CIMB Gold Investment: Peluang Pelaburan Emas Tanpa Fizikal

Emas telah menjadi aset yang dicari dalam pelaburan selama berabad-abad. Ia menawarkan ketahanan nilai yang luar biasa dan potensi pertumbuhan yang stabil.

Dalam era moden ini, anda tidak perlu lagi memiliki emas fizikal untuk melabur dalamnya. CIMB menawarkan Akaun Pelaburan Emas yang membolehkan anda memasuki dunia pelaburan emas dengan lebih mudah dan cekap.

Mari kita ketahui lebih lanjut tentang apa yang ditawarkan oleh CIMB Gold Investment dan bagaimana anda boleh memulakan perjalanan pelaburan anda dengan bijak.

Mengenai CIMB

CIMB Group, sebuah bank serantau ASEAN dan salah satu penasihat korporat utama di rantau ini, juga merupakan pemimpin dunia dalam kewangan Islam.

CIMB adalah institusi kewangan terkenal yang berpusat di Malaysia dengan ibu pejabatnya terletak di Kuala Lumpur. Mereka telah disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia sejak 1987 dan pada 30 September 2021, mempunyai kapitalisasi pasaran bernilai RM47 bilion.

Apakah Akaun Pelaburan Emas?

Akaun emas menyediakan cara yang selamat untuk melabur dalam emas tanpa perlu memiliki aset fizikal. Di sesetengah negara, hanya beberapa bank tertentu yang menawarkan jenis pelaburan ini. Ia boleh memberi manfaat jika anda mahu lebih banyak kepelbagaian dalam portfolio anda sambil mengekalkan kestabilan melalui diversifikasi dengan produk pelaburan lain seperti saham.

Mengenai Akaun CIMB Gold Investment

CIMB Gold Investment ialah peluang pelaburan emas yang disediakan oleh CIMB Bank Malaysia. Ia membolehkan individu melabur dalam emas tanpa perlu memiliki fizikal emas. Berikut adalah ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangannya:

Ciri-ciri Akaun CIMB Gold Investment:

 • eGIA (e-Gold Investment Account): Akaun ini membolehkan pelanggan membeli emas komoditi tulen 99.9% pada harga harian dalam Ringgit Malaysia (MYR) tanpa perlu menyimpan emas fizikal.
 • Pemilik Akaun: eGIA boleh dibuka atas nama satu atau dua individu, tetapi tidak boleh melebihi tiga individu pada bila-bila masa.

Kelebihan Akaun Pelaburan Emas CIMB:

 • Aset Sebenar: eGIA menawarkan pelaburan dalam emas tulen 99.9%, memberikan pelanggan akses kepada aset fizikal yang mempunyai nilai intrinsik.
 • Kemudahan Transaksi: Anda boleh membeli dan menjual emas dengan mudah melalui platform CIMB Clicks, menjadikan proses pelaburan lebih senang diurus.
 • Boleh Dibuka oleh Pelbagai Individu: Akaun ini boleh dimiliki oleh individu yang berumur 18 tahun ke atas, sama ada penduduk, penduduk tetap, atau bukan penduduk. Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun juga boleh memiliki akaun dengan pengurusan oleh ibu bapa atau penjaga.

Kekurangan Akaun Pelaburan Emas CIMB:

 • Tidak Menjamin Prinsipal: Akaun pelaburan emas CIMB tidak menjamin prinsipal pelaburan anda, jadi terdapat risiko bahawa nilai pelaburan anda mungkin berubah.
 • Tiada Faedah Dibayar: Anda tidak akan menerima faedah atau pendapatan dari akaun pelaburan emas ini. Keuntungan anda bergantung sepenuhnya kepada perubahan harga emas.
 • Tidak Dilindungi oleh PIDM: Akaun pelaburan emas tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM), jadi ia bukanlah simpanan yang dijamin oleh kerajaan.
 • Pengurusan Yuran: Terdapat yuran perkhidmatan tahunan sebanyak RM5 dan yuran penutupan sebanyak RM10 jika akaun ditutup dalam tempoh 6 bulan selepas dibuka.

Nota: eGIA boleh dibuka atas nama 1 atau 2 individu tetapi tidak boleh melebihi 3 individu pada bila-bila masa.

Pengambilan keputusan untuk melabur dalam emas melalui CIMB Gold Investment perlu dibuat berdasarkan pemahaman anda terhadap risiko dan matlamat pelaburan anda. Sebelum membuat keputusan, adalah bijak untuk berunding dengan penasihat kewangan atau pakar pelaburan.

Siapakah yang Boleh Membuka Akaun CIMB Gold Investment?

 • Individu yang berumur 18 tahun ke atas yang merupakan penduduk, penduduk tetap atau bukan penduduk
 • Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun (bergantung kepada akaun yang dikendalikan oleh ibu bapa/wali)
 • Akaun peribadi atau bersama (maksimum 3 nama individu dibenarkan)

Berapa Pembelian Minimum untuk Akaun CIMB Gold Investment?

 • Pembelian awal minimum: 1 gram
 • Pembelian atau penjualan berikutnya: Gandaan 1 gram

Apakah Yuran Standard bagi Akaun CIMB Gold Investment?

 • Yuran perkhidmatan tahunan sebanyak RM5
 • Yuran penutupan sebanyak RM10 jika eGIA ditamatkan dalam tempoh 6 bulan selepas dibuka

Apakah Proses Pembukaan Akaun CIMB Gold Investment?

 • Anda boleh membuka akaun melalui CIMB Clicks
 • Jika anda merupakan pelanggan sedia ada, kemukakan Deklarasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) untuk meneruskan pembukaan akaun
 • Jika anda merupakan pelanggan baru, anda perlu membuka akaun untuk membeli emas

Baca juga:

Terminologi Biasa dalam Pelaburan Emas

Terminologi biasa dalam pelaburan emas merangkumi istilah-istilah berikut:

 • Gram (g): Satuan berat emas yang sering digunakan dalam pelaburan emas. Harga emas sering dikutip dalam harga per gram.
 • Karat (K): Satuan kualiti emas. Emas 24 karat adalah emas tulen 99.9%, manakala emas 22 karat mengandungi campuran logam lain.
 • Harga Belian: Harga yang anda bayar untuk membeli emas.
 • Harga Jualan: Harga yang anda terima apabila menjual emas. Harga jualan biasanya lebih rendah daripada harga belian, dan perbezaan di antara kedua-duanya dikenali sebagai “spread.”
 • Spread: Perbezaan antara harga jualan dan harga belian emas. Spread ini mewakili keuntungan bank atau broker.
 • Spot Price: Harga semasa emas di pasaran global. Ini adalah harga rujukan yang digunakan untuk memutuskan harga emas pada masa tertentu.
 • Aset Fizikal: Emas fizikal yang sebenar, seperti jongkong emas atau syiling emas.
 • Pelaburan Pasaran Kewangan: Pelaburan dalam instrumen kewangan yang berkaitan dengan emas, seperti ETF emas atau kontrak berjangka emas.
 • Portofolio Pelaburan: Gabungan pelbagai aset pelaburan, termasuk emas, yang dimiliki oleh seorang pelabur.
 • Diversifikasi: Strategi pelaburan yang melibatkan penyebaran pelaburan anda ke pelbagai jenis aset, termasuk emas, untuk mengurangkan risiko.
 • Inflasi: Kenaikan umum dalam harga barangan dan perkhidmatan yang mengurangkan daya beli wang. Emas sering dianggap sebagai perlindungan terhadap inflasi.
 • Krisis Kewangan: Keadaan ekonomi yang tidak stabil atau krisis yang boleh memberi kesan negatif kepada pasaran kewangan. Emas sering dilihat sebagai tempat perlindungan semasa krisis kewangan.
 • Dalam Simpanan: Emas yang disimpan oleh pelabur dengan bank atau institusi kewangan untuk tujuan pelaburan.
 • Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM): Badan yang menjamin simpanan dalam institusi kewangan berlesen di Malaysia, tetapi tidak mencakupi pelaburan emas.
 • Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): Undang-undang Amerika Syarikat yang memerlukan institusi kewangan di seluruh dunia melaporkan maklumat mengenai akaun warganegara Amerika Syarikat kepada IRS (Internal Revenue Service) Amerika Syarikat.
 • Market Conditions: Keadaan pasaran semasa yang mempengaruhi harga emas, seperti perubahan dalam kadar pertukaran mata wang atau keadaan ekonomi global.
 • Margin Call: Panggilan yang dikeluarkan oleh broker kepada pelabur apabila ekuiti dalam akaun pelaburan jatuh di bawah tahap tertentu akibat kerugian, dan pelabur perlu menambah modal untuk mengekalkan kedudukan mereka.
 • Leverage: Penggunaan dana pinjaman untuk melabur dalam emas atau instrumen kewangan lain. Ia boleh meningkatkan potensi keuntungan tetapi juga meningkatkan risiko kerugian.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, CIMB Gold Investment adalah peluang pelaburan emas yang ditawarkan oleh CIMB Bank Malaysia. Ia membolehkan individu melabur dalam emas tanpa perlu memiliki emas fizikal. Kelebihannya termasuk akses kepada emas tulen 99.9%, kemudahan untuk membeli dan menjual emas melalui CIMB Clicks, serta boleh dimiliki oleh pelbagai individu.

Walau bagaimanapun, terdapat risiko seperti ketidakjaminan prinsipal pelaburan, tiada faedah dibayar, dan tidak dilindungi oleh PIDM. Sebelum melabur, adalah bijak untuk memahami sepenuhnya risiko dan matlamat pelaburan anda serta mendapatkan nasihat kewangan jika perlu.

Optimized by Optimole