekutuan dan negeri sekurang-kurangnya 1 tahun, bukan kerajaan persekutuan dan negeri sekurang-kurangnya 2 tahun)
 • PLUS BAE Personal Financing-i
  • Anda layak memohon pinjaman ini jika anda pelanggan sedia ada Public Islamic Bank/ Public Bank dengan kebiasaan pembayaran yang baik.
 • Solar Plus BAE Personal Financing-i
  • Anda layak memohon pinjaman ini jika anda pelanggan sedia ada Public Islamic Bank/ Public Bank dengan kebiasaan pembayaran yang baik. Sistem panel solar mesti dibeli dari syarikat-syarikat yang diluluskan oleh Public Islamic Bank.

C. Manfaat-Manfaat yang Boleh Dinikmati daripada Public Islamic Bank Personal Loan

 • BAE Personal Financing-i
  • Jumlah pembiayaan dari RM5,000 hingga RM150,000
  • Pilihan untuk membayar pinjaman melalui potongan gaji dari majikan
  • Penjamin tidak diperlukan
 • BAE AG Personal Financing-i
  • Jumlah pembiayaan dari RM5,000 hingga RM150,000
  • Potongan terus untuk membayar pinjaman melalui potongan gaji majikan melalui Biro Angkasa
  • Penjamin tidak diperlukan
 • PLUS BAE Personal Financing-i
  • Jumlah pembiayaan dari RM10,000 hingga RM150,000
  • Tempoh pembiayaan hingga 10 tahun
  • Penjamin tidak diperlukan
  • Pilihan untuk menyertakan Takaful kumpulan
  • Margin pembiayaan yang kompetitif
 • Solar Plus BAE Personal Financing-i
  • Jumlah pembiayaan sehingga RM150,000
  • Tempoh pembiayaan hingga 10 tahun
  • Pilihan untuk menyertakan Takaful kumpulan
  • Kadar faedah bermula dari 2.00% setahun
  • Margin pembiayaan yang kompetitif (hingga 100%)

D. Dokumen-Dokumen yang Diperlukan untuk Pinjaman Peribadi Public Islamic Bank

Untuk pekerja bergaji, anda perlu menyediakan:

 • Salinan slip gaji terkini 3-6 bulan, atau
 • Penyata KWSP terkini, atau
 • Pelaporan cukai terkini 1 tahun dan resit cukai, atau
 • Penyata/ buku simpanan/ akaun semasa terkini 3 bulan, dan
 • Surat pengesahan majikan, atau
 • EA terkini

Untuk pelanggan yang bekerja sendiri, anda perlu menyediakan:

 • Pelaporan cukai terkini 1 tahun dan resit cukai, atau
 • Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan, dan
 • Salinan slip gaji terkini 3-6 bulan, atau
 • Penyata KWSP terkini, atau
 • Penyata/ buku simpanan/ akaun semasa terkini 3 bulan

Caj-Caj yang Termasuk dalam Public Islamic Bank Personal Loan

 • Cukai setem: 0.5%
 • Caj lewat bayar: 1%

Maklumat Lanjut tentang Public Islamic Bank Personal Loan

Cara Mohon Public Islamic Bank Personal Loan

Untuk memohon Pinjaman Peribadi Public Islamic Bank, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Buat Penyelidikan: Mula-mula, lakukan penyelidikan untuk memahami syarat-syarat dan peraturan yang terlibat dalam Pinjaman Peribadi Public Islamic Bank. Anda perlu memahami kadar faedah, tempoh bayaran balik, caj-caj yang berkaitan, dan sebarang dokumen yang diperlukan.
 2. Persediaan Dokumen: Pastikan anda mempunyai semua dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, penyata bank, penyata gaji, dan sebarang dokumen sokongan yang mungkin diperlukan oleh bank.
 3. Hubungi Public Islamic Bank: Hubungi Public Islamic Bank untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai proses permohonan dan apa yang diperlukan. Anda boleh menghubungi mereka melalui telefon atau melalui laman web rasmi mereka.
 4. Isi Borang Permohonan: Anda perlu mengisi borang permohonan Pinjaman Peribadi. Ini boleh dilakukan secara dalam talian melalui laman web bank atau dengan mengunjungi cawangan bank mereka.
 5. Serahkan Dokumen: Sertakan semua dokumen yang diperlukan bersama-sama dengan borang permohonan. Pastikan semua dokumen disahkan jika perlu.
 6. Proses Penilaian: Bank akan melakukan penilaian kredit untuk menilai kelayakan anda untuk pinjaman. Ini termasuk menilai rekod kredit, pendapatan, dan tanggungan kewangan lain yang anda ada.
 7. Persetujuan: Jika permohonan anda diluluskan, bank akan memberikan penawaran pinjaman yang mengandungi butiran mengenai jumlah pinjaman, kadar faedah, dan tempoh bayaran balik.
 8. Terima Penawaran: Jika anda bersetuju dengan penawaran pinjaman tersebut, anda perlu menandatangani perjanjian pinjaman.
 9. Terima Dana: Setelah perjanjian ditandatangani, dana pinjaman akan disalurkan ke akaun bank anda.
 10. Bayaran Balik: Anda perlu membuat bayaran ansuran bulanan mengikut jadual yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Baca juga: Public Bank Housing Loan.

Terminologi Umum untuk Pinjaman Peribadi

 • Per Annum (p.a.)
  • Kadar faedah selama setahun dengan anggaran bahawa faedah dikira secara tahunan.
 • Tempoh
  • Tempoh yang anda harus bayar balik pinjaman anda.
 • Prinsipal
  • Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta dari bank.
 • Kadar faedah
  • Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta dari bank.
 • Ansuran
  • Ansuran adalah jumlah tetap yang anda harus bayar untuk pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tamat tempoh.
 • Denda
  • Bayaran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat dengan pembayaran anda.
 • Kegagalan
  • Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar dalam masa lebih dari tiga bulan.

Public Islamic Bank Personal Loan adalah salah satu produk kewangan yang semakin mendapat perhatian di kalangan individu yang mencari pembiayaan peribadi yang patuh syariah.

Dengan pelbagai kelebihan dan ciri-ciri yang unik, pembiayaan peribadi ini menawarkan alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin mencapai matlamat kewangan mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Optimized by Optimole