Maybank Personal Loan: Pintu Kewangan ke Impian Anda

Dalam dunia yang sentiasa berubah ini, keperluan kewangan boleh timbul pada bila-bila masa. Oleh itu, Maybank menyediakan pinjaman peribadi yang fleksibel untuk membantu anda mencapai impian anda atau menangani keperluan kewangan anda.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai Maybank Personal Loan, syarat-syarat kelayakan, faedah, dan banyak lagi. Mari kita mula perjalanan ke dunia kewangan yang lebih baik dengan Maybank.

Maybank Personal Loan

Pinjaman Peribadi Maybank merupakan bentuk pembiayaan peribadi yang disediakan oleh Maybank, salah satu institusi kewangan terbesar di Malaysia. Ia membolehkan individu meminjam sejumlah wang yang ditentukan untuk kegunaan peribadi seperti pembelian barang, percutian, pendidikan, atau menampung keperluan kewangan mendesak.

Peminjam perlu membayar semula jumlah pinjaman tersebut bersama dengan faedah yang dikenakan dalam ansuran bulanan tetap semasa tempoh pinjaman yang telah ditetapkan.

Pinjaman peribadi Maybank menawarkan beberapa kelebihan termasuk ansuran bulanan yang tetap, kelulusan yang cepat, dan kemudahan tanpa cagaran. Maybank juga menyediakan pelbagai jenis pinjaman peribadi seperti Pinjaman Peribadi Maybank, Pembiayaan Peribadi Islamik Maybank-i (MIPF-i), dan Pinjaman Gaji Maybank / Pembiayaan. Ini memberikan pilihan yang luas kepada pelanggan untuk memilih produk yang paling sesuai dengan keperluan kewangan mereka.

A. Jenis Pinjaman Peribadi yang Ditawarkan oleh Maybank

Maybank menawarkan 3 jenis pinjaman peribadi:

 • Maybank Personal Loan (Pinjaman Peribadi Maybank)
 • Maybank Islamic Personal Financing-i (MIPF-i) atau Pembiayaan Peribadi Islamik Maybank-i (MIPF-i)
 • Maybank Salary Loan / Financing (Pinjaman Gaji Maybank / Pembiayaan)

B. Kelayakan untuk Memohon Pinjaman Peribadi Maybank

Kelayakan bagi individu yang ingin memohon pinjaman peribadi Maybank adalah seperti berikut:

 • Pinjaman Peribadi Maybank / Pembiayaan Peribadi Islamik Maybank-i (MIPF-i)
 • Antara 21 hingga 60 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum RM30,000
 • Pinjaman Gaji Maybank / Pembiayaan
 • Antara 21 hingga 58 tahun
 • Pendapatan bulanan minimum RM3,000 (termasuk elaun tetap)
 • Kakitangan yang disahkan dan tetap di beberapa GLC, TTC, dan LEC yang terpilih

C. Dokumen-dokumen yang Diperlukan untuk Maybank Personal Loan

Apabila memohon pinjaman peribadi Maybank, dokumen-dokumen berikut diperlukan:

 • Maybank Personal Loan (Pinjaman Peribadi Maybank)
  • Salaried employee (Kakitangan gaji):
   • Borang permohonan, dan
   • Salinan kad pengenalan (kedua-dua belah), dan
   • Salinan slip gaji 1 bulan terkini, atau
   • Borang EA terkini, atau
   • Borang BE terkini dengan resit cukai rasmi, atau
   • Penyata aktiviti Akaun Simpanan 3 bulan terkini / penyata Akaun Semasa
  • Self-employed (Kakitangan yang bekerja sendiri):
   • Salinan kad pengenalan (kedua-dua belah), dan
   • Salinan Pendaftaran Perniagaan, dan
   • Borang B terkini dengan resit cukai rasmi, atau
   • Penyata bank 6 bulan terkini
 • Maybank Islamic Personal Financing-i (MIPF-i) atau Pembiayaan Peribadi Islamik Maybank-i (MIPF-i)
  • Salaried employee (Kakitangan gaji):
   • Borang permohonan, dan
   • Salinan kad pengenalan (kedua-dua belah), dan
   • Salinan slip gaji 1 bulan terkini, atau
   • Borang EA terkini, atau
   • Penyata EPF terkini, atau
   • Borang BE terkini dengan resit cukai rasmi, atau
   • Penyata aktiviti Akaun Simpanan 3 bulan terkini / penyata Akaun Semasa
  • Self-employed (Kakitangan yang bekerja sendiri):
   • Salinan kad pengenalan (kedua-dua belah), danSalinan Pendaftaran Perniagaan, dan Borang B terkini dengan resit cukai rasmi, atau
   • Penyata bank 6 bulan terkini
 • Maybank Salary Loan / Financing (Pinjaman Gaji Maybank / Pembiayaan)
  • Borang permohonan, dan
  • Salinan kad pengenalan, dan
  • Slip gaji 3 bulan terkini, dan
  • Penyata bank 3 bulan terkini, atau
  • Penyata EPF, atau
  • Borang EA / BE, dan
  • Surat pengesahan majikan, dan
  • Penyata Penebusan daripada institusi kewangan lain (jika berkenaan)

