Penamaan KWSP: Pendaftaran dan Signifikans

Bagi mereka yang adalah pencarum KWSP, pengetahuan mengenai penamaan KWSP adalah penting untuk memastikan urusan caruman KWSP dapat diuruskan dengan baik selepas kematian.

Banyak rakyat Malaysia sering mengabaikan perkara ini atau menganggapnya remeh sehingga akhirnya waris mereka menghadapi kesulitan untuk menuntut pencarum KWSP yang sepatutnya.

Kehilangan ini boleh membawa impak besar, oleh itu, mari kita lihat betapa mudahnya untuk mendaftarkan penama KWSP bagi akaun KWSP anda.

Penamaan KWSP

Kepentingan Penamaan KWSP

Penamaan KWSP, atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, adalah satu aspek penting dalam pengurusan kewangan dan persaraan individu. Ia memainkan peranan utama dalam menyokong matlamat kewangan jangka panjang dan kestabilan kewangan seseorang. Kepentingan Penamaan KWSP aadalah untuk:

 • Memendekkan proses pengeluaran
 • Mengelakkan sebarang kos dan kerumitan mendapatkan dokumen pihak ketiga dari Pejabat Tanah/Mahkamah
 • Memastikan waris mewarisi simpanan anda

Rinciannya:

Pertama, penamaan KWSP membantu individu merancang persaraan dengan bijak. Melalui penyimpanan secara berkala dalam akaun KWSP, pekerja dapat mengumpulkan simpanan yang mencukupi untuk menampung keperluan mereka selepas bersara. Ini termasuk kos kehidupan harian, penjagaan kesihatan, dan pelaburan untuk mengekalkan taraf hidup yang selesa.

Kedua, KWSP membolehkan individu melindungi diri mereka daripada kecemasan kewangan dalam keadaan kecemasan seperti penyakit serius atau kehilangan pekerjaan. Melalui akaun KWSP 2, dana boleh ditarik untuk tujuan kecemasan yang telah ditetapkan seperti perbelanjaan kesihatan atau pendidikan.

Selain itu, KWSP juga menyediakan pelbagai skim pelaburan yang membolehkan wang simpanan berkembang dengan lebih pantas berbanding hanya disimpan dalam akaun simpanan biasa. Dengan pelbagai pilihan pelaburan, individu dapat memilih pelan yang paling sesuai dengan matlamat kewangan mereka, sama ada untuk pertumbuhan pelaburan jangka panjang atau pendapatan pasif.

Salah Faham Mengenai Penamaan KWSP

Salah satu salah faham yang sering berlaku mengenai penamaan KWSP adalah bahawa individu yang dilantik sebagai penama KWSP tidak memegang hak sepenuhnya terhadap harta penamaan tersebut. Sebaliknya, mereka hanya bertanggungjawab untuk menguruskan dana caruman yang dimiliki oleh pemilik akaun yang telah meninggal dunia.

Penama berperanan sebagai pentadbir wang tersebut, dan wang tersebut masih perlu diagihkan mengikut undang-undang faraid (bagi orang Islam).

Jika penama bertindak tidak jujur dengan tidak mematuhi undang-undang faraid dalam pengagihan wang tersebut kepada waris yang sah, maka waris mempunyai hak untuk memohon mahkamah mengeluarkan sijil faraid kepada penama, membolehkan pengagihan wang tersebut secara adil mengikut peraturan faraid.

Walau bagaimanapun, jika penama masih enggan mematuhi peraturan faraid, tindakan undang-undang yang sama boleh diambil oleh waris terhadap penama.

Sekiranya terdapat keraguan atau kekeliruan mengenai perkara ini, adalah bijak untuk mendapatkan nasihat daripada seorang peguam yang berlesen bagi menjelaskan sebarang pertanyaan yang mungkin timbul.

