Pinjaman Kereta Kuwait Finance House (KFH)

Dalam usaha untuk memenuhi impian memiliki kereta sendiri, banyak individu mencari pelbagai pilihan pinjaman. Salah satu daripada pilihan tersebut adalah Pinjaman Kereta Kuwait Finance House (KFH).

Sebagai sebuah institusi kewangan yang terkenal, KFH menawarkan pelbagai produk kewangan termasuklah pinjaman kereta yang direka khas untuk membantu individu mewujudkan keinginan mereka memiliki kenderaan.

Dalam artikel ini, kami akan meneroka dengan lebih mendalam mengenai Pinjaman Kereta Kuwait Finance House (KFH) serta maklumat penting yang perlu anda ketahui sebelum membuat keputusan kewangan yang penting ini.

Pinjaman Kereta Kuwait Finance House (KFH)

Apa itu Pinjaman Kereta Kuwait Finance House (KFH)?

Pinjaman Kereta Kuwait Finance House (KFH) merujuk kepada penawaran pinjaman kenderaan yang disediakan oleh Kuwait Finance House, sebuah institusi kewangan Islam terkemuka.

Pinjaman ini direka khas untuk membolehkan individu membiayai pembelian kenderaan seperti kereta dengan mengikuti prinsip-prinsip perbankan Islam. Ini bermakna pinjaman ini akan mematuhi garis panduan syariah dan mengelakkan unsur-unsur riba (faedah), spekulasi, dan aktiviti tidak berasaskan Islam.

Pemohon yang berminat untuk memiliki kereta mungkin boleh mengajukan permohonan untuk pinjaman ini dari Kuwait Finance House. Setelah permohonan diluluskan, individu akan menerima dana yang diperlukan untuk membeli kenderaan pilihan mereka. Ansuran bulanan akan ditetapkan, termasuk kos penggunaan atau komisen yang patuh syariah.

Selama tempoh pinjaman, pemilik kereta akan membayar ansuran secara berkala sehingga jumlah pinjaman dilunaskan sepenuhnya. Ini membolehkan pemilik kereta memiliki kenderaan tanpa perlu membayar harga penuh secara tunai pada awalnya.

Jenis Pinjaman Kereta Kuwait Finance House

Kuwait Finance House (KFH) menawarkan beberapa jenis pinjaman kereta yang sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan Islam. Antara jenis-jenis pinjaman kereta yang mungkin ditawarkan oleh KFH termasuk:

 • Pinjaman Kereta Patuh Syariah:
  Ini adalah jenis pinjaman kereta yang mematuhi prinsip perbankan Islam, termasuk larangan riba (faedah) dan unsur-unsur tidak berasaskan syariah. Pinjaman ini akan mematuhi garis panduan syariah dalam proses pembiayaan pembelian kereta.
 • Pinjaman Kereta Berdasarkan Murabahah:
  Murabahah adalah konsep perniagaan dalam Islam di mana bank membeli kereta yang diingini oleh pelanggan dan kemudiannya menjualnya kepada pelanggan pada harga yang termasuk keuntungan yang ditentukan. Pelanggan akan membayar jumlah ini melalui ansuran bulanan yang telah ditetapkan.
 • Pinjaman Kereta Berdasarkan Ijarah:
  Ini adalah bentuk pembiayaan sewaan yang serupa dengan konsep pembiayaan ijarah dalam Islam. Pelanggan menyewa kereta daripada bank dengan membayar ansuran bulanan untuk tempoh yang telah ditetapkan. Pada akhir tempoh sewa, pelanggan mungkin memiliki pilihan untuk membeli kereta tersebut.
 • Pinjaman Kereta Berdasarkan Istisna’:
  Istisna’ adalah bentuk perjanjian pra-pembuatan di mana bank membuat perjanjian dengan pembuat kereta untuk membangunkan kereta yang diingini oleh pelanggan. Bank akan membayar pembuat kereta dan kemudian menjual kereta itu kepada pelanggan dengan menentukan harga yang memasukkan keuntungan yang sesuai.
 • Pinjaman Kereta Berdasarkan Wakalah:
  Dalam konsep wakalah, bank bertindak sebagai wakil pelanggan untuk membeli kereta daripada pasaran. Bank akan mendapatkan bayaran komisen atau yuran sebagai imbalan atas perkhidmatan wakalah ini.

Kelayakan untuk Memohon Pinjaman Kereta Kuwait Finance House

Di bawah ini adalah beberapa contoh kelayakan yang mungkin dikenakan untuk setiap jenis pinjaman kereta:

1. Pinjaman Kereta Patuh Syariah:

 • Kewarganegaraan atau penduduk negara tempat KFH beroperasi.
 • Umur minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh KFH.
 • Pendapatan tetap dan stabil untuk membuktikan kemampuan pembayaran.
 • Kelayakan kredit yang memadai.
 • Status pekerjaan yang stabil dan kelayakan pekerjaan.
 • Dokumen sokongan seperti kad pengenalan, penyata bank, penyata gaji, dan lain-lain.

2. Pinjaman Kereta Berdasarkan Murabahah, Ijarah, Istisna’, atau Wakalah:

 • Kriteria yang mirip dengan pinjaman patuh syariah, dengan penekanan pada prinsip-prinsip perbankan Islam seperti murabahah, ijarah, istisna’, atau wakalah.
 • Dokumen sokongan dan kelayakan khusus yang mungkin berkaitan dengan jenis pinjaman ini.

3. Pinjaman Kereta Berdasarkan Skim Graduan:

 • Mungkin terhad kepada graduan baru dengan ijazah yang diiktiraf.
 • Umur minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh KFH.
 • Pendapatan minimum yang diperlukan.
 • Kelayakan kredit yang memadai.
 • Dokumen sokongan termasuk sijil ijazah, penyata gaji, dan dokumen lain yang berkaitan.

Faedah Pinjaman Kereta Kuwait Finance House

Faedah (keuntungan) yang dikenakan untuk Pinjaman Kereta Kuwait Finance House (KFH) berbeza berdasarkan kepada jenis pinjaman kereta yang ditawarkan serta terma dan syarat semasa yang diberlakukan oleh KFH. Di bawah ini adalah beberapa contoh faedah yang mungkin dikenakan untuk setiap jenis pinjaman kereta:

1. Pinjaman Kereta Patuh Syariah:

 • Faedah yang dikenakan mungkin adalah berdasarkan skema yang patuh syariah seperti wakalah, mudarabah, atau skim pelaburan Islam yang lain.
 • KFH akan mematuhi prinsip perbankan Islam yang mengelakkan unsur riba (faedah).

2. Pinjaman Kereta Berdasarkan Murabahah:

 • Faedah dalam bentuk keuntungan yang dikenakan oleh bank atas perkhidmatan pembelian dan penjualan kenderaan.

3. Pinjaman Kereta Berdasarkan Ijarah:

 • Faedah adalah dalam bentuk sewaan atau bayaran sewa yang dikenakan untuk penggunaan kenderaan yang disewa.

4. Pinjaman Kereta Berdasarkan Istisna’ atau Wakalah:

 • Faedah adalah dalam bentuk keuntungan yang dikenakan atas perkhidmatan pembiayaan dan perjanjian pra-pembuatan yang dilakukan oleh bank.

5. Pinjaman Kereta Berdasarkan Skim Graduan:

 • Faedah mungkin ditawarkan pada kadar yang lebih rendah kepada graduan baru sebagai insentif.

Perlu diingat bahawa prinsip asas bagi pinjaman kereta dari KFH adalah untuk mematuhi garis panduan perbankan Islam, yang menekankan pengelakan riba dan pengambilan faedah secara tidak wajar.

Automobile Ijarah-i Pinjaman Kereta Kuwait Finance House

Automobile Ijarah-i adalah salah satu jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Kuwait Finance House (KFH). Ijarah-i merupakan kaedah pembiayaan kenderaan berdasarkan konsep Ijarah, iaitu kontrak sewaan syariah dalam perbankan Islam.

Dalam konteks pinjaman kereta, Automobile Ijarah-i membolehkan individu untuk menggunakan kenderaan dengan membayar yuran sewa yang telah ditetapkan untuk tempoh yang telah ditetapkan.

Berikut adalah beberapa ciri utama dari Automobile Ijarah-i Pinjaman Kereta KFH:

 • Konsep Ijarah Syariah: Ijarah-i menggunakan konsep sewaan syariah di mana bank menjadi pemilik kenderaan dan menyewakannya kepada pelanggan. Pelanggan membayar yuran sewa (sewa ijarah) dalam bentuk ansuran bulanan.
 • Kepemilikan Penuh pada Akhir Kontrak: Walaupun kenderaan disewakan, pelanggan mungkin mempunyai pilihan untuk membeli kenderaan pada akhir tempoh kontrak sewa. Ini bergantung kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh KFH.
 • Kenderaan Baru dan Bekas: Automobile Ijarah-i boleh digunakan untuk membiayai pembelian kenderaan baru atau bekas yang mematuhi prinsip perbankan Islam.
 • Ansuran Tetap: Ansuran bulanan adalah tetap sepanjang tempoh kontrak. Ini memudahkan perancangan kewangan pelanggan kerana mereka tahu jumlah pembayaran yang perlu dibuat setiap bulan.
 • Syarat dan Kriteria Kelayakan: Pelanggan perlu memenuhi syarat dan kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh KFH untuk memohon pinjaman ini. Ini termasuk kriteria seperti pendapatan, umur, kewarganegaraan, dan lain-lain.
 • Kepatuhan Syariah: Automobile Ijarah-i ditadbir mengikut prinsip perbankan Islam dan mengelakkan unsur riba (faedah) serta komponen tidak berasaskan syariah.

A. Kelayakan untuk Memohon Automobile Ijarah-i

 • Warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap
 • Minimum 18 tahun (pemohon kereta)
 • Minimum 30 tahun (pemohon superbike)
 • Minimum 21 tahun (penjamin)
 • Tiada pendapatan minimum (pemohon kereta)
 • Pendapatan bulanan minimum RM7,000 (pemohon superbike)

B. Faedah Automobile Ijarah-i

 • Sesuai untuk kereta baru dan juga superbike (kuasa enjin minimum 500 c.c. dan ke atas)
 • Jumlah pembiayaan minimum untuk kereta ialah RM30,000 dan RM25,000 untuk superbike
 • Margin pembiayaan 90% untuk kereta dan 75% untuk superbike
 • Tempoh untuk kereta adalah sehingga 9 tahun, manakala superbike sehingga 7 tahun

C. Yuran yang Termasuk dalam Automobile Ijarah-i

 • Kadar faedah untuk kereta baharu; Serendah 2.5% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh
 • Duti setem: RM10
 • Yuran penyelesaian awal: Tiada
 • Yuran penalti lewat: 1% dari jumlah ansuran tertunggak

Baca juga:

Maklumat Lanjut

Sila hubungi 1-300-88-8534 atau +60321680464 untuk maklumat lanjut, bisa juga dengan melayari laman web rasmi Kuwait Finance House.

Secara keseluruhannya, Pinjaman Kereta Kuwait Finance House (KFH) merupakan satu alternatif yang menarik bagi individu yang ingin memiliki kenderaan dengan mengikut prinsip perbankan Islam.

Dengan pelbagai jenis pinjaman yang ditawarkan seperti Pinjaman Kereta Patuh Syariah, Pinjaman Berdasarkan Ijarah-i, dan lain-lain, pelanggan mempunyai peluang untuk memilih kaedah pembiayaan yang paling sesuai dengan keperluan dan prinsip kewangan mereka.

Optimized by Optimole