HSBC Home Loan

Artikel ini akan membawa anda ke dalam dunia pinjaman rumah HSBC, satu daripada pilihan pinjaman perumahan terkemuka di Malaysia. HSBC, sebagai sebuah organisasi kewangan terbesar di seluruh dunia, menawarkan pelbagai produk perbankan dan kewangan yang komprehensif, dan pinjaman rumah bukan terkecuali.

Dalam artikel ini, kami akan membongkar maklumat penting mengenai HSBC Home Loan, jenis-jenis yang ditawarkan, kelayakan pemohon, dan manfaat yang boleh anda nikmati dengan memilih HSBC sebagai rakan kewangan anda dalam perjalanan menuju memiliki rumah impian anda.

Sambutlah panduan lengkap mengenai pinjaman rumah HSBC untuk membantu anda membuat keputusan yang bijak dalam membeli hartanah anda.

HSBC Home Loan

HSBC Home Loan, atau Pinjaman Rumah HSBC, adalah satu bentuk pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh HSBC Bank Malaysia untuk membantu individu membeli atau memiliki rumah impian mereka. HSBC Home Loan memberikan pelbagai pilihan pembiayaan perumahan untuk memenuhi keperluan pelanggan, dengan pelan seperti HSBC Ideal Home Plan, HSBC HomeSmart, dan HSBC HomeSmart-i.

Pinjaman ini membolehkan pelanggan untuk membiayai pembelian atau pemilikan rumah dengan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran. HSBC Home Loan adalah pilihan yang popular di kalangan individu yang mencari pembiayaan perumahan yang fleksibel dan komprehensif di Malaysia.

A. Jenis Pinjaman Perumahan HSBC Home Loan

HSBC menyediakan 3 jenis pinjaman rumah:

B. Kelayakan Memohon HSBC Home Loan

HSBC Ideal Home Plan

 • Antara 18 hingga 60 tahun
 • Hartanah kediaman tunggal (tidak terpakai untuk tujuan pembiayaan semula atau pelaburan)
 • Harga hartanah maksimum:
 • Semenanjung Malaysia: RM250,000
 • Sabah dan Sarawak: RM300,000

HSBC HomeSmart

 • Antara 21 hingga 65 tahun
 • Pelanggan HSBC Advance baru atau sedia ada

HSBC HomeSmart-i

 • Antara 18 hingga 60 tahun

C. Dokumen yang Diperlukan untuk HSBC Home Loan

HSBC Ideal Home Plan, HSBC HomeSmart & HSBC HomeSmart-i

Pekerja gaji (sekurang-kurangnya 3 bulan berkhidmat):

 • Salinan kad pengenalan atau pasport
 • Slip gaji 3 bulan terkini/ penyata bank 6 bulan terkini
 • Borang cukai pendapatan terkini/ borang EA terkini/ penyata EPF 1 tahun terkini
 • Perjanjian Jual Beli/ resit deposit atau tempahan/ Surat Tawaran dari pembangun perumahan
 • Salinan geran tanah (jika ada)
 • Surat pengesahan dari majikan yang menyatakan gaji

Pekerja bebas:

 • Salinan kad pengenalan atau pasport
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Borang cukai pendapatan terkini/ borang EA terkini/ penyata EPF 1 tahun terkini
 • Perjanjian Jual Beli/ resit deposit atau tempahan/ Surat Tawaran dari pembangun perumahan
 • Salinan geran tanah (jika ada)
 • Dokumen pendaftaran perniagaan
 • Penyata bank 6 bulan
 • Penyata kewangan terkini dan sebarang dokumen lain yang menyokong pendapatan anda

D. Kelebihan dan Kekurangan HSBC Home Loan

HSBC Home Loan adalah produk pembiayaan perumahan yang menawarkan pelbagai kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk memohon. Di sini, saya akan merincikan beberapa kelebihan dan kekurangan HSBC Home Loan:

Kelebihan HSBC Home Loan:

