Pinjaman Perumahan Bank Muamalat: Pembiayaan Rumah Mengikut Prinsip Shariah

Bank Muamalat merupakan pilihan utama bagi mereka yang mencari pembiayaan perumahan yang mematuhi prinsip-prinsip Shariah. Dengan pelbagai produk pinjaman perumahan yang ditawarkan, Bank Muamalat menyediakan penyelesaian yang sesuai untuk impian memiliki rumah sendiri.

Artikel ini akan membongkar lebih lanjut tentang pinjaman perumahan Bank Muamalat, syarat-syarat kelayakan, dan faedah yang ditawarkan kepada pemohon.

Pinjaman Perumahan Bank Muamalat

Pinjaman Perumahan Bank Muamalat adalah produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Malaysia dengan penekanan pada pematuhan prinsip-prinsip Shariah. Ia adalah bentuk pembiayaan yang dirancang khas untuk membolehkan individu memiliki atau membeli rumah dengan mematuhi syariah Islam.

Bank Muamalat menawarkan beberapa jenis pinjaman perumahan yang sesuai dengan keperluan pelanggan, termasuk produk seperti Home Financing-i, SMART Mortgage HOME, SMART Mortgage EEP, SMART Mortgage FLEXI, dan banyak lagi.

Pinjaman perumahan ini mematuhi prinsip-prinsip Shariah seperti larangan riba (faedah) dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Dengan ini, pemohon dapat memiliki rumah tanpa melibatkan unsur-unsur yang tidak patuh syariah.

A. Jenis Pinjaman Perumahan Bank Muamalat

Bank Muamalat menyediakan 3 jenis pinjaman perumahan:

1. Home Financing-i

 • SMART Mortgage HOME
 • SMART Mortgage EEP
 • SMART Mortgage FLEXI
 • SMART Mortgage Solution
 • SMART Mortgage SJKP
 • SMART Mortgage SRP (Skim Rumah Pertamaku)
 • SMART Mortgage WAQF
 • SMART Mortgage Professionals

2. Shophouse Financing-i

3. Land Financing-i

B. Kelayakan Memohon Pinjaman Perumahan Bank Muamalat

1. SMART Mortgage HOME, SMART Mortgage EEP, SMART Mortgage FLEXI, SMART Mortgage

 • Solution, Shophouse Financing-i & Land Financing-i.
 • Layak untuk semua pemohon individu dan bersama.

2. SMART Mortgage SJKP

 • Layak untuk semua pemohon individu dan bersama.
 • Pekerja berpendapatan tetap, pekerja bukan berpendapatan tetap, dan mereka yang bekerja sendiri.
 • Mesti pembeli rumah pertama.

3. SMART Mortgage SRP (Skim Rumah Pertamaku)

 • Layak untuk semua pemohon individu dan bersama.
 • Pekerja berpendapatan tetap atau mereka yang bekerja sendiri.
 • Tiada bukti pembiayaan yang terjejas dalam tempoh 12 bulan terakhir.
 • Harga pembelian hartanah sehingga RM500,000.
 • Pendapatan kasar bulanan maksimum:
  – Individu: RM5,000.
  – Bersama: RM10,000.

4. SMART Mortgage WAQF

 • Layak untuk semua pemohon individu dan bersama.
 • Untuk hartanah yang dibina di atas tanah Waqf oleh pembangun/pelbagai projek yang terpilih dan yang berkelayakan.

5. SMART Mortgage Professionals

 • Layak untuk ahli yang berdaftar dengan badan profesional yang berkaitan atau kelayakan dan pensijilan yang berkaitan.
 • Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan Bank Muamalat?
 • Nikmati tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun atau sehingga usia 70, mana-mana yang lebih awal.*
 • Pematuhan Shariah digunakan dalam pinjaman perumahan Bank Muamalat.
 • Dapatkan akses untuk menarik balik sejumlah wang dari pembayaran lebihan anda dan dapatkan wang dengan segera.*
 • Nikmati margin pembiayaan sehingga 90% + 10% MCRE.*
 • Nikmati Kos Pemindahan dan Kos Berkaitan (MCRE), termasuk MRTT/LTHT, yuran guaman, yuran penilaian, dan duti setem.

*Bergantung kepada pinjaman perumahan yang dipilih.