Implikasi Ahli KWSP Membuat Penamaan & Tanpa Penamaan

Implikasi ahli KWSP membuat penamaan (pengeluaran simpanan) dan tanpa penamaan (mengekalkan simpanan) dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah seperti berikut:

1. Penamaan:

 • Keperluan Kewangan Lebih Fleksibel: Ahli KWSP yang membuat penamaan membolehkan mereka mengeluarkan sebahagian daripada simpanan mereka untuk pelbagai tujuan, seperti pendidikan, pembelian rumah, atau pelaburan dalam pelan simpanan pendidikan (SSPN).
 • Mengurangkan Beban Kewangan: Penamaan boleh membantu individu mengurangkan beban kewangan segera, misalnya untuk membiayai pendidikan anak-anak atau memperbaiki rumah tanpa perlu berhutang.
Implikasi Ahli KWSP (Penamaan)

2. Tanpa Penamaan:

 • Simpanan Jangka Panjang: Ahli KWSP yang memilih untuk mengekalkan simpanan tanpa penamaan dapat merancang persaraan mereka dengan lebih baik kerana dana itu akan terus berkembang tanpa diganggu.
 • Simpanan Keselamatan: Tanpa penamaan memberikan kestabilan kewangan jangka panjang dan menjadi simpanan keselamatan yang penting untuk persaraan, terutamanya jika individu tidak mempunyai perancangan persaraan alternatif yang kukuh.
Implikasi Ahli KWSP (Tanpa Penamaan)

Oleh itu, pemilihan untuk membuat penamaan atau tanpa penamaan dalam KWSP harus disesuaikan dengan keperluan dan matlamat kewangan individu. Penting untuk memahami kesan jangka panjang daripada kedua-dua pilihan ini dalam konteks perancangan kewangan dan persaraan peribadi.

MitosFakta
Simpanan akan dipindahkan ke ARB jika tidak dituntutSimpanan yang masih di KWSP hanya akan dipindahkan ke Pendaftar Wang Tidak Dituntut apabila ahli mencapai umur 100 tahun
Kematian membatalkan keseluruhan penamaanHanya bahagian penama yang meninggal dunia sahaja terbatal
Waris perlu menuntut dalam masa 3 hari sahaja, jika tidak simpanan akan dipindahkan secara automatik ke ARBBagi ahli beragama Islam sahaja, penamaan akan terbatal jika Penama/Pentadbir (Wasi) tidak membuat permohonan pengeluaran dalam masa 1 tahun dari tarikh kematian ahli

Individu Yang Layak Membuat Penamaan KWSP

Jika anda telah memenuhi keperluan-keperluan berikut, anda sudah memenuhi syarat untuk mendaftar penamaan bagi pihak anda.

 • Berumur 18 tahun katas.
 • Warganegara Malaysia ATAU Penduduk Tetap.
 • Penamaan dibuat oleh pencarum/ahli sendiri.
 • Melengkapkan Borang KWSP 4 dengan lengkap.
Borang Penama KWSP (Borang KWSP 4)

Keterangan Lain:

Individu yang layak membuat penamaan (pengeluaran simpanan) daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) termasuk:

 • Pembelian Rumah Pertama: Individu yang ingin membeli rumah pertama mereka boleh membuat penamaan KWSP untuk membayar sebahagian daripada harga rumah atau menjelaskan pinjaman perumahan.
 • Pendidikan Anak: Ahli KWSP boleh menggunakan penamaan untuk tujuan pendidikan anak-anak, termasuk pembayaran yuran sekolah, kos pengajian tinggi, atau pelaburan dalam Pelan Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN).
 • Pelaburan dalam Pendidikan Sendiri: Individu boleh membuat penamaan untuk membiayai pendidikan mereka sendiri atau meningkatkan kemahiran melalui program pendidikan atau latihan.
 • Kos Kesihatan dan Perubatan: Penamaan KWSP boleh digunakan untuk menampung kos kesihatan, termasuk perubatan, pembedahan, atau rawatan perubatan yang perlu.
 • Pembelian Asas: Penamaan boleh digunakan untuk pembelian barangan asas seperti perubatan, peralatan perubatan, atau peralatan yang berkaitan dengan keperluan kesihatan.
 • Kematian Pemegang Akaun: Jika pemegang akaun KWSP meninggal dunia, penamaan boleh dibuat oleh waris atau penama yang diberi kuasa untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan KWSP.
 • Penyelenggaraan Rumah: Penamaan KWSP boleh digunakan untuk penyelenggaraan atau pembangunan rumah, seperti membaiki struktur rumah, penambahbaikan, atau penggantian barang yang rosak.
 • Pelaburan dalam Unit Amanah: Ahli KWSP juga boleh membuat penamaan untuk melabur dalam unit amanah KWSP atau dana pelaburan yang ditawarkan oleh KWSP.
 • Kemerosotan Pendapatan atau Kehilangan Pekerjaan: Individu yang mengalami kemerosotan pendapatan atau kehilangan pekerjaan boleh membuat penamaan KWSP untuk menampung perbelanjaan seharian dan kecemasan kewangan.

