Home Loan Standard Chartered

Pengambilan pinjaman perumahan merupakan satu keputusan penting dalam kehidupan kita, dan pemilihan bank yang sesuai memainkan peranan yang kritikal dalam proses ini. Salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan adalah Pinjaman Perumahan Standard Chartered.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan dengan terperinci tentang pelbagai jenis Home Loan Standard Chartered, syarat-syarat kelayakan, faedah unik yang mereka tawarkan, serta maklumat penting lain yang anda perlu ketahui sebelum membuat keputusan penting ini.

Jika anda sedang mencari pinjaman perumahan yang sesuai dengan keperluan anda, teruskan membaca untuk mendapatkan panduan yang berguna.

Tentang Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank telah diasaskan pada tahun 1875 di Beach Street, Pulau Pinang, dan merupakan bank terawal dan pertama di Malaysia. Selain itu, Standard Chartered Bank menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan, termasuk perbankan runcit, korporat, dan institusi kepada individu, perniagaan kecil dan sederhana, syarikat, dan institusi.

Kini, Standard Chartered mempunyai lebih daripada 30 cawangan di seluruh negara. Selepas berpindah dari lokasi sebelumnya, ibu pejabat atau cawangan utama Standard Chartered terletak di Equatorial Plaza, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur.

Apakah Home Loan Standard Chartered?

Pinjaman Perumahan Standard Chartered adalah produk kewangan yang ditawarkan oleh Standard Chartered Bank untuk membantu individu membiayai pembelian rumah impian mereka.

Dalam pinjaman perumahan ini, bank menyediakan jumlah wang tertentu kepada peminjam, dan peminjam akan membayar balik jumlah tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan bersama dengan faedah yang dikenakan oleh bank.

Standard Chartered Bank menawarkan beberapa jenis pinjaman perumahan, termasuk Standard Chartered MortgageOne dan Standard Chartered MortgageOne Refinancing, yang masing-masing mempunyai ciri-ciri dan syarat yang berbeza.

Pinjaman perumahan ini boleh digunakan untuk membeli rumah kediaman atau untuk tujuan pembiayaan semula. Ia adalah alat penting untuk membolehkan individu memiliki rumah tanpa perlu membayar jumlah yang besar secara sekaligus.

A. Jenis Pinjaman Perumahan yang ditawarkan oleh Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank menyediakan 2 jenis pinjaman perumahan:

 • Standard Chartered MortgageOne
 • Standard Chartered MortgageOne Refinancing

B. Kelayakan Memohon Home Loan Standard Chartered

Standard Chartered MortgageOne:

 • Warganegara Malaysia
 • Antara 21 hingga 65 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum RM48,000

Standard Chartered MortgageOne Refinancing:

 • Warganegara Malaysia
 • Antara 21 hingga 65 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum RM48,000
 • Untuk bukan penduduk, Rancangan Penggabungan Hutang tidak berkenaan

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Home Loan Standard Chartered

Salaried Employee (Pekerja Gaji Tetap):

 • Salinan MyKad (hadapan dan belakang)
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Penyata KWSP terkini
 • Borang B/BE dengan pengesahan LHDN
 • Bukti pembayaran/penyata penerimaan pengembalian
 • Surat rasmi dari Jabatan Sumber Manusia yang ditandatangani (kurang dari 60 hari)/ Kontrak Pekerjaan (kurang dari 45 hari) (untuk pekerja gaji tetap baharu sahaja)
 • Penyata bank 1 bulan terkini (untuk pekerja gaji tetap baharu sahaja)
 • Borang permohonan
 • Salinan Perjanjian Jual Beli/penyata deposit atau penerimaan tempahan/ Surat Tawaran dari pemaju perumahan
 • Salinan Hakmilik Tanah (jika ada)

Salaried Employee Working Abroad (Pekerja Gaji Tetap yang Bekerja di Luar Negara):

 • Salinan MyKad (hadapan dan belakang)
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini, atau
 • Borang penilaian cukai dari negara tertentu, atau
 • Penyata CPF
 • Borang permohonan
 • Salinan Perjanjian Jual Beli/penyata deposit atau penerimaan tempahan/ Surat Tawaran dari pemaju perumahan
 • Salinan Hakmilik Tanah (jika ada)

Commission Earner (Pekerja yang Menerima Komisen):

