HSBC Gold Investment: Diversifikasi Portfolio Anda dengan Emas Tanpa Fizikal

Pelaburan emas telah menjadi pilihan popular dalam dunia pelaburan, dan HSBC menawarkan sebuah produk yang membolehkan anda melabur dalam emas tanpa perlu memiliki emas fizikal.

Akaun Pelaburan Emas HSBC memberikan peluang untuk mendiversifikasi portfolio pelaburan anda dengan memberikan akses langsung kepada harga emas global.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi Akaun HSBC Gold Investment, manfaatnya, serta risiko yang perlu diambil kira sebelum membuat keputusan pelaburan.

Apa itu Akaun Pelaburan Emas (GIA)?

Akaun pelaburan emas membolehkan pelabur melabur dalam emas tanpa memiliki aset fizikal. Emas boleh memberi faedah jika anda ingin mendiversifikasi portfolio anda sambil menjaga kestabilan melalui diversifikasi dengan produk pelaburan lain. Di Malaysia, hanya beberapa bank tertentu yang menyediakan perkhidmatan pelaburan emas.

Tentang Akaun HSBC Gold Investment

Akaun Pelaburan Emas HSBC atau HSBC Gold Investment adalah produk pelaburan yang membolehkan individu melabur dalam emas tanpa perlu memiliki emas fizikal. Ini adalah cara yang popular untuk mendiversifikasi portfolio pelaburan seseorang dengan mendapatkan eksposur kepada harga emas global. Berikut adalah penjelasan serta kelebihan dan kekurangan Akaun Pelaburan Emas HSBC:

Ciri-ciri Akaun Pelaburan Emas HSBC:

 • Tidak Berfaedah: Akaun Pelaburan Emas HSBC adalah akaun tidak berfaedah, yang bermaksud anda tidak akan menerima faedah ke atas baki dalam akaun ini.
 • Pelaburan dalam Emas Tanpa Fizikal: Anda dapat melabur dalam emas tanpa perlu memiliki emas fizikal. Pelaburan anda akan dicatatkan dalam unit GLD (unit emas) dalam akaun anda.
 • Penyimpanan di Ringgit Malaysia (MYR): Anda dikehendaki mempunyai akaun deposit permintaan dalam Ringgit Malaysia (MYR) di HSBC, dan wang dalam akaun MYR ini digunakan untuk membeli dan menjual unit GLD dalam akaun emas anda.
 • Tidak Ada Penghantaran Fizikal Emas: Anda tidak boleh mengambil penghantaran fizikal atau memiliki emas fizikal melalui akaun ini. Emas yang dibeli adalah dalam bentuk bukan fizikal.

Kelebihan Akaun HSBC Gold Investment:

 • Diversifikasi Portfolio: Akaun ini membolehkan pelabur mendiversifikasi portfolio mereka dengan melibatkan emas, yang boleh berperanan sebagai perlindungan terhadap fluktuasi ekonomi yang tidak stabil.
 • Potensi Keuntungan Modal: Pelaburan emas mempunyai potensi untuk menghasilkan keuntungan melalui peningkatan harga emas. Ini adalah cara untuk mendapatkan eksposur kepada perubahan harga emas global.
 • Penukaran Cepat kepada Tunai: Anda boleh menukarkan emas dalam akaun anda kepada tunai dengan cepat melalui HSBC Bank, memberikan fleksibiliti dalam pengurusan kewangan.

Kekurangan Akaun HSBC Gold Investment:

 • Risiko Harga Emas: Harga emas adalah volatil dan boleh berubah dengan cepat, yang bermaksud pelabur mungkin menghadapi kerugian jika harga jatuh.
 • Tidak Dilindungi Oleh PIDM: Akaun Pelaburan Emas HSBC tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM), jadi ia bukan simpanan yang dijamin oleh kerajaan.
 • Tidak Ada Faedah: Kerana ia adalah akaun tidak berfaedah, anda tidak akan mendapat pendapatan pasif seperti faedah atau dividen dari pelaburan ini.

Persiapan Sebelum Membuka Akaun Pelaburan Emas HSBC

 • Penyata Akaun Emas HSBC (“Akaun”) akan dimasukkan dalam penyata komposit bulanan pelanggan
 • Tiada deposit fizikal atau pengeluaran emas ke atau dari Akaun yang dibenarkan
 • Tiada kad ATM/ kad debit atau cek akan dikeluarkan bersama dengan Akaun
 • Pelanggan dikehendaki membuka/ mengekalkan akaun semasa MYR dengan bank untuk menukar:
  • MYR kepada jumlah GLD yang perlu dikreditkan ke dalam Akaun
  • Dari unit GLD kepada MYR
 • Akaun boleh dioperasikan sebagai akaun tunggal atau akaun bersama
 • Deposit minimum awal adalah 10 GLD. Semua deposit/ pengeluaran minimum seterusnya akan dalam gandaan 1 GLD atau sejumlah yang ditentukan oleh bank.

Pembelian Minimum untuk HSBC Gold Investment

 • Deposit minimum awal adalah 10 GLD.
 • 1 unit GLD mewakili 0.1 unit XAU.

XAU adalah kod mata wang piawaian antarabangsa untuk 1 troy ounce emas. 1.00 XAU mewakili 1 troy ounce emas, yang sama dengan 10.00 unit GL.

Caj Standard Akaun Pelaburan Emas HSBC

Tiada caj untuk Akaun Emas HSBC.

Proses Membuka Akaun HSBC Gold Investment

 • Anda dikehendaki membuka/ mengekalkan akaun semasa MYR
 • Anda boleh membeli/ menjual GLD dalam akaun seperti yang anda inginkan
 • Semua wang yang digunakan untuk membeli dan menjual GLD, termasuk hasil daripada peningkatan harga unit GLD, selepas penukaran tempatan pada kadar lembaga, akan diselesaikan dalam akaun MYR di atas

Akaun Emas HSBC hanya boleh diperoleh melalui rangkaian cawangan HBSC Bank. Semua permohonan dan urusan ke atas Akaun Emas HSBC anda hanya boleh dijalankan di kaunter.

Baca juga: HSBC Fixed Deposit: Membina Masa Depan Kewangan yang Stabil.

Terma-terma Biasa Pelaburan Emas

Terminologi biasa dalam pelaburan emas termasuk:

 • Harga Semasa: Harga pasaran semasa emas untuk penghantaran dan penyelesaian segera. Ini adalah harga di mana emas boleh dibeli atau dijual dengan serta-merta.
 • Harga Bid: Harga di mana pembeli bersedia membeli emas. Biasanya sedikit lebih rendah daripada harga semasa.
 • Harga Ask: Harga di mana penjual bersedia menjual emas. Biasanya sedikit lebih tinggi daripada harga semasa.
 • Bullion: Merujuk kepada bar emas, syiling, atau bentuk fizikal lain emas yang berada pada atau sangat dekat dengan harga semasa emas. Biasanya digunakan untuk tujuan pelaburan.
 • Karat (K): Ukuran kemurnian emas. Emas tulen adalah 24K, manakala aloi mempunyai nilai karat yang lebih rendah. Sebagai contoh, emas 18K adalah 75% emas tulen.
 • Troy Ounce: Unit pengukuran piawai bagi logam berharga, termasuk emas. Satu troy ounce setara dengan kira-kira 31.1 gram.
 • Syiling Bullion: Syiling yang dikeluarkan oleh kerajaan yang mengandungi berat dan kemurnian emas yang tertentu. Contohnya termasuk American Gold Eagle dan South African Krugerrand.
 • Syiling Numismatik: Syiling koleksi yang mungkin mempunyai nilai melebihi kandungan emas mereka disebabkan oleh kelangkaan, signifikansinya dalam sejarah, atau permintaan kolektor.
 • Premium: Jumlah yang melebihi harga semasa yang harus dibayar untuk syiling atau bar emas. Ia termasuk kos pembuatan, markup peniaga, dan kos lain.
 • Cap Jaminan: Tanda atau cap pada item emas yang menunjukkan kemurniannya, asalnya, dan pengeluar.
 • IRA Emas: Akaun Simpanan Persendirian (IRA) yang membenarkan pelabur untuk menyimpan emas fizikal dan logam berharga lain sebagai sebahagian daripada simpanan persaraan mereka.
 • Yuran Penyimpanan: Caj yang berkaitan dengan penyimpanan emas fizikal dalam kubah atau storan yang selamat.
 • Kilang Syiling: Kemudahan di mana syiling dikeluarkan. Kilang kerajaan bertanggungjawab untuk menghasilkan syiling bullion rasmi.
 • Pengilang: Syarikat atau kemudahan yang memproses emas mentah ke dalam pelbagai bentuk, seperti bar atau syiling.
 • Ujian Kemurnian: Kaedah untuk menentukan kemurnian sebenar sesuatu item emas, sering dilakukan melalui analisis kimia.
 • Perbezaan (Spread): Perbezaan antara harga belian (bid) dan harga jualan (ask) emas. Ia mewakili margin keuntungan bagi peniaga.
 • Kotak Deposit Selamat: Kotak selamat yang selamat di bank atau fasiliti lain yang digunakan untuk menyimpan barangan berharga, termasuk emas.
 • Penyimpanan Dialokasi: Pengaturan penyimpanan di mana bar atau syiling tertentu diberikan kepada pelabur individu, sering dengan nombor siri unik.
 • Penyimpanan Tidak Dialokasi: Pengaturan penyimpanan di mana pelabur memiliki bahagian dalam kolam yang lebih besar emas, tanpa pengenalpastian bar atau syiling individu.
 • Paun Troy: Satuan pengukuran untuk emas yang setara dengan 12 troy ounce, digunakan kurang kerap daripada troy ounce.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, HSBC Gold Investment merupakan sebuah peluang pelaburan emas yang membolehkan individu untuk melabur dalam emas tanpa perlu memiliki emas fizikal. Ia memberikan peluang untuk mendiversifikasi portfolio pelaburan dengan akses langsung kepada harga emas global.

Walaupun ia membawa potensi untuk keuntungan melalui peningkatan harga emas, ia juga mempunyai risiko seperti fluktuasi harga emas dan tidak mendatangkan faedah. Penting untuk memahami risiko dan manfaatnya serta mempertimbangkan matlamat kewangan anda sebelum membuat keputusan pelaburan emas.

Optimized by Optimole