Public Bank Fixed Deposit: Pilihan Bijak untuk Meningkatkan Keamanan Kewangan Anda

Dalam era ketidakpastian ekonomi, banyak individu mencari cara untuk mengamankan dan meningkatkan keamanan kewangan mereka.

Salah satu pilihan yang semakin popular di kalangan orang Malaysia adalah simpanan tetap, dan Public Bank telah menjadi salah satu institusi terkemuka yang menawarkan pelbagai pilihan simpanan tetap yang fleksibel dan menguntungkan.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi kelebihan dan ciri-ciri Public Bank Fixed Deposit serta mengapa ia merupakan pilihan bijak untuk melabur dan melindungi dana anda.

Tentang Public Bank

Public Bank ditubuhkan pada tahun 1966, dengan cawangan pertamanya terletak di Jalan Gereja, Kuala Lumpur. Kini, Public Bank adalah kumpulan perbankan ketiga terbesar di Malaysia, dengan jumlah aset sekitar RM451.26 bilion pada akhir tahun 2020. Kini, Public Bank terus memperluaskan perniagaannya di Malaysia dan kawasan lain dengan mempromosikan dan memperkenalkan pelbagai produk kewangan dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan hari ini.

Apa itu Public Bank Fixed Deposit?

Public Bank Fixed Deposit atau Simpanan Tetap Public Bank adalah produk pelaburan yang ditawarkan oleh Public Bank Malaysia yang membolehkan individu dan pelanggan untuk menyimpan wang mereka dalam akaun dengan kadar faedah yang tetap untuk tempoh tertentu. Ini adalah beberapa ciri, kelebihan, dan kekurangan Simpanan Tetap Public Bank:

Ciri-ciri Public Bank Fixed Deposit:

 • Tempoh Fleksibel: Simpanan Tetap Public Bank menawarkan pelbagai tempoh, mulai dari 1 hingga 60 bulan, membolehkan anda memilih tempoh yang sesuai dengan matlamat kewangan anda.
 • Kadar Faedah Tetap: Anda akan menikmati kadar faedah yang tetap sepanjang tempoh pelaburan anda, yang membantu anda merancang dengan lebih baik untuk pulangan yang dijangkakan.
 • Minimum Deposit Rendah: Terdapat pilihan simpanan tetap dengan jumlah deposit minimum yang rendah, yang membolehkan pelabur dengan pelbagai tahap kewangan menyertai program ini.

Kelebihan Public Bank Fixed Deposit:

 • Keamanan Dana: Simpanan Tetap Public Bank adalah pelaburan yang selamat, dan dana yang ditempatkan dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) sehingga had RM250,000.
 • Pendapatan Tambahan: Anda akan mendapat pulangan yang lebih baik berbanding dengan akaun simpanan biasa, menjadikannya cara yang baik untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari wang simpanan anda.
 • Fleksibiliti Pilihan Pembayaran Faedah: Anda boleh memilih untuk menerima faedah setiap 6 bulan atau pada matangnya simpanan tetap anda, memberikan anda lebih banyak fleksibiliti dalam menguruskan kewangan anda.

Kekurangan Public Bank Fixed Deposit:

 • Penalti Pengeluaran Awal: Jika anda mengeluarkan wang sebelum tempoh matang, anda mungkin akan dikenakan penalti, yang boleh mengurangkan pulangan keseluruhan anda.
 • Pilihan Faedah Tetap: Simpanan Tetap menawarkan kadar faedah tetap, jadi jika kadar faedah semasa meningkat, anda mungkin tidak mendapat pulangan yang sebaik yang mungkin anda dapatkan melalui pelaburan lain.
 • Pilihan Terhad: Simpanan Tetap Public Bank adalah produk tetap dengan pilihan yang terhad berbanding dengan pelaburan lain yang mungkin menawarkan lebih banyak fleksibiliti dan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi.

A. Jenis-jenis Simpanan Tetap yang Ditawarkan oleh Public Bank

Public Bank menawarkan 3 jenis simpanan tetap, iaitu:

 • PLUS Fixed Deposit Account (Akaun Simpanan Tetap PLUS)
 • PB eFixed Deposit Account (Akaun Simpanan Tetap PB eFixed)
 • PB Golden 50 PLUS Fixed Deposit Account (for senior citizens) atau Akaun Simpanan Tetap PB Golden 50 PLUS (untuk warga emas)

B. Kelayakan Memohon Public Bank Fixed Deposit

Anda layak memohon simpanan tetap Public Bank jika anda:

 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Berumur 50 tahun ke atas (Akaun Simpanan Tetap PB Golden 50 PLUS)
 • Penduduk atau bukan penduduk Malaysia
 • Sebahagian daripada perkongsian, entiti korporat, pertubuhan, kelab, masyarakat, atau pemilik tunggal dengan Akaun Semasa atau Akaun Simpanan Peribadi konvensional atau Islam yang sedia ada (CASA yang ditetapkan)
 • Telah mendaftar untuk PBe

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Memohon Public Bank Fixed Deposit

Tiada.

Apa yang Perlu Saya Tahu Sebelum Memohon Simpanan Tetap?

 • Interest Rates: Anda perlu tahu kadar faedah semasa matang untuk memastikan anda mendapatkan jumlah pulangan yang baik. Kadar faedah berbeza dari bank ke bank dan tempoh kepada tempoh.
 • Tenure: Bank-bank berbeza menawarkan tempoh yang berbeza, dari 1 bulan hingga beberapa tahun. Pilih yang sesuai dengan keperluan dan matlamat kewangan anda.
 • Hidden Fees: Penting untuk mengenal pasti semua kos yang dikenakan untuk mengelakkan pengeluaran lebih daripada yang dijangka.
 • Penalty: Anda perlu dimaklumkan tentang jumlah penalti untuk mengetahui apa yang perlu dijangkakan jika anda perlu mengeluarkan wang sebelum matang.
 • Banks: Mengetahui perkhidmatan pelanggan dan reputasi bank yang anda rancang untuk memohon akaun simpanan tetap adalah langkah penting! Lakukan penyelidikan menyeluruh sebelum membuat keputusan tentang bank.

Mengapa Saya Perlu Memilih Public Bank Fixed Deposit?

Antara sebab-sebab lain, anda perlu memilih simpanan tetap Public Bank kerana:

 • Mendapatkan deposit minimum yang rendah bermula dari RM1,000*
 • Menikmati tempoh fleksibel dari 1 hingga 60 bulan
 • Dibenarkan pengeluaran separa minimum RM1,000*
 • Menikmati diskaun istimewa, terutamanya untuk pemegang akaun berumur 50 tahun ke atas*
 • Kaedah pembayaran faedah yang fleksibel selama 6 bulan atau semasa matang*
 • Untuk keselesaan anda, pemulihan automatik tersedia
 • Simpanan yang disimpan dilindungi oleh PIDM

*Berdasarkan simpanan tetap yang dipilih

Berapakah Tempoh Public Bank Fixed Deposit?

1 hingga 60 bulan.

Berapakah Jumlah Minimum yang Perlu Didepositkan ke dalam Simpanan Tetap Public Bank?

 • PLUS Fixed Deposit Account (Akaun Simpanan Tetap PLUS):
  • 1 bulan: RM5,000
  • 2 bulan ke atas: RM1,000
 • PB eFixed Deposit Account (Akaun Simpanan Tetap PB eFixed):
  • RM1,000
 • PB Golden 50 PLUS Fixed Deposit Account (Akaun Simpanan Tetap PB Golden 50 PLUS):
  • 1-12 bulan: RM30,000 setiap resit simpanan tetap
  • 15, 18, 21, 24, 36, 48 dan 60 bulan: RM10,000 setiap resit simpanan tetap

Berapakah Yuran untuk Simpanan Tetap Public Bank?