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Pinjaman Perumahan Bank Muamalat

1. Untuk produk SMART Mortgage HOME, SMART Mortgage EEP, SMART Mortgage FLEXI, SMART Mortgage Solution, Pinjaman Perumahan Shophouse-i & Pinjaman Perumahan Tanah-i

Dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk:

 • Kopi Kad Pengenalan (NRIC)
 • Penyata gaji 3 bulan terkini
 • Borang J/ EA terkini
 • Surat pengesahan dari majikan
 • Perjanjian Jual Beli Asal/ lembaran tempahan/ resit bayaran pendahuluan asal
 • Pendaftaran Perniagaan dan borang-borang berkaitan untuk usahawan (jika berkenaan)
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Dokumen tambahan, jika diperlukan oleh bank

2. Untuk produk SMART Mortgage EEP

Dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk:

 • Kopi Kad Pengenalan (NRIC)
 • Penyata gaji 1 bulan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Borang J/ EA terkini
 • Surat pengesahan dari majikan
 • Perjanjian Jual Beli Asal/ lembaran tempahan/ resit bayaran pendahuluan asal
 • Surat “Akujanji Kebenaran Potongan Gaji/Pindahan Gaji”
 • Dokumen tambahan, jika diperlukan oleh bank

3. Untuk produk SMART Mortgage SJKP

Dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk:

 • Anda boleh merujuk di sini untuk maklumat mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan.

4. Untuk produk SMART Mortgage Professionals.

Dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk:

 • Kopi Kad Pengenalan (NRIC)
 • Penyata gaji 3 bulan terkini
 • Borang J/ EA terkini
 • Surat pengesahan dari majikan
 • Perjanjian Jual Beli Asal/ lembaran tempahan/ resit bayaran pendahuluan asal
 • Pendaftaran Perniagaan dan borang-borang berkaitan untuk usahawan (jika berkenaan)
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Pendapatan cukai terkini/ akaun kewangan diaudit terkini/ penyata bank perniagaan 6 bulan terkini (jika berkenaan)
 • Dokumen tambahan, jika diperlukan oleh bank

D. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Perumahan Bank Muamalat

Kelebihan Pinjaman Perumahan Bank Muamalat:

 • Pematuhan Shariah: Pinjaman perumahan Bank Muamalat adalah patuh Shariah, yang sesuai untuk mereka yang ingin mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam kewangan mereka.
 • Tempoh Pembiayaan Panjang: Anda boleh menikmati tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun atau sehingga usia 70, bergantung kepada yang mana yang lebih awal. Ini memberikan kelonggaran dalam pembayaran ansuran bulanan.
 • Akses kepada Pengecualian Kelebihan Bayaran: Anda boleh mengakses wang dari kelebihan bayaran anda jika perlu, memberi anda fleksibiliti kewangan dalam keadaan kecemasan atau untuk pelaburan lain.
 • Margin Pembiayaan yang Luas: Bank Muamalat menawarkan margin pembiayaan sehingga 90% + 10% MCRE (Kos Pemindahan dan Kos Berkaitan). Ini bermaksud anda mungkin tidak perlu membayar banyak wang tunai pendahuluan untuk pembelian rumah.
 • Kos Berkaitan Dicampurkan: Pinjaman perumahan Bank Muamalat termasuk Kos Pemindahan dan Kos Berkaitan seperti MRTT/ LTHT, yuran guaman, yuran penilaian, dan yuran duti setem, yang boleh membantu anda menguruskan kos yang berkaitan dengan pembelian hartanah.

Kekurangan Pinjaman Perumahan Bank Muamalat:

 • Kos yang Berbeza-Beza: Kadar faedah, yuran, dan kos pembiayaan boleh berbeza-beza berdasarkan jenis pinjaman perumahan yang anda pilih. Anda perlu memahami kesemua yuran yang terlibat sebelum membuat keputusan.
 • Tempoh Kunci: Seperti kebanyakan pinjaman perumahan, Bank Muamalat mungkin mempunyai tempoh kunci, di mana anda akan dikenakan denda jika anda membayar pinjaman lebih awal. Ini boleh menghadkan fleksibiliti anda jika anda ingin membayar pinjaman lebih cepat.
 • Syarat-Syarat Kelayakan: Beberapa produk pinjaman perumahan Bank Muamalat mungkin mempunyai syarat-syarat kelayakan tertentu seperti pendapatan maksimum, menjadi pembeli rumah pertama, dan lain-lain. Anda perlu memastikan anda memenuhi syarat-syarat ini sebelum memohon.
 • Pematuhan Shariah: Sementara pematuhan Shariah adalah kelebihan, ia juga boleh menjadi kekurangan jika anda tidak memahami sepenuhnya prinsip-prinsip yang terlibat. Anda perlu memahami bagaimana produk berfungsi dan bagaimana ia mematuhi Shariah.
 • Keadaan Pasaran: Seperti semua pinjaman perumahan, kos faedah anda juga boleh dipengaruhi oleh keadaan pasaran. Kadar faedah boleh naik atau turun mengikut keadaan ekonomi semasa.

