Cara Tukar Transfer Limit Bank Islam

Adalah penting bagi para pelanggan Bank Islam untuk mengetahui cara menukar had pemindahan (transfer limit) bagi memudahkan urusan kewangan mereka. Had pemindahan ini adalah jumlah maksimum yang boleh dipindahkan dalam satu transaksi melalui perbankan dalam talian.

Jika anda ingin meningkatkan atau mengurangkan had pemindahan anda, artikel ini akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara tukar transfer limit Bank Islam.

Dengan pengetahuan ini, anda akan lebih fleksibel dalam menguruskan pemindahan dana dan melakukan transaksi dalam talian dengan lebih senang dan pantas.

Bacalah artikel cara tukar transfer limit bank Islam ini dengan lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana anda boleh melaksanakan proses ini dengan mudah dan tepat.

Cara Tukar Transfer Limit Bank Islam

Bank Islam

Bank Islam Malaysia Berhad, yang lebih dikenali sebagai Bank Islam, ditubuhkan pada 1 Julai 1983. Ia merupakan bank Islamik pertama di Malaysia dan ditubuhkan dengan misi untuk menyediakan perkhidmatan perbankan berlandaskan prinsip-prinsip perbankan Islam. Pada 1 Mac 1984, Bank Islam memulakan operasinya dengan membuka cawangan pertamanya di Jalan Perak, Kuala Lumpur.

Bank Islam berazam untuk memenuhi keperluan masyarakat Muslim dan bukan Muslim dengan menyediakan produk dan perkhidmatan perbankan yang mematuhi syariah. Sejak penubuhannya, Bank Islam telah berkembang pesat dan menjadi bank Islamik utama di Malaysia, menyediakan pelbagai produk perbankan seperti pembiayaan peribadi, pembiayaan hartanah, perbankan perniagaan, dan banyak lagi.

Dengan komitmen kepada inovasi teknologi dan pematuhan syariah, Bank Islam terus memainkan peranan penting dalam menyokong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Malaysia.

Baca juga: Cara Tukar Transfer Limit Maybank.

Had Transaksi Bank Islam

Had transaksi Bank Islam merujuk kepada jumlah maksimum yang dibenarkan untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan melalui perkhidmatan perbankan dalam talian (online banking). Ia merupakan satu mekanisme kawalan untuk melindungi akaun pelanggan daripada transaksi yang tidak sah atau tidak dibenarkan.

Had transaksi ini boleh melibatkan beberapa jenis transaksi seperti pemindahan dana, pembelian, pembayaran bil, dan sebagainya. Setiap bank mungkin menetapkan had transaksi yang berbeza untuk jenis-jenis transaksi yang berlainan.

Sebagai contoh, jika had transaksi pemindahan dana adalah RM5,000, maka pelanggan hanya boleh memindahkan dana tidak melebihi jumlah tersebut dalam satu transaksi. Jika pelanggan ingin memindahkan dana melebihi had tersebut, dia perlu membuat lebih daripada satu transaksi dengan jumlah yang tidak melebihi had setiap transaksi.

Had transaksi adalah penting untuk keselamatan akaun pelanggan dan mencegah penipuan atau akses yang tidak dibenarkan ke dalam akaun mereka. Oleh itu, adalah penting bagi pelanggan untuk memahami dan menghormati had transaksi yang ditetapkan oleh Bank Islam atau mana-mana bank yang mereka gunakan untuk perbankan dalam talian.

Jika terdapat keperluan untuk menaikkan atau mengurangkan had transaksi, pelanggan boleh menghubungi pihak bank untuk meminta bantuan dan pengemaskinian.

Secara rinci (default / standard) Bank Islam telah menetapkan batasan transaksi harian untuk berbagai jenis transaksi sebagai berikut:

 • Intrabank Funds Transfer (IFT) – RM50,000 had gabungan.
 • Interbank GIRO (IBG) – RM50,000 had gabungan.
 • DuitNow – RM50,000 had gabungan.
 • Transfer Within Own Accounts (Pemindahan Dalam Akaun Sendiri) – Had gabungan RM1,000,000 untuk pemindahan dengan dari akaun Bank Islam ke akaun Bank Islam sendiri, akaun Tabung Haji ke akaun Tabung Haji sendiri, SSPN-i untu akaun SSPN-i sendiri.

Nota: Jumlah ini mungkin berubah dari semasa ke semasa dan anda boleh merujuk halaman Perbankan Internet Bank Islam untuk sebarang perubahan terkini pada had pemindahan Bank Islam.

Baca juga: Cara Dapatkan Penