Pinjaman Kereta Bank Muamalat

Jika anda merancang untuk memiliki kereta impian, Pinjaman Kereta Bank Muamalat mungkin menjadi pilihan yang tepat untuk memudahkan perjalanan menuju kepemilikan kenderaan anda.

Sebagai sebuah institusi kewangan yang menawarkan perkhidmatan berlandaskan prinsip-prinsip perbankan Islam, Bank Muamalat menyediakan pelbagai pilihan pinjaman kereta yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam artikel ini, kami akan membahas tentang berbagai jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Bank Muamalat, syarat-syarat kelayakan, serta manfaat yang mungkin anda peroleh daripada pembiayaan ini. Teruskan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai Pinjaman Kereta Bank Muamalat.

Pinjaman Kereta Bank Muamalat

Jenis Pinjaman Kereta Bank Muamalat

Bank Muamalat Malaysia menyediakan beberapa jenis pinjaman kereta yang sesuai dengan keperluan dan preferensi pelanggan. Terdapat beberapa jenis pinjaman kereta yang biasanya ditawarkan oleh bank ini:

 • Pinjaman Kereta Konvensional:
  Ini adalah pinjaman kereta yang mengikuti prinsip-prinsip konvensional. Anda meminjam wang dari bank untuk membeli kereta dan membayar balik jumlah tersebut bersama dengan faedah.
 • Pinjaman Kereta Islamik (Ijarah Thumma Al-Bai’ / Murabahah):
  Pinjaman ini berlandaskan prinsip perbankan Islam dan melibatkan konsep sewa beli. Bank akan membeli kereta dan menyewakannya kepada anda dengan opsyen untuk membeli kereta pada akhir tempoh sewaan dengan harga yang telah ditentukan.
 • Pinjaman Kereta Pra-Approve:
  Bank Muamalat juga menawarkan pinjaman kereta pra-approve yang membolehkan anda mendapatkan kelulusan awal untuk pinjaman sebelum memilih kereta. Ini memudahkan proses pembelian kereta dengan memberikan jaminan kewangan.
 • Pinjaman Kereta Second Hand:
  Pinjaman ini sesuai jika anda ingin membeli kereta terpakai. Bank Muamalat juga menyediakan pinjaman untuk pembelian kereta terpakai yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Setiap jenis pinjaman kereta ini mempunyai ciri-ciri dan kelebihan tersendiri.

Kelayakan untuk Memohon Pinjaman Kereta Bank Muamalat

Kelayakan untuk memohon Pinjaman Kereta Bank Muamalat Malaysia bergantung kepada jenis pinjaman yang dipilih. Berikut adalah beberapa kelayakan umum untuk masing-masing jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh bank ini:

1. Pinjaman Kereta Konvensional:

 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas.
 • Gaji tetap atau pendapatan yang stabil.
 • Memenuhi syarat kewangan dan penilaian kredit bank.

2. Pinjaman Kereta Islamik (Ijarah Thumma Al-Bai’ / Murabahah):

 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas.
 • Gaji tetap atau pendapatan yang stabil.
 • Memenuhi syarat kewangan dan penilaian kredit bank.
 • Patuh kepada prinsip-prinsip perbankan Islam.

3. Pinjaman Kereta Pra-Approve:

 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas.
 • Gaji tetap atau pendapatan yang stabil.
 • Tidak terlibat dalam kes kebankrapan.
 • Memenuhi syarat kewangan dan penilaian kredit bank.

4. Pinjaman Kereta Second Hand:

 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas.
 • Gaji tetap atau pendapatan yang stabil.
 • Memenuhi syarat kewangan dan penilaian kredit bank.
 • Dokumen lengkap mengenai kereta terpakai yang akan dibeli.

Setiap jenis pinjaman kereta mungkin mempunyai kriteria tambahan yang perlu dipenuhi.

Faedah Pinjaman Kereta Bank Muamalat

Faedah-faedah Pinjaman Kereta Bank Muamalat Malaysia akan berbeza berdasarkan jenis pinjaman yang dipilih. Berikut adalah beberapa faedah umum untuk masing-masing jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh bank ini:

1. Pinjaman Kereta Konvensional:

 • Pilihan fleksibiliti dalam jangka masa pembayaran pinjaman.
 • Kebebasan untuk memilih kereta baru atau terpakai.
 • Pelan pembayaran bulanan yang tetap dan jelas.

