KFH Personal Loan

KFH Personal Loan adalah salah satu pilihan terbaik untuk mereka yang mencari pembiayaan peribadi yang fleksibel dan mudah. Bank KFH telah lama dikenali sebagai pemain utama dalam perkhidmatan kewangan Islam, dan produk pinjaman peribadi mereka tidak terkecuali.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang KFH Personal Loan, termasuk ciri-ciri utama, syarat-syarat pembiayaan, dan kelebihan yang ditawarkan oleh produk ini.

Jika anda sedang mencari penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan peribadi anda, maka KFH Personal Loan mungkin menjadi pilihan yang patut anda pertimbangkan.

KFH Personal Loan

KFH Personal Loan adalah produk pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh Kuwait Finance House (KFH), salah satu institusi kewangan terkemuka dalam dunia perbankan Islam.

Produk ini dirancang untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi pelanggan dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah, yang bermaksud ianya bebas daripada unsur-unsur seperti riba (faedah) dan aktiviti yang bertentangan dengan hukum Islam.

Ciri utama KFH Personal Loan termasuk kadar faedah yang tetap atau mudharabah (untung bersama), tempoh pembiayaan yang fleksibel, dan proses permohonan yang mudah. Pelanggan boleh menggunakan pembiayaan ini untuk pelbagai tujuan peribadi seperti pembelian barang-barang keperluan, perbelanjaan pendidikan, perubahan rumah, atau keperluan perubatan.

Penting untuk diingat bahawa KFH Personal Loan adalah produk pembiayaan yang mematuhi prinsip perbankan Islam, dan oleh itu, ia sesuai untuk individu yang ingin menjalankan urusan kewangan mereka dengan cara yang mematuhi hukum Islam.

A. Jenis Pinjaman Peribadi yang Ditawarkan oleh KFH

KFH menyediakan 1 jenis pinjaman peribadi, iaitu Pembiayaan Peribadi-i Murabahah Generic (Murabahah Personal Financing-i Generic), iaitu pinjaman peribadi tanpa jaminan yang mengguna konsep “Murabahah Tawarruq” dengan kadar keuntungan yang rata.

B. Kelayakan untuk Memohon KFH Personal Loan (Pembiayaan Peribadi-i Murabahah Generic)

Anda layak memohon Pembiayaan Peribadi-i Murabahah Generic jika anda:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 21 hingga 60 tahun
 • Pendapatan bulanan minimum RM3,000
 • Pekerja tetap di MNC, PLC, dan GLC (dan subsidiarinya)

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Memohon Pembiayaan Peribadi-i Murabahah Generic

For new customers (Bagi pelanggan baru), anda perlu menyediakan:

 • Salinan kad pengenalan (NRIC)
 • Salinan slip gaji 3 bulan terkini
 • Salinan penyata EPF 3 bulan terkini

For existing customers (Bagi pelanggan sedia ada), anda perlu menyediakan:

 • Salinan slip gaji 2 bulan terkini
 • Salinan penyata EPF 3 bulan terkini

D. Kelebihan dan Kekurangan KFH Personal Loan (Murabahah Personal Financing-i Generic)

Murabahah Personal Financing-i Generic adalah salah satu produk pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh institusi kewangan berdasarkan prinsip perbankan Islam. Seperti kebanyakan produk perbankan Islam yang lain, ia mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh individu sebelum memilihnya. Di bawah ini, saya akan menyenaraikan beberapa kelebihan dan kekurangan Murabahah Personal Financing-i Generic:

Kelebihan:

 • Patuh Syariah: Produk ini mematuhi prinsip perbankan Islam, yang bermaksud ia tidak melibatkan unsur riba (faedah) atau unsur-unsur haram dalam aktiviti pembiayaan. Ini sesuai untuk individu yang ingin menjalankan urusan kewangan mereka dengan mematuhi hukum Islam.
 • Fleksibiliti: Murabahah Personal Financing-i Generic sering menawarkan tempoh pembiayaan yang fleksibel, membolehkan pemohon memilih tempoh yang sesuai dengan kemampuan kewangan mereka. Ini membantu dalam merancang pembayaran ansuran yang mudah.
 • Pemprosesan Pantas: Proses permohonan dan persetujuan biasanya lebih pantas berbanding dengan produk pembiayaan konvensional. Ini membolehkan pemohon mendapatkan akses kepada dana yang diperlukan dengan cepat.
 • Keperluan Dokumen Minimun: Biasanya, produk Murabahah Personal Financing-i Generic memerlukan dokumen-dokumen minimum untuk proses permohonan. Ini membuatnya lebih mudah diakses oleh individu.