Penting untuk memahami syarat-syarat dan terma-terma yang terlibat dalam setiap jenis penamaan KWSP, serta had maksimum yang dibenarkan untuk penamaan dalam setiap tujuan. Individu perlu berunding dengan KWSP dan memastikan bahawa mereka memenuhi syarat-syarat dan keperluan sebelum membuat penamaan.

Individu Yang Layak Dinamakan

Untuk memastikan bahawa usaha anda dalam membuat penamaan KWSP adalah berjaya dan mencapai matlamatnya, calon penama perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Bagi yang Islam – menamakan mana-mana individu sebagai penama yang bertindak selaku wasi/pentadbir yang berkeupayaan untuk menguruskan pengeluaran dan pembahagian simpanan KWSP ahli mengikut Undang – Undang Islam.
 • Bagi bukan Islam – menamakan mana-mana individu sebagai benefisiari yang berhak menerima simpanan ahli.
 • Pencarum (Islam dan Bukan Islam) boleh melantik Amanah Raya Berhad (ARB) sebagai penama dimana ARB akan menguruskan 100% harta tersebut.

Baca juga: Cara Tambah Caruman / Simpanan KWSP Online

Cara Mendaftarkan Penamaan KWSP Secara Online

Untuk membuat penamaan KWSP secara online, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Log Masuk ke Portal KWSP:

2. Log Masuk atau Daftar Akaun:

 • Sekiranya anda mempunyai akaun i-Akaun KWSP, log masuk dengan ID pengguna dan kata laluan anda.
 • Sekiranya anda belum mempunyai akaun i-Akaun, anda perlu mendaftar terlebih dahulu dengan mengikuti panduan pendaftaran.

3. Pilih “Penamaan KWSP”:

 • Setelah log masuk, cari pilihan “Penamaan KWSP” atau “Penamaan Akaun 2” dalam akaun i-KWSP anda.

4. Isi Butiran Penamaan:

 • Isi butiran yang diperlukan seperti tujuan penamaan, jumlah yang ingin dikeluarkan, dan maklumat akaun bank penerima.
 • Pastikan maklumat yang dimasukkan adalah tepat dan sah.

5. Semak dan Sahkan Maklumat:

 • Semak semula maklumat yang dimasukkan untuk memastikan kebetulan.
 • Pastikan anda telah membaca dan memahami terma dan syarat yang berkaitan dengan penamaan KWSP.

6. Hantar Permohonan:

 • Setelah yakin dengan maklumat yang dimasukkan, hantar permohonan penamaan KWSP.

7. Sahkan Pengesahan Transaksi:

 • Anda mungkin perlu mengesahkan transaksi dengan menggunakan alat pengesahan dua faktor yang telah anda daftarkan sebelum ini.

8. Terima Pengesahan:

 • Selepas transaksi berjaya, anda akan menerima pengesahan melalui e-mel atau pesanan teks.

9. Semak Akaun Bank:

 • Semak akaun bank anda untuk memastikan dana penamaan KWSP telah dimasukkan ke dalam akaun anda.

Sekiranya anda memerlukan bantuan atau mempunyai pertanyaan, anda boleh menghubungi perkhidmatan pelanggan KWSP atau melawat cawangan KWSP yang berdekatan untuk mendapatkan bantuan lanjut. Pastikan anda memahami syarat-syarat, terma-terma, dan had maksimum yang berkaitan dengan penamaan KWSP sebelum membuat permohonan.

Optimized by Optimole