Pinjaman Kereta CIMB

Dalam usaha untuk mewujudkan impian memiliki kereta sendiri, Pinjaman Kereta CIMB telah menjadi pilihan yang popular di kalangan individu yang mencari pembiayaan yang mudah dan fleksibel.

Dengan ciri-ciri dan kelebihan yang ditawarkan, Pinjaman Kereta CIMB memberi peluang kepada pemohon untuk mendapatkan kereta impian mereka tanpa perlu mengalami beban kewangan yang berat.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi lebih lanjut mengenai Pinjaman Kereta CIMB, termasuk ciri-ciri utama, syarat-syarat pemohonan, dan manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan.

Jika anda sedang mencari alternatif pembiayaan untuk memiliki kereta, baca terus untuk mendapatkan panduan yang bermanfaat dalam membuat keputusan kewangan yang tepat.

Pinjaman Kereta CIMB

Jenis Pinjaman Kereta CIMB

CIMB Bank menawarkan beberapa jenis pinjaman kereta yang boleh dipilih oleh pelanggan berdasarkan keperluan dan kehendak mereka. Berikut adalah beberapa jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh CIMB Bank:

 • Hire Purchase (HP):
  Skim Hire Purchase adalah jenis pinjaman kereta yang biasa dan popular di Malaysia. Dalam skim ini, bank membiayai pembelian kereta dan pemohon membayar balik jumlah tersebut dalam bentuk ansuran bulanan. Setelah ansuran selesai, hak milik kereta akan dipindahkan kepada pemohon.
 • Hire Purchase-i (HP-i):
  Ini adalah versi patuh syariah daripada skim Hire Purchase. Hire Purchase-i mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mengelakkan unsur-unsur riba. Pembiayaan ini melibatkan perjanjian jual beli dan sewa, dan pemilik akan mengalihkan hak milik kereta kepada pemohon setelah pembayaran selesai.
 • Amaun Tetap Bulanan (Fixed Monthly Installment):
  Jenis pinjaman ini melibatkan pembayaran ansuran bulanan yang tetap sepanjang tempoh pinjaman. Ini memudahkan pemohon merancang kewangan mereka dengan lebih baik kerana ansuran akan kekal konsisten.
 • Amaun Tetap Berkala (Step Up Installment):
  Dalam jenis ini, ansuran bulanan akan meningkat pada beberapa tahap tertentu selama tempoh pinjaman. Ini boleh cocok jika pemohon merancang pendapatan mereka akan meningkat dalam masa akan datang.
 • Amaun Menurun (Reducing Balance):
  Skim ini melibatkan pembayaran ansuran yang semakin berkurangan dari bulan ke bulan. Ia berpatutan dengan idea bahawa hutang pemohon akan berkurang seiring dengan pembayaran ansuran.
 • Pembiayaan Prabayar (Balloon Payment):
  Dalam pembiayaan prabayar, ansuran bulanan lebih rendah, tetapi jumlah ansuran terakhir adalah besar (balon). Pemohon boleh memilih untuk membayar ansuran terakhir atau menukar kereta kepada kereta baru.
 • Penambahan Tunai (Top Up):
  Pemohon boleh memilih untuk menambah jumlah pinjaman semasa memohon pinjaman kereta, jika mereka memerlukan lebih banyak dana untuk melabur dalam kenderaan yang lebih mahal.

Kelayakan untuk Memohon Pinjaman Kereta CIMB

Syarat-syarat untuk memohon Pinjaman Kereta CIMB boleh berbeza mengikut jenis pinjaman, skim, dan dasar semasa bank. Namun, umumnya, berikut adalah beberapa kelayakan yang biasanya dikenakan:

 • Umur Minimum:
  Pemohon biasanya perlu berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk memohon pinjaman kereta. Namun, beberapa jenis pinjaman atau skim mungkin memerlukan umur minimum yang lebih tinggi.
 • Pendapatan Minimum:
  Pemohon perlu mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk membayar ansuran bulanan pinjaman. Syarat pendapatan minimum boleh berbeza-beza bergantung kepada jenis pinjaman, jumlah pinjaman, dan dasar bank.
 • Kelayakan Kredit:
  Bank akan menilai kelayakan kredit pemohon untuk memastikan kemampuan untuk membayar ansuran pinjaman. Rekod kredit yang baik dapat meningkatkan peluang kelulusan.
 • Dokumen Pengesahan Identiti:
  Pemohon perlu menyediakan dokumen pengesahan identiti seperti kad pengenalan, pasport, dan lesen memandu.
 • Bukti Pendapatan:
  Bukti pendapatan seperti penyata gaji, penyata pendapatan perniagaan, atau surat pekerjaan mungkin diperlukan untuk mengesahkan kemampuan membayar pinjaman.
 • Butiran Kereta:
  Pemohon perlu memberikan butiran tentang kereta yang ingin dibeli, termasuk harga kereta, model, dan maklumat lain yang berkaitan.
 • Bayaran Muka:
  Bank mungkin mengenakan bayaran muka sebagai sebahagian daripada harga kereta. Jumlah bayaran muka boleh berbeza-beza mengikut jenis pinjaman dan dasar bank.
 • Dokumen Sokongan Lain:
  Bank boleh memerlukan dokumen tambahan seperti penyata bank, surat pekerjaan, atau dokumen perniagaan bergantung kepada keadaan pemohon.