 • Pelbagai Pilihan Pembiayaan: HSBC Home Loan menawarkan pelbagai pelan pembiayaan perumahan seperti HSBC Ideal Home Plan, HSBC HomeSmart, dan HSBC HomeSmart-i, membolehkan pelanggan memilih pelan yang paling sesuai dengan keperluan mereka.
 • Kadar Faedah Kompetitif: HSBC sering menawarkan kadar faedah yang bersaing dalam pasaran, yang boleh membantu pelanggan menjimatkan wang dalam jangka panjang.
 • Tempoh Bayaran Fleksibel: HSBC Home Loan membolehkan pelanggan untuk memilih tempoh bayaran sehingga 35 tahun, memberikan fleksibiliti dalam menyesuaikan pembayaran bulanan dengan kemampuan kewangan mereka.
 • Boleh Ditarik Balik Pembayaran Lebihan: Pelan HSBC HomeSmart membolehkan pelanggan untuk mengeluarkan pembayaran lebihan pada bila-bila masa tanpa notis atau caj tambahan, yang boleh membantu mengurangkan baki pinjaman lebih cepat.
 • Syariah-Compliant: HSBC HomeSmart-i adalah pilihan syariah-compliant bagi mereka yang mengutamakan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip perbankan Islam.

Kekurangan HSBC Home Loan:

 • Syarat Kelayakan: Seperti dengan sebarang pinjaman, anda perlu memenuhi syarat kelayakan tertentu untuk memohon HSBC Home Loan, termasuk had umur, status perumahan, dan lain-lain.
 • Yuran dan Caj: Seperti pinjaman perumahan lain, terdapat yuran dan caj yang perlu dikeluarkan, termasuk yuran guaman, caj duti setem, dan lain-lain. Ini perlu diambil kira dalam perancangan kewangan.
 • Kadar Faedah Berubah: Kadar faedah dalam pinjaman rumah HSBC boleh berubah mengikut perubahan pasaran, yang mungkin menyebabkan pembayaran bulanan meningkat jika kadar faedah naik.
 • Tempoh Kunci: HSBC Home Loan mungkin mempunyai tempoh kunci di mana pelanggan akan dikenakan denda jika melunaskan pinjaman lebih awal daripada yang dipersetujui.
 • Margin Pembiayaan: Margin pembiayaan maksimum boleh mencapai 90%, tetapi ia juga bergantung pada pemilihan pinjaman tertentu dan nilai hartanah.

Persiapan Sebelum Memohon HSBC Home Loan

Terdapat beberapa perkara yang perlu anda fahami sebelum memohon pinjaman perumahan seperti yang disenaraikan di bawah:

 • Kadar faedah: Anda perlu menyedari kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar faedah berubah.
 • Jenis pinjaman: Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman term, pinjaman separa, atau pinjaman fleksi.
 • Tempoh kunci: Mengetahui tempoh kunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan tiba-tiba untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula, atau penjualan hartanah anda.
 • Margin pembiayaan: Anda perlu memahami margin pembiayaan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan membenarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/yang mesti anda bayar di muka untuk hartanah tersebut.
 • Yuran: Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran lewat, yuran penyelesaian awal, dan lain-lain.
 • Jenis bank: Bank yang anda pilih untuk memohon pinjaman rumah, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, terma, dan sebagainya yang berbeza. Pilih bank di mana anda selesa memohon pinjaman rumah.

Caj/Yuran yang Termasuk dalam HSBC Home Loan

Di bawah adalah beberapa yuran yang dikenakan dalam Pinjaman Perumahan OCBC Bank:

 • Duti setem: Seperti yang diperuntukkan dalam Akta Duti Setem 1949 (Diterbit semula 1989)
 • Yuran lewat: 1% daripada jumlah tertunggak
 • Yuran perkhidmatan bulanan: RM10
 • Yuran penyelesaian awal: 2% x jumlah pinjaman asal x bilangan bulan yang tinggal lagi dalam Tempoh Kunci/ jumlah keseluruhan Tempoh Kunci dalam bulan

Cara Mohon HSBC Home Loan

Berikut adalah beberapa langkah langkah yang umumnya perlu diikuti apabila anda ingin memohon HSBC Home Loan:

 1. Penyediaan Dokumen-dokumen: Langkah pertama adalah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk memohon pinjaman rumah HSBC. Dokumen-dokumen ini termasuk salinan kad pengenalan atau pasport, slip gaji terkini, penyata bank, borang cukai pendapatan, perjanjian jual beli atau surat tawaran dari pembangun perumahan, dan dokumen-dokumen lain yang menyokong pendapatan anda. Pastikan semua dokumen ini dalam keadaan yang teratur.
 2. Kira Kemampuan Kewangan: Sebelum memohon, nilai kemampuan kewangan anda. Tentukan berapa banyak wang yang anda mampu bayar setiap bulan untuk pembayaran pinjaman rumah, termasuk faedah dan caj yang berkaitan.
 3. Pilih Jenis Pinjaman: Pilih jenis pinjaman rumah HSBC yang sesuai dengan keperluan anda. Adakah anda ingin memilih HSBC Ideal Home Plan, HSBC HomeSmart, atau HSBC HomeSmart-i? Pastikan untuk memilih yang paling sesuai dengan keperluan dan keperluan kewangan anda.
 4. Kunjungi Cabang HSBC: Kunjungi cawangan HSBC yang berdekatan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai proses pemohonan. Anda boleh berbincang dengan ejen bank atau penasihat kewangan untuk mendapatkan nasihat dan panduan lanjut mengenai pinjaman rumah HSBC.
 5. Isi Borang Permohonan: Isi borang permohonan pinjaman rumah HSBC. Pastikan untuk mengisi maklumat dengan betul dan lengkap.
 6. Lakukan Temuduga: Anda mungkin perlu menjalani temuduga atau perbincangan dengan wakil HSBC untuk menilai kelayakan dan kemampuan anda untuk membayar pinjaman.
 7. Tunggu Kelulusan: Selepas mengemukakan permohonan, tunggu kelulusan daripada HSBC. Masa proses kelulusan boleh berbeza-beza bergantung kepada keadaan dan keperluan anda.
 8. Persetujuan dan Penawaran: Sekiranya permohonan anda diluluskan, anda akan menerima penawaran rasmi dari HSBC. Semak penawaran ini dengan teliti dan pastikan anda memahami terma dan syarat pinjaman.
 9. Tandatangan Perjanjian: Sekiranya anda bersetuju dengan penawaran, tandatangani perjanjian pinjaman dengan HSBC.
 10. Bayar Caj dan Duti Setem: Bayar yuran guaman dan caj duti setem yang berkaitan dengan transaksi pinjaman rumah.
 11. Terima Pembayaran: Selepas semua proses selesai dan perjanjian ditandatangani, pembayaran pinjaman rumah akan diuruskan oleh HSBC.

Baca juga: HSBC Personal Loan: Membantu Mewujudkan Impian Kewangan Anda

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai pinjaman rumah HSBC,

 • Hubungi HSBC di 1-300-80-2626
 • Lawati cawangan HSBC yang berdekatan

Istilah-istilah Biasa dalam Pinjaman Rumah

 • Tempoh kunci: Tempoh di mana anda akan dikenakan denda jika anda membayar pinjaman rumah anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda berkisar dari 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.
 • Margin Pembiayaan (MOF): Jumlah wang yang bank akan meminjamkan kepada anda untuk pinjaman anda menentukan berapa banyak wang tunai yang mesti anda bayar di muka untuk hartanah tersebut.
 • Kadar faedah: Ia adalah jumlah wang yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah prinsipal.
 • Penilaian: Anggaran nilai hartanah dan duti setem dihitung berdasarkan nilai hartanah tersebut.
 • Kadar Asas: Kadar asas adalah kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank-bank komersial untuk pinjaman.
 • Kadar Pembiayaan Asas (BLR): Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos meminjam wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.
 • Pembiayaan semula: Melunaskan pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan pinjaman baru dengan terma dan syarat baru.

Dengan pelbagai jenis pinjaman yang ditawarkan, fleksibiliti dalam tempoh bayaran, dan kadar faedah yang bersaing, HSBC Home Loan mungkin menjadi rakan kewangan yang ideal dalam merealisasikan impian memiliki rumah.

Walaupun terdapat beberapa keperluan dan caj yang berkaitan, pinjaman rumah HSBC menawarkan nilai yang baik dengan pelbagai manfaat yang boleh dinikmati oleh pelanggan.

Optimized by Optimole