LPPSA Loan: Kelayakan Dan Cara Mohon

“Pinjaman LPPSA merupakan salah satu pilihan yang popular bagi pekerja sektor awam di Malaysia yang ingin memiliki rumah sendiri. Program pembiayaan perumahan yang ditawarkan oleh Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) memberikan pelbagai faedah, tetapi bagaimana sebenarnya cara untuk memohon, semakan status permohonan, dan menguruskan baki bayaran?

Dalam artikel ini, kami akan membongkar langkah-langkah penting yang perlu anda ketahui, memberikan panduan lengkap mengenai proses pemohonan LPPSA Loan. Jika anda seorang pekerja sektor awam yang mencari pembiayaan perumahan yang berpatutan, teruskan pembacaan untuk mendapatkan maklumat yang berguna.”

Apa itu LPPSA Loan?

LPPSA Loan adalah singkatan dari “Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam.” Ini adalah sebuah lembaga kewangan yang beroperasi di Malaysia dan ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia untuk menyediakan pembiayaan perumahan kepada pekerja sektor awam, seperti kakitangan kerajaan dan pekerja badan berkanun. LPPSA bertujuan untuk membantu pekerja sektor awam memiliki rumah sendiri dengan cara menyediakan pembiayaan perumahan yang berpatutan.

Pembiayaan perumahan LPPSA Loan biasanya ditawarkan dalam bentuk pinjaman perumahan dengan kadar faedah yang rendah. LPPSA juga memberikan insentif kepada pekerja sektor awam dalam bentuk sumbangan pemberi pinjaman. Program ini dirancang untuk membantu golongan pekerja sektor awam memiliki rumah dengan lebih mudah dan berpatutan.

Penubuhan LPPSA, yang sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP) di bawah Kementerian Kewangan Malaysia, telah berkuatkuasa sepenuhnya pada 1 Januari 2016.

Menurut satu kenyataan akhbar, setiap tahun LPPSA meluluskan 40,000 permohonan yang melibatkan pembiayaan antara RM10 bilion hingga RM12 bilion setiap tahun.

Jenis Pembiayaan Yang Ditawarkan

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) menawarkan beberapa jenis pembiayaan perumahan kepada pekerja sektor awam di Malaysia. Antara jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh LPPSA adalah:

 • Membeli rumah atau petak kediaman rumah yang telah siap
 • Membina rumah di atas tanah sendiri
 • Membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan
 • Membeli tanah dengan tujuan membina rumah
 • Menyelesaikan hutang pinjaman perumahan daripada bank / institusi kewangan
 • Membina rumah di atas tanah yang dibeli melalui pinjaman BPP / LPPSA
 • Membuat kerja ubah suai rumah atau petak rumah kediaman

Penerangannya:

 • Pinjaman Perumahan: Ini adalah pembiayaan utama yang diberikan oleh LPPSA kepada pekerja sektor awam untuk membeli atau membina rumah. Pinjaman ini seringkali datang dengan kadar faedah yang rendah dan tempoh pembayaran yang fleksibel.
 • Pembiayaan Tanah: LPPSA juga menyediakan pembiayaan bagi pembelian tanah untuk tujuan membina rumah. Ini membolehkan pekerja sektor awam memiliki tanah sebelum memulakan projek pembinaan.
 • Pembiayaan Penyelenggaraan: Untuk pemilik rumah yang memerlukan pembiayaan untuk tujuan penyelenggaraan atau pembaikan rumah, LPPSA juga menawarkan pembiayaan ini.
 • Pembiayaan Pembelian Hartanah: Selain itu, LPPSA juga menyokong pembiayaan pembelian hartanah komersial bagi pekerja sektor awam yang ingin melabur dalam hartanah komersial.
 • Pembiayaan Pembelian Kereta: LPPSA juga menawarkan pembiayaan pembelian kereta kepada pekerja sektor awam yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pembiayaan yang ditawarkan oleh LPPSA bertujuan untuk membantu pekerja sektor awam memiliki rumah atau harta tanah dengan lebih mudah dan berpatutan. Setiap jenis pembiayaan mungkin mempunyai syarat-syarat dan keperluan yang berbeza, jadi penting untuk merujuk kepada LPPSA atau laman web rasmi mereka untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai jenis pembiayaan yang ditawarkan.

Jumlah Had Pinjaman Yang Boleh Dimohon

Pengiraan had kelayakan dilakukan seperti berikut:

 • Ansuran bulanan tidak melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap, dan jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih; dan
 • Gaji bersih untuk semua peminjam sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar.

