OCBC Housing Loan: Mempunyai Rumah Kini Lebih Mudah

Berangan untuk memiliki rumah idaman? Dapatkan maklumat lengkap mengenai Pinjaman Perumahan OCBC, yang menawarkan pelbagai pilihan pembiayaan untuk membantu anda menjadikan rumah impian anda sebuah kenyataan.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan jenis-jenis OCBC Housing Loan yang ditawarkan oleh OCBC Bank, persyaratan kelayakan, dan banyak lagi. Jadi, teruskan membaca untuk memahami bagaimana anda boleh memulakan langkah pertama menuju memiliki rumah sendiri.

OCBC Housing Loan

OCBC Housing Loan adalah produk pembiayaan yang ditawarkan oleh OCBC Bank untuk membantu individu mencapai impian memiliki rumah sendiri. Ia adalah sejumlah wang yang dipinjamkan oleh bank kepada individu untuk membeli atau membiayai pembelian hartanah perumahan.

Pinjaman ini akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan tempoh bayaran yang dipilih oleh peminjam. OCBC Housing Loan menawarkan pelbagai jenis pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan pelanggan dengan pelbagai pilihan pembiayaan yang bersesuaian.

Dengan pembiayaan dari OCBC, impian memiliki rumah sendiri kini lebih mudah dijangkau.

A. Jenis Pinjaman Perumahan OCBC Housing Loan

OCBC Bank menyediakan 4 jenis pinjaman perumahan:

 • Pinjaman Perumahan (Home Loan)
 • Skim Rumah Pertamaku (My First Home Scheme)
 • Skim Pinjaman Perumahan Khas (Special Housing Loan Scheme)
 • Al-Amin Manarat Home-i (Idaman-i, Impian-i, Warisan-i)

B. Kelayakan Memohon OCBC Housing Loan

Pinjaman Perumahan (Home Loan)

 • 18 tahun ke atas
 • Hartanah yang siap dan dalam pembinaan
 • Pembiayaan semula tersedia

Skim Rumah Pertamaku (My First Home Scheme)

 • Warganegara Malaysia
 • 40 tahun ke bawah
 • Pembeli rumah pertama dengan penduduk
 • Pendapatan isi rumah bulanan maksimum:
 • Individu: RM5,000
 • Bersama: RM10,000
 • Kakitangan tetap di syarikat semasa sekurang-kurangnya 6 bulan

Skim Pinjaman Perumahan Khas (Special Housing Loan Scheme)

 • Permohonan individu
 • Pembeli rumah pertama untuk penghunian sendiri
 • Harga hartanah maksimum:
 • Semenanjung Malaysia: RM60,000
 • Sabah dan Sarawak: RM72,000
 • Pendapatan bulanan maksimum RM3,000 (juga digunakan untuk permohonan bersama)

Al-Amin Manarat Home-i (Idaman-i, Impian-i, Warisan-i)

 • Antara 21 hingga 70 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum RM24,000

C. Dokumen yang Diperlukan untuk OCBC Housing Loan

Pinjaman Perumahan (Home Loan)

 • Borang permohonan
 • Salinan kad pengenalan
 • Salinan Perjanjian Jual Beli/ resit tempahan/ Surat Tawaran dari pemaju
 • Salinan Sijil Hakmilik Individu
 • Laporan Penilaian Hartanah (untuk hartanah yang siap)
 • Slip gaji 3 bulan terkini, dan/atau
 • Penyata komisen 6 bulan terkini
 • Penyata KWSP 3 bulan terkini
 • Borang EA terkini
 • Penyata bank 6 bulan terkini
 • Surat pengesahan dari majikan

Al-Amin Manarat Home-i (Idaman-i, Impian-i, Warisan-i)

Salaried employee (Kakitangan tetap):

 • Salinan kad pengenalan
 • Salinan pasport dan Visa/Permohonan Kerja/Surat Tawaran (untuk bukan warganegara Malaysia)
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Borang EA dengan resit pembayaran cukai/ Borang e-BE yang diakui oleh LHDN
 • Penyata bank 6 bulan terkini

Self-employed (Bekerja sendiri):

 • Salinan kad pengenalan
 • Salinan pasport dan Visa/Permohonan Kerja/Surat Tawaran (untuk bukan warganegara Malaysia)
 • Sijil Pendaftaran Perniagaan: Borang 24 dan 49
 • Borang B terkini dan resit pembayaran cukai
 • Penyata bank 6 bulan terkini

D. Kelebihan dan Kekurangan OCBC Housing Loan

Kelebihan OCBC Housing Loan:

 • Pelbagai Pilihan Pembiayaan: OCBC Housing Loan menawarkan pelbagai jenis pinjaman perumahan, termasuk Skim My First Home, Special Housing Loan Scheme, dan Al-Amin Manarat Home-i. Ini memberikan fleksibiliti kepada pelanggan untuk memilih produk yang paling sesuai dengan keperluan mereka.
 • Pembiayaan Patuh Shariah: OCBC juga menawarkan produk pinjaman patuh Shariah berdasarkan Ijarah Muntahiah bi Al-Tamlik, yang sesuai bagi pelanggan yang ingin mematuhi prinsip Shariah.
 • Tempoh Bayaran Fleksibel: Pinjaman perumahan OCBC membolehkan tempoh bayaran sehingga 35 tahun atau sehingga mencapai usia 65, bergantung kepada jenis pinjaman yang dipilih. Ini memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk merancang pembayaran bulanan yang mampu.
 • Kadar Faedah Kompetitif: Kadar faedah yang ditawarkan oleh OCBC adalah kompetitif dan berdasarkan Kadar Asas (BR). Ini bermakna pelanggan boleh menikmati kadar faedah yang lebih rendah jika BR turun.
 • Pembiayaan untuk Premium MRTA: OCBC menyediakan pembiayaan untuk premium Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA), yang memberikan perlindungan tambahan kepada peminjam dan keluarga mereka.

