Kuwait Finance House Home Loan

Dalam usaha untuk memiliki rumah impian, pemilihan pinjaman perumahan yang sesuai adalah langkah penting. Di Malaysia, Kuwait Finance House (KFH) menawarkan pelbagai penyelesaian pembiayaan rumah yang patuh syariah, memberikan peluang kepada individu untuk mewujudkan impian memiliki rumah.

Dalam artikel ini, kami akan mengenali dengan lebih mendalam tentang Kuwait Finance House Home Loan, jenis-jenis yang ditawarkan, serta kelebihan dan syarat-syarat yang perlu anda ketahui sebelum membuat permohonan.

Sambutanlah peluang untuk memahami lebih lanjut mengenai peluang pembiayaan rumah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dihadirkan oleh Kuwait Finance House.

Kuwait Finance House Home Loan

Kuwait Finance House Home Loan, atau yang dikenali sebagai KFH Home Loan, adalah produk pembiayaan perumahan yang ditawarkan oleh Kuwait Finance House (KFH) di Malaysia. Produk ini direka khas untuk memenuhi keperluan individu yang ingin memiliki atau memiliki hartanah, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam urusan kewangan.

Ia membolehkan pemohon meminjam sejumlah wang yang diperlukan untuk membeli rumah atau hartanah, dengan syarat dan terma yang dipersetujui bersama antara peminjam dan KFH.

KFH Home Loan menawarkan beberapa jenis pembiayaan perumahan yang sesuai untuk pelbagai keadaan, seperti pembelian hartanah siap atau yang masih dalam pembinaan. Dalam semua produk mereka, KFH memastikan pembiayaan mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk penggunaan produk berdasarkan konsep Ijarah, yang bermaksud pembiayaan adalah berdasarkan kontrak sewa berbilang tahun.

Pemohon yang memilih KFH Home Loan dapat menikmati pelbagai faedah, termasuk tempoh pembiayaan yang panjang, kadar faedah yang patuh syariah, dan fleksibiliti dalam urusan pembiayaan. Bagi sesetengah pemohon, pinjaman ini boleh menjadi alternatif yang baik untuk memenuhi impian memiliki rumah atau hartanah dengan cara yang mematuhi prinsip-prinsip agama Islam.

A. Jenis Pinjaman Perumahan Kuwait Finance House Home Loan

KFH menyediakan 2 jenis pinjaman perumahan:

 • Ijarah Muntahiah Bi Tamlik Asset Acquisition Financing-i (hartanah siap atau bukan siap)
 • Ijarah Mausufah Fi Zimmah Asset Acquisition Financing-i (hartanah sedang dalam pembinaan)

B. Kelayakan Memohon Kuwait Finance House Home Loan

 • Individu, pemohon bersama, pemilik tunggal, rakan kongsi, dan syarikat terhad.
 • Tempoh tempoh:
 • Hartanah kediaman: Sehingga 35 tahun atau umur 70 (mana yang lebih awal).
 • Hartanah komersial: Sehingga 15 tahun atau umur 60 (mana yang lebih awal).

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Kuwait Finance House Home Loan

Salaried Employee/Pekerja Berpencen

 • Salinan NRIC
 • Slip gaji terkini
 • Penyata bank terkini di mana gaji dikreditkan
 • Penyata EPF
 • Borang EA

Self-Employed/Perniagaan Sendiri

 • Sijil Pendaftaran Perniagaan
 • Borang B atau BE
 • Penyata bank peribadi
 • Penyata bank perniagaan

Variable Income Earner/Pekerja dengan Pendapatan Berubah-ubah

 • Penyata komisen
 • Penyata komisen tahunan
 • Penyata bank peribadi
 • Borang BE

Dokumen lain mungkin diperlukan berdasarkan keadaan tertentu.

D. Kelebihan dan Kekurangan Kuwait Finance House Home Loan

Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Perumahan Kuwait Finance House (KFH Home Loan) adalah seperti berikut:

Kelebihan KFH Home Loan:

 • Patuh Syariah: Salah satu kelebihan utama KFH Home Loan adalah pematuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perkhidmatan kewangan. Ini menjadikannya pilihan yang sesuai untuk individu yang ingin memiliki hartanah tanpa melanggar nilai-nilai agama Islam.
 • Kemudahan Pembiayaan yang Luas: KFH menawarkan beberapa jenis pembiayaan perumahan, termasuk untuk hartanah siap dan hartanah yang masih dalam pembinaan. Ini memberi pelanggan pilihan yang lebih luas mengikut keperluan mereka.
 • Tempoh Pembiayaan Panjang: Pinjaman perumahan KFH boleh menawarkan tempoh pembiayaan yang panjang, sehingga 35 tahun atau sehingga usia 70 tahun, yang mana yang lebih awal. Ini membantu mengurangkan beban pembayaran bulanan dan membolehkan pemilik rumah merancang kewangan mereka dengan lebih baik.
 • Kos Penyertaan yang Fleksibel: Pemohon boleh memilih di antara Kos Sifar untuk Penyertaan (ZEC), Kos Bukan Sifar untuk Penyertaan (NZEC), dan Kos Penyertaan Kewangan (FEC) berdasarkan keperluan mereka. Ini memberi fleksibiliti dalam pengurusan kos pembelian hartanah.
 • Margin Pembiayaan Tinggi: KFH boleh memberikan margin pembiayaan sehingga 90% atau lebih dengan tambahan 5% untuk pembiayaan tertentu, membantu pemilik rumah untuk meminjam jumlah yang lebih besar.

Kekurangan KFH Home Loan:

 • Terhad kepada Prinsip Syariah: Bagi sesetengah individu yang tidak terikat dengan prinsip-prinsip syariah, pembiayaan perumahan KFH mungkin tidak sesuai untuk mereka kerana ia terhad kepada konsep pematuhan agama Islam.
 • Syarat-syarat yang Ketat: Seperti kebanyakan pembiayaan perumahan, KFH juga mempunyai syarat-syarat kelayakan yang ketat. Ini mungkin menjadikan beberapa individu yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut sukar untuk memohon pembiayaan.
 • Kos yang Boleh Meningkat: Walaupun ada fleksibiliti dalam jenis kos penyertaan, pembiayaan perumahan masih melibatkan kos-kos seperti yuran setem dan yuran lewat, yang boleh meningkatkan beban kewangan pemilik rumah.
 • Tertakluk kepada Perubahan Pasaran: Kadar faedah dalam pembiayaan perumahan KFH boleh berubah mengikut perubahan dalam pasaran kewangan, yang boleh mempengaruhi jumlah bayaran bulanan pemilik rumah.
 • Tidak Sesuai untuk Semua Jenis Hartanah: Produk pembiayaan KFH Home Loan mungkin tidak sesuai untuk semua jenis hartanah, terutamanya untuk hartanah komersial. Terdapat had tempoh untuk jenis hartanah tertentu.

Persiapan Sebelum Memohon Kuwait Finance House Home Loan

Di bawah adalah beberapa perkara yang anda perlu tahu sebelum memohon pinjaman perumahan:

 • Interest Rates/Kadar Faedah: Anda perlu tahu kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank, sama ada kadar tetap atau kadar berubah.
 • Type of Loan/Jenis Pinjaman: Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman tempoh, pinjaman separa, atau pinjaman fleksi.
 • Lock-in Period/Tempoh Kunci: Mengetahui tempoh kunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan mendadak untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula, atau penjualan hartanah anda.
 • Margin of Finance/Margin Pembiayaan: Anda perlu memahami margin pembiayaan anda, iaitu jumlah wang yang akan bank benarkan anda pinjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai yang perlu anda bayar sebagai bayaran muka untuk hartanah.
 • Fees/Yuran: Yuran termasuk yuran guaman, caj setem, yuran bayaran lewat, yuran penyelesaian awal, dan lain-lain.
 • Type of Bank/Jenis Bank: Bank yang anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman yang berbeza, terma, dan sebagainya. Pilih bank di mana anda selesa memohon pinjaman perumahan.

Caj/Yuran yang Termasuk dalam Kuwait Finance House Home Loan

 • Yuran setem: Mengikut Akta Setem 1949 (Semakan 1989)
 • Yuran lewat: 1% daripada jumlah tertunggak
 • Yuran pemprosesan:
 • Pembiayaan Perumahan-i: RM200 (termasuk sebagai sebahagian daripada sewaan awal)
 • Pembiayaan Hartanah-i:
  • RM500 setiap hartanah di bawah RM5 juta
  • RM1,000 setiap hartanah RM5 juta – RM10 juta
  • RM2,000 setiap hartanah lebih daripada RM10 juta
 • Yuran untuk permohonan pengeluaran EPF: RM20 setiap permintaan
 • Yuran penyata penyelesaian: RM50
 • Pemulihan dokumen keselamatan: RM10 setiap dokumen

Cara Mohon Kuwait Finance House Home Loan

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk memohon Pinjaman Perumahan Kuwait Finance House (KFH Home Loan):

1. Kaji Kelayakan Anda:

 • Pastikan anda memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh KFH. Ini termasuk faktor seperti pendapatan tahunan minimum, umur, dan status kewarganegaraan.

