Pinjaman Kereta BSN

Pinjaman kereta telah menjadi penyelesaian popular bagi ramai individu untuk memiliki kenderaan impian mereka. Bank Simpanan Nasional (BSN) turut menyediakan pakej pinjaman kereta yang fleksibel dan sesuai dengan keperluan pelbagai golongan.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi lebih lanjut mengenai Pinjaman Kereta BSN, termasuk kelebihan, syarat-syarat permohonan, dan cara untuk memulakan langkah pertama dalam memiliki kenderaan anda melalui pakej pinjaman yang ditawarkan oleh bank terkemuka ini.

Pinjaman Kereta BSN

Jenis Pinjaman Kereta BSN

Bank Simpanan Nasional (BSN) menyediakan beberapa jenis pinjaman kereta yang sesuai dengan pelbagai keperluan dan preferensi pelanggan. Berikut adalah beberapa jenis atau macam pinjaman kereta yang ditawarkan oleh BSN:

 • Pinjaman Kereta Am: Ini adalah pinjaman kereta yang umum dan menyeluruh, sesuai untuk pelanggan yang mencari pakej pinjaman dengan ciri-ciri asas dan terbaik untuk mereka yang ingin memiliki kenderaan.
 • Pinjaman Kereta Graduan: Khas untuk graduan baru, pinjaman ini menawarkan kemudahan pembiayaan kenderaan dengan keadaan yang lebih bersahabat dan kadang-kadang mempunyai kadar faedah yang lebih rendah.
 • Pinjaman Kereta Islamik: BSN juga menyediakan pinjaman kereta yang berlandaskan prinsip-prinsip perbankan Islam. Ini memenuhi keperluan pelanggan yang ingin melabur dalam kenderaan menerusi kaedah yang patuh syariah.
 • Pinjaman Kereta Istimewa: Pakej ini mungkin menawarkan ciri-ciri unik seperti kadar faedah yang rendah, tempoh bayaran balik yang fleksibel, atau insentif lain yang tertumpu kepada golongan tertentu seperti anggota tentera atau kakitangan kerajaan.
 • Pinjaman Kereta Second Hand: Untuk mereka yang memilih untuk membeli kenderaan terpakai, BSN juga menawarkan pinjaman untuk kenderaan terpakai dengan syarat-syarat yang bersesuaian.
 • Pinjaman Kereta Komersial: Ini adalah pilihan untuk pengusaha atau perniagaan yang memerlukan kenderaan komersial seperti van atau lori untuk operasi perniagaan mereka.

Kelayakan untuk Memohon Pinjaman Kereta BSN

BSN menawarkan beberapa jenis pinjaman kereta dengan kelayakan yang berbeza-beza. Di sini adalah kelayakan umum untuk memohon pinjaman kereta BSN berdasarkan jenisnya:

1. Pinjaman Kereta Konvensional:

 • Warganegara Malaysia.
 • Umur antara 18 hingga 60 atau 70 tahun (bergantung pada jenis pekerjaan dan tempoh pembiayaan).
 • Pendapatan minimum yang diperlukan (variasi boleh berlaku mengikut jenis pekerjaan).
 • Pengesahan pekerjaan atau surat tawaran bekerja.
 • Syarat lain seperti tempoh perkhidmatan minimum untuk pekerja kontrak atau bekerja sendiri.

2. Pinjaman Kereta Islamik (Ijarah):

 • Warganegara Malaysia.
 • Umur antara 18 hingga 60 atau 70 tahun (bergantung pada jenis pekerjaan dan tempoh pembiayaan).
 • Pendapatan minimum yang diperlukan (variasi boleh berlaku mengikut jenis pekerjaan).
 • Pengesahan pekerjaan atau surat tawaran bekerja.
 • Syarat lain seperti tempoh perkhidmatan minimum untuk pekerja kontrak atau bekerja sendiri.
 • Memenuhi syarat-syarat syariah.

3. Pinjaman Kereta Graduan:

 • Warganegara Malaysia.
 • Umur antara 20 hingga 30 tahun.
 • Ijazah Sarjana Muda atau lebih tinggi.
 • Pekerjaan tetap atau pekerjaan kontrak dengan tempoh tertentu (bergantung pada jenis pinjaman).