Hilang atau tercicir resit simpanan tetap:

 • Caj perkhidmatan RM5
 • Cukai setem RM10 untuk ‘Surat Akuan untuk Simpanan Tetap Hilang’
 • Permintaan penyata: RM2 setiap muka surat

Apa yang Akan Berlaku jika Saya Mengeluarkan Wang Saya Sebelum Maturity?

 • FD placement for 1 to 3 months:
  • Tiada faedah akan dibayar kepada anda
 • FD placement that lasts more than 3 months:
  • Untuk setiap bulan yang lengkap, faedah akan dikira dan dibayar pada kadar asal yang dikontrakkan

Baca juga:

Maklumat Lanjut Public Bank Fixed Deposit

Untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai simpanan tetap Public Bank, sila hubungi 1-800-22-9999 atau emel rfsd@publicbank.com.my atau lawati cawangan Public Bank terdekat.

Istilah-istilah Umum dalam Simpanan Tetap

Berikut adalah beberapa terma umum dalam simpanan tetap:

 • Jumlah Simpanan: Ini adalah jumlah wang yang anda letakkan dalam simpanan tetap. Ia juga dikenali sebagai “deposit.”
 • Kadar Faedah: Kadar faedah adalah kadar atau peratusan yang diberikan oleh bank sebagai pulangan ke atas jumlah simpanan anda. Ia biasanya dinyatakan dalam bentuk peratusan tahunan (% p.a.).
 • Tempoh: Tempoh adalah jangka masa atau tempoh yang telah ditetapkan di mana anda bersetuju untuk mengunci wang anda dalam simpanan tetap. Ia boleh berjangka pendek (contohnya, 1 bulan) atau berjangka panjang (contohnya, 5 tahun).
 • Pengeluaran Awal: Pengeluaran awal merujuk kepada tindakan menarik wang daripada simpanan tetap sebelum tempoh tamat. Ia biasanya diiringi dengan penalti atau kehilangan sebahagian daripada faedah yang dijanjikan.
 • Penalti: Penalti adalah bayaran tambahan yang dikenakan oleh bank jika anda memutuskan untuk mengeluarkan wang daripada simpanan tetap sebelum tempoh matang. Penalti ini bertujuan untuk menghalang pengeluaran awal.
 • Maturity: Maturity merujuk kepada akhir tempoh simpanan tetap di mana anda akan menerima jumlah simpanan asal berserta faedah yang diberikan oleh bank.
 • Kumpulan Umur: Ini merujuk kepada pelanggan yang memenuhi syarat untuk membuka simpanan tetap, seperti individu, perniagaan, atau organisasi bukan untung.
 • Syarat-syarat Khas: Ini adalah terma tambahan yang mungkin dikenakan oleh bank, seperti had minimum deposit atau syarat-syarat khusus lain yang perlu dipatuhi oleh pelanggan.
 • Pembaruan (Renewal): Selepas tempoh matang, anda boleh memilih untuk membarui simpanan tetap anda untuk tempoh yang sama atau berbeza. Ini melibatkan pemindahan jumlah asal dan faedah kepada simpanan tetap baru.
 • Sijil Simpanan Tetap: Bank biasanya mengeluarkan sijil atau dokumen rasmi yang mengesahkan simpanan tetap anda, yang memuatkan butir-butir seperti jumlah simpanan, kadar faedah, dan tempoh.
 • Premature Withdrawal: Ini merujuk kepada pengeluaran wang dari simpanan tetap sebelum tempoh matang. Ia biasanya akan menyebabkan anda dikenakan penalti atau kehilangan sebahagian daripada faedah yang dijanjikan.
 • Pengeluaran Separuh: Ini adalah pengeluaran sebahagian daripada jumlah simpanan tetap sebelum tempoh matang, tetapi tidak melibatkan penutupan sepenuhnya.

Memahami terma-terma ini adalah penting sebelum anda melabur dalam simpanan tetap, kerana ia akan membantu anda membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana anda ingin menguruskan wang anda dalam pelaburan ini.

Optimized by Optimole