Kuwait Finance House Gold Investment: Melabur dengan Selamat dan Patuh Syariah

Investasi emas telah menjadi pilihan yang popular untuk pelabur yang mencari pelaburan yang selamat dan berpatutan dalam pasaran kewangan yang sentiasa berubah. Salah satu cara yang semakin mendapat perhatian adalah melalui akaun pelaburan emas patuh syariah yang ditawarkan oleh Kuwait Finance House (KFH).

KFH, yang diasaskan pada tahun 1977 sebagai bank patuh syariah pertama di dunia, membawa prinsip-prinsip syariah kepada dunia pelaburan emas. Dalam artikel ini, kita akan meneroka lebih lanjut tentang Kuwait Finance House Gold Investment, bagaimana ia berfungsi, dan mengapa ia menjadi pilihan yang menarik untuk melabur dalam emas.

Mengenai Kuwait Finance House (KFH)

Kuwait Finance House (KFH) ditubuhkan pada tahun 1977 sebagai bank patuh syariah Islam pertama di dunia. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad (KFH Malaysia) membuka cawangan pertamanya pada 8 Ogos 2005. Selain itu, KFH Bank menyediakan pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan untuk memenuhi keperluan dan harapan pelanggan potensinya. Kumpulan KFH mempunyai 485 lokasi, 1,479 ATM, dan lebih daripada 15,000 pekerja.

Apakah Akaun Kuwait Finance House Gold Investment?

Akaun Kuwait Finance House Gold Investment, atau juga dikenali sebagai KFH Gold-i Investment Account, adalah produk pelaburan emas yang ditawarkan oleh Kuwait Finance House (KFH). Ia adalah satu-satunya akaun pelaburan emas yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, menjadikannya sesuai untuk pelabur yang ingin melabur dalam emas dengan mematuhi prinsip-prinsip agama Islam.

Ciri-ciri utama Akaun Kuwait Finance House Gold Investment termasuk:

 • Pelaburan Emas Patuh Syariah: Produk ini mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dalam semua transaksi pelaburan emas. Ia tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan seperti riba (faedah) atau gharar (ketidakpastian), menjadikannya selaras dengan nilai-nilai Islam.
 • Pemilikan Emas Fizikal: Pelanggan boleh melabur dalam emas tanpa perlu memiliki emas fizikal secara langsung. Emas tersebut disimpan dalam bentuk elektronik, tetapi pelanggan mempunyai hak untuk menarik emas fizikal jika dikehendaki.
 • Kemudahan Pelaburan: KFH Gold-i Investment Account memudahkan pelanggan untuk melabur dalam emas dengan cara yang selamat dan berpatutan. Ia membolehkan pelabur mendapatkan manfaat daripada kenaikan harga emas.
 • Penggunaan Konsep Syariah: Akaun ini mengaplikasikan konsep-konsep syariah seperti Bai’ As-Sarf (perdagangan emas) dan Qardh (pinjaman) untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.
 • Tiada Caj Penyimpanan dan Pengeluaran: KFH tidak mengenakan yuran untuk penyimpanan atau pengeluaran emas daripada akaun pelaburan ini.
 • Pilihan Pelaburan Awal Yang Berpatutan: Pelabur individu boleh memulakan pelaburan dengan sejumlah serendah 10 gram emas, sementara pelabur bukan individu memerlukan sekurang-kurangnya 50 gram emas.
 • Kemurnian Emas 995: Emas yang digunakan dalam akaun ini mempunyai kemurnian 995, menjadikannya emas berkualiti tinggi.

Kelebihan dan Kekurangan KFH Gold-i Investment Account?

Kelebihan Akaun Pelaburan KFH Gold-i:

 • Patuh Syariah: Salah satu kelebihan utama adalah KFH Gold-i Investment Account adalah produk pelaburan emas yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Ini membolehkan pelabur menjalankan pelaburan emas mereka dengan penuh keyakinan bahawa ia selaras dengan nilai-nilai agama Islam.
 • Pemilikan Emas Fizikal: Pelabur mempunyai fleksibiliti untuk memiliki emas fizikal jika dikehendaki. Ini membolehkan pelabur menjaga pelaburan dalam bentuk elektronik atau meminta pengeluaran emas fizikal dari akaun mereka.
 • Tiada Caj Penyimpanan atau Pengeluaran: KFH tidak mengenakan yuran penyimpanan atau pengeluaran untuk akaun pelaburan ini. Ia menjadikan pelaburan lebih berpatutan untuk pelanggan.
 • Pilihan Pelaburan Awal Yang Berpatutan: Pelabur individu boleh memulakan pelaburan dengan jumlah serendah 10 gram emas, yang membolehkan pelabur dengan pelbagai tahap kewangan untuk melibatkan diri.
 • Kemurnian Emas 995: Emas yang digunakan dalam akaun ini mempunyai kemurnian 995, yang merupakan tahap kemurnian yang tinggi dan diiktiraf dalam pelaburan emas.
 • Penggunaan Konsep Syariah: Akaun ini mengaplikasikan konsep-konsep syariah seperti Bai’ As-Sarf (perdagangan emas) dan Qardh (pinjaman) untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Kekurangan atau Risiko Akaun Pelaburan KFH Gold-i:

 • Risiko Penilaian Harga: Harga emas dalam akaun ini ditentukan oleh KFH mengikut budi bicaranya yang mutlak. Ini boleh menghasilkan perbezaan harga yang mungkin tidak selaras dengan harga pasaran semasa.
 • Risiko Pasaran: Pelaburan emas tetap terdedah kepada risiko pasaran. Harga emas boleh berubah mengikut keadaan pasaran, dan pelabur mungkin mengalami kerugian jika harga emas jatuh.
 • Tidak Dilindungi oleh PIDM: Akaun pelaburan emas tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM), yang bermakna ia tidak mendapat perlindungan seperti simpanan biasa dalam bank.
 • Pilihan Pembelian Emas Terhad: Pembelian emas dalam akaun ini terhad kepada 1 gram atau beberapa kelipatan 1 gram. Ini boleh menghadkan pelabur dalam pengurusan pelaburan emas mereka.

Siapa yang Boleh Membuka Akaun Kuwait Finance House Gold Investment KFH Gold-i?

 • Individual account (Akaun individu): Warganegara Malaysia, penduduk tetap, atau bukan penduduk yang berumur 18 tahun ke atas
 • Non-individual account (Akaun bukan individu): Persatuan, pertubuhan, syarikat, atau entiti perniagaan lain yang dianggap sesuai atau boleh diterima oleh KFH Malaysia

Apa yang Perlu Saya Ketahui Sebelum Membuka Pelaburan KFH Gold-i?

 • Penyata akaun disediakan setiap suku tahun
 • Emas fizikal yang didepositkan terus ke dalam akaun KFH Gold-i TIDAK dibenarkan
 • Pembelian emas dengan tunai TIDAK dibenarkan, dan wang akan didepositkan ke dalam Akaun Simpanan atau Akaun Semasa-i dengan KFH Malaysia

Berapakah Pembelian Minimum untuk Akaun Pelaburan KFH Gold-i?

 • Minimum initial investment (purchase) atau Pelaburan permulaan minimum (pembelian):
  • Individu/ bersama: 10 gram dan kelipatan 1 gram
  • Bukan individu: 50 gram dan kelipatan 1 gram
 • Minimum subsequent investment (purchase) / withdrawal (sale) atau Pelaburan/ pengeluaran susulan minimum (pembelian) / (jualan):
  • 1 gram dan mesti dalam kelipatan 1 gram

Apakah Yuran Standard Akaun Pelaburan KFH Gold-i?

Tiada yuran bagi akaun KFH Gold-i.

Proses Membuka Akaun Pelaburan KFH Gold-i

Buka akaun KFH Gold-i di cawangan Kuwait Finance House terdekat dan dokumen yang diperlukan adalah:

 • Individu: Kad Pengenalan atau pasport
 • Bukan individu: Pendaftaran perniagaan

Baca juga:

Terma-terma Biasa dalam Pelaburan Emas

 • Minimum initial purchase (Pembelian permulaan minimum): Jumlah emas yang anda perlukan untuk memulakan akaun pelaburan. Ia bergantung kepada bank dan jenis, tetapi ia boleh serendah 1 gram atau lebih!
 • Minimum balance (Baki minimum): Jumlah minimum emas yang diperlukan untuk mengekalkan akaun pelaburan emas anda.
 • Minimum subsequent purchase/ sale (Pembelian/ penjualan susulan minimum): Jumlah minimum emas yang anda mesti libatkan dalam apa-apa transaksi apabila membeli atau menjual melalui akaun pelaburan emas anda.
 • Buy-sell spread (Jurang beli-jual): Perbezaan antara harga jualan dan harga belian bank bagi akaun pelaburan emas. Sebagai contoh, anda mendapatkan emas pada RM220, dan bank membelinya semula pada RM210. Jurang beli-jual adalah RM10 (RM220 dikurangkan RM210).

Kesimpulan

Kesimpulannya, Kuwait Finance House Gold Investment (KFH Gold-i Investment Account) adalah peluang pelaburan emas yang menarik yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Ia membolehkan pelabur untuk melibatkan diri dalam pasaran emas dengan penuh keyakinan bahawa pelaburan mereka selaras dengan nilai-nilai agama Islam. Kelebihan utama termasuk pemilikan emas fizikal, tiada caj penyimpanan atau pengeluaran, serta pelaburan permulaan yang berpatutan.

Namun, penting untuk diingat bahawa pelaburan emas tetap terdedah kepada risiko pasaran dan penilaian harga yang ditentukan oleh bank. Selain itu, ia tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Oleh itu, sebelum membuat keputusan pelaburan, adalah penting untuk memahami sepenuhnya syarat-syarat dan risiko-risiko yang berkaitan, serta memastikan pelaburan ini sesuai dengan objektif kewangan dan tahap risiko anda.

Optimized by Optimole