4. Pinjaman Kereta Komersial:

 • Perniagaan perlu beroperasi selama beberapa tahun (bergantung pada jenis pinjaman).
 • Pemohon perlu mempunyai lesen perniagaan yang sah.
 • Dokumen-dokumen perniagaan yang diperlukan seperti surat pendaftaran perniagaan, akaun perniagaan, dan lain-lain.

Faedah Pinjaman Kereta BSN

Faedah-faedah yang diberikan oleh Pinjaman Kereta BSN akan berbeza mengikut jenis pinjaman. Berikut adalah beberapa faedah yang mungkin ditawarkan berdasarkan jenis pinjaman kereta BSN:

1. Pinjaman Kereta Am:

 • Kadar faedah yang kompetitif.
 • Pelbagai pilihan jangka masa pembayaran, memberi fleksibiliti kepada pelanggan.
 • Kemudahan pembiayaan untuk pelanggan yang ingin memiliki kenderaan.

2. Pinjaman Kereta Graduan:

 • Kadar faedah yang bersaing untuk graduan baru.
 • Kemudahan pembiayaan yang disesuaikan dengan pendapatan permulaan graduan.
 • Tempoh pembayaran yang fleksibel untuk membantu graduan menyesuaikan diri dengan beban kewangan.

3. Pinjaman Kereta Islamik:

 • Prinsip-prinsip perbankan Islam yang patuh syariah.
 • Kadar faedah yang ditetapkan mengikut akad ijarah atau prinsip-prinsip syariah yang lain.
 • Keistimewaan bagi pelanggan yang mematuhi syarat-syarat syariah dalam transaksi perbankan.

4. Pinjaman Kereta Istimewa:

 • Kadar faedah yang rendah atau istimewa untuk golongan tertentu seperti anggota tentera atau kakitangan kerajaan.
 • Insentif-insentif tambahan yang memberi manfaat kepada golongan tertentu.

5. Pinjaman Kereta Second Hand:

 • Kemudahan pembiayaan untuk membeli kenderaan terpakai.
 • Kadar faedah yang sesuai dengan pasaran kenderaan terpakai.

6. Pinjaman Kereta Komersial:

 • Pembiayaan untuk kenderaan komersial seperti van atau lori.
 • Kadar faedah yang bersaing untuk perniagaan.

BSN Hire Purchase dan BSN Hire Purchase-i

Perbezaan utama antara BSN Hire Purchase (konvensional) dan BSN Hire Purchase-i (berlandaskan prinsip-prinsip perbankan Islam) terletak pada cara pembiayaan, prinsip syariah, dan komponen yang digunakan dalam pembiayaan. Berikut adalah beberapa perbezaan antara kedua-dua jenis pinjaman tersebut:

BSN Hire Purchase (Konvensional):

 • Pembiayaan Konvensional: Pinjaman ini beroperasi berdasarkan kontrak pinjaman konvensional di mana bank memberikan pembiayaan dan pelanggan membayar balik dengan kadar faedah yang ditetapkan.
 • Kadar Faedah: Menggunakan kadar faedah konvensional yang ditetapkan oleh bank.
 • Jaminan: Bank mungkin akan memerlukan jaminan atau cagaran dalam bentuk tertentu untuk menjaga kepentingan mereka.

BSN Hire Purchase-i (Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perbankan Islam):

 • Pembiayaan Mengikut Prinsip Syariah: Pinjaman ini berlandaskan prinsip-prinsip perbankan Islam seperti ijarah (sewa) atau prinsip-prinsip lain yang patuh syariah.
 • Kadar Faedah Syariah: Menggunakan prinsip ijarah atau prinsip-prinsip syariah lain yang tidak melibatkan unsur faedah konvensional.
 • Ciri Patuh Syariah: Memastikan pinjaman dan transaksi adalah patuh syariah tanpa melibatkan elemen faedah haram.
 • Tidak Melibatkan Jaminan: Umumnya tidak melibatkan jaminan dalam bentuk cagaran seperti pinjaman konvensional.