D. Kelebihan dan Kekurangan Maybank Personal Loan

Kelebihan Pinjaman Peribadi Maybank:

 • Ansuran Bulanan Tetap: Maybank menawarkan ansuran bulanan tetap, memudahkan perancangan kewangan anda. Anda akan tahu dengan pasti berapa banyak yang perlu anda bayar setiap bulan.
 • Pelbagai Produk: Maybank menyediakan beberapa jenis pinjaman peribadi seperti Pinjaman Peribadi Maybank, Pembiayaan Peribadi Islamik Maybank-i (MIPF-i), dan Pinjaman Gaji Maybank / Pembiayaan. Ini memberikan fleksibiliti kepada pelanggan untuk memilih produk yang paling sesuai dengan keperluan mereka.
 • Pemprosesan Pantas: Proses permohonan pinjaman Maybank adalah cepat, dan anda boleh mendapat keputusan dalam masa yang singkat. Ini berguna jika anda memerlukan dana dengan segera.
 • Jumlah Pinjaman Maksimum Yang Tinggi: Maybank membolehkan peminjam meminjam jumlah yang tinggi, sehingga RM200,000 untuk Pinjaman Gaji Maybank / Pembiayaan. Ini sesuai untuk projek besar atau keperluan kewangan yang mendesak.
 • Tiada Caj Setem Dokumen dan Caj Pemprosesan: Maybank tidak mengenakan yuran setem dokumen atau yuran pemprosesan, menjadikan pinjaman lebih berpatutan.

Kelebihan Lain:

Anda boleh menikmati pelbagai kelebihan dengan pinjaman peribadi Maybank, termasuk ansuran bulanan tetap, jumlah pinjaman minimum sebanyak RM5,000, tempoh minimum 2 tahun, kadar faedah tetap 8% setahun untuk jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM20,000, dan banyak lagi.

 • Ansuran bulanan serendah RM102.78
 • Tiada yuran setem dokumen dan yuran pemprosesan
 • Tiada penjamin atau cagaran diperlukan
 • Tiada kos tersembunyi
 • Pembayaran bulanan melalui pemotongan gaji adalah mudah (Pinjaman Gaji Maybank / Pembiayaan)
 • Jumlah pinjaman/ pembiayaan yang besar sehingga RM200,000 tersedia (Pinjaman Gaji Maybank / Pembiayaan)

Kekurangan Pinjaman Peribadi Maybank:

 • Syarat Kelayakan Tertentu: Untuk memenuhi syarat kelayakan, anda perlu memenuhi kriteria seperti umur minimum, pendapatan minimum, dan status pekerjaan tertentu. Ini mungkin menjadi halangan bagi sesetengah individu.
 • Yuran Lewat Bayar: Maybank mengenakan yuran lewat bayar jika anda gagal membuat pembayaran ansuran pada masanya. Oleh itu, penting untuk menguruskan pembayaran dengan teliti.
 • Tiada Cagaran: Pinjaman peribadi Maybank adalah tanpa cagaran, tetapi ini juga bermakna kadar faedah mungkin lebih tinggi berbanding pinjaman yang dijamin dengan cagaran.
 • Pilihan Produk yang Rumit: Terdapat beberapa jenis produk pinjaman peribadi Maybank, dan pemilihan yang salah mungkin mengelirukan. Penting untuk memahami perbezaan antara produk sebelum membuat keputusan.
 • Jangka Masa Pembayaran Balik yang Lama: Walaupun jangka masa pembayaran balik yang panjang boleh mengurangkan ansuran bulanan, ia juga bermaksud anda akan membayar lebih banyak faedah dalam jangka masa panjang.

