Hong Leong Bank Personal Loan: Pilihan Pembiayaan Fleksibel untuk Impian Anda

Hong Leong Bank telah menjadi pilihan utama bagi individu yang mencari pembiayaan peribadi yang fleksibel dan mudah.

Dalam artikel ini, kita akan meneroka dengan lebih mendalam tentang penawaran Hong Leong Bank Personal Loan, syarat-syarat yang diperlukan, dan faedah yang dapat dinikmati oleh pemohon.

Dengan pengetahuan yang lengkap tentang penawaran ini, anda akan dapat membuat keputusan yang bijak mengenai pembiayaan peribadi anda, menjadikan impian anda menjadi kenyataan.

Hong Leong Bank Personal Loan

Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank adalah satu bentuk pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh Hong Leong Bank Berhad di Malaysia. Ia membolehkan individu meminjam sejumlah wang tunai dari bank untuk kegunaan peribadi mereka, seperti bayaran pendidikan, perbelanjaan kecemasan, melancong, atau apa-apa tujuan kewangan peribadi lain. Peminjam perlu membayar balik jumlah pinjaman berserta faedah yang ditetapkan oleh bank dalam tempoh yang telah dipersetujui.

Hong Leong Bank menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi yang boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan, dan ia sering menjadi pilihan yang popular kerana kelajuan pemprosesan, kebolehcapaian yang mudah, dan caj yang berpatutan.

A. Jenis Pinjaman Peribadi yang Ditawarkan oleh Hong Leong Bank

Hong Leong Bank menyediakan 2 jenis pinjaman peribadi:

 • Hong Leong Personal Loan (Pinjaman Peribadi Hong Leong)
 • Hong Leong Personal Financing-i (Pembiayaan Peribadi Hong Leong-i)

B. Kelayakan untuk Memohon Hong Leong Bank Personal Loan

Kelayakan bagi individu untuk memohon pinjaman peribadi Hong Leong Bank adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berusia antara 21 hingga 60 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum RM24,000

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank

Apabila memohon pinjaman peribadi Hong Leong Bank, dokumen-dokumen berikut diperlukan:

Salaried employee (Bagi pekerja gaji):

 • Salinan MyKad (muka dan belakang)
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata KWSP terkini dengan sekurang-kurangnya 6 bulan sumbangan
 • Borang BE terkini dengan resit pembayaran cukai
 • Surat pekerjaan

Self-employed (Bagi pekerja sendiri):

 • Salinan MyKad (muka dan belakang)
 • Penyata bank 6 bulan terkini / buku simpanan
 • Borang B terkini dengan resit pembayaran cukai
 • Penyata komisen 6 bulan terkini

D. Kelebihan dan Kekurangan Hong Leong Bank Personal Loan

Kelebihan Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank:

 • Fleksibiliti Pembiayaan: Hong Leong Bank menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi yang boleh disesuaikan mengikut keperluan anda. Anda boleh memilih pinjaman dengan tempoh bayaran balik yang sesuai dengan kemampuan kewangan anda.
 • Tiada Penjamin atau Cagaran Diperlukan: Pinjaman peribadi Hong Leong Bank tidak memerlukan penjamin atau cagaran, menjadikannya lebih mudah untuk diperoleh jika anda memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan.
 • Kadar Faedah Berpatutan: Hong Leong Bank menawarkan kadar faedah yang kompetitif, yang bermaksud anda dapat menguruskan kos pembiayaan anda dengan lebih berkesan.
 • Pilihan Jumlah Pinjaman yang Luas: Anda boleh meminjam jumlah wang yang sesuai dengan keperluan anda, dengan had maksimum sehingga RM250,000.
 • Tempoh Bayaran Balik yang Panjang: Anda boleh memilih tempoh bayaran balik yang panjang sehingga 5 tahun, yang boleh membantu mengurangkan beban ansuran bulanan.