Faedah Pinjaman:

 • Margin pembiayaan yang lebih besar sehingga 90% daripada nilai kereta, dengan jumlah pinjaman minimum RM25,000.
 • Anda juga boleh meminjam selama 3 hingga 9 tahun.
 • Perkhidmatan ini disediakan untuk pembelian kereta baharu atau kenderaan lama terpilih yang diimport dari negara lain.

Caj/Yuran dalam Pinjaman Kereta BSN

 • Kadar keuntungan untuk kereta baharu: Dari 2.55% ke 3.15% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh.
 • Duti setem: RM10.
 • Yuran penyelesaian awal: Tiada.
 • Yuran penalti lewat: 8% daripada baki tertunggak (1% dari yang tertunggak untuk BSN Hire Purchase-i).

Istilah-istilah Lazim bagi Pinjaman Kereta

Berikut adalah beberapa istilah lazim yang berkaitan dengan pinjaman kereta:

 • Pinjaman Kereta: Pembiayaan yang diberikan oleh bank atau institusi kewangan untuk membeli sebuah kenderaan, yang kemudian perlu dibayar balik melalui ansuran bulanan.
 • Hire Purchase (HP): Kontrak pinjaman di mana bank memiliki kenderaan dan memberikannya kepada pelanggan untuk digunakan, tetapi hak milik akan ditransfer kepada pelanggan selepas pembayaran balik sepenuhnya.
 • Down Payment: Jumlah wang pendahuluan yang dibayar oleh pelanggan ketika memulakan pinjaman. Ia adalah sebahagian daripada harga kenderaan.
 • Kadar Faedah: Yuran tambahan yang dibayar oleh pelanggan kepada bank sebagai imbuhan atas pinjaman yang diberikan.
 • Tempoh Pembayaran: Jangka masa di mana pelanggan perlu membayar balik jumlah pinjaman. Ia biasanya dalam bentuk bulanan.
 • Ansuran Bulanan: Jumlah wang yang perlu dibayar oleh pelanggan kepada bank setiap bulan dalam tempoh pinjaman.
 • Cagaran: Harta atau harta lain yang digunakan sebagai jaminan oleh bank jika pelanggan gagal membayar ansuran pinjaman.
 • Balloon Payment: Sejumlah besar wang yang perlu dibayar oleh pelanggan pada akhir tempoh pinjaman, biasanya dalam pinjaman dengan kadar faedah rendah.
 • Pelanggan Kontraktor: Seseorang yang bekerja sendiri dan tidak mempunyai pendapatan tetap.
 • Pelanggan Swasta: Individu yang bekerja dalam sektor swasta atau tidak mempunyai status pekerjaan tetap dengan kerajaan.
 • Pelanggan Kakitangan Kerajaan: Individu yang mempunyai status pekerjaan tetap dengan kerajaan atau sektor awam.
 • Pelan Bayaran: Susunan atau jadual pembayaran ansuran pinjaman yang ditentukan oleh bank.
 • Pelunasan Awal: Membayar balik keseluruhan jumlah pinjaman sebelum tamat tempoh pinjaman.
 • Pembiayaan Islamik: Pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip perbankan Islam, yang tidak melibatkan unsur faedah konvensional.
 • Pelanggan Graduan: Individu baru sahaja tamat pengajian dan mendapatkan pinjaman dengan syarat-syarat tertentu.

Pastikan anda memahami istilah-istilah ini dengan baik sebelum memohon pinjaman kereta untuk memastikan pengalaman pinjaman yang lancar dan jelas.

Baca juga:

Maklumat Lanjut

Anda boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai pinjaman kereta BSN dengan melawat laman web rasmi Bank Simpanan Nasional (BSN) di “www.mybsn.com.my” atau melalui carian dalam talian untuk mencari nombor telefon pusat khidmat pelanggan atau cawangan terdekat BSN di kawasan anda.

Dengan pelbagai jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN), pemilik pinjaman kini mempunyai peluang untuk memiliki kenderaan impian mereka dengan lebih mudah.

Optimized by Optimole