Pinjaman Kereta Al Rajhi

Al Rajhi Bank telah menjadi satu daripada institusi kewangan terkemuka yang menawarkan pelbagai produk kewangan, termasuklah pinjaman kereta yang popular di kalangan pelanggan di Malaysia.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan tentang kelebihan dan ciri-ciri pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Al Rajhi Bank, syarat-syarat permohonan, kadar faedah, dan langkah-langkah untuk mendapatkan pinjaman kereta yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pinjaman Kereta Al Rajhi, anda akan dapat membuat keputusan kewangan yang bijak untuk memenuhi impian memiliki kenderaan sendiri.

Jenis Pinjaman Kereta Al Rajhi

Al Rajhi Bank menawarkan beberapa jenis pinjaman kereta yang direka untuk memenuhi keperluan pelbagai golongan dan keperluan kewangan. Berikut adalah beberapa jenis pinjaman kereta yang biasanya ditawarkan oleh Al Rajhi Bank:

 • Pinjaman Kereta Konvensional: Ini adalah pinjaman kereta yang bersifat konvensional, di mana pemohon membuat pembayaran ansuran bulanan mengikut kadar faedah yang telah ditetapkan. Pinjaman ini biasanya memerlukan bayaran muka tertentu dan tempoh pembiayaan yang telah ditentukan.
 • Pinjaman Kereta Islamik: Al Rajhi Bank juga menawarkan pinjaman kereta berdasarkan prinsip-prinsip perbankan Islam. Pinjaman ini menggunakan konsep pembiayaan murabahah atau ijarah, di mana bank membeli kereta dan menjualnya kepada pelanggan dengan keuntungan yang ditetapkan atau menyewakannya kepada pelanggan.
 • Pinjaman Kereta Baru: Untuk pelanggan yang ingin memiliki kereta baru, Al Rajhi Bank menawarkan pinjaman untuk membeli kenderaan baharu. Ini termasuklah pelbagai jenis kereta seperti sedan, SUV, dan lain-lain.
 • Pinjaman Kereta Terpakai: Al Rajhi Bank juga menyediakan pinjaman untuk membeli kereta terpakai. Ini membolehkan pelanggan memiliki kereta yang lebih berpatutan.
 • **Pinjaman Refinans: Pinjaman ini membolehkan anda menyatukan hutang kereta dari bank lain dengan Al Rajhi Bank untuk mendapatkan faedah yang lebih baik atau pembayaran ansuran yang lebih rendah.
 • Pinjaman Khas Pekerja Swasta atau Kakitangan Kerajaan: Al Rajhi Bank mungkin menawarkan pinjaman khas kepada pekerja swasta atau kakitangan kerajaan dengan kadar faedah yang istimewa atau kemudahan-kemudahan lain.
 • Pinjaman Graduan: Ini adalah pinjaman yang ditawarkan kepada graduan untuk membeli kereta pertama mereka dengan kadar faedah dan syarat-syarat khas.
 • Pinjaman Komersial: Al Rajhi Bank juga menawarkan pinjaman kereta komersial untuk syarikat yang memerlukan kenderaan perniagaan.

Kelayakan untuk Memohon Pinjaman Kereta Al Rajhi

Kelayakan untuk memohon pinjaman kereta dari Al Rajhi Bank akan berbeza mengikut jenis pinjaman yang anda pilih. Berikut adalah beberapa kelayakan umum yang mungkin diperlukan untuk memohon pinjaman kereta Al Rajhi berdasarkan jenis-jenisnya:

1. Pinjaman Kereta Konvensional:

 • Warganegara Malaysia atau pemegang izin tinggal tetap.
 • Umur antara 18 hingga 60 tahun (umur tamat tempoh pinjaman tidak melebihi 70 tahun).
 • Penghasilan bulanan yang mencukupi untuk membayar ansuran pinjaman.

2. Pinjaman Kereta Islamik:

 • Kelayakan serupa dengan pinjaman konvensional, tetapi pemohon perlu memenuhi persyaratan syariah Islam, seperti tidak melibatkan unsur faedah.

3. Pinjaman Kereta Baru:

 • Kelayakan serupa dengan pinjaman konvensional, tetapi pemohon perlu memberikan butiran tentang kereta yang ingin dibeli.

4. Pinjaman Kereta Terpakai:

 • Kelayakan serupa dengan pinjaman kereta baru, tetapi pemohon juga perlu memberikan butiran tentang kereta terpakai yang ingin dibeli.

5. Pinjaman Refinans:

 • Anda perlu memiliki pinjaman kereta sedia ada dari bank lain untuk mendapatkan faedah atau ansuran yang lebih baik.

6. Pinjaman Khas Pekerja Swasta atau Kakitangan Kerajaan:

 • Kelayakan serupa dengan pinjaman konvensional, tetapi mungkin ada faedah khas atau kemudahan-kemudahan lain untuk pekerja swasta atau kakitangan kerajaan.

7. Pinjaman Graduan:

 • Graduan baru dengan ijazah yang diiktiraf.
 • Umur antara 20 hingga 30 tahun.
 • Penghasilan bulanan yang mencukupi.

8. Pinjaman Komersial:

 • Syarikat yang sah dan berdaftar.
 • Dokumen perniagaan yang sah dan perlu diiktiraf oleh bank.

Faedah Pinjaman Kereta Al Rajhi

Kadar faedah untuk pinjaman kereta Al Rajhi Bank akan berbeza mengikut jenis pinjaman yang anda pilih. Berikut adalah contoh faedah yang mungkin dikenakan untuk setiap jenis pinjaman kereta:

1. Pinjaman Kereta Konvensional:

 • Faedah Tetap: Kadar faedah adalah tetap sepanjang tempoh pinjaman. Contohnya, kadar faedah 3.5% setahun.
 • Faedah Berubah: Kadar faedah boleh berubah mengikut perubahan semasa dalam pasaran. Contohnya, kadar faedah asas + 2.0%.

2. Pinjaman Kereta Islamik:

 • Bank tidak menetapkan kadar faedah kerana ia berdasarkan konsep jual beli atau sewa, seperti dalam pembiayaan murabahah atau ijarah.

3. Pinjaman Kereta Baru dan Pinjaman Kereta Terpakai:

 • Faedah Tetap atau Berubah: Bergantung kepada pilihan pemohon dan kesesuaian, sama seperti dalam pinjaman kereta konvensional.

4. Pinjaman Refinans:

 • Faedah akan dikenakan berdasarkan jenis pinjaman yang dikeluarkan semula oleh Al Rajhi Bank.

5. Pinjaman Khas Pekerja Swasta atau Kakitangan Kerajaan:

 • Faedah Istimewa: Kadar faedah yang lebih rendah atau kemudahan-kemudahan khas mungkin diberikan kepada pekerja swasta atau kakitangan kerajaan.

6. Pinjaman Graduan:

 • Faedah Istimewa: Kadar faedah yang lebih rendah mungkin diberikan kepada graduan untuk memudahkan mereka memiliki kereta pertama.

7. Pinjaman Komersial:

 • Faedah Komersial: Kadar faedah yang dikenakan mungkin berbeza untuk pinjaman komersial kerana ia melibatkan perniagaan.

Caj/Yuran dalam Pinjaman Kereta Al Rajhi

Dalam pinjaman kereta Al Rajhi Bank, terdapat beberapa caj dan yuran yang mungkin dikenakan. Namun, caj dan yuran ini boleh berbeza-beza mengikut jenis pinjaman dan terma-terma yang dinyatakan oleh bank. Berikut adalah beberapa contoh caj dan yuran yang mungkin dikenakan dalam pinjaman kereta Al Rajhi:

 • Yuran Pemprosesan: Ini adalah yuran yang dikenakan semasa permohonan pinjaman dikemukakan. Yuran ini biasanya untuk menguruskan permohonan dan pemeriksaan kelayakan.
 • Yuran Penyelenggaraan: Caj ini dikenakan untuk kos penyelenggaraan akaun pinjaman. Caj ini mungkin dikenakan secara tahunan atau bulanan.
 • Yuran Dokumen: Caj ini mungkin dikenakan untuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pinjaman, seperti penyediaan surat tawaran dan perjanjian pinjaman.
 • Yuran Pengeluaran: Jika pemohon ingin menarik balik permohonan pinjaman sebelum diluluskan atau sebelum menandatangani perjanjian, yuran ini mungkin dikenakan.
 • Yuran Pembayaran Awal: Jika pemohon ingin membayar pinjaman lebih awal daripada jangka masa pinjaman, yuran ini mungkin dikenakan. Yuran ini untuk menampung potensi kehilangan faedah oleh bank.
 • Yuran Lewat Bayar: Jika pemohon lewat membayar ansuran bulanan, yuran lewat bayar mungkin dikenakan.
 • Caj Tukaran Dokumen: Jika terdapat perubahan dalam dokumen seperti perubahan kereta atau pindah milik, caj ini mungkin dikenakan.
 • Caj Perubahan Tarikh Bayaran: Jika pemohon ingin menukar tarikh bayaran ansuran bulanan, caj ini mungkin dikenakan.
 • Caj Kekunci: Jika pemohon ingin menukar kereta atau menggantikan kenderaan, caj untuk penggantian kenderaan mungkin dikenakan.
 • Caj Pulangan Balik: Jika pinjaman tidak diluluskan dan pemohon ingin mengembalikan dokumen, caj ini mungkin dikenakan.

Bayaran yang termasuk dalam pinjaman kereta Al Rajhi secara umum:

 • Yuran penyata pembiayaan tahunan: RM 5 setiap permintaan
 • Caj pengeposan salinan Perjanjian AF kepada pelanggan: RM3
 • Surat kuasa: RM49
 • Yuran penalti lewat: 1% daripada jumlah tertunggak
 • Permintaan untuk mendapatkan dan menyalin dokumen: RM15

Caj dan yuran yang dikenakan boleh berubah mengikut dasar dan keperluan bank. Oleh itu, adalah penting untuk membaca dengan teliti terma-terma dan syarat-syarat yang diberikan oleh Al Rajhi Bank sebelum memohon pinjaman kereta.

Baca juga:

Maklumat Lanjut

Sila hubungi Talian Khidmat Pelanggan Al Rajhi di +60323326000 atau layari laman web rasmi mereka di sini dan kunjungi cawangan Al Rajhi yang berhampiran Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman kereta Al Rajhi.

Optimized by Optimole