Kelebihan Lain:

 • Jumlah pembiayaan dari RM5,000 hingga RM150,000
 • Tempoh pembiayaan 2-8 tahun

Kekurangan:

 • Kadar Keuntungan Tetap: Produk ini mungkin mempunyai kadar keuntungan (mudharabah) yang tetap, yang bermaksud bayaran bulanan adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan. Ini boleh menjadi kurang fleksibel jika kadar faedah yang ditawarkan lebih tinggi daripada kadar pasaran semasa.
 • Kos Pembiayaan: Seperti produk perbankan Islam yang lain, Murabahah Personal Financing-i Generic mungkin mempunyai kos pembiayaan tambahan yang perlu dibayar oleh pemohon, seperti yuran pemprosesan atau yuran takaful.
 • Kekangan Penggunaan Dana: Pembiayaan ini sering mempunyai kekangan penggunaan dana, bermakna pemohon mungkin terhad dalam bagaimana mereka boleh menggunakan dana tersebut. Ini mungkin tidak sesuai untuk tujuan pelaburan atau kegunaan yang tidak termasuk dalam kriteria pembiayaan.
 • Penalti Lewat Bayar: Seperti pembiayaan lain, ada risiko penalti jika pemohon gagal membayar ansuran pada masanya.

Yuran yang Termasuk dalam Pembiayaan Peribadi-i Murabahah Generic

 • Yuran broker: Sesuai dengan jumlah wang yang dipinjamkan
 • Cukai setem: 0.5%
 • Takaful: Bergantung kepada profil pelanggan

Cara Mohon Murabahah Personal Financing-i Generic

Untuk memohon Murabahah Personal Financing-i Generic, anda perlu mengikuti langkah-langkah yang biasanya ditetapkan oleh bank atau institusi kewangan yang menawarkan produk ini. Walaupun prosedur permohonan boleh berbeza antara institusi, berikut adalah panduan umum yang boleh membantu anda memulakan proses permohonan:

 1. Rujuk Institusi Kewangan: Pertama, anda perlu mengenal pasti bank atau institusi kewangan yang menawarkan Murabahah Personal Financing-i Generic. Anda boleh merujuk laman web mereka atau hubungi mereka secara telefon untuk mendapatkan maklumat terkini tentang produk dan syarat-syarat pembiayaan.
 2. Pemahaman Produk: Sebelum memohon, pastikan anda memahami sepenuhnya produk Murabahah Personal Financing-i Generic, termasuk kadar keuntungan (mudharabah), syarat-syarat pembiayaan, tempoh pembiayaan, dan keperluan dokumen.
 3. Dokumen-dokumen Peribadi: Anda perlu menyiapkan dokumen-dokumen peribadi yang biasanya diperlukan untuk memohon pembiayaan peribadi. Ini termasuk kad pengenalan diri, kad pekerjaan atau bukti pendapatan, penyata bank, dan lain-lain. Pastikan semua dokumen ini dalam keadaan yang baik dan lengkap.
 4. Isi Borang Permohonan: Bank atau institusi kewangan akan meminta anda mengisi borang permohonan yang berkaitan. Pastikan anda mengisi maklumat dengan betul dan lengkap.
 5. Temui Perunding: Ada kemungkinan bank akan meminta anda berjumpa dengan seorang perunding kewangan untuk membincangkan permohonan anda. Ini adalah peluang untuk menjelaskan tujuan pembiayaan anda dan mendapatkan nasihat tentang produk yang sesuai dengan keperluan anda.
 6. Tunggu Kelulusan: Selepas mengemukakan permohonan anda, bank akan menilai kelayakan anda berdasarkan kriteria mereka. Ini termasuk penilaian kredit dan keupayaan anda untuk membayar ansuran secara berkala.
 7. Persetujuan dan Penarikan Dana: Jika permohonan anda diluluskan, bank akan memberikan penawaran pembiayaan yang mengandungi butiran seperti jumlah pembiayaan, kadar keuntungan (mudharabah), dan jadual pembayaran ansuran. Setelah anda menerima dan bersetuju dengan syarat-syarat ini, dana akan disalurkan kepada anda.
 8. Bayar ansuran: Selepas penarikan dana, anda perlu membayar ansuran bulanan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh bank. Pastikan anda sentiasa membayar ansuran pada masanya untuk mengelakkan sebarang penalti atau masalah kewangan.

Baca juga: Kuwait Finance House Home Loan.

Maklumat Lanjut KFH Personal Loan

Anda boleh menghubungi KFH:

 • di +60321680464
 • Melalui pertanyaan dalam talian
 • Melawat cawangan terdekat mereka

Terma-terma Biasa Murabahah Personal Financing-i Generic

Terma-terma biasa dalam pembiayaan Murabahah Personal Financing-i Generic mungkin berbeza antara institusi kewangan yang menawarkannya. Walau bagaimanapun, berikut adalah beberapa terma biasa yang mungkin terdapat dalam produk ini:

 • Kadar Keuntungan (Mudharabah): Ini adalah kadar keuntungan yang akan dikenakan ke atas jumlah pembiayaan anda. Kadar ini biasanya adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan.
 • Tempoh Pembiayaan: Ia adalah tempoh masa yang diberikan kepada anda untuk membayar balik jumlah pembiayaan. Tempoh ini boleh berbeza, bergantung kepada perjanjian antara anda dan bank.
 • Jumlah Pembiayaan: Ia adalah jumlah wang yang anda memohon untuk dipinjamkan oleh bank. Jumlah ini akan dipertimbangkan oleh bank berdasarkan kelayakan kewangan anda.
 • Yuran Pemprosesan: Bank mungkin mengenakan yuran pemprosesan permohonan untuk mengendalikan kos pemprosesan permohonan anda.
 • Yuran Takaful: Untuk memastikan pembiayaan ini patuh dengan prinsip perbankan Islam, anda mungkin perlu mengambil takaful (insurans) untuk melindungi pembiayaan tersebut. Yuran takaful akan dikenakan.
 • Jadual Pembayaran Ansuran: Ini adalah jadual yang menunjukkan jumlah ansuran bulanan yang perlu anda bayar kepada bank sepanjang tempoh pembiayaan. Jadual ini akan mencatatkan jumlah ansuran dan tarikh bayaran.
 • Penalti Lewat Bayar: Bank mungkin mengenakan penalti jika anda gagal membayar ansuran pada masa yang ditetapkan. Penalti ini boleh berbeza-beza bergantung kepada syarat-syarat pembiayaan.
 • Penyata Pembiayaan Bulanan: Anda akan menerima penyata pembiayaan bulanan yang menunjukkan baki pembiayaan, jumlah ansuran yang telah dibayar, dan jumlah ansuran yang belum dibayar.
 • Pelarasan Kadar Mudharabah: Terdapat kemungkinan bahawa kadar mudharabah yang tetap mungkin disemak semula pada masa tertentu semasa tempoh pembiayaan berdasarkan syarat-syarat pembiayaan.
 • Bayaran Pemulangan Awal: Jika anda ingin menyelesaikan pembiayaan lebih awal daripada tempoh yang ditetapkan, bank mungkin mengenakan bayaran pemulangan awal. Bayaran ini akan bergantung kepada jumlah pembiayaan yang masih belum dibayar.
 • Kelayakan Kewangan: Bank akan menilai kelayakan kewangan anda untuk memastikan anda mampu membayar ansuran pembiayaan. Ini termasuk penilaian kredit dan penyemakan pendapatan.

Pastikan anda membaca dan memahami sepenuhnya terma-terma pembiayaan sebelum membuat permohonan dan berbincang dengan wakil bank atau penasihat kewangan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau keraguan. Ini akan membantu anda membuat keputusan yang bijak dan mengelakkan sebarang masalah kewangan di masa depan.

KFH Personal Loan (Murabahah Personal Financing-i Generic) adalah satu pilihan pembiayaan peribadi yang sesuai bagi individu yang ingin menjalankan urusan kewangan mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip perbankan Islam. Produk ini menawarkan pelbagai kelebihan, seperti kadar keuntungan yang tetap, tempoh pembiayaan yang fleksibel, dan proses permohonan yang mudah.

Optimized by Optimole