Cara Tunaikan Cek: Di Mesin Deposit, Kaunter & Online

Tunaikan cek adalah satu daripada tugas kewangan asas yang sering dijalankan dalam kehidupan harian. Dalam dunia moden ini, walaupun teknologi digital semakin mendominasi, cek masih menjadi salah satu instrumen pembayaran yang digunakan secara meluas.

Bagi individu dan perniagaan, kebolehan untuk betul-betul memahami proses dan langkah-langkah untuk menunaikan cek adalah penting.

Dalam artikel ini, kami akan mengupas secara mendalam mengenai Cara Tunaikan Cek yang praktikal dan efisien, termasuklah langkah-langkah yang perlu diambil dan perkara-perkara penting yang perlu diambil kira bagi memastikan transaksi ini berjalan lancar.

Cara Tunaikan Cek

Apa itu Cheque?

Cek (atau cheque) adalah sejenis instrumen pembayaran tertulis yang diberikan oleh pemegang akaun bank kepada penerima untuk membuat bayaran. Cek biasanya digunakan untuk mentransfer dana dari akaun bank satu individu atau entiti kepada akaun bank lain. Cek mengandungi butiran seperti nama bank, alamat bank, nombor akaun pemegang cek, butiran penerima, jumlah wang yang akan dibayar, tanda tangan pemegang cek, dan tarikh.

Apabila cek ini diserahkan kepada bank penerima untuk diproses, bank tersebut akan mengeluarkan wang dari akaun pemegang cek dan memindahkannya kepada penerima. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan pengesahan oleh bank untuk memastikan dana mencukupi dan butiran cek sah.

Cek diperlukan untuk ditandatangani oleh pemegang akaun sebagai pengesahan dan kelulusan untuk membuat bayaran. Walau bagaimanapun, dengan perkembangan teknologi, penggunaan cek mungkin telah berkurangan dengan kepopularan alternatif pembayaran digital seperti pemindahan dana elektronik dan kad debit/kredit.

A. Butiran Bahagian-bahagian Cek

Cek mempunyai beberapa bahagian penting yang merangkumi maklumat penting mengenai transaksi pembayaran. Berikut adalah butiran-butan bagian-bagian utama cek:

 • Penerima (Payee): Ini adalah nama individu, syarikat, atau entiti yang akan menerima bayaran dari cek.
 • Jumlah dalam Nombor: Jumlah wang yang akan dibayar dalam bentuk nombor. Contohnya, “RM500.00” akan diterjemahkan ke dalam nombor “500.00”.
 • Jumlah dalam Huruf: Jumlah wang yang akan dibayar dalam bentuk tulisan. Ini adalah semakimengesahkan jumlah wang yang dibayar.
 • Tarikh: Tarikh penerbitan cek.
 • Nombor Cek: Nombor unik yang mengenal pasti cek secara individu. Nombor ini boleh digunakan untuk rujukan semasa transaksi atau rekod.
 • Kepada / Order: Biasanya berkaitan dengan perkataan “Pay” atau “Pay to the Order of”. Ini menunjukkan bahawa cek hanya boleh diuangkan oleh penerima yang disenaraikan.
 • Tanda Tangan Pemegang Akaun: Tanda tangan pemegang akaun bank yang dikeluarkan cek. Ia adalah tanda pengesahan bahawa pemegang akaun bersetuju untuk membuat bayaran.
 • Kod MICR (Magnetic Ink Character Recognition): Kod ini adalah sepuluh digit yang memudahkan pemprosesan cek secara automatik oleh bank.
 • Nama dan Lokasi Bank: Nama dan lokasi bank yang dikeluarkan cek. Ini menunjukkan bank yang akan memproses bayaran cek.
 • Tanda Air (Watermark): Beberapa cek mempunyai tanda air yang hanya dapat dilihat melalui cahaya dan menunjukkan kesahihan cek.
 • Arahan Tambahan: Bahagian ini boleh digunakan oleh pemegang cek untuk memberi arahan khas mengenai pengendalian cek.
 • Butir-butir Akaun Bank: Maklumat akaun bank pemegang cek termasuk nombor akaun dan kadang-kadang nombor cawangan.