Kekurangan OCBC Housing Loan:

 • Persyaratan Kelayakan Ketat: Beberapa jenis pinjaman perumahan OCBC mungkin mempunyai persyaratan kelayakan yang ketat, seperti had umur dan had pendapatan bulanan. Ini mungkin menyulitkan individu dengan pendapatan rendah atau usia yang lebih tua untuk memenuhi kriteria.
 • Yuran Tersembunyi: Walaupun beberapa yuran seperti yuran pemprosesan dikecualikan, terdapat yuran lewat bayar, yuran pengeluaran, dan yuran lain yang perlu diberi perhatian oleh peminjam.
 • Kadar Faedah Berubah: Kadar faedah pinjaman perumahan OCBC adalah berdasarkan Kadar Asas (BR), yang boleh berubah mengikut keadaan pasaran. Ini bermakna pembayaran bulanan pelanggan boleh berubah jika BR meningkat.
 • Terma Terkunci: Pinjaman perumahan OCBC mungkin mempunyai tempoh terkunci, di mana peminjam akan dikenakan penalti jika mereka membayar pinjaman lebih awal daripada yang dipersetujui.
 • Had Maksimum Pinjaman: Terdapat had maksimum pinjaman yang boleh diberikan oleh OCBC, yang mungkin tidak mencukupi untuk pembelian hartanah yang lebih besar atau di lokasi yang mahal.

Persiapan Sebelum Memohon OCBC Housing Loan

Terdapat beberapa perkara yang perlu anda fahami sebelum memohon pinjaman perumahan seperti yang disenaraikan di bawah:

 • Interest rates (Kadar Faedah): Anda perlu tahu kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank, sama ada kadar faedah tetap atau kadar faedah berubah.
 • Type of loan (Jenis Pinjaman): Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman tempoh, pinjaman separa, atau pinjaman fleksi.
 • Lock-in period (Tempoh Terkunci): Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila ada keperluan mendesak untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula, atau penjualan hartanah anda.
 • Margin of finance (Margin Pembiayaan): Anda perlu memahami margin pembiayaan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan membenarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai yang anda perlu bayar muka untuk hartanah.
 • Fees (Yuran): Yuran termasuk yuran guaman, caj setem, yuran lewat bayar, yuran penyelesaian awal, dan lain-lain.
 • Type of bank (Jenis Bank): Bank yang anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, terma, dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa memohon pinjaman perumahan.

Caj/Yuran yang Termasuk dalam OCBC Housing Loan

Di bawah adalah beberapa yuran yang dikenakan dalam Pinjaman Perumahan OCBC Bank:

 • Yuran lewat bayar: 1% daripada jumlah tertunggak
 • Yuran pemprosesan: Dikecualikan
 • Yuran pengeluaran: RM10 setiap permintaan
 • Permintaan penyata penyelesaian: RM50 setiap permintaan
 • Surat pengesahan untuk pengeluaran KWSP: RM20 setiap permintaan
 • Permintaan penyata pinjaman: RM10 setiap permintaan

Baca juga: OCBC Fixed Deposit: Peluang Pelaburan Yang Selamat dan Menguntungkan

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan Pinjaman Perumahan OCBC Bank, anda boleh

 • Hubungi Hotline OCBC di +60383175000
 • Lawati cawangan OCBC Bank yang terdekat

Terma Biasa Pinjaman Perumahan

 • Lock-in period: Tempoh di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda tersebut berkisar dari 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.
 • Margin of Finance (MOF): Jumlah wang yang bank akan meminjamkan anda untuk pinjaman menentukan berapa banyak wang tunai yang anda harus bayar muka untuk hartanah.
 • Interest rates: Ia adalah jumlah wang yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah pokok.
 • Valuation: Anggaran nilai hartanah dan duti setem dianggarkan berdasarkan nilai hartanah.
 • Base rate: Kadar asas adalah kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank komersial untuk pinjaman.
 • Base Lending Rates (BLR): Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos meminjam wang untuk dipinjamkan kepada peminjam.
 • Refinancing: Melunaskan pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan pinjaman baru dengan terma dan syarat yang baru.

Dalam perjalanan menuju memiliki rumah idaman, Pinjaman Perumahan OCBC adalah rakan yang boleh dipercayai. Dengan pelbagai jenis pembiayaan, tempoh bayaran fleksibel, dan pematuhan kepada prinsip Shariah, OCBC Bank menawarkan pilihan yang sesuai untuk pelbagai golongan.

Optimized by Optimole