Pinjaman Kereta AmBank: Mudah & Bermacam-macam

Pengangkutan adalah aspek penting dalam kehidupan moden, dan memiliki kereta sendiri telah menjadi keperluan bagi kebanyakan individu. Dalam usaha untuk mewujudkan impian memiliki kenderaan, Pinjaman Kereta AmBank telah menjadi pilihan popular di kalangan pemohon yang mencari pembiayaan yang selesa dan berpatutan.

Artikel ini akan mengupas secara mendalam tentang Pinjaman Kereta AmBank, membincangkan pelbagai jenis penawaran yang disediakan, syarat-syarat yang diperlukan, dan manfaat yang boleh diperoleh melalui penyelesaian pembiayaan ini.

Pinjaman Kereta AmBank

Jenis Pinjaman Kereta AmBank

AmBank menawarkan beberapa jenis pinjaman kereta yang sesuai dengan keperluan dan kehendak pelanggan. Berikut adalah beberapa jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh AmBank:

 • Pinjaman Sewa Beli (Hire Purchase): Ini adalah jenis pinjaman kereta yang paling umum. Pemohon membeli kenderaan dengan menggunakan pembiayaan dari bank dan membayar balik jumlah tersebut dalam bentuk ansuran bulanan untuk tempoh yang telah ditetapkan. Selepas ansuran penuh dibayar, pemohon akan menjadi pemilik sah kenderaan tersebut.
 • Pinjaman Sewa Beli Islam (Hire Purchase-i): AmBank juga menawarkan opsi pembiayaan kereta yang mengikut prinsip-prinsip Shariah. Ini adalah pilihan yang sesuai bagi mereka yang menginginkan pembiayaan yang selaras dengan prinsip Islam.
 • Pembiayaan Kereta Baru dan Terpakai: AmBank menyediakan pembiayaan untuk pembelian kereta baru atau terpakai. Ini memberikan fleksibiliti kepada pemohon untuk memilih kenderaan yang paling sesuai dengan bajet dan keperluan mereka.
 • Pembiayaan 100%: Bagi mereka yang ingin memiliki kereta tanpa perlu membayar bayaran muka, AmBank menawarkan pembiayaan 100% yang meliputi keseluruhan harga kenderaan termasuk cukai dan insurans.
 • Pembiayaan Berdasarkan Skim Graduan: AmBank juga menyediakan pembiayaan khas untuk graduan yang baru mula bekerja. Skim ini memberikan peluang kepada graduan untuk memiliki kereta dengan ansuran yang lebih rendah pada awal kerjaya mereka.
 • Refinans dan Pindahmilik: AmBank juga menawarkan pembiayaan refinans atau pindahmilik bagi pemilik kereta yang ingin mengubah pembiayaan sedia ada kepada AmBank atau memindahkan pembiayaan dari bank lain.

Kelayakan untuk Memohon Pinjaman Kereta AmBank

Beberapa kriteria umum yang biasanya dikenakan oleh AmBank:

 • Umur: Anda perlu berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan tidak melebihi had umur yang ditetapkan oleh bank (biasanya sekitar 70 tahun pada akhir tempoh pembiayaan).
 • Warganegara: Anda perlu menjadi warganegara Malaysia atau penduduk tetap Malaysia.
 • Kekuatan Kewangan: Anda perlu mempunyai pendapatan tetap dan kelayakan kewangan yang mencukupi untuk membayar ansuran bulanan pinjaman. Ini biasanya melibatkan penyata gaji atau dokumen pendapatan lain.
 • Dokumen Pengenalan Diri: Anda perlu menyediakan dokumen pengenalan diri yang sah seperti kad pengenalan atau pasport.
 • Dokumen Pembiayaan: Anda perlu mengemukakan dokumen berkaitan pembiayaan seperti borang permohonan pembiayaan dan borang perjanjian sewa beli.
 • Bayaran Muka (Jika Diperlukan): Pihak bank mungkin memerlukan bayaran muka tertentu sebagai sebahagian daripada pembelian kenderaan.
 • Penjamin (Jika Diperlukan): Dalam beberapa kes, AmBank mungkin memerlukan penjamin bagi permohonan pembiayaan.
 • Rekod Kredit: Kredit rating yang baik akan memberikan kelebihan dalam permohonan pembiayaan. Pastikan rekod kredit anda dalam keadaan baik sebelum memohon.
 • Kelayakan Dasar AmBank: Setiap produk atau program pembiayaan mungkin mempunyai keperluan dan syarat yang berbeza-beza. Oleh itu, adalah penting untuk merujuk kepada AmBank atau cawangan terdekat untuk maklumat terkini mengenai kelayakan untuk memohon pinjaman kereta.

Di sini adalah beberapa perkara yang mungkin mempengaruhi kelayakan anda berdasarkan jenis pinjaman kereta:

1. Pinjaman Sewa Beli (Hire Purchase):

 • Umur: Biasanya 18 tahun ke atas.
 • Pendapatan: Anda perlu memiliki pendapatan tetap yang mencukupi untuk membayar ansuran bulanan.
 • Dokumen: Dokumen seperti penyata gaji, penyata bank, dan lain-lain mungkin diperlukan.

2. Pinjaman Sewa Beli Islam (Hire Purchase-i):

 • Kelayakan Islam: Anda perlu memenuhi kriteria Syariah yang ditetapkan oleh bank.

3. Pembiayaan Kereta Baru dan Terpakai:

 • Jenis Kenderaan: Kelayakan mungkin berbeza antara kenderaan baru dan terpakai.
 • Pendapatan: Kelayakan kewangan perlu dipenuhi untuk memastikan anda mampu membayar ansuran.

4. Pembiayaan 100%:

 • Pendapatan: Anda perlu memiliki pendapatan yang mencukupi untuk membayar ansuran tanpa perlu membayar bayaran muka.

5. Pembiayaan Skim Graduan:

 • Graduan Baru: Biasanya ditawarkan kepada graduan yang baru memulakan kerjaya.
 • Pendapatan: Kelayakan bergantung kepada pendapatan anda sebagai seorang graduan yang baru mula bekerja.

6. Refinans dan Pindahmilik:

 • Status Pembiayaan Sedia Ada: Anda mungkin perlu memenuhi syarat-syarat khas jika ingin memindahkan pembiayaan sedia ada dari bank lain.

Faedah Pinjaman Kereta AmBank

Beberapa faedah umum Pinjaman Kereta AmBank:

 • AmBank juga menyediakan pinjaman pembiayaan kenderaan konvensional dan Islam
 • Pembiayaan kereta yang patuh Syariah berdasarkan kontrak Islam Al-Ijarah Thumma Al- Bai’ (AITAB)
 • Kelulusan yang pantas kerana proses permohonan yang mudah
 • AmBank juga menyediakan margin pembiayaan yang tinggi sehingga 90%
 • Dapatkan tempoh pembayaran balik yang fleksibel selama 9 tahun
 • AmBank mempunyai hubungan dengan lebih 3,000 pengedar kereta yang dilantik
 • Mempunyai kaedah pembayaran yang mudah dan saluran yang pelbagai melalui perbankan atas talian, CDM, ATM atau cawangan AmBank yang berdekatan

Berikut adalah beberapa contoh faedah yang mungkin disediakan oleh AmBank berdasarkan jenis pinjaman kereta:

1. Pinjaman Sewa Beli (Hire Purchase):

 • Kadar Faedah Bersaing: AmBank mungkin menawarkan kadar faedah yang bersaing untuk membolehkan pelanggan membayar ansuran bulanan dengan lebih berpatutan.

2. Pinjaman Sewa Beli Islam (Hire Purchase-i):

 • Kadar Faedah Selaras dengan Prinsip Shariah: Untuk pinjaman berdasarkan prinsip Syariah, kadar faedah yang ditawarkan adalah selaras dengan prinsip-prinsip Shariah.

3. Pembiayaan Kereta Baru dan Terpakai:

 • Fleksibiliti Pilihan Kenderaan: Anda boleh memilih kenderaan baru atau terpakai sesuai dengan bajet dan keperluan.

4. Pembiayaan 100%:

 • Pembiayaan Sepenuhnya: Anda dapat membiayai keseluruhan harga kenderaan termasuk cukai dan insurans tanpa perlu membayar bayaran muka.

5. Pembiayaan Skim Graduan:

 • Ansuran Rendah Awal Kerjaya: Graduan baru dapat menikmati ansuran yang lebih rendah pada awal kerjaya mereka.

6. Refinans dan Pindahmilik:

 • Kemudahan Pindahmilik: Anda boleh memindahkan pembiayaan sedia ada dari bank lain kepada AmBank untuk mendapatkan kelebihan yang ditawarkan.

AmBank AmAUTOMate dan Arif Hire Purchase-i

AmBank AmAUTOMate adalah satu platform digital yang menyediakan kemudahan dalam memohon pinjaman kereta secara dalam talian. Ia menggabungkan teknologi digital dengan pembiayaan kereta untuk memberikan proses yang lebih cepat dan mudah kepada pelanggan. Melalui AmAUTOMate, pemohon boleh memilih kenderaan, mengisi borang permohonan, dan melengkapkan proses permohonan tanpa perlu pergi ke cawangan fizikal bank.

Sementara itu, Arif Hire Purchase-i adalah salah satu produk pembiayaan kereta Islam yang ditawarkan oleh AmBank. Ia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Shariah, memastikan pembiayaan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Skim ini dirangka untuk memenuhi keperluan pelanggan Muslim yang ingin memiliki kenderaan melalui pembiayaan yang halal dan patuh Syariah.

Perbezaan antara AmBank AmAUTOMate dan Arif Hire Purchase-i adalah:

1. Fokus Utama:

 • AmBank AmAUTOMate adalah platform digital yang menyediakan perkhidmatan permohonan pinjaman kereta secara dalam talian.
 • Arif Hire Purchase-i adalah produk pembiayaan kereta yang ditawarkan oleh AmBank, berdasarkan prinsip-prinsip Shariah.

2. Fungsi:

 • AmAUTOMate memudahkan pemohon dalam proses permohonan pinjaman kereta dengan mudah dan pantas melalui platform digital.
 • Arif Hire Purchase-i adalah produk pembiayaan kereta Islam yang menawarkan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

3. Tujuan:

 • AmAUTOMate bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kelajuan dalam proses pemohonan pinjaman kereta.
 • Arif Hire Purchase-i bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kereta yang mematuhi prinsip-prinsip Shariah.

Caj/Yuran dalam Pinjaman Kereta AmBank

 • Duti setem: RM20
 • Yuran penyata penebusan: RM50 setiap permintaan/akaun
 • Surat kebenaran: RM20 setiap surat
 • Yuran penalti lewat: 2% daripada jumlah tertunggak
 • Permintaan untuk mendapatkan dan menyalin dokumen: RM20

Baca juga:

Maklumat Lanjut

Sila layari laman web rasmi mereka di http://www.ambankgroup.com/ atau e-mel customercare@ambankgroup.com atau lawati cawangan AmBank terdekat untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman kereta AmBank.

Dengan pelbagai jenis pembiayaan, termasuklah inovasi digital seperti AmAUTOMate, serta penawaran seperti Arif Hire Purchase-i yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah, AmBank menawarkan pelbagai pilihan yang memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan.

Optimized by Optimole