e-Payroll KWSP: Buat Pengurusan Gaji Tanpa Had

Perkembangan teknologi telah menciptakan revolusi dalam pengurusan gaji di era digital ini. Salah satu inovasi penting yang semakin dikenal adalah e-Payroll KWSP.

Platform ini telah merevolusi proses penggajian dengan menyediakan pengurusan gaji tanpa batas, memastikan ketepatan, efisiensi, dan keselesaan dalam pembayaran upah kepada pekerja.

Dengan peralihan dari proses manual ke sistem atas talian, artikel ini akan meneroka kepelbagaian manfaat yang ditawarkan oleh KWSP e-Payroll dan bagaimana ia menyumbang kepada perkembangan profesionalisme dalam pengurusan sumber manusia.

e-Payroll KWSP

Apa itu e-Payroll KWSP?

e-Payroll KWSP merujuk kepada sistem penggajian berbantukan teknologi yang diperkenalkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) di Malaysia. Ia merupakan salah satu inisiatif digitalisasi yang bertujuan untuk memudahkan pengurusan pembayaran upah atau gaji kepada pekerja secara elektronik dan atas talian.

Dalam KWSP e-Payroll, proses penggajian tradisional yang biasanya melibatkan pembuatan cek fizikal atau tunai digantikan dengan pembayaran elektronik melalui sistem perbankan dalam talian.

Majikan akan mengemukakan laporan gaji secara elektronik kepada KWSP yang kemudian akan melakukan pemindahan wang gaji terus ke akaun bank pekerja. Selain itu, e-Payroll KWSP juga membolehkan KWSP untuk menyimpan maklumat gaji dan caruman KWSP pekerja secara elektronik, menyediakan rekod yang teratur dan mudah diakses oleh pekerja.

Keberadaan KWSP e-Payroll mempunyai pelbagai manfaat, termasuk meningkatkan efisiensi dalam pengurusan gaji dan pembayaran caruman KWSP, mengurangkan risiko kesilapan manusia, dan mempercepat proses pembayaran gaji kepada pekerja.

Selain itu, ia juga menyumbang kepada proses digitalisasi dan pemodenan dalam pengurusan sumber manusia di organisasi, meningkatkan profesionalisme dan ketepatan dalam melaksanakan urusan penggajian. Dengan adanya e-Payroll KWSP, KWSP dan majikan dapat berkerjasama secara lebih efisien dalam menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan memastikan kestabilan kewangan pekerja.

e-Payroll KWSP: Menciptakan Manajemen Penggajian Tanpa Batas

Di bawah ini kami akan menerangkan perkara berkaitan e-Payroll KWSP yang perlu anda ketahui.

A. Faedah atau Kelebihan KWSP e-Payroll

Manfaat atau kelebihan e-Payroll KWSP adalah seperti berikut:

 1. Efisiensi Operasi: e-Payroll KWSP mengurangkan kerumitan dan masa yang diambil untuk proses penggajian dengan cara mengautomatiskan pembayaran gaji dan caruman KWSP. Ini membantu mempercepat proses dan mengurangkan risiko kesilapan manusia.
 2. Mengurangkan Penggunaan Kertas: Dengan menggunakan sistem elektronik, e-Payroll KWSP mengurangkan penggunaan kertas dalam penyampaian slip gaji dan laporan penggajian. Ini menyumbang kepada usaha kelestarian alam sekitar.
 3. Akses Mudah dan Pemantauan: e-Payroll KWSP membolehkan pekerja memeriksa dan mengakses maklumat gaji dan caruman KWSP mereka secara atas talian. Ini memudahkan pemantauan kewangan mereka dengan lebih berkesan.
 4. Ketepatan dan Kepastian: Pembayaran gaji dan caruman KWSP secara elektronik memastikan jumlah yang tepat dan tepu pada masa yang ditetapkan. Ini mengurangkan risiko kesilapan dan meningkatkan kepuasan pekerja.
 5. Rekod Teratur dan Terjamin: e-Payroll KWSP menyimpan rekod gaji dan caruman KWSP dengan teratur dan terjamin dalam sistem, memudahkan proses audit dan penyiasatan pada masa hadapan.
 6. Keamanan Data: Sistem e-Payroll KWSP memastikan keamanan data gaji dan caruman KWSP pekerja, mengurangkan risiko pencurian atau kebocoran maklumat sensitif.
 7. Integrasi Mudah: Sistem e-Payroll KWSP dapat diintegrasikan dengan sistem pengurusan sumber manusia dan perakaunan syarikat, memudahkan proses pelaporan dan konsolidasi data.
 8. Penyediaan Laporan Mudah: e-Payroll KWSP membolehkan majikan menghasilkan laporan gaji dan caruman KWSP dengan mudah dan pantas, memudahkan pengurusan dan pemantauan kewangan organisasi.
 9. Penyimpanan Maklumat Pelepasan Pekerja: Sistem e-Payroll KWSP menyediakan maklumat pelepasan pekerja secara teratur, memudahkan pihak berkuasa dalam menjalankan tugas berkaitan.

Nikmati sokongan dan bantuan yang anda perlukan dengan e-Payroll (e-Penyata). Proses pengambilan adalah lebih mudah dan sistem lebih mudah untuk diuruskan.

 • Mudah diakses – Menerusi portal i-Akaun (Majikan).
 • Pengiraan caruman automatik – KWSP, PERKESO, potongan LHDNM dan lain-lain.
 • Dapatkan fail dengan cepat dan mudah – Untuk agensi berkanun dan lain-lain.
 • Berdasarkan piawaian agensi berkanun – KWSP, PERKESO dan LHDNM.

Melalui KWSP e-Payroll, proses penggajian dan pengurusan caruman KWSP menjadi lebih teratur, efisien, dan terjamin. Majikan dan pekerja dapat menikmati manfaat dari penggunaan teknologi ini dalam meningkatkan profesionalisme, ketepatan, dan kecekapan dalam pengurusan sumber manusia serta meningkatkan kepuasan pekerja dalam organisasi.

e-Payroll KWSP (PDF)
Foto: e-Payroll KWSP (PDF)

B. Fungsi Utama e-Payroll KWSP

Fungsi utama e-Payroll KWSP adalah sebagai berikut:

 1. Penggajian Automatik: e-Payroll KWSP membolehkan pembayaran gaji pekerja secara automatik melalui sistem perbankan dalam talian, mengurangkan kerumitan dan masa yang diambil dalam proses penggajian.
 2. Pengurusan Caruman KWSP: KWSP e-Payroll menyediakan pengurusan caruman KWSP secara elektronik, memastikan setiap caruman pekerja disalurkan dengan tepat dan teratur ke akaun KWSP.
 3. Pemberian Slip Gaji Elektronik: Sistem ini menghasilkan slip gaji elektronik yang boleh diakses oleh pekerja secara atas talian, menggantikan slip gaji fizikal, dan memudahkan pekerja untuk memeriksa butiran gaji mereka.
 4. Rekod Gaji dan Caruman: e-Payroll KWSP menyimpan rekod gaji dan caruman KWSP pekerja dalam bentuk elektronik, memastikan penyimpanan maklumat yang teratur dan mudah diakses.
 5. Pemantauan Kewangan: Pengguna e-Payroll dapat memantau kewangan mereka, termasuk gaji dan caruman KWSP, dengan mudah melalui laman web atau aplikasi mudah alih.
 6. Integrasi dengan Sistem HR dan Kewangan: Sistem ini boleh diintegrasikan dengan sistem pengurusan sumber manusia dan perakaunan syarikat, memudahkan proses pelaporan dan pengurusan data.
 7. Pengurusan Aset KWSP: KWSP e-Payroll juga boleh menguruskan aset KWSP pekerja, seperti simpanan dalam Akaun 1 dan Akaun 2, serta menyediakan maklumat tentang pelaburan KWSP.
 8. Pemberitahuan Pelepasan Pekerja: Sistem ini memberikan pemberitahuan kepada KWSP tentang pelepasan pekerja, memudahkan KWSP dalam mengendalikan urusan pembayaran pelepasan pekerja.
 9. Penyediaan Laporan dan Statistik: KWSP e-Payroll menyediakan laporan dan statistik berkaitan gaji dan caruman KWSP, memudahkan pengurusan dan pemantauan kewangan organisasi.