*Sebagai contoh, pengiraan kelayakan dapat diberikan seperti berikut:

Nota:

 • Pendapatan bersih, mengikut tafsiran LPPSA, merujuk kepada: Gaji Pokok + Elaun Tetap yang diambil kira – Potongan.
 • Jumlah maksimum pembiayaan yang boleh dikira boleh dilakukan melalui Kalkulator Pengiraan Kelayakan di laman sesawang LPPSA dengan memasukkan jumlah hartanah dan jumlah yang dimohon.

Kelayakan Memohon Pinjaman LPPSA

Semua penjawat awam yang berkhidmat secara tetap dan telah disahkan layak boleh memohon pinjaman LPPSA untuk membeli rumah kediaman, tanah, atau untuk tujuan ubah suai yang dibenarkan.

Salinan Surat Pengesahan jawatan adalah dokumen yang wajib disertakan bersama permohonan pembiayaan.

1. Pembiayaan Pertama

Ansuran bulanan tidak boleh melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap, dan jumlah hutang tidak boleh melebihi 80% daripada pendapatan bersih.

Gaji bersih bagi semua peminjam mesti sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar.

2. Pembiayaan Kedua

Ansuran bulanan tidak boleh melebihi 50% daripada gaji pokok dan elaun tetap, dan jumlah hutang tidak boleh melebihi 80% daripada pendapatan bersih.

Gaji bersih bagi semua peminjam mesti sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar.

Dokumen Yang Diperlukan

Dokumen-dokumen berikut perlu dilampirkan bersama maklumat permohonan:

 • Salinan Kad Pengenalan (MyKad) yang telah disahkan
 • Slip Gaji Asal / e-Penyata Gaji atau Salinan Surat Pengesahan Jawatan Berpencen yang telah disahkan
 • Surat Iringan Ketua Jabatan
 • Borang Permohonan Pinjaman / Pembiayaan SPPB yang disahkan termasuk
  i. Borang Akuan Pemilihan Insurans / Takaful
  ii. Borang 2 – Surat Persetujuan Menyelesaikan Baki Hutang Pinjaman Perumahan Serta Faedah
 • Salinan Sijil Nikah / Pendaftaran Perkahwinan Di Malaysia
 • Salinan Sijil Kelahiran Anak

Cara Mohonan LPPSA Loan

Permohonan pinjaman Perumahan LPPSA boleh diajukan secara dalam talian dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Layari laman utama Portal Permohonan Pembiayaan LPPSA di lppsa.gov.my
 2. Pengguna kali pertama Portal Permohonan Pembiayaan LPPSA dikehendaki mendaftarkan ID Pengguna.
 3. Log masuk menggunakan ID dan Kata Laluan yang telah didaftar dan disahkan melalui e-mel
 4. Bagi akaun yang baru didaftarkan, pengguna akan dibawa ke laman Kemaskini Butiran.
 5. Maklumat Kemaskini Butiran yang perlu dilengkapkan adalah seperti berikut :
  i. Maklumat Peribadi
  ii. Alamat Kediaman
  iii. Maklumat Keluarga
  iv. Maklumat Pekerjaan
 6. Halaman laman utama akan memaparkan pemilihan jenis pembiayaan yang boleh dipillih oleh pengguna :
  i. Permohonan Individu
  ii. Permohonan Bersama
 7. Bagi permohonan baru, pengguna akan diminta untuk memasukkan butir-butir berikut semasa permohonan pembiayaannya :
  i. Maklumat Awal Pembiayaan
  ii. Maklumat Perkhidmatan
  iii. Pendapatan dan Komitmen
  iv. Maklumat Pembiayaan
  v. Pemilihan Insurans/Takaful
  vi. Pengesahan
 8. Klik pada butang Simpan dan Hantar.

Kelulusan LPPSA Loan

Amaun pembiayaan yang diluluskan adalah tertakluk kepada amaun terendah di antara berikut:

 • Harga hartanah;
 • Penilaian JPPH;
 • Amaun yang dimohon; atau
 • Kelayakan maksimum pemohon.

Status kelulusan akan diperbarui di laman web dan boleh disemak secara dalam talian oleh pengguna.

Artikel terkait:

Maklumat Lanjut LPPSA Loan

Untuk memudahkan dan mempercepatkan akses kepada akaun pembiayaan anda, muat turun aplikasi mudah alih LPPSA ‘MyFinancing’ dari Google PlayStore: http://bit.ly/MyFinancingLPPSA.

Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh mengunjungi mana-mana cawangan atau ibu pejabat LPPSA di:

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
Kompleks Kementerian Kewangan,
No.9,  Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 Putrajaya

Atau anda boleh menghubungi Pusat Panggilan Utama LPPSA melalui nombor telefon: 03 – 8880 1600.

Optimized by Optimole