2. Pilih Jenis Pembiayaan:

 • Tentukan jenis pembiayaan perumahan KFH yang sesuai dengan keperluan anda, sama ada untuk hartanah siap atau hartanah yang masih dalam pembinaan.

3. Kunjungi KFH atau Hubungi KFH:

 • Hubungi Pusat Hubungan KFH (KFH Contact Centre) atau lawati cawangan KFH terdekat untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pembiayaan perumahan KFH dan perbincangan awal.

4. Isi Borang Permohonan:

 • Dapatkan borang permohonan pembiayaan perumahan dari KFH atau muat turun secara dalam talian. Isi borang ini dengan maklumat peribadi dan kewangan yang diperlukan.

5. Sediakan Dokumen-dokumen yang Diperlukan:

 • Sediakan dokumen yang diperlukan seperti salinan NRIC, slip gaji terkini, penyata bank terkini, dan dokumen-dokumen lain yang mungkin diperlukan berdasarkan jenis pendapatan anda (salaried, self-employed, variable income earner, dll).

6. Serahkan Permohonan:

 • Serahkan borang permohonan beserta dokumen-dokumen yang diperlukan ke cawangan KFH yang anda pilih atau ikuti arahan pemohonan dalam talian.

7. Penilaian Permohonan:

 • KFH akan menilai permohonan anda dan dokumen-dokumen yang diberikan. Proses ini mungkin mengambil beberapa hari.

8. Kelulusan dan Penawaran:

 • Jika permohonan anda diluluskan, KFH akan membuat tawaran rasmi yang mengandungi butiran mengenai pembiayaan, termasuk kadar faedah, tempoh pembiayaan, dan sebagainya.

9. Akur Tawaran:

 • Selepas menerima tawaran, anda perlu mengakur dan menandatanganinya sebagai persetujuan untuk melanjutkan dengan pembiayaan.

10. Penilaian Hartanah (Jika Perlu):

 • Untuk hartanah yang siap, KFH mungkin akan menjalankan penilaian untuk menentukan nilai hartanah. Ini adalah langkah biasa dalam pembiayaan perumahan.

11. Penyerahan Dokumen:

 • Serahkan dokumen-dokumen berkaitan hartanah, seperti Sales and Purchase Agreement (SPA) atau dokumen pemesanan, kepada KFH.

12. Penyelesaian dan Penyampaian:

 • Setelah semua urusan lengkap, pembiayaan akan disahkan dan disampaikan kepada penjual hartanah atau pemilik hartanah yang dijual.

13. Bayaran Bulanan:

 • Mulakan bayaran bulanan pembiayaan perumahan mengikut jadual yang ditetapkan oleh KFH.

14. Penjagaan Pembiayaan:

 • Pastikan untuk menjaga pembayaran pembiayaan perumahan secara berkala dan mematuhi terma dan syarat yang telah dipersetujui.

Baca juga:

Maklumat Lanjut Kuwait Finance House Home Loan

Untuk maklumat lanjut atau bantuan berkaitan dengan pinjaman perumahan KFH, hubungi Pusat Hubungan KFH di 1-300-88-8534 atau lawati cawangan KFH terdekat.

Terminologi Umum dalam Pinjaman Perumahan

 • Lock-in Period: Tempoh di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda berkisar dari 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.
 • Margin of Finance (MOF): Jumlah wang yang bank akan pinjamkan kepada anda untuk pinjaman anda menentukan berapa banyak wang tunai yang perlu anda bayar sebagai deposit untuk hartanah.
 • Interest Rates: Ia adalah jumlah wang yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah pokok.
 • Valuation: Anggaran nilai hartanah dan setem hasil dikira berdasarkan nilai hartanah tersebut.
 • Base Rate: Kadar asas adalah kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank komersial untuk pinjaman.
 • Base Lending Rates (BLR): Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos meminjamkan wang untuk dipinjamkan kepada peminjam.
 • Refinancing: Membayar pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan pinjaman baru dengan terma dan syarat yang baru.

Dengan pelbagai jenis pembiayaan, tempoh pembiayaan yang panjang, dan pelbagai kelebihan yang ditawarkan, KFH Home Loan memberikan peluang kepada individu untuk mewujudkan impian mereka memiliki tempat tinggal yang stabil dan patuh syariah.

Optimized by Optimole