C. Ciri Utama e-Payroll KWSP

Ciri utama e-Payroll KWSP adalah sebagai berikut:

 1. Penggajian Elektronik: e-Payroll KWSP membolehkan pembayaran gaji kepada pekerja secara elektronik melalui sistem perbankan dalam talian, menggantikan pembayaran tunai atau cek fizikal.
 2. Slip Gaji Elektronik: Sistem ini menghasilkan slip gaji elektronik yang boleh diakses oleh pekerja secara atas talian, memudahkan pekerja untuk memeriksa dan menguruskan butiran gaji mereka.
 3. Pengurusan Caruman KWSP: KWSP e-Payroll menyediakan pengurusan caruman KWSP secara elektronik, memastikan caruman pekerja disalurkan dengan tepat dan teratur ke akaun KWSP.
 4. Penyimpanan Maklumat Pekerja: Sistem ini menyimpan maklumat peribadi pekerja, butiran gaji, dan rekod caruman KWSP pekerja dalam bentuk elektronik untuk rujukan masa hadapan.
 5. Integrasi Mudah: KWSP e-Payroll dapat diintegrasikan dengan sistem pengurusan sumber manusia dan perakaunan organisasi, memudahkan pengurusan data dan pelaporan.
 6. Keamanan Data: Ciri ini memastikan keamanan maklumat gaji dan caruman KWSP pekerja, mengurangkan risiko pencurian atau kebocoran maklumat sensitif.
 7. Pemantauan Kewangan: Pengguna e-Payroll KWSP dapat memantau kewangan mereka, termasuk gaji dan caruman KWSP, dengan mudah melalui laman web atau aplikasi mudah alih.
 8. Rekod dan Pelaporan Teratur: KWSP e-Payroll menyimpan rekod gaji dan caruman KWSP dengan teratur, memudahkan proses audit dan penyiasatan pada masa hadapan.
 9. Akses Mudah: Ciri ini membolehkan pekerja dan majikan mengakses platform KWSP e-Payroll dari mana-mana peranti dengan capaian internet.
 10. Maklumat Pelaburan KWSP: Sistem ini menyediakan maklumat tentang pelaburan KWSP dan prestasi akaun KWSP pekerja.

D. Syarat Kelayakan untuk boleh Menggunakan atau Mendapatkan e-Penyata Gaji KWSP

Untuk menggunakan atau mendapatkan akses ke e-Payroll KWSP, terdapat beberapa syarat kelayakan yang perlu dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

 1. Memiliki Akaun KWSP: Calon pengguna e-Payroll KWSP harus mempunyai akaun Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Akaun ini adalah perlu kerana KWSP e-Payroll berhubung terus dengan maklumat gaji dan caruman KWSP pekerja.
 2. Mempunyai ID Pengguna dan Kata Laluan: Calon pengguna perlu mendapatkan ID pengguna dan kata laluan yang sah untuk mengakses platform e-Payroll KWSP. ID dan kata laluan ini biasanya akan diberikan oleh pihak KWSP atau majikan.
 3. Kepelbagaian Organisasi: KWSP e-Payroll biasanya digunakan oleh majikan atau organisasi sebagai satu sistem penggajian yang terintegrasi. Oleh itu, syarat kelayakan melibatkan keputusan daripada majikan atau organisasi untuk menggantikan atau melibatkan e-Payroll KWSP dalam proses penggajian mereka.
 4. Capaian Internet: Akses kepada e-Payroll KWSP memerlukan capaian internet yang stabil dan selamat. Oleh itu, calon pengguna harus memastikan bahawa mereka mempunyai akses internet yang mencukupi untuk menggunakan platform ini.
 5. Penyetujuan daripada Pihak Berkuasa: Dalam sesetengah organisasi atau perniagaan, penggunaan platform e-Payroll KWSP mungkin perlu mendapat persetujuan daripada pihak berkuasa atau jabatan tertentu, terutamanya jika melibatkan pemindahan data sensitif atau perubahan dalam pengurusan gaji dan caruman KWSP.
 6. Penyediaan Maklumat Pekerja: Untuk menggunakan e-Payroll KWSP, calon pengguna perlu menyediakan maklumat pekerja dan butiran gaji yang tepat dan sah. Maklumat ini akan digunakan dalam proses penggajian dan pengurusan caruman KWSP.

Baca juga:

Maklumat Lanjut

Anda boleh mendapatkan maklumat terkini dan makluman mengenai e-Payroll Gaji di laman web rasmi kami https://bit.ly/2TYiFlq, sila layari alamat web.

Panduan Video: Penetapan Pengguna Kali Pertama e-Payroll

Dengan pengenalan e-Payroll KWSP, revolusi dalam pengurusan penggajian telah mencapai puncaknya. Platform canggih ini membawa manfaat dan kemudahan tanpa batas kepada majikan dan pekerja.

Optimized by Optimole