Citibank Fixed Deposit: Menjanakan Keuntungan dengan Bijak

Simpanan tetap telah lama menjadi pilihan utama dalam pelaburan, dan Citibank, sebagai salah satu pemain utama dalam industri kewangan Malaysia, menawarkan pelbagai pilihan simpanan tetap yang menarik.

Dalam artikel ini, kami akan membongkar semua yang perlu anda ketahui tentang Citibank Fixed Deposit, termasuk faedahnya, jenis-jenisnya, dan bagaimana anda boleh memanfaatkannya untuk merancang masa depan kewangan anda dengan lebih baik. Sertai kami dalam penerokaan ini untuk mendapatkan panduan lengkap mengenai pelaburan yang stabil dan selamat ini.

Apakah itu Citibank Fixed Deposit?

Simpanan Tetap Citibank, juga dikenali sebagai Citibank Fixed Deposit, adalah produk pelaburan yang ditawarkan oleh Citibank Berhad Malaysia. Ia adalah bentuk pelaburan yang popular di kalangan individu dan pelabur yang mencari cara untuk menyimpan wang mereka dengan matang dan mendapatkan pulangan yang stabil. Berikut adalah beberapa ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan Simpanan Tetap Citibank:

Ciri-ciri Citibank Fixed Deposit (Simpanan Tetap Citibank):

 • Kadar Faedah Tetap: Salah satu ciri utama Simpanan Tetap Citibank adalah kadar faedah yang ditawarkan adalah tetap sepanjang tempoh pelaburan. Ini bermakna pelabur akan mengetahui dengan pasti berapa banyak faedah yang akan diperoleh pada akhir tempoh pelaburan.
 • Tempoh Pelaburan Fleksibel: Citibank menawarkan pelbagai pilihan tempoh pelaburan yang boleh dipilih oleh pelabur, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Ini memberikan fleksibiliti kepada pelabur untuk menyesuaikan pelaburan mereka dengan matlamat kewangan peribadi.
 • Perlindungan PIDM: Simpanan Tetap Citibank dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) sehingga RM250,000. Ini bermaksud bahawa jumlah simpanan anda selamat daripada risiko dan kehilangan.

Kelebihan Citibank Fixed Deposit (Simpanan Tetap Citibank):

 • Pendapatan Tetap: Kadar faedah tetap membuat Simpanan Tetap Citibank menjadi pilihan yang menarik untuk pelabur yang mengutamakan pendapatan yang stabil dan selamat. Anda akan mengetahui dengan pasti berapa banyak faedah yang akan diterima.
 • Perlindungan PIDM: Keupayaan untuk mendapatkan perlindungan PIDM hingga RM250,000 memberikan ketenangan fikiran kepada pelabur, memastikan bahawa simpanan mereka selamat.
 • Kemudahan Pengeluaran Sebahagian: Terdapat opsyen untuk pengeluaran sebahagian daripada simpanan tetap sebelum tempoh pelaburan berakhir. Ini memberikan fleksibiliti jika anda memerlukan akses kepada dana sebelum matang.

Kekurangan Citibank Fixed Deposit (Simpanan Tetap Citibank):

 • Kadar Faedah Rendah: Walaupun faedah adalah tetap, kadar faedah yang ditawarkan mungkin lebih rendah berbanding pelaburan alternatif seperti saham atau unit amanah. Ini bermakna pulangan potensial juga lebih rendah.
 • Penalti Pengeluaran Awal: Sekiranya anda memilih untuk mengeluarkan wang sebelum matang, anda mungkin dikenakan penalti atau kehilangan sebahagian atau keseluruhan faedah yang dijangka.
 • Tidak Sesuai untuk Pelaburan Jangka Pendek: Simpanan Tetap Citibank cenderung memberikan pulangan yang lebih baik dengan tempoh pelaburan yang lebih lama. Oleh itu, ia mungkin tidak sesuai untuk individu yang memerlukan akses kepada wang dalam masa yang singkat.

A. Jenis Simpanan Tetap yang Ditawarkan oleh Citibank

Citibank menawarkan 1 jenis simpanan tetap, iaitu Time Deposit (Deposit Masa).

B. Kelayakan Memohon Citibank Fixed Deposit (Time Deposit)

Anda layak memohon Deposit Masa jika anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Memohon Time Deposit

Kad pengenalan anda adalah satu-satunya dokumen yang diperlukan untuk memohon Deposit Masa.

Apa yang Perlu Saya Ketahui Sebelum Memohon Simpanan Tetap?

 • Kadar Faedah: Anda perlu mengetahui kadar faedah semasa matang untuk memastikan anda mendapat jumlah pulangan yang baik. Kadar faedah berbeza dari bank ke bank dan tempoh ke tempoh.
 • Tempoh: Bank-bank yang berbeza menawarkan tempoh yang berbeza, bermula dari 1 bulan hingga beberapa tahun. Pilih yang sesuai dengan keperluan dan matlamat kewangan anda.
 • Hidden Fees: Penting untuk mengenal pasti semua kos yang dikenakan untuk mengelakkan belanja lebih daripada yang dijangka.
 • Penalti: Anda perlu dimaklumkan tentang jumlah penalti untuk mengetahui apa yang dijangka jika anda perlu mengeluarkan wang sebelum matang.
 • Bank: Mengetahui perkhidmatan pelanggan dan reputasi bank yang anda rancang untuk memohon akaun simpanan tetap adalah langkah penting! Lakukan penyelidikan menyeluruh sebelum membuat keputusan tentang bank.

Mengapa Saya Perlu Memilih Time Deposit?

Antara sebab-sebab lain, anda patut memilih Deposit Masa kerana:

 • Tempoh fleksibel (1 hingga 60 bulan)
 • Perlindungan oleh PIDM (hingga RM250,000)
 • Pilihan untuk faedah anda dikreditkan bulanan
 • Pengeluaran separa disediakan
 • Kadar faedah permulaan kekal selepas pengeluaran

Berapakah Tempoh Time Deposit?

1 hingga 60 bulan.

Berapakah Jumlah Minimum yang Perlu Didepositkan ke dalam Time Deposit?

 • 1 bulan: RM5,000
 • 2 bulan ke atas: RM1,000

Deposit minimum sebanyak RM50,000 untuk tempoh minimum 6 bulan diperlukan untuk pengkreditan faedah bulanan.

Berapakah Yuran bagi Citibank Fixed Deposit (Time Deposit)?

Kadar faedah bergantung pada tempoh anda (*1.1% – 1.3% setahun). Yuran lain tidak dinyatakan. Hubungi Citibank untuk maklumat lanjut.

*Pada 25 Mac 2022

Apakah yang Berlaku jika Saya Mengeluarkan Wang Saya Sebelum Maturity?

 • Dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan akaun: Tiada faedah akan dibayar kepada anda
 • Selepas 3 bulan dari pembukaan akaun: 50% faedah bulan yang telah berlalu akan dibayar kepada anda

Baca juga:

Maklumat Lanjut Citibank Fixed Deposit

Anda boleh menghubungi Citibank melalui saluran-saluran ini:

 • Telefon:
  • Klang Valley – 03-2383 0000
  • Pulau Pinang – 04-296 0000
  • Johor – 07-340 6000
  • Sabah dan Sarawak – 1-800-82-1010
 • Sembang langsung
 • Lawatan cawangan

Terma-terma Biasa Simpanan Tetap

Terma-terma biasa yang berkaitan dengan simpanan tetap atau fixed deposit termasuk:

 • Kadar Faedah: Kadar faedah adalah kadar yang ditetapkan oleh institusi kewangan yang akan diberikan kepada pelabur sebagai ganjaran atas simpanan tetap mereka. Ia boleh dinyatakan sebagai kadar tahunan atau kadar bulanan.
 • Tempoh Pelaburan: Ini merujuk kepada tempoh waktu yang telah ditetapkan oleh pelabur untuk melaburkan wang dalam simpanan tetap. Tempoh ini boleh berbeza dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.
 • Pelaburan Minimum: Jumlah minimum yang diperlukan untuk dibuat sebagai simpanan tetap. Ini adalah jumlah minimum yang perlu disimpan dalam akaun tersebut.
 • Penalti Awal (Early Withdrawal Penalty): Ini merujuk kepada caj atau penalti yang dikenakan jika pelabur memilih untuk mengeluarkan dana mereka sebelum tempoh pelaburan berakhir. Penalti ini bertujuan untuk memberi insentif kepada pelabur untuk mematuhi tempoh pelaburan yang telah dipilih.
 • Kemasukan Automatik (Roll-Over): Opsyen untuk mengautomasikan pelaburan semula wang simpanan tetap ke dalam tempoh pelaburan baru selepas tempoh pelaburan semasa berakhir.
 • Sijil Simpanan Tetap (Fixed Deposit Certificate): Dokumen bertulis yang mengesahkan simpanan tetap, termasuk maklumat seperti jumlah pelaburan, kadar faedah, tempoh pelaburan, dan terma-terma lain yang berkaitan.
 • Akhir Tempoh Pelaburan (Maturity Date): Tarikh di mana simpanan tetap mencapai matangnya, dan pelabur boleh mengeluarkan dana mereka tanpa penalti atau memilih untuk melabur semula.
 • Pendapatan Faedah (Interest Earnings): Jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pelabur sebagai faedah ke atas simpanan tetap mereka. Pendapatan ini boleh diterima secara bulanan, suku tahunan, atau pada matangnya simpanan tetap.
 • Simpanan Tetap Bersyarat (Conditional Fixed Deposit): Simpanan tetap yang mungkin mempunyai syarat-syarat khusus, seperti had pengeluaran bulanan atau jumlah minima yang perlu disimpan setiap bulan.
 • Sijil Pelaburan Islamik: Sijil simpanan tetap yang mematuhi prinsip-prinsip perbankan Islam, yang tidak membenarkan unsur riba atau faedah.
 • Renewal Option: Opsyen untuk melanjutkan simpanan tetap dengan tempoh yang sama atau berbeza selepas matangnya, biasanya dengan kadar faedah semasa.
 • Pengeluaran Percubaan (Partial Withdrawal): Kemampuan untuk mengeluarkan sebahagian daripada dana dalam simpanan tetap tanpa menamatkan keseluruhan pelaburan.

Terma-terma ini penting untuk difahami dengan teliti oleh pelabur sebelum membuat keputusan untuk melabur dalam simpanan tetap.

Optimized by Optimole