Kekurangan Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank:

 • Syarat Kelayakan yang Ketat: Anda perlu memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ketat, termasuk pendapatan minimum tahunan RM24,000 dan batasan umur antara 21 hingga 60 tahun.
 • Yuran dan Caj Tambahan: Seperti kebanyakan pinjaman peribadi, terdapat yuran dan caj tertentu yang mungkin terpakai, seperti caj setem dan yuran penyelesaian awal jika anda ingin melunaskan pinjaman lebih awal.
 • Risiko Kelewatan Bayaran: Seperti semua pinjaman, kelewatan bayaran boleh mengakibatkan denda atau penalti, yang boleh meningkatkan jumlah yang perlu anda bayar secara keseluruhannya.
 • Tidak Sesuai untuk Pelaburan: Pinjaman peribadi sebaiknya digunakan untuk tujuan yang tidak memerlukan pelaburan atau pulangan yang lebih tinggi. Jika digunakan dengan tidak bijak, ia boleh menambahkan beban kewangan anda.

Yuran yang Termasuk dalam Hong Leong Bank Personal Loan

Terdapat yuran tertentu yang terpakai, termasuk:

 • Cukai setem – 0.5% daripada jumlah pinjaman
 • Yuran penyelesaian awal – Tiada yuran yang dinyatakan (notis bertulis 2 bulan sebelumnya atau bayaran faedah 3 bulan)
 • Yuran pembayaran lewat – 1% ke atas jumlah tertunggak

Cara Mohon Hong Leong Bank Personal Loan

Untuk memohon Hong Leong Bank Personal Loan, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Kaji Syarat Kelayakan:

 • Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Hong Leong Bank. Ini termasuk syarat seperti pendapatan minimum, umur minimum, dan kewarganegaraan Malaysia.

2. Pilih Jenis Personal Loan:

 • Hong Leong Bank menawarkan dua jenis personal loan, iaitu Hong Leong Personal Loan dan Hong Leong Personal Financing-i. Pilih jenis yang sesuai dengan keperluan anda.

3. Buat Perbandingan:

 • Sebelum membuat permohonan, disarankan untuk membuat perbandingan antara produk pinjaman peribadi dari beberapa bank atau institusi kewangan lain. Ini membantu anda mendapatkan kadar faedah yang lebih baik dan syarat-syarat yang lebih baik.

4. Siapkan Dokumen-Dokumen:

 • Anda perlu menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memproses permohonan anda. Dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan termasuk kad pengenalan (MyKad), penyata gaji, penyata bank, dan borang cukai pendapatan.

5. Mohon Secara Dalam Talian atau di Cawangan:

 • Anda boleh memohon Hong Leong Bank Personal Loan dalam talian melalui laman web rasmi Hong Leong Bank atau dengan mengunjungi salah satu cawangan Hong Leong Bank yang berdekatan.

6. Isi Borang Permohonan:

 • Isi borang permohonan dengan maklumat peribadi anda, maklumat pekerjaan, dan butiran kewangan yang diperlukan.

7. Serahkan Dokumen:

 • Serahkan semua dokumen yang diperlukan bersama borang permohonan ke cawangan Hong Leong Bank atau mengikut panduan yang diberikan semasa memohon dalam talian.

8. Tunggu Kelulusan:

 • Selepas mengemukakan permohonan, anda perlu menunggu proses kelulusan oleh pihak Hong Leong Bank. Proses ini biasanya melibatkan penilaian kredit anda.

9. Terima Keputusan:

 • Setelah permohonan anda diproses, anda akan menerima keputusan sama ada permohonan anda diluluskan atau ditolak. Jika permohonan anda diluluskan, anda akan menerima butiran mengenai jumlah pinjaman, tempoh bayaran balik, dan kadar faedah.

10. Menerima Dana:

 • Jika permohonan anda diluluskan, dana pinjaman akan dibayar kepada anda atau langsung ke akaun bank anda, bergantung kepada polisi Hong Leong Bank.

Baca juga: Hong Leong Housing Loan: Pilihan Pembiayaan Hartanah Anda.