2. Pinjaman Kereta Islamik (Ijarah Thumma Al-Bai’ / Murabahah):

 • Prinsip perbankan Islam yang mematuhi syariah.
 • Pembayaran yang jelas, termasuk harga jualan beli pada akhir tempoh sewaan.
 • Kemudahan peralihan hak milik pada akhir tempoh sewaan.

3. Pinjaman Kereta Pra-Approve:

 • Kelulusan awal yang memudahkan proses pembelian kereta.
 • Penjelasan terperinci mengenai jumlah pinjaman yang diluluskan.
 • Kelebihan dalam rundingan dengan penjual kereta.

4. Pinjaman Kereta Second Hand:

 • Pilihan untuk membeli kereta terpakai dengan bantuan kewangan.
 • Kemudahan melalui proses penilaian kereta terpakai.
 • Kemungkinan mendapatkan kereta dengan nilai yang lebih rendah.

Setiap jenis pinjaman kereta mungkin menawarkan kelebihan dan ciri-ciri yang berbeza. Pastikan anda berhubung dengan wakil bank atau perunding kewangan Bank Muamalat Malaysia untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai faedah-faedah yang ditawarkan oleh masing-masing jenis pinjaman kereta.

Baca juga:

Muamalat Vehicle Financing-i dan Muamalat Auto-Grad Scheme

Muamalat Vehicle Financing-i adalah produk pembiayaan kenderaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip perbankan Islam. Ia merupakan bentuk pinjaman untuk membiayai pembelian kenderaan baru atau terpakai dengan mematuhi syariah.

Dalam skema ini, bank akan membiayai pembelian kenderaan dan anda akan membayar semula jumlah tersebut bersama dengan caj faedah yang telah disepakati dalam tempoh yang ditetapkan. Muamalat Vehicle Financing-i melibatkan prinsip perniagaan dan pembagian risiko antara bank dan pelanggan.

Muamalat Auto-Grad Scheme pula adalah program pembiayaan khas yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Malaysia kepada graduan baru yang ingin memiliki kenderaan. Program ini memberikan peluang kepada graduan untuk membeli kenderaan dengan caj faedah yang kompetitif dan fleksibiliti pembayaran yang sesuai dengan keperluan mereka.

Dalam program ini, graduan baru akan diberi keutamaan untuk memperoleh pembiayaan kenderaan dengan syarat yang lebih mudah berdasarkan pencapaian akademik mereka. Ini adalah salah satu usaha bank untuk menyokong golongan graduan dalam memulakan kerjaya dan meraih impian untuk memiliki kenderaan sendiri.

Kedua-dua produk ini memberikan alternatif pembiayaan kenderaan yang mematuhi prinsip perbankan Islam dan memenuhi keperluan pelanggan berdasarkan situasi dan keperluan mereka. Untuk maklumat lanjut dan syarat-syarat terperinci, disarankan untuk berhubung dengan wakil bank atau cawangan Bank Muamalat Malaysia.

Kelayakan untuk Memohon

 • Muamalat Vehicle Financing-i:
  • Rakyat Malaysia dan warga asing.
  • Berumur antara 18 hingga 65 tahun (tidak boleh melebihi umur 70 apabila matang).
  • Pendapatan tahunan minimum RM24,000.
 • Muamalat Auto-Grad Scheme:
  • Rakyat Malaysia.
  • Berumur antara 20 hingga 35 tahun (tidak boleh melebihi umur 44 apabila matang, permohonan adalah dalam tempoh 5 tahun selepas tamat pengajian).
  • Pendapatan bulanan minimum RM2,300.
  • Kelayakan minimum diploma.

Caj/Yuran yang Termasuk dalam Pinjaman Kereta Bank Muamalat

 • Kadar faedah untuk kereta baru: Dari 2.95% ke 3.1% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh.
 • Duti setem: RM10.
 • Surat kuasa: RM10.
 • Surat Jaminan dan Tanggung Rugi (jika ada): RM10.
 • Surat Tawaran dan Perjanjian Kemudahan: RM10.
 • Yuran penalti lewat: 1% dari jumlah yang tertunggak (Ta’widh).

Maklumat Lanjut

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pinjaman kereta Bank Muamalat Malaysia melalui laman web rasmi mereka di: https://www.muamalat.com.my/ atau hubungi +60326005500.

Dengan pelbagai jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Bank Muamalat, anda mempunyai peluang untuk memiliki kenderaan idaman anda dengan cara yang mematuhi prinsip-prinsip perbankan Islam. Setiap jenis pinjaman kereta membawa faedah dan ciri-ciri yang unik, sesuai untuk keperluan dan situasi kewangan anda.

Optimized by Optimole