B. Kelebihan dan Kelemahan Cheque

Cek mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri berdasarkan kegunaan dan situasi. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan cek:

Kelebihan Cek:

 • Rekod Pembayaran: Cek menyediakan rekod bertulis yang kukuh tentang pembayaran yang dibuat. Ini berguna untuk tujuan perakaunan dan audit.
 • Kemudahan Penggunaan: Cek adalah cara pembayaran yang mudah dan biasa. Banyak orang tahu bagaimana mengeluarkan cek dan menerimanya.
 • Pilihan Pembayaran: Cek memberi fleksibiliti kepada penerima untuk mendepositkan cek ke dalam akaun mereka pada bila-bila masa yang sesuai.
 • Keselamatan: Cek membantu mengurangkan risiko membawa wang tunai fizikal untuk pembayaran besar-besaran.
 • Pengesahan: Tanda tangan pemegang akaun pada cek menyediakan pengesahan sah bahawa mereka bersetuju untuk membayar.

Kelemahan Cek:

 • Pemprosesan Lambat: Proses pemprosesan cek mungkin mengambil masa, terutama jika ada pemindahan wang antara bank yang berbeza.
 • Peningkatan Risiko: Cek boleh hilang, dicuri, atau disalahgunakan. Risiko ini berkaitan dengan kemanan dan pengendalian cek.
 • Keterhadan Tempoh: Cek mempunyai tempoh sah tertentu sebelum ia luput. Jika cek tidak didepositkan dalam masa yang ditetapkan, ia mungkin tidak akan diterima.
 • Kos dan Caj: Ada kos yang berkaitan dengan pengeluaran dan pemprosesan cek. Caj mungkin dikenakan jika cek tidak mencukupi dana.
 • Penting untuk Menerima: Penerima cek perlu mengambil langkah-langkah untuk menerima dan mendepositkannya, yang boleh menjadi lebih rumit berbanding pemindahan wang elektronik.
 • Ketidakpastian Dana: Cek mungkin tidak dapat dibayar jika dana dalam akaun tidak mencukupi, yang mungkin mengakibatkan masalah kepada kedua-dua penerima dan pengeluarkan.

Langkah Pertama yang Perlu Dilakukan Setelah Menerima Cek

Langkah pertama yang harus dilakukan setelah menerima cek adalah memeriksa butiran cek dan mengesahkan bahawa cek tersebut sah dan diterima dengan betul. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil:

 1. Periksa Butiran Cek: Periksa butiran cek seperti jumlah wang, tarikh, tanda tangan, dan butiran penerima. Pastikan semuanya tepat dan tidak ada kesilapan.
 2. Sahkan Tanda Tangan: Pastikan tanda tangan pada cek adalah tanda tangan pemegang akaun yang diberikan. Ini penting untuk memastikan bahawa cek tersebut sah.
 3. Bandingkan dengan Transaksi: Pastikan cek sesuai dengan transaksi atau perkhidmatan yang diberikan. Jika ada perbezaan, hubungi pihak yang mengeluarkan cek untuk pengesahan.
 4. Pastikan Tempoh Sah: Semak tempoh sah cek. Pastikan cek didepositkan dalam akaun sebelum tempoh sah luput.
 5. Pastikan Ketersediaan Dana: Sebelum mendepositkan cek, pastikan bahawa akaun bank anda mempunyai dana mencukupi untuk menampung jumlah cek.
 6. Mendepositkan Cek: Pilihan pertama ialah mendepositkan cek ke dalam akaun bank anda. Anda boleh melakukannya dengan pergi ke kaunter bank atau menggunakan perkhidmatan deposit cek automatik jika ada.
 7. Periksa Pengesahan: Pastikan mendapatkan pengesahan yang membuktikan bahawa cek tersebut telah didepositkan ke dalam akaun anda. Pengesahan ini dapat berupa resit atau pengesahan dalam penyata akaun.
 8. Pemprosesan Cek: Bank akan memerlukan masa untuk memproses cek dan mengesahkan ketersediaan dana. Proses ini mungkin mengambil beberapa hari bergantung kepada bank dan jenis akaun.
 9. Pastikan Dana Jelas: Pastikan bahawa cek benar-benar dikenakan pada akaun anda dan dana sudah tersedia sebelum membuat sebarang transaksi dengan asumsi dana tersebut telah diterima.
 10. Simpan Cek Asal: Setelah cek didepositkan dan dana diterima, simpan cek asal sebagai rekod dan bukti pembayaran.
 11. Periksa Penyata Akaun: Selepas jangka masa yang sesuai, semak penyata akaun anda untuk memastikan bahawa pembayaran cek telah diproses dan mencerminkan dengan betul di dalam akaun.