Maklumat Lanjut tentang Hong Leong Bank Personal Loan

Untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai pinjaman peribadi Hong Leong Bank,

 • Hubungi Pegawai Hubungan Pelanggan di +60376268899
 • Lawati cawangan Hong Leong terdekat anda

Istilah-istilah Umum dalam Hong Leong Bank Personal Loan

Dalam Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank, terdapat beberapa istilah umum yang perlu anda fahami sebelum memohon atau menggunakan pinjaman tersebut. Berikut adalah beberapa istilah yang biasa digunakan dalam konteks pinjaman peribadi:

 • Pinjaman Peribadi: Jumlah wang yang dipinjam dari Hong Leong Bank untuk kegunaan peribadi, yang perlu dibayar balik bersama dengan faedah dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Kadar Faedah: Kadar yang dikenakan ke atas jumlah pinjaman, biasanya dalam bentuk kadar faedah tahunan (p.a.). Ini adalah jumlah yang anda perlu bayar sebagai caj tambahan ke bank.
 • Tempoh Pinjaman: Tempoh masa yang diberikan untuk membayar balik jumlah pinjaman dan faedah. Contohnya, tempoh pinjaman boleh selama 1 hingga 5 tahun.
 • Ansuran Bulanan: Jumlah wang yang anda perlu bayar setiap bulan untuk melunaskan pinjaman peribadi, termasuk jumlah pinjaman dan faedah.
 • Prinsipal: Ia merujuk kepada jumlah asal yang anda pinjam dari bank sebelum sebarang faedah dikenakan.
 • Caj Setem: Caj yang dikenakan oleh bank sebagai cukai setem untuk perjanjian pinjaman. Biasanya, ia adalah sejumlah peratusan daripada jumlah pinjaman.
 • Yuran Penyelesaian Awal: Yuran yang boleh dikenakan jika anda ingin melunaskan pinjaman lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan. Biasanya, bank memerlukan notis bertulis terlebih dahulu atau bayaran faedah tambahan.
 • Yuran Lewat: Yuran yang dikenakan jika anda lewat dalam membuat bayaran ansuran bulanan. Ia adalah peratusan daripada jumlah tertunggak.
 • Penjamin: Seseorang yang menjamin bahawa pinjaman akan dibayar jika peminjam utama tidak dapat melakukannya. Penjamin bertanggungjawab untuk melunaskan pinjaman jika diperlukan.
 • Cagaran: Aset atau harta yang anda letakkan sebagai jaminan atau cagaran untuk meminjam wang daripada bank. Cagaran ini boleh dirampas jika anda gagal membayar pinjaman.
 • Syarat Kelayakan: Kriteria atau persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memenuhi keperluan pinjaman, seperti pendapatan minimum dan umur.
 • Borang BE: Borang pendapatan yang diperlukan oleh pihak bank untuk memeriksa status cukai pendapatan anda.
 • KWSP (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja): Program simpanan persaraan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. Penyata KWSP digunakan untuk menunjukkan sumbangan ke akaun simpanan persaraan anda.
 • Pelunasan Awal: Tindakan melunaskan jumlah pinjaman lebih awal daripada tempoh pinjaman yang ditetapkan. Ia boleh dilakukan dengan membayar jumlah yang lebih tinggi daripada ansuran bulanan biasa.
 • Lalai: Keadaan di mana peminjam gagal membuat bayaran pinjaman selama beberapa bulan berturut-turut, yang boleh mengakibatkan tindakan undang-undang dan penalti.

Penutup: Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank – Pilihan Bijak untuk Impian Anda

Dalam dunia yang sentiasa berubah ini, impian dan matlamat kewangan kita mungkin memerlukan bantuan kewangan tambahan. Hong Leong Bank Personal Loan merupakan alat yang kuat untuk membantu anda mencapai impian anda dengan lebih cepat dan mudah.

Dengan pelbagai pilihan pembiayaan, kadar faedah yang bersaing, dan fleksibiliti pembayaran, Hong Leong Bank telah membuktikan komitmen mereka untuk membantu pelanggan mencapai matlamat kewangan mereka. Walau bagaimanapun, sebelum membuat keputusan, adalah penting untuk memahami sepenuhnya syarat-syarat dan caj-caj yang berkaitan dengan pinjaman peribadi ini.

Optimized by Optimole