 • Salinan MyKad (hadapan dan belakang)
 • Penyata komisen 6 bulan terkini
 • Penyata bank 6 bulan terkini, atau
 • Penyata EPF/CPF (jika bekerja di luar negara), atau
 • Borang penilaian cukai dari negara tertentu (jika bekerja di luar negara)
 • Borang permohonan
 • Salinan Perjanjian Jual Beli/penyata deposit atau penerimaan tempahan/ Surat Tawaran dari pemaju perumahan
 • Salinan Hakmilik Tanah (jika ada)

Self-employed (Pekerja Sendiri):

 • Salinan MyKad (hadapan dan belakang)
 • Penyata EPF
 • Sijil Pendaftaran Perniagaan bagi pemilik tunggal/perseroan lebih dari 2 tahun
 • Borang 9, 24 dan 49 untuk Syarikat Sendirian Berhad
 • Penyata bank 6 bulan terkini, atau
 • Penyata kewangan diaudit terkini/imbangan kewangan/laba dan rugi terkini
 • Penyata bank syarikat 3 bulan terkini
 • Borang permohonan
 • Salinan Perjanjian Jual Beli/penyata deposit atau penerimaan tempahan/ Surat Tawaran dari pemaju perumahan
 • Salinan Hakmilik Tanah (jika ada)

Foreigner Working in Malaysia (Warga Asing yang Bekerja di Malaysia):

 • Salinan Pasport (hadapan dan belakang)
 • Permit kerja yang sah
 • Penyata bank 3 bulan terkini, atau
 • Penilaian cukai dari negara asal
 • Borang permohonan
 • Salinan Perjanjian Jual Beli/penyata deposit atau penerimaan tempahan/ Surat Tawaran dari pemaju perumahan
 • Salinan Hakmilik Tanah (jika ada)

D. Kelebihan dan Kekurangan Home Loan Standard Chartered

Pinjaman Perumahan Standard Chartered mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti mana produk kewangan lain. Ini adalah beberapa daripada kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk mengambil pinjaman perumahan Standard Chartered:

Kelebihan Pinjaman Perumahan Standard Chartered:

 • Pilihan Produk yang Pelbagai: Standard Chartered Bank menawarkan beberapa jenis pinjaman perumahan, termasuk MortgageOne dan MortgageOne Refinancing. Ini memberikan pelanggan lebih banyak pilihan untuk memilih produk yang sesuai dengan keperluan mereka.
 • Kadar Faedah Yang Kompetitif: Bank ini sering menawarkan kadar faedah yang kompetitif, yang boleh membantu peminjam menjimatkan wang dalam jangka panjang.
 • Kemudahan Pengeluaran Semula (Redraw Facility): Pinjaman Perumahan Standard Chartered membenarkan pemegang pinjaman untuk mengeluarkan semula dana yang telah dibayar kepada pinjaman perumahan, tanpa sebarang had atau penalti. Ini memberikan fleksibiliti kewangan kepada pemegang pinjaman.
 • Pilihan Mula Rendah (Low-Start): Pilihan ini membolehkan pemegang pinjaman membuat pembayaran bulanan yang dikurangkan untuk tempoh awal, yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan perbelanjaan baru selepas membayar bayaran pendahuluan.
 • Cuti Pembayaran (Payment Vacation): Pinjaman ini juga membolehkan pemegang pinjaman mengambil cuti dari pembayaran bulanan dalam situasi tertentu, memberi mereka ruang kewangan yang diperlukan.
 • Keistimewaan Perbankan Keutamaan (Priority Banking): Jika anda adalah pelanggan Priority Banking Standard Chartered, anda mungkin layak untuk menikmati kadar faedah yang lebih rendah.

Kekurangan Pinjaman Perumahan Standard Chartered:

 • Yuran dan Caj Tambahan: Seperti kebanyakan pinjaman perumahan, Standard Chartered Bank mengenakan yuran dan caj tambahan seperti yuran lewat bayar, yuran surat penyelesaian, dan lain-lain. Peminjam perlu memahami kos ini.
 • Syarat-syarat Kelayakan: Seperti yang tertera dalam artikel sebelum ini, terdapat syarat-syarat kelayakan yang perlu dipenuhi untuk memohon pinjaman perumahan Standard Chartered. Ini termasuk pendapatan minimum dan had umur.
 • Tempoh Kunci (Lock-in Period): Pinjaman perumahan ini mungkin mempunyai tempoh kunci di mana peminjam akan dikenakan penalti jika mereka melunaskan pinjaman lebih awal daripada yang dipersetujui. Penalti ini boleh meningkatkan kos keseluruhan pinjaman.
 • Margin Pembiayaan (MOF): Peminjam perlu memahami margin pembiayaan yang ditawarkan oleh bank, yang akan menentukan jumlah wang tunai yang perlu dibayar muka untuk pembelian rumah.