Persiapan Sebelum Memohon Pinjaman Perumahan

Di bawah adalah beberapa perkara yang anda perlu tahu sebelum memohon pinjaman perumahan:

 • Kadar Faedah: Anda perlu menyedari kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank, sama ada kadar faedah tetap atau kadar faedah berubah.
 • Jenis Pinjaman: Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separa, atau pinjaman fleksibel.
 • Tempoh Kunci: Mengetahui tempoh kunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan mendadak untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula, atau penjualan harta anda.
 • Margin Pembiayaan: Anda perlu memahami margin pembiayaan anda, iaitu jumlah wang yang akan bank benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai yang perlu anda bayar di muka untuk hartanah tersebut.
 • Yuran: Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal, dan lain-lain.
 • Jenis Bank: Bank yang anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, terma, dan sebagainya yang berbeza. Pilih bank di mana anda selesa memohon pinjaman perumahan.

Caj/Yuran yang Termasuk dalam Pinjaman Perumahan Bank Muamalat

Yuran termasuk dalam pinjaman perumahan Bank Muamalat termasuk:

 • Duti setem mengikut Akta Duti Setem 1949 – (Dikemaskini 1989).
 • Penyata akaun pinjaman perumahan – RM10 setiap pengeluaran.
 • Yuran lewat bayaran – 1% daripada jumlah tertunggak (Ta`widh-pampasan).
 • Yuran pemprosesan – Dikecualikan (bergantung kepada pinjaman perumahan yang dipilih).
 • Yuran surat permohonan pengeluaran KWSP – RM10 setiap permintaan.
 • Yuran guaman – Berdasarkan pinjaman perumahan yang dipilih (jika ada).
 • Yuran pelaburan – Berdasarkan pinjaman perumahan yang dipilih (jika ada).

Cara Mohon Pinjaman Perumahan Bank Muamalat

Untuk memohon pinjaman perumahan daripada Bank Muamalat, anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Persediaan Awal:

 • Pastikan anda telah mengumpul semua dokumen yang diperlukan sebelum memulakan permohonan. Ini termasuk salinan kad pengenalan (NRIC), penyata gaji, borang J/EA terkini, surat pengesahan majikan, perjanjian jual beli asal atau lembaran tempahan, dan dokumen pendapatan tambahan jika diperlukan.

2. Pemilihan Produk Pinjaman:

 • Tentukan jenis pinjaman perumahan Bank Muamalat yang sesuai dengan keperluan anda. Bank Muamalat menawarkan pelbagai produk pinjaman, jadi pastikan anda memilih yang paling sesuai dengan keadaan kewangan dan keperluan pembelian hartanah anda.

3. Lawati Cawangan Bank Muamalat:

 • Lawati cawangan Bank Muamalat yang terdekat dengan anda. Ini adalah peluang untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai produk pinjaman perumahan yang mereka tawarkan, serta untuk mendapatkan nasihat daripada wakil bank mengenai permohonan anda.

4. Isi Borang Permohonan:

 • Isi borang permohonan pinjaman perumahan. Anda akan diminta untuk memberikan maklumat peribadi, maklumat pekerjaan, dan butiran hartanah yang ingin anda beli. Pastikan anda memberikan maklumat yang tepat dan lengkap.

5. Sertakan Dokumen-Dokumen:

 • Lampirkan semua dokumen yang diperlukan bersama-sama dengan borang permohonan anda. Pastikan salinan dokumen-dokumen ini adalah jelas dan sah.

6. Proses Semakan Permohonan:

 • Bank Muamalat akan menyemak permohonan anda dan dokumen yang dilampirkan. Mereka juga mungkin akan menghubungi anda untuk mendapatkan maklumat tambahan atau klarifikasi jika diperlukan.

7. Persetujuan dan Penilaian Hartanah:

 • Sekiranya permohonan anda diluluskan, bank akan menjalankan penilaian hartanah yang ingin anda beli. Ini termasuk penilaian nilai hartanah dan pengesahan dokumen perjanjian jual beli.

8. Penawaran Pinjaman:

 • Setelah penilaian hartanah selesai dan semua dokumen sah, bank akan mengeluarkan penawaran pinjaman rasmi kepada anda. Anda perlu meneliti penawaran ini dengan teliti sebelum menerima.

9. Penandatanganan Perjanjian:

 • Jika anda bersetuju dengan penawaran pinjaman, anda perlu menandatangani perjanjian pinjaman dengan bank.

10. Penyerahan Dokumen:

 • Hantar semua dokumen yang diperlukan kepada bank, termasuk dokumen perjanjian jual beli dan apa-apa dokumen lain yang diminta.

11. Penyelesaian Hartanah:

 • Sekiranya penjualan hartanah telah disahkan, bank akan menjalankan proses penyelesaian. Ini melibatkan pemindahan hakmilik hartanah kepada anda.

12. Mulakan Pembayaran Balik Pinjaman:

 • Setelah penyelesaian selesai, anda perlu memulakan pembayaran balik pinjaman perumahan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh bank.

Baca juga::

Maklumat Lanjut Pinjaman Perumahan Bank Muamalat

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan Bank Muamalat, hubungi Khidmat Pelanggan di +0326005500, layari laman web rasmi Bank Muamalat, atau kunjungi cawangan Bank Muamalat yang terdekat.

Istilah-istilah Umum dalam Pinjaman Rumah Bank Muamalat

Berikut adalah beberapa istilah biasa dalam pinjaman rumah Bank Muamalat yang perlu anda fahami sebelum memohon:

 • Pinjaman Perumahan-i: Ini merujuk kepada pinjaman perumahan Islamik yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. “i” dalam nama produk ini menunjukkan pematuhan Shariah.
 • Margin Pembiayaan: Margin pembiayaan adalah jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda untuk pembelian hartanah. Ini menentukan berapa banyak wang tunai pendahuluan yang anda perlu bayar.
 • Tempoh Pembiayaan: Tempoh pembiayaan adalah jangka masa yang anda akan membuat pembayaran ansuran bulanan. Bank Muamalat menawarkan tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun atau sehingga usia 70, bergantung kepada yang mana yang lebih awal.
 • Penilaian Hartanah: Ini adalah proses penilaian nilai hartanah yang ingin anda beli. Penilaian ini dilakukan oleh juruaudit yang berdaftar untuk menentukan nilai sebenar hartanah tersebut.
 • Kadar Faedah: Kadar faedah adalah jumlah wang tambahan yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah pokok pinjaman. Kadar faedah boleh tetap atau berubah mengikut jenis pinjaman perumahan yang anda pilih.
 • Kos Pemindahan dan Kos Berkaitan (MCRE): Ini termasuk kos-kos yang berkaitan dengan pemindahan hartanah, seperti yuran guaman, yuran penilaian, dan yuran duti setem. MCRE juga boleh termasuk insurans takaful seperti Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) atau Life Takaful Homeowner (LTHT).
 • Tempoh Kunci: Tempoh kunci adalah jangka masa di mana anda akan dikenakan denda jika anda membayar pinjaman lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda ini mungkin berbeza mengikut jenis pinjaman.
 • Akujanji Kebenaran Potongan Gaji: Ini adalah surat yang membenarkan bank memotong bayaran ansuran bulanan secara langsung dari gaji anda jika anda adalah pekerja gaji.
 • Jadual Pembayaran Balik: Ini adalah jadual yang menunjukkan jumlah ansuran bulanan yang perlu anda bayar kepada bank untuk keseluruhan tempoh pembiayaan.
 • Pinjaman Semula: Pinjaman semula merujuk kepada proses menggantikan pinjaman perumahan sedia ada dengan pinjaman baru yang mungkin mempunyai terma dan kadar faedah yang berbeza.
 • Duti Setem: Duti setem adalah cukai yang dikenakan ke atas dokumen-dokumen perjanjian jual beli dan perjanjian pinjaman perumahan.
 • Kelayakan: Kelayakan adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk layak menerima pinjaman perumahan, seperti pendapatan minimum dan status sebagai pembeli rumah pertama.

Dalam dunia hartanah yang sentiasa berubah, pinjaman perumahan dari Bank Muamalat adalah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Dengan pematuhan Shariah, pelbagai pilihan pembiayaan, dan sokongan perbankan yang berkualiti, Bank Muamalat boleh menjadi rakan setia anda dalam merealisasikan impian memiliki rumah sendiri.

Optimized by Optimole