CIMB Home Loan

Mengambil langkah pertama dalam memiliki rumah impian adalah penting, dan pemilihan pinjaman perumahan yang sesuai adalah keputusan yang kritikal. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan segala yang perlu anda ketahui mengenai CIMB Home Loan.

CIMB, sebagai bank serantau ASEAN yang terkenal dalam bidang kewangan Islam, menawarkan pelbagai produk perbankan termasuk pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan pelanggan.

Kami akan mengkaji jenis-jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh CIMB, syarat-syarat kelayakan, kelebihan yang ditawarkan, dan maklumat penting lain yang akan membantu anda membuat keputusan kewangan yang bijak dalam perjalanan menuju pemilikan rumah idaman anda. Teruskan membaca untuk mendapatkan panduan berguna mengenai CIMB Home Loan.

Tentang CIMB

Kumpulan CIMB (Commerce International Merchant Bankers Berhad) adalah bank serantau ASEAN dan pemimpin dunia dalam kewangan Islam, dengan 234 cawangan di Malaysia. Bagi memenuhi keperluan pelanggan hari ini, CIMB menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan, termasuk perbankan pengguna, perbankan komersial, perbankan pelaburan, perbankan Islam, dan pengurusan aset. CIMB Group Holdings Berhad, sejak 1987, telah tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia.

Apakah CIMB Home Loan?

Pinjaman Perumahan CIMB adalah produk kewangan yang ditawarkan oleh CIMB Bank untuk membantu individu dan keluarga membiayai pembelian atau pembiayaan semula rumah.

Dalam pinjaman perumahan ini, bank menyediakan jumlah wang tertentu kepada peminjam, dan peminjam akan membayar balik jumlah tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan bersama dengan faedah yang dikenakan oleh bank.

CIMB Bank menawarkan pelbagai jenis pinjaman perumahan, termasuk pinjaman konvensional dan pinjaman Islam yang memenuhi prinsip-prinsip Shariah. Pinjaman ini adalah alat penting untuk membantu individu mencapai impian memiliki rumah tanpa perlu membayar jumlah penuh secara tunai.

A. Jenis Pinjaman Perumahan yang Ditawarkan oleh CIMB

CIMB menyediakan pelbagai jenis pinjaman perumahan:

CIMB Conventional Loan (CIMB Pinjaman Konvensional)

 • Pinjaman Perumahan
 • Home Flexi
 • HomeFlexi Smart
 • Vacant Land Flexi Smart
 • Pembiayaan Tanah Kosong / Pembiayaan Tanah Kosong Fleksi
 • OD Menentang Hartanah
 • Pinjaman Perumahan Luar Negara
 • BizLoan / BizLoan dengan OD
 • Malaysia My Second Home (MM2H)
 • BizFlexi Smart / BizFlexi
 • Pinjaman Perumahan dengan OD
 • Pembiayaan Premis Perniagaan-i / Pembiayaan Premis Perniagaan Fleksi-i

CIMB Islamic Loan (CIMB Pinjaman Islam)

 • HomeFlexi Smart-i
 • Pembiayaan Perumahan Fleksi-i
 • Pembiayaan Terma-i
 • Malaysia My Second Home-i
 • BizFlexi Smart-i
 • Pembiayaan Premis Perniagaan Fleksi-i
 • Pembiayaan Premis Perniagaan-i
 • Pembiayaan Perumahan Variabel-i

B. Kelayakan Memohon CIMB Home Loan

General (Umum):

 • Setiap individu yang berusia lebih dari 18 tahun layak memohon pinjaman perumahan CIMB secara umum.

Overseas Mortage Loan (Pinjaman Perumahan Luar Negara):

 • London: Bukan penduduk tetap atau warganegara UK
 • Australia: Bukan penduduk tetap atau warganegara Australia
 • Lebih dari 18 tahun
 • Pelanggan CIMB Preferred dan Perbankan Peribadi

Malaysia My Second Home & Malaysia My Second Home-i (Malaysia My Second Home & Malaysia My Second Home-i):

 • Peserta yang menempatkan Fixed Return Income Account-i / Deposit Tetap dengan CIMB di bawah Program MM2H boleh memohon pinjaman ini.

C. Dokumen yang Diperlukan untuk CIMB Home Loan

Dokumen Pengenalan:

 • Warganegara Malaysia:
  • Salinan MyKad
  • Perjanjian Jual Beli/ borang tempahan pemaju
 • Orang Asing:
  • Salinan pasport (berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan) atau MYPR
  • Perjanjian Jual Beli/ borang tempahan pemaju

Dokumen Pendapatan:

 • Pekerja Salaried:
  • Penyata gaji 3 bulan terkini
  • Penyata KWSP terkini/ penyata bank 3 bulan terkini dengan gaji yang telah dikreditkan
 • Pekerja Komisen:
  • Penyata komisen 6 bulan terkini
  • Penyata bank 6 bulan terkini dengan komisen yang telah dikreditkan
 • Pekerja Sendiri:
  • Pendaftaran Perniagaan
  • Penyata bank perniagaan 6 bulan terkini
  • Borang B terkini dengan resit pembayaran cukai

Nota: Untuk maklumat lanjut, sila lawati di sini.

D. Kelebihan dan Kekurangan CIMB Home Loan

Pinjaman Perumahan CIMB mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk mengambilnya. Di bawah ini adalah beberapa daripada kelebihan dan kekurangan yang perlu diambil perhatian:

Kelebihan Pinjaman Perumahan CIMB:

 • Pelbagai Pilihan Pinjaman: CIMB menawarkan pelbagai jenis pinjaman perumahan, termasuk pinjaman konvensional dan pinjaman Islam yang memenuhi prinsip-prinsip Shariah. Ini memberikan fleksibiliti kepada peminjam untuk memilih produk yang sesuai dengan keperluan mereka.
 • Tempoh Bayaran Yang Fleksibel: Peminjam boleh memilih tempoh bayaran yang fleksibel sehingga 35 tahun atau sehingga mencapai usia 70 tahun, yang mana lebih awal. Ini membolehkan peminjam menyesuaikan pembayaran bulanan dengan kemampuan kewangan mereka.
 • Margin Pembiayaan Yang Tinggi: CIMB boleh memberikan sehingga 75% margin pembiayaan, termasuk Group Mortgage Term Assurance (GMTA) untuk beberapa jenis pinjaman. Ini bermakna peminjam perlu membayar jumlah muka yang lebih rendah.
 • Pembiayaan Perumahan Luar Negara: CIMB menawarkan pembiayaan untuk pembelian hartanah di luar negara, seperti London dan Australia, yang sesuai untuk pelanggan yang ingin melabur dalam hartanah di luar Malaysia.
 • Kemudahan Deposit Semula (Redraw Facility): CIMB membolehkan pemegang pinjaman mengeluarkan semula jumlah tambahan yang telah mereka bayar ke dalam akaun pinjaman mereka tanpa had atau penalti. Ini memberikan fleksibiliti kewangan.

Kekurangan Pinjaman Perumahan CIMB:

 • Yuran dan Caj Tambahan: Seperti kebanyakan pinjaman perumahan, CIMB mengenakan yuran dan caj tambahan seperti yuran lewat bayar, caj proses, dan lain-lain. Peminjam perlu memahami kos ini sebelum membuat keputusan.
 • Syarat Kelayakan Yang Ketat: Untuk memenuhi syarat-syarat kelayakan, peminjam perlu memenuhi beberapa keperluan seperti pendapatan minimum dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ini mungkin menjadi cabaran untuk sesetengah individu.
 • Tempoh Kunci (Lock-in Period): Pinjaman perumahan CIMB mungkin mempunyai tempoh kunci, di mana peminjam akan dikenakan penalti jika mereka melunaskan pinjaman lebih awal daripada yang dipersetujui. Ini boleh meningkatkan kos keseluruhan pinjaman.
 • Ketidakstabilan Kadar Faedah: Jika memilih kadar faedah berubah (variable rate), peminjam mungkin terdedah kepada kenaikan kadar faedah semasa tempoh pinjaman, yang boleh mempengaruhi pembayaran bulanan.
 • Pilihan Produk Yang Rumit: Dengan pelbagai jenis pinjaman dan produk yang ditawarkan, pemilihan yang tepat boleh menjadi rumit. Peminjam perlu melakukan penyelidikan dan pemahaman yang baik sebelum membuat keputusan.

Apa yang Perlu Diketahui Sebelum Memohon Pinjaman Perumahan?

 • Kadar Faedah: Anda perlu tahu kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank, sama ada kadar faedah tetap atau kadar faedah berubah.
 • Jenis Pinjaman: Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman terma, pinjaman separa, atau pinjaman fleksi.
 • Tempoh Kunci: Mengetahui tempoh kunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila ada keperluan mendadak untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula, atau penjualan hartanah anda.
 • Margin Pembiayaan: Anda perlu memahami margin pembiayaan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan membenarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai yang perlu anda bayar muka untuk hartanah.
 • Yuran: Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran lewat bayar, yuran penyelesaian awal, dan lain-lain.
 • Jenis Bank: Bank yang anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman yang berbeza, terma, dan lain-lain. Pilih bank di mana anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Yuran-Yuran yang Terlibat dalam CIMB Home Loan

 • Caj Duti Setem: Seperti yang ditetapkan dalam Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989)
 • Yuran Lewat Bayar: 1% daripada jumlah tertunggak
 • Yuran Pemprosesan: Akan dikenakan berdasarkan pinjaman perumahan yang dipilih
 • Permintaan Penyata Penyelesaian: RM20 setiap permintaan
 • Surat Pengesahan Pengeluaran KWSP: RM20 setiap permintaan
 • OD Terjamin: 1% setahun caj komitmen akan dikenakan ke atas sebarang baki kemudahan OD yang tidak digunakan

Baca juga: CIMB Car Loan Hire Purchase.

Maklumat Lanjut tentang CIMB Home Loan

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan CIMB Home Loan,

Hubungi Pusat Hubungan Pengguna CIMB di +60362047788
Datang ke cawangan CIMB Bank terdekat

Terma-Terma Am Pinjaman Perumahan

 • Lock-in Period: Tempoh di mana anda akan dikenakan penalti jika anda melunaskan pinjaman perumahan lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda berkisar dari 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.
 • Margin of Finance (MOF): Jumlah wang yang bank akan meminjamkan kepada anda untuk pinjaman anda menentukan berapa banyak wang tunai yang perlu anda bayar muka untuk hartanah.
 • Interest Rates: Ia adalah jumlah wang yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah pokok.
 • Valuation: Anggaran nilai hartanah dan duti setem dianggarkan berdasarkan nilai hartanah tersebut.
 • Base Rate: Kadar asas adalah kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank-bank komersial untuk pinjaman.
 • Base Lending Rates (BLR): Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos meminjam wang untuk dipinjamkan kepada peminjam.
 • Refinancing: Melunaskan pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan pinjaman baru dengan terma dan syarat baru.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, CIMB Home Loan adalah salah satu pilihan pembiayaan rumah yang patut dipertimbangkan oleh individu yang ingin memiliki rumah impian mereka.

Dengan pelbagai jenis pinjaman perumahan, CIMB menawarkan fleksibiliti kepada peminjam untuk memilih produk yang paling sesuai dengan keperluan kewangan mereka.

Kelebihan seperti tempoh bayaran yang fleksibel, margin pembiayaan yang tinggi, dan pembiayaan untuk hartanah luar negara menjadikan CIMB sebagai pilihan yang menarik.

Optimized by Optimole