Cara Tunaikan Cek

Terdapat beberapa Cara Tunaikan Cek seperti di mesin deposit, di kaunter atau pun terdapat perkhidmatan perbankan yang menyediakan perkhidmatan dalam talian untuk menunaikan cek.

A. Cara Tunaikan Cek di Mesin Deposit

 • Cara Tunaikan Cek guna Cheque Deposit Machine Standard:
 1. Sediakan Cek dan Maklumat Akaun: Pastikan anda mempunyai cek yang hendak didepositkan dan maklumat akaun bank anda seperti nombor akaun.
 2. Isikan Maklumat: Isikan maklumat anda di belakang cek seperti nama, nombor akaun dan nombor telefon.
 3. Pergi ke Mesin Deposit: Pergi ke mesin deposit yang terdapat di cawangan bank atau kawasan yang sesuai.
 4. Log Masuk atau Pengesahan Identiti: Pilih opsyen untuk log masuk atau sahkan identiti anda menggunakan kad bank atau nombor akaun.
 5. Pilih Bahasa dan Urus Niaga: Pilih bahasa yang diingini dan pilih urus niaga “Deposit Cek” atau opsyen yang serupa.
 6. Masukkan Cek: Masukkan cek ke dalam slot cek pada mesin. Pastikan bahawa cek dihujungkan dengan betul dan tidak kusut.
 7. Pilih Akaun: Pilih akaun bank yang anda ingin depositkan cek tersebut.
 8. Isi Butiran Cek: Pada sesetengah mesin deposit, anda mungkin perlu memasukkan maklumat yang terdapat pada cek seperti jumlah wang dan tarikh.
 9. Verifikasi Maklumat: Mesin mungkin akan memaparkan maklumat yang dimasukkan. Pastikan semuanya betul sebelum mengesahkan.
 10. Tindakan Lanjut: Pilih opsyen untuk mengesahkan deposit cek.
 11. Ambil Resit: Mesin akan mencetak resit sebagai bukti deposit cek. Ambil resit ini untuk rekod.
 12. Pastikan Simpan Cek Asal: Selepas cek didepositkan, simpan cek asal sebagai rekod dan bukti pembayaran.
 13. Semak Penyata Akaun: Selepas beberapa hari, semak penyata akaun anda untuk memastikan pembayaran cek telah diproses dengan betul.
 • Cara Tunaikan Cek di Mesin Deposit (Fast Processing Cheque/Fast Deposit Machine):
 1. Sila semak Nama Penuh anda pada cek tersebut dan pastikan amaun (RM) pada cek adalah amaun yang betul. Pastikan ejaan bayaran juga dieja dengan betul.
 2. Selepas anda yakin kesemua di atas adalah betul, maka anda boleh mula menulis nama anda pada bahagian belakang cek/ Cheque. Pastikan nama penuh sama dengan bahagian hadapan cek.
 3. Kemudian, sila isikan juga Nombor Akaun Bank anda dan Nombor Telefon anda pada bahagian belakang cek. Pastikan ketiga-tiga maklumat ini diisi dengan betul untuk mengelakkan cek tendang.
 4. Selepas selesai, anda haruslah ke bank untuk deposit cek anda. Bank mana yang anda patut pergi?
 5. Kalau anda dapat cek/cheque CIMB tetapi akaun bank anda adalah Maybank, maka anda haruslah pergi ke Maybank. Ke bank mana yang anda ingin masukkan duit tersebut, ke situlah anda patut pergi ya.
 6. Seterusnya, Masukan dan Bank in Cek/Cheque ke dalam Fast Cheque Deposit Machine. Fast Deposit Machine ni lebih cepat prosesnya kerana anda tidak perlu memasukkan lagi nombor akaun pada skrin machine.
 7. Machine jenis ini biasanya tiada skrin. Sebahagian bank memerlukan anda memasukkan cek di dalam sampul sebelum bank in cek ke dalam machine ini dan sebahagiannya tidak perlu.
 8. Jika Anda pergi ke Maybank tidak perlu masukkan cek dalam sampul tetapi machine ini tidak akan keluarkan resit setelah bank in. Jadi anda perlulah mengambil gambar cek sebelum bank in sebagai langkah berjaga-jaga.
 9. Selesai.
 • Lokasi Cheque Deposit MachineMesin Deposit
 1. Maybank: https://www.maybank2u.com.my/maybank2u/malaysia/en/personal/banking_fees/cheque_processing.page
 2. CIMB:
  https://www.cimb.com.my/en/personal/help-support/faq/self-service-banking/cheque-deposit-machines.html
 3. RHB :
  https://www.rhbgroup.com/malaysia/products-and-services/self-banking
 4. Public Bank :
  https://www.pbebank.com/Personal-Banking/Rates-Charges/Payment-Services-and-Fees/Cheques-Deposit-Funds-Availability.aspx

B. Cara Tunaikan Cek Di Kaunter Bank

Berikut adalah urutan langkah-langkah umum Cara Tunaikan Cek di kaunter bank:

 1. Sediakan Cek dan Identiti: Pastikan anda membawa cek yang hendak ditunaikan dan dokumen identiti yang sah seperti kad pengenalan atau pasport.
 2. Sampai di Kaunter: Pergi ke kaunter bank yang memproses transaksi kewangan seperti deposit cek.
 3. Antri: Berbaris mengikut giliran. Anda akan diberi giliran untuk berurusan dengan pegawai bank.
 4. Beritahu Niat: Beritahu pegawai bank bahawa anda ingin menunaikan cek. Pegawai bank akan memberi arahan lanjut.
 5. Serahkan Cek dan Identiti: Serahkan cek kepada pegawai bank bersama dengan dokumen identiti anda. Pegawai bank mungkin memeriksa dokumen dan membuat salinan.
 6. Pastikan Butiran: Pegawai bank mungkin akan memeriksa butiran cek seperti jumlah wang, tarikh, dan tanda tangan.
 7. Isi Borang: Anda mungkin diminta untuk mengisi borang penunaian cek atau borang transaksi yang diberikan oleh bank.
 8. Tandatangan: Anda mungkin perlu menandatangani borang atau dokumen yang diperlukan sebagai pengesahan untuk menunaikan cek.
 9. Pengesahan Identiti: Pegawai bank mungkin akan meminta anda untuk mengesahkan identiti anda dengan menandatangani dokumen atau mengeluarkan kad identiti.
 10. Tunggu Proses: Pegawai bank akan memproses transaksi. Ini mungkin mengambil beberapa masa bergantung kepada kesesakan dan prosedur bank.
 11. Terima Pembayaran: Setelah transaksi selesai, anda akan menerima pembayaran dalam bentuk wang tunai atau dana akan dimasukkan ke dalam akaun bank anda.
 12. Pastikan Cek Asal: Pastikan anda menerima semula cek asal yang telah ditunaikan bersama dengan bukti transaksi jika ada.
 13. Pastikan Simpan Resit: Jika diberi resit atau bukti transaksi, simpan sebagai rekod pembayaran.

Metode Lain untuk Cara Tunaikan Cek

Di bawah adalah beberapa alternatif Cara Tunaikan Cek yang boleh digunakan jika perkhidmatan ini sudah tersedia di sekeliling anda dan untuk meningkatkan pengetahuan anda tentang cara untuk menunaikan cek.

A. Cara Tunaikan Cek di Kedai Runcit

Selalunya, rangkaian kedai runcit yang besar, francais besar yang lain dan kebanyakan Wal-Mart mempunyai tempat untuk anda menunaikan wang peribadi atau gaji anda untuk yuran yang minimum. Anda boleh membayar cek kepada 7-Eleven tempatan atau peruncit tempatan yang lain.

Kos ini boleh lebih rendah daripada melakukan perkara yang sama di bank yang anda tidak mempunyai akaun atau di perkhidmatan tunai cek. 7-Eleven membenarkan anda mengeluarkan wang dengan yuran kemudahan sebanyak .99%, contohnya, dan Wal-Mart hanya mengenakan 3 dolar untuk cek di bawah 1000 dolar.

Nota: Sekali lagi, jangan tandatangani dan sahkan bahagian belakang cek anda sehingga anda berada di hadapan orang yang menunaikan cek untuk anda.

B. Cara Tunaikan Cek melalui Syarikat Penunaian Cek

Anda hanya perlu menggunakan kaedah ini sebagai pilihan terakhir kerana agensi ini mengenakan bayaran paling tinggi untuk menunaikan cek peribadi dan cek gaji. Kelebihannya, kedai ini biasanya merupakan cara terpantas untuk mendapatkan wang anda dengan pantas dan mungkin dibuka, bergantung pada agensi dan lokasinya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Tetapi sekali lagi, komisen yang diambil untuk menunaikan cek selalunya besar kerana risiko tambahan yang mereka ambil untuk menunaikan hampir semua cek yang dibawa kepada mereka.

Nota: Tempat ini mengetahui bahawa mereka sedang bekerjasama dengan pelanggan yang memerlukan wang tunai untuk cek ASAP dan bersedia untuk mengambil kesempatan daripada keputusasaan mereka.

Petua Mengenal Cek Tulen/Asli dan Palsu

Mengenali cek asli dan palsu adalah penting untuk mengelakkan penipuan dan kerugian kewangan. Berikut adalah beberapa tips yang boleh membantu anda mengenali cek asli dan membezakannya dari cek palsu:

 • Paparan Jelas dan Rapi: Cek asli biasanya dicetak dengan kualiti tinggi dan mempunyai tampilan yang jelas serta rapi. Butiran seperti tanda air, logo bank, dan nombor cek akan tampak jelas dan tajam.
 • Tanda Tangan Pemegang Akaun: Pastikan tanda tangan pada cek sepadan dengan tanda tangan yang ada di rekod bank. Jika tanda tangan kelihatan tidak konsisten atau mencurigakan, ada kemungkinan cek palsu.
 • Warna dan Kualiti Kertas: Cek asli cenderung menggunakan kertas khusus dan berkualiti tinggi yang sukar dipalsukan. Perhatikan warna dan tekstur kertas serta adakah terdapat perbezaan mencolok dengan cek yang biasanya dikeluarkan oleh bank.
 • Teks dan Nombor yang Tepat: Periksa teks, nombor, dan butiran lain pada cek. Cek asli akan mempunyai butiran yang lengkap, tepat, dan tidak terdapat kesilapan.
 • Cek Pelikat (Payee’s Name): Pastikan nama penerima (payee) adalah benar dan tepat. Jika ada perubahan atau pengubahan pada nama penerima, ia mungkin mencurigakan.
 • Kod MICR dan Nombor Cek: Perhatikan kod MICR (Magnetic Ink Character Recognition) yang biasanya terdapat di bahagian bawah cek. Ia mengandungi maklumat penting mengenai akaun bank dan cek itu sendiri.
 • Kekontrasan Tinta: Cek asli menggunakan tinta yang mempunyai kekontrasan yang jelas, manakala cek palsu mungkin kelihatan samar atau kabur pada bahagian tertentu.
 • Cek Tanpa Watermark: Beberapa cek asli boleh dilihat melalui cahaya dengan mendedahkan watermark atau tanda air khusus yang menunjukkan kesahihan.
 • Periksa dengan Bank: Jika ragu-ragu, hubungi bank yang dinyatakan pada cek untuk memastikan keabsahan cek.
 • Keadaan Emosi: Jika anda ditekan atau diberi tekanan untuk menerima atau membayar cek tanpa sebab yang munasabah, itu mungkin petanda cek palsu atau penipuan.

Jika anda ragu tentang kesahihan cek, adalah bijak untuk memeriksa dengan bank yang dinyatakan pada cek atau mendapatkan nasihat daripada pihak yang berkaitan sebelum membuat sebarang transaksi.

Baca juga:

Kesimpulannya, menunaikan cek adalah satu proses penting dalam urusan kewangan yang melibatkan pembayaran. Walaupun teknologi digital semakin berkembang, cek masih menjadi alat yang relevan dalam beberapa transaksi.

Optimized by Optimole