Yuran-yuran yang Dikenakan dalam Maybank Personal Loan

Yuran tertentu akan dikenakan, termasuk:

 • Maybank Personal Loan (Pinjaman Peribadi Maybank)
  • Late payment fee (Yuran lewat bayar):
   • 1% setahun atas jumlah tertunggak yang dikira dari tarikh jatuh tempo hingga tarikh bayaran bulanan penuh
  • Early settlement fee (Yuran penyelesaian awal):
   • RM200 atau 3% daripada baki pinjaman yang tertunggak, mana-mana yang lebih besar (ia terpakai kepada penyelesaian yang berlaku dalam separuh pertama tempoh)
 • Maybank Islamic Personal Financing-i (MIPF-i) atau Pembiayaan Peribadi Islamik Maybank-i (MIPF-i)
  • Late payment fee (Yuran lewat bayar):
   • 1% setahun atas jumlah tertunggak yang dikira dari tarikh jatuh tempo hingga tarikh bayaran bulanan penuh
 • Maybank Salary Loan / Financing (Pinjaman Gaji Maybank / Pembiayaan)
  • Stamp duty (Setem duti):
   • RM5 setiap RM1,000 jumlah pinjaman/ pembiayaan
  • Insurance or takaful (optional) atau Insurans atau takaful (pilihan):
   • Rujuk kepada bank

Cara Mohon Maybank Personal Loan

Cara memohon Pinjaman Peribadi Maybank adalah seperti berikut:

1. Kelayakan:

 • Pastikan anda memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Maybank. Ini termasuk umur minimum, pendapatan minimum, dan syarat-syarat pekerjaan tertentu.

2. Pilih Produk:

 • Pilih jenis pinjaman peribadi Maybank yang sesuai dengan keperluan anda. Maybank menawarkan beberapa jenis produk, termasuk Pinjaman Peribadi Maybank, Pembiayaan Peribadi Islamik Maybank-i (MIPF-i), dan Pinjaman Gaji Maybank / Pembiayaan. Pilih yang paling sesuai dengan keperluan dan keadaan kewangan anda.

3. Permohonan:

 • Lawati laman web rasmi Maybank untuk mengakses borang permohonan dalam talian atau pergi ke cawangan Maybank terdekat untuk mendapatkan borang fizikal. Anda juga boleh menghubungi Maybank melalui talian perkhidmatan pelanggan untuk meminta bantuan dalam proses permohonan.

4. Isi Borang Permohonan:

 • Isi borang permohonan dengan maklumat peribadi anda seperti nama, alamat, nombor telefon, dan butir-butir kewangan yang diperlukan.

5. Sediakan Dokumen-dokumen:

 • Anda perlu menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, salinan slip gaji, penyata bank, borang cukai pendapatan, dan sebagainya mengikut jenis pinjaman yang anda pilih. Pastikan dokumen-dokumen ini lengkap dan dikemukakan bersama borang permohonan.

6. Proses Permohonan:

 • Selepas mengemukakan permohonan dan dokumen-dokumen, Maybank akan menilai permohonan anda. Ini mungkin melibatkan proses verifikasi maklumat dan penyiasatan kredit.

7. Kelulusan:

 • Sekiranya permohonan anda diluluskan, Maybank akan memberi tahu anda mengenai jumlah pinjaman yang diluluskan, kadar faedah yang dikenakan, dan jangka masa pembayaran balik.

8. Penandatanganan Perjanjian:

 • Setelah bersetuju dengan syarat-syarat pinjaman, anda perlu menandatangani perjanjian pinjaman dengan Maybank.

9. Pembayaran:

 • Selepas penandatanganan perjanjian, Maybank akan membayar jumlah pinjaman ke akaun bank anda.

10 Bayaran Balik:

 • Anda perlu membuat pembayaran ansuran bulanan pada masanya selama tempoh pinjaman. Maybank biasanya menawarkan ansuran bulanan tetap untuk memudahkan perancangan kewangan anda.

Baca juga:

Maklumat Lanjut mengenai Pinjaman Peribadi Maybank

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman peribadi Maybank,

 • Hubungi +60378443686 atau Maybank Group Customer Careline di 1-300-88-6688
 • Lawati laman web rasmi Maybank

Terminologi Am Pinjaman Peribadi

 • Setahun (p.a.): Kadar faedah selama setahun dengan anggaran bahawa faedah dikira setiap tahun.
 • Tempoh: Tempoh di mana anda perlu melunaskan pinjaman.
 • Prinsipal: Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.
 • Kadar faedah: Kadar faedah yang dikenakan ke atas jumlah pinjaman yang diminta daripada bank.
 • Ansuran: Jumlah tetap yang anda perlu bayar setiap bulan untuk pinjaman peribadi anda sehingga tempoh berakhir.
 • Denda: Yuran yang bank akan kenakan ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat dalam pembayaran.
 • Lalai: Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.

Penutup: Pintu Kewangan ke Impian Anda dengan Maybank Personal Loan

Maybank Personal Loan adalah alat yang berguna untuk membantu anda mencapai matlamat kewangan anda, sama ada untuk membiayai percutian impian, membeli barang mahal, atau menampung keperluan mendesak.

Dengan pelbagai produk yang ditawarkan dan proses permohonan yang mudah, Maybank memudahkan akses kepada pembiayaan peribadi yang diperlukan.

Optimized by Optimole