Apa yang Perlu saya Ketahui Sebelum Memohon Pinjaman Perumahan?

 • Kadar Faedah: Anda perlu tahu tentang kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank, sama ada kadar faedah tetap atau kadar faedah berubah.
 • Jenis Pinjaman: Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman ansuran, pinjaman separuh ansuran, atau pinjaman fleksi.
 • Tempoh Kunci: Mengetahui tempoh kunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan tiba-tiba untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula, atau penjualan hartanah anda.
 • Margin Pembiayaan: Anda perlu memahami margin pembiayaan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan membenarkan anda pinjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai yang anda mesti bayar muka untuk hartanah.
 • Yuran: Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran lewat bayar, yuran penyelesaian awal, dan lain-lain.
 • Jenis Bank: Bank yang anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman dan syarat yang berbeza. Pilih bank di mana anda selesa memohon pinjaman perumahan.

Yuran yang Termasuk dalam Home Loan Standard Chartered

Standard Chartered MortgageOne:

 • Yuran lewat bayar: 1% setahun daripada jumlah tertunggak
 • Yuran surat penyelesaian: RM50 setiap permintaan
 • Yuran surat pengeluaran EPF: RM20 setiap permintaan
 • Yuran penyelesaian awal: 2% daripada jumlah pinjaman yang diluluskan jika ditamatkan dalam tempoh 3 atau 5 tahun pertama dari tarikh atau tempoh yang dinyatakan dalam surat tawaran
 • Yuran pemprosesan: RM50 hingga RM200, bergantung kepada julat jumlah pinjaman keseluruhan
 • Yuran pembatalan: 2.25% daripada jumlah pinjaman jika bank menanggung kos pendaftaran. Jika tidak, ia adalah 0.5%

Standard Chartered MortgageOne Refinancing:

 • Yuran lewat bayar: 1% setahun daripada jumlah tertunggak
 • Yuran surat penyelesaian: RM50 setiap permintaan
 • Yuran surat pengeluaran EPF: RM20 setiap permintaan
 • Yuran penyelesaian awal: 2% daripada jumlah pinjaman yang diluluskan jika ditamatkan dalam tempoh 5 tahun pertama (untuk pinjaman Kos Sifar)
 • Yuran pemprosesan: Yuran setup RM200 untuk MortgageOne
 • Yuran pembatalan: 2.25% daripada jumlah pinjaman jika bank menanggung kos pendaftaran. Jika tidak, ia adalah 0.5%

Baca juga: Standard Chartered Bank Personal Loan.

Maklumat Lanjut Mengenai Home Loan Standard Chartered

Untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai Home Loan Standard Chartered, hubungi Pusat Jagaan Pelanggan mereka di talian 1-300-88-8888 atau lawati cawangan Standard Chartered Bank yang berdekatan.

Istilah-istilah Biasa dalam Pinjaman Perumahan

 • Lock-in Period (Tempoh Kunci): Tempoh di mana anda akan dikenakan denda jika anda melunaskan pinjaman perumahan lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda berkisar dari 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.
 • Margin of Finance (MOF) atau Margin Pembiayaan: Jumlah wang yang bank akan pinjamkan kepada anda untuk pinjaman anda menentukan berapa banyak wang tunai yang anda mesti bayar muka untuk hartanah.
 • Interest Rates (Kadar Faedah): Ia adalah jumlah wang yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah prinsipal.
 • Valuation: Anggaran nilai hartanah dan duti setem dianggarkan berdasarkan nilai hartanah itu.
 • Base Rate (Kadar Asas): Kadar asas adalah kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank komersial untuk pinjaman.
 • Base Lending Rates (BLR) atau Kadar Pinjaman Asas: Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos meminjam wang untuk dipinjamkan kepada peminjam.
 • Refinancing (Pembiayaan Semula): Membayar pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan pinjaman baru dengan syarat-syarat dan terma baru.

Kesimpulan

Di akhir artikel ini, dapat disimpulkan bahawa Home Loan Standard Chartered adalah pilihan yang patut dipertimbangkan untuk individu yang merancang untuk memiliki rumah impian mereka. Dengan pelbagai produk yang ditawarkan, termasuk ciri-ciri unik seperti Kemudahan Pengeluaran Semula dan Pilihan Mula Rendah, Standard Chartered Bank memberikan fleksibiliti dan keistimewaan kepada pemegang pinjaman.

Optimized by Optimole