Berikut adalah kelayakan yang mungkin berdasarkan beberapa jenis Pinjaman Kereta CIMB:

1. Hire Purchase (HP) dan Hire Purchase-i (HP-i):

 • Umur Minimum: Sekurang-kurangnya 18 tahun.
 • Pendapatan Minimum: Memiliki pendapatan yang mencukupi untuk membayar ansuran bulanan.
 • Kelayakan Kredit: Rekod kredit yang baik.
 • Dokumen Pengesahan Identiti: Kad pengenalan, pasport, atau lesen memandu yang sah.
 • Bukti Pendapatan: Penyata gaji atau penyata pendapatan perniagaan.
 • Butiran Kereta: Butiran tentang kereta yang ingin dibeli.
 • Bayaran Muka: Bayaran muka yang mungkin diperlukan.

2. Amaun Tetap Bulanan (Fixed Monthly Installment):

 • Umur Minimum: Sekurang-kurangnya 18 tahun.
 • Pendapatan Minimum: Pendapatan yang mencukupi untuk membayar ansuran bulanan tetap.
 • Kelayakan Kredit: Rekod kredit yang baik.
 • Dokumen Pengesahan Identiti: Kad pengenalan, pasport, atau lesen memandu yang sah.
 • Bukti Pendapatan: Penyata gaji atau penyata pendapatan perniagaan.
 • Butiran Kereta: Butiran tentang kereta yang ingin dibeli.

3. Amaun Tetap Berkala (Step Up Installment):

 • Kelayakan serupa dengan jenis pinjaman lain, tetapi pemohon perlu merancang untuk memenuhi peningkatan ansuran di masa depan.

4. Amaun Menurun (Reducing Balance):

 • Kelayakan serupa dengan jenis pinjaman lain, tetapi pemohon perlu merancang untuk ansuran yang berkurangan dari masa ke masa.

5. Pembiayaan Prabayar (Balloon Payment):

 • Umur Minimum: Sekurang-kurangnya 18 tahun.
 • Pendapatan Minimum: Pendapatan yang mencukupi untuk membayar ansuran bulanan.
 • Kelayakan Kredit: Rekod kredit yang baik.
 • Dokumen Pengesahan Identiti: Kad pengenalan, pasport, atau lesen memandu yang sah.
 • Bukti Pendapatan: Penyata gaji atau penyata pendapatan perniagaan.
 • Butiran Kereta: Butiran tentang kereta yang ingin dibeli.
 • Bayaran Muka: Bayaran muka yang mungkin diperlukan.

6. Penambahan Tunai (Top Up):

 • Kelayakan serupa dengan jenis pinjaman lain, tetapi pemohon mungkin perlu memberikan alasan untuk penambahan dana.

Faedah Pinjaman Kereta CIMB

Faedah-faedah yang ditawarkan oleh Pinjaman Kereta CIMB boleh berbeza mengikut jenis pinjaman kereta yang dipilih. Berikut adalah beberapa faedah yang mungkin diberikan oleh CIMB Bank berdasarkan jenis Pinjaman Kereta CIMB:

1. Hire Purchase (HP) dan Hire Purchase-i (HP-i):

 • Jangka Masa Fleksibel: Pemohon boleh memilih jangka masa pinjaman yang sesuai dengan keupayaan kewangan mereka.
 • Pelbagai Pilihan Kereta: Pemohon boleh memilih pelbagai jenis kereta mengikut citarasa dan keperluan mereka.
 • Rekod Kredit yang Baik: Bayaran ansuran yang teratur boleh meningkatkan rekod kredit anda.
 • Kepemilikan Kereta: Selepas pembayaran ansuran selesai, hak milik kereta akan dipindahkan kepada pemohon.

2. Amaun Tetap Bulanan (Fixed Monthly Installment):

 • Perancangan Kewangan Mudah: Ansuran bulanan tetap memudahkan perancangan kewangan tanpa kejutan perubahan ansuran.

3. Amaun Tetap Berkala (Step Up Installment):

 • Meningkatkan Keupayaan: Ansuran yang meningkat secara berperingkat membolehkan pemohon merancang untuk keupayaan kewangan yang lebih tinggi pada masa depan.

4. Amaun Menurun (Reducing Balance):

 • Ansuran Berkurang: Ansuran berkurang seiring dengan pengurangan baki hutang, menjadikannya lebih berpatutan dalam jangka masa panjang.

5. Pembiayaan Prabayar (Balloon Payment):

 • Bayaran Bulanan Rendah: Ansuran bulanan lebih rendah, membolehkan pemohon merancang kewangan dengan lebih fleksibel.
 • Pilihan Akhir: Pemohon boleh memilih untuk membayar ansuran akhir atau menukar kereta kepada kereta baru.

6. Penambahan Tunai (Top Up):

 • Menambah Keupayaan: Pemohon boleh mendapatkan tambahan dana untuk melabur dalam kereta yang lebih mahal atau berkualiti tinggi.

Caj/Yuran dalam Pinjaman Kereta CIMB

 • Kadar faedah untuk kereta baharu: Dari 2.65% ke 2.85% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh
 • Kadar faedah untuk kereta terpakai: Dari 4% p.a. ke 4.45% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh
 • Duti setem: RM10
 • Surat keizinan: RM50
 • Yuran JPJ: RM20
 • Yuran penyelesaian awal: Tiada
 • Yuran penalti lewat: 8% daripada baki tertunggak (1% untuk CIMB Hire Purchase-i)

Baca juga:

Maklumat Lanjut

Anda boleh menghubungi CIMB jika anda mempunyai sebarang pertanyaan:

 • Pusat Kewangan Auto di seluruh negara.
 • Layari lama web rasmi CIMB.
 • Hubungi mereka di +60362047788 atau e-mel [email protected].

Dengan pelbagai pilihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh Pinjaman Kereta CIMB, memenuhi impian memiliki kereta sendiri kini lebih mudah dari sebelumnya.

Setiap jenis pinjaman mempunyai ciri-ciri dan faedah tersendiri, membolehkan pemohon memilih yang paling sesuai dengan keperluan dan kewangan mereka.

Optimized by Optimole