Hong Leong Housing Loan: Pilihan Pembiayaan Hartanah Anda

Dalam usaha untuk memiliki rumah impian anda, pemilihan pinjaman perumahan yang sesuai adalah keputusan yang penting. Hong Leong Bank adalah salah satu bank terkemuka di Malaysia yang menawarkan pelbagai pilihan pinjaman perumahan.

Artikel ini akan membawa anda melalui maklumat penting mengenai pinjaman perumahan Hong Leong Bank, serta kelebihan dan kekurangannya.

Hong Leong Housing Loan

Hong Leong Housing Loan adalah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh Hong Leong Bank kepada individu yang ingin membeli rumah. Dalam pinjaman perumahan ini, bank memberi pinjaman sejumlah wang kepada pembeli rumah untuk membantu mereka membiayai pembelian hartanah.

Pinjaman ini akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan tempoh bayaran balik yang dipilih oleh pemohon. Pinjaman perumahan ini membolehkan individu untuk memiliki rumah impian mereka dengan cara yang lebih mudah, dengan bayaran balik yang dibuat secara berkala selama tempoh pinjaman yang telah ditetapkan.

A. Jenis Pinjaman Perumahan Hong Leong Housing Loan

Hong Leong Bank menyediakan 7 jenis pinjaman perumahan:

 • Pinjaman Perumahan (Home Loan)
 • Pinjaman Solar Plus (Solar Plus Loan)
 • MortgagePlus (MortgagePlus)
 • Pinjaman Kedai (Shop Loan)
 • Skim Rumah Pertamaku
 • Pinjaman Perumahan Khas (Special Housing Loan)
 • Pembiayaan Semula (Refinancing)

B. Kelayakan Memohon Hong Leong Housing Loan

1. Home Loan, MortgagePlus, Shop Loan & Refinancing (Pinjaman Perumahan, MortgagePlus, Pinjaman Kedai & Pembiayaan)

 • Hartanah kediaman sahaja
 • Individu sahaja

2. Solar Plus Loan (Pinjaman Solar Plus)

 • Pelanggan baru dan sedia ada Hong Leong Housing Loans dan Pembiayaan Semula Housing Loans daripada institusi kewangan lain
 • Untuk hartanah kediaman berharga RM400,000 atau lebih
 • Pendapatan bulanan minimum RM5,000
 • Hartanah landed yang siap atau dalam pembinaan

3. Skim Rumah Pertamaku

 • Warganegara Malaysia
 • Pekerja bergaji atau bekerja sendiri
 • Permohonan individu atau bersamaan dibenarkan
 • Pembeli rumah pertama untuk penghunian sendiri
 • Tiada bukti pembiayaan yang rosak dalam 12 bulan terakhir
 • Semua tanggungjawab pembayaran hutang terutang dari bank dan bukan bank tidak melebihi 60% daripada pendapatan bulanan selepas potongan undang-undang
 • Pendapatan bulanan kasar maksimum:
  • Hartanah RM300,000: RM5,000
  • Hartanah RM300,000 – RM500,000: RM5,000 (individu) | RM10,000 (bersama)

4. Special Housing Loan (Pinjaman Perumahan Khas)

 • Individu
 • Pembeli rumah pertama untuk penghunian sendiri
 • Harga hartanah maksimum:
  • Semenanjung Malaysia: RM250,000
  • Sabah dan Sarawak: RM300,000

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Hong Leong Housing Loan

1. Home Loan (Pinjaman Perumahan)

Salaried employee (Pekerja bergaji):

 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Borang BE terkini (disokong dengan resit pembayaran cukai)
 • Penyata EPF terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini / buku akaun Simpanan
 • Surat pekerjaan

Self-employed (Pekerja bekerja sendiri):

 • Penyata bank 6 bulan terkini / buku akaun Simpanan
 • Borang B terkini (disokong dengan resit pembayaran cukai)
 • Penyata komisen 6 bulan terkini

2. MortgagePlus, Shop Loan & Refinancing (MortgagePlus, Pinjaman Kedai & Pembiayaan)

Salaried employee (Pekerja bergaji):

 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Borang BE terkini (disokong dengan resit pembayaran cukai)
 • Penyata EPF terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini

Self-employed (Pekerja bekerja sendiri):

 • Slip gaji 3/6 bulan terkini / penyata bank kredit
 • Borang B/BE terkini (disokong dengan resit pembayaran cukai)

3. Skim Rumah Pertamaku

 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Borang BE terkini (disokong dengan resit pembayaran cukai)
 • Penyata EPF terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini / buku akaun Simpanan
 • Surat pekerjaan

4. Special Housing Loan (Pinjaman Perumahan Khas)

Salaried employee (Pekerja bergaji):

 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Borang BE terkini (disokong dengan resit pembayaran cukai)
 • Penyata EPF terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini / buku akaun Simpanan

Self-employed (Pekerja bekerja sendiri):

 • Penyata bank 6 bulan terkini / buku akaun Simpanan
 • Borang B terkini (disokong dengan resit pembayaran cukai)
 • Borang 9/13 (jika nama syarikat telah berubah)
 • Borang Pendaftaran Perniagaan: Borang 24 dan 49

D. Kelebihan dan Kekurangan Hong Leong Housing Loan

Kelebihan Pinjaman Perumahan Hong Leong:

 • Pelbagai Pilihan Pinjaman: Hong Leong Bank menawarkan pelbagai jenis pinjaman perumahan, termasuk pinjaman perumahan biasa, Solar Plus Loan, MortgagePlus, Shop Loan, Skim Rumah Pertamaku, Special Housing Loan, dan Refinancing. Ini membolehkan pemohon memilih pinjaman yang paling sesuai dengan keperluan mereka.
 • Pembiayaan Fleksibel: Pinjaman perumahan Hong Leong Bank menyediakan pembiayaan fleksibel yang membolehkan pemohon menyesuaikan ansuran mereka mengikut keadaan kewangan mereka.
 • Pembiayaan sehingga 110%: Skim Rumah Pertamaku Hong Leong Bank membolehkan pemohon mendapatkan pembiayaan sehingga 110% daripada harga pembelian hartanah sehingga RM300,000. Ini bermakna pemohon boleh mendapatkan pembiayaan tambahan untuk kos berkaitan seperti cukai tanah dan yuran guaman.
 • Kemudahan Permohonan: Permohonan untuk pinjaman perumahan Hong Leong Bank adalah mudah dan mesra pengguna. Penasihat pinjaman perumahan boleh datang ke rumah atau pejabat anda untuk membantu anda dengan proses permohonan.

Kekurangan Pinjaman Perumahan Hong Leong:

 • Caj Komitmen Overdraft: Untuk pinjaman Solar Plus Loan, terdapat caj komitmen overdraft sebanyak 1% setahun ke atas baki overdraft yang tidak digunakan. Ini boleh meningkatkan kos pinjaman.
 • Caj Pengeluaran Bayaran Muka: Terdapat caj sebanyak RM50 setiap permintaan untuk pengeluaran bayaran muka. Ini adalah tambahan kos yang perlu ditanggung oleh pemohon.
 • Caj Pengambilan Semula Dokumen Keselamatan: Terdapat caj sebanyak RM2 setiap muka surat semasa pengambilan semula dokumen keselamatan. Ini boleh menambahkan kos penyelenggaraan pinjaman.

Caj/Yuran yang Termasuk dalam Hong Leong Housing Loan

Di bawah adalah beberapa yuran yang dikenakan dalam Pinjaman Perumahan OCBC Bank:

1. Cukai Setem

 • Seperti yang ditetapkan dalam Akta Cukai Setem 1949 (Diterbit semula 1989).

2. Caj Lewat Bayar

 • 1% daripada jumlah tertunggak.

3. Caj Komitmen Overdraft

 • 1% setahun ke atas baki overdraft yang tidak digunakan.

4. Caj Pemprosesan

 • Saat ini dikecualikan.

5. Caj Pengeluaran Bayaran Muka

 • RM50 setiap permintaan.

6. Caj Pengesahan Penarikan wang KWSP

 • RM20 setiap akaun.

7. Caj Pengambilan Semula Dokumen Keselamatan

 • RM2 setiap muka surat.

Cara Mohon Hong Leong Housing Loan

Langkah-langkah permohonan untuk Hong Leong Housing Loan adalah seperti berikut:

 1. Kumpul Maklumat dan Dokumen: Sebelum memulakan permohonan, pastikan anda telah mengumpul semua maklumat dan dokumen yang diperlukan seperti slip gaji, penyata bank, borang cukai pendapatan, dokumen hartanah yang ingin dibeli, dan sebagainya.
 2. Bandingkan Pilihan Pinjaman: Rujuk kepada pilihan pinjaman perumahan Hong Leong Bank dan tentukan jenis pinjaman yang sesuai dengan keperluan anda. Bincangkan dengan penasihat pinjaman jika perlu.
 3. Buat Permohonan: Anda boleh membuat permohonan secara dalam talian melalui laman web Hong Leong Bank atau melalui cawangan bank yang terdekat. Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan lengkap.
 4. Lengkapkan Borang Permohonan: Isi borang permohonan pinjaman perumahan dengan teliti dan lengkapkan dengan dokumen yang diperlukan. Pastikan semua butiran diri dan kewangan adalah tepat.
 5. Proses Semakan Kredit: Bank akan menjalankan semakan kredit untuk menilai kelayakan anda sebagai pemohon. Ini termasuk penilaian terhadap rekod kredit anda.
 6. Persetujuan Pinjaman: Jika permohonan anda diluluskan, bank akan memberikan surat tawaran pinjaman. Anda perlu membaca syarat-syarat pinjaman dengan teliti sebelum menerima tawaran.
 7. Penandatanganan Dokumen: Selepas menerima surat tawaran, anda perlu membuat temujanji dengan bank untuk menandatangani dokumen-dokumen perjanjian pinjaman.
 8. Pengeluaran Wang Pinjaman: Setelah dokumen ditandatangani, bank akan mengeluarkan jumlah pinjaman kepada penjual hartanah atau pemaju.
 9. Bayaran Bulanan: Anda perlu membuat bayaran ansuran bulanan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
 10. Penyelesaian Pinjaman: Setelah tempoh pinjaman berakhir, anda perlu membuat pembayaran penuh dan dokumen hartanah akan dipindahkan kepada anda.

Baca juga:

Maklumat Lanjut

 • Hubungi Hong Leong Bank di +60376268899
 • Datang ke cawangan Hong Leong Bank terdekat untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan Pinjaman Perumahan Hong Leong Bank

Terma-terma Biasa Pinjaman Perumahan

1. Tempoh Kunci

 • Tempoh di mana anda akan dikenakan hukuman jika anda membayar pinjaman perumahan lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda berkisar dari 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

2. Margin Pembiayaan (MOF)

 • Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank untuk pinjaman anda menentukan berapa banyak wang tunai yang anda harus bayar di muka untuk hartanah.

3. Kadar Faedah

 • Jumlah wang yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah pokok.

4. Penilaian

 • Anggaran nilai hartanah dan cukai setem dikira berdasarkan nilainya.

5. Kadar Asas

 • Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank-bank komersial untuk pinjaman.

6. Kadar Pinjaman Asas (BLR)

 • Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos meminjam wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

7. Pembiayaan Semula

 • Menyediakan semula pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baru.

Dalam perjalanan menuju pemilikan rumah impian, pemilihan pinjaman perumahan yang betul adalah kunci kepada kejayaan. Hong Leong Bank menawarkan pelbagai pilihan pinjaman perumahan yang fleksibel dan sesuai dengan keperluan anda.

Kelebihan-kelebihan yang ditawarkan, seperti pembiayaan yang meluas, kemudahan pembiayaan semula, dan penyelesaian yang mudah, menjadikan Hong Leong Housing Loan pilihan yang bijak untuk memulakan perjalanan hartanah anda.

Optimized by Optimole