HSBC Personal Loan: Membantu Mewujudkan Impian Kewangan Anda

HSBC Bank Berhad Malaysia telah lama menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pembiayaan peribadi yang cekap dan boleh dipercayai. Dalam artikel ini, kami akan membahas dengan lebih mendalam mengenai penawaran HSBC Personal Loan, yang telah membantu individu mencapai matlamat kewangan mereka dengan lebih mudah.

Dengan pelbagai ciri yang memikat, HSBC Bank Malaysia telah membuktikan komitmen mereka untuk memberikan pembiayaan yang memenuhi keperluan pelanggan. Mari kita mula menjelajahi kebaikan, syarat-syarat, dan manfaat yang boleh diperoleh melalui HSBC Personal Loan yang disyorkan ini.

HSBC Personal Loan

HSBC Personal Loan, atau Pinjaman Peribadi HSBC, adalah satu bentuk pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh HSBC Bank Berhad Malaysia kepada individu yang memerlukan dana tambahan untuk pelbagai tujuan peribadi. Melalui pinjaman ini, individu boleh meminjam sejumlah wang tunai daripada bank untuk kegunaan peribadi mereka, seperti membayar perbelanjaan pendidikan, perbelanjaan perubatan, melancong, atau menampung keperluan kewangan lain.

Peminjam kemudian perlu membayar balik jumlah pinjaman bersama dengan faedah yang ditetapkan oleh bank dalam tempoh yang telah dipersetujui. HSBC Personal Loan menawarkan pembiayaan yang mempunyai kadar faedah, tempoh bayaran balik, dan jumlah pinjaman yang boleh disesuaikan mengikut keperluan individu, menjadikannya pilihan yang popular untuk mencapai matlamat kewangan peribadi.

A. Jenis Pinjaman Peribadi yang Ditawarkan oleh HSBC

HSBC menawarkan satu jenis pinjaman peribadi, iaitu HSBC Amanah Personal Financing-i.

B. Kelayakan Memohon HSBC Personal Loan (HSBC Amanah Personal Financing-i)

Kelayakan untuk individu memohon HSBC Personal Loan (HSBC Amanah Personal Financing-i) adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia atau pemegang PR Malaysia
 • Berusia antara 21 hingga 60 tahun
 • Pendapatan bulanan minimum: RM3,000

C. Dokumen-dokumen yang Diperlukan untuk HSBC Amanah Personal Financing-i

Apabila memohon HSBC Personal Loan (HSBC Amanah Personal Financing-i), dokumen-dokumen berikut diperlukan:

Salaried employees (Bagi pekerja gaji):

 • Salinan kad pengenalan (NRIC)
 • Salinan slip gaji bulan semasa atau sebelumnya, atau
 • Salinan penyata bank yang menunjukkan kredit gaji ke akaun anda, atau
 • Borang BE (penyerahan penuh kepada Jabatan Hasil Dalam Negeri dengan lampiran resit pembayaran), atau
 • Penyata EA/EPF, atau
 • Salinan surat pelantikan (jika bekerja kurang daripada tiga bulan)

Self-employed (Bagi pekerja sendiri):

 • Salinan kad pengenalan (NRIC)
 • Salinan Borang B terkini (penyerahan penuh kepada Jabatan Hasil Dalam Negeri dengan lampiran resit pembayaran), atau
 • Penyata EPF, dan
 • Salinan penyata kewangan diaudit/laporan untung dan rugi anda, dan
 • Salinan borang Pendaftaran Perniagaan anda

Variable income earner (Pekerja dengan pendapatan berubah-ubah):

 • Salinan kad pengenalan (NRIC)
 • Slip gaji 3 bulan terkini, atau
 • Salinan penyata bank anda yang menunjukkan kredit gaji ke akaun, dan
 • Borang BE (penyerahan penuh kepada Jabatan Hasil Dalam Negeri dengan lampiran resit pembayaran), atau
 • Penyata EPF, atau
 • Salinan penyata komisen tahunan daripada majikan anda

D. Kelebihan dan Kekurangan HSBC Personal Loan (HSBC Amanah Personal Financing-i)

Kelebihan HSBC Amanah Personal Financing-i:

 • Kepatuhan Syariah: Pinjaman HSBC Amanah Personal Financing-i mematuhi prinsip-prinsip Shariah, dan ia berdasarkan konsep Commodity Murabaha, yang menawarkan pembiayaan yang lebih beretika dari perspektif agama Islam.
 • Had Peminjaman Yang Luas: HSBC membolehkan pemohon sedia ada meminjam sehingga RM200,000, manakala pemohon baru boleh meminjam sehingga RM120,000, yang membolehkan individu memenuhi keperluan kewangan mereka.
 • Tempoh Bayaran Balik Fleksibel: Peminjam mempunyai pilihan untuk memilih tempoh bayaran balik sehingga 7 tahun, yang membantu mengurangkan beban ansuran bulanan dan memberikan lebih banyak fleksibiliti dalam pengurusan kewangan.
 • Kadar Faedah Kompetitif: HSBC menawarkan kadar faedah yang bersaing, yang dapat membantu peminjam mengurangkan kos pembiayaan mereka dalam jangka masa panjang.
 • Bayaran Bulanan Rendah: Dengan kadar faedah yang berpatutan, peminjam boleh menikmati ansuran bulanan yang rendah, dengan bayaran bermula dari hanya RM106, yang menjadikannya lebih terjangkau untuk pelbagai golongan.
 • Tiada Caj Penyelesaian Awal: HSBC Amanah Personal Financing-i tidak dikenakan caj penyelesaian awal jika anda ingin melunaskan pinjaman lebih awal daripada tempoh yang ditetapkan.
 • Tiada Penjamin atau Cagaran Diperlukan: Pemohon tidak perlu mencari penjamin atau menyediakan cagaran untuk mendapatkan pinjaman, menjadikannya lebih mudah diperoleh.
 • Proses Kelulusan Pantas: Proses permohonan HSBC Amanah Personal Financing-i biasanya pantas, yang bermaksud anda dapat mengakses dana dengan cepat selepas kelulusan.

Kekurangan HSBC Amanah Personal Financing-i:

 • Kelayakan yang Ketat: Seperti semua pinjaman peribadi, terdapat syarat kelayakan yang ketat yang perlu dipenuhi, termasuk pendapatan minimum dan had umur, yang mungkin menghalang beberapa individu daripada memenuhi syarat.
 • Had Peminjaman yang Terhad: Walaupun HSBC menawarkan had peminjaman yang luas, ia mungkin tidak mencukupi untuk tujuan kewangan yang besar.
 • Kos Takaful (Opsional): Sementara takaful adalah pilihan, ada tambahan kos yang mungkin dikenakan jika pemohon memilih untuk mendapat perlindungan takaful, yang boleh meningkatkan jumlah bayaran bulanan.
 • Perubahan Kadar Faedah: Kadar faedah pinjaman ini mungkin berubah mengikut faktor ekonomi dan bank, yang boleh mempengaruhi jumlah ansuran bulanan.

Yuran-yuran yang Terlibat dalam HSBC Amanah Personal Financing-i

Yuran tertentu terpakai, termasuk:

 • Yuran lewat bayaran – 1% daripada jumlah tertunggak
 • Yuran penamatan awal – Tiada (notis bertulis 1 bulan sebelumnya)
 • Yuran pemprosesan permohonan – Saat ini dibebaskan

Cara Mohon HSBC Personal Loan (HSBC Amanah Personal Financing-i)

Untuk memohon HSBC Amanah Personal Financing-i, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Kaji Syarat Kelayakan:

 • Pastikan anda memahami syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh HSBC Amanah. Ini mungkin termasuk kriteria seperti kewarganegaraan, umur minimum, dan pendapatan minimum.

2. Pilih Jenis Personal Financing-i:

 • Pastikan anda memilih jenis pembiayaan peribadi HSBC Amanah yang sesuai dengan keperluan anda.

3. Buat Perbandingan:

 • Bandingkan produk pembiayaan peribadi dari beberapa bank atau institusi kewangan untuk mendapatkan kadar faedah yang lebih baik dan syarat-syarat yang lebih baik.

4. Siapkan Dokumen-Dokumen:

 • Anda perlu menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memproses permohonan. Ini termasuk salinan kad pengenalan, penyata gaji, penyata bank, dan dokumen-dokumen kewangan lain yang mungkin diperlukan.

5. Mohon Secara Dalam Talian atau di Cawangan:

 • Anda boleh memohon HSBC Amanah Personal Financing-i dalam talian melalui laman web rasmi HSBC atau dengan mengunjungi cawangan HSBC Amanah yang berdekatan.

6. Isi Borang Permohonan:

 • Isi borang permohonan dengan maklumat peribadi, maklumat pekerjaan, dan butiran kewangan yang diperlukan.

7. Serahkan Dokumen:

 • Serahkan semua dokumen yang diperlukan bersama borang permohonan ke cawangan HSBC Amanah atau mengikut panduan yang diberikan semasa memohon dalam talian.

8. Tunggu Kelulusan:

 • Selepas mengemukakan permohonan, anda perlu menunggu proses kelulusan oleh pihak HSBC Amanah. Ini mungkin melibatkan penilaian kredit anda.

9. Terima Keputusan:

 • Setelah permohonan anda diproses, anda akan menerima keputusan sama ada permohonan anda diluluskan atau ditolak. Jika diluluskan, anda akan menerima butiran mengenai jumlah pembiayaan, tempoh bayaran balik, dan kadar faedah.

10. Menerima Dana:

 • Jika permohonan anda diluluskan, dana pembiayaan akan dibayar kepada anda atau ke akaun bank anda, bergantung kepada polisi HSBC Amanah.

Baca juga: HSBC Home Loan.

Maklumat Lanjut tentang HSBC Amanah Personal Financing-i

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan HSBC Amanah Personal Financing-i,

 • Hubungi Pusat Khidmat Pelanggan HSBC di 1-300-80-2626
 • Lawati laman web rasmi HSBC
 • Kunjungi mana-mana cawangan HSBC Amanah/HSBC Bank berhampiran

Istilah-Istilah Umum dalam Pinjaman Peribadi

 • Setahun (p.a.) – Kadar faedah dalam tempoh setahun dengan anggaran bahawa faedah dikompoun setiap tahun.
 • Tempoh – Tempoh masa yang diberikan untuk membayar balik pinjaman.
 • Prinsipal – Jumlah pinjaman asal yang diminta daripada bank.
 • Kadar faedah – Kadar faedah yang dikenakan ke atas jumlah pinjaman oleh bank.
 • Ansuran – Jumlah tetap yang perlu dibayar setiap bulan untuk pinjaman peribadi anda sehingga tamat tempoh.
 • Denda – Bayaran yang dikenakan oleh bank jika bayaran lewat dilakukan.
 • Penamatan – Yuran yang mungkin dikenakan jika anda mahu menamatkan pinjaman lebih awal daripada tempoh yang ditetapkan.
 • Yuran pemprosesan permohonan – Yuran yang boleh dikenakan untuk pemprosesan permohonan pinjaman peribadi.

Menutup Artikel – Kewangan yang Selamat dengan HSBC Amanah Personal Financing-i

Dalam dunia yang serba dinamik ini, HSBC Personal Loan (HSBC Amanah Personal Financing-i) adalah rakan setia anda dalam mencapai matlamat kewangan dan merancang masa depan yang lebih baik.

Dengan ciri-ciri pembiayaan yang patuh syariah, kelulusan yang pantas, dan pelbagai faedah yang ditawarkan, ia adalah pilihan bijak bagi mereka yang mencari pembiayaan yang selamat dan sesuai dengan prinsip Shariah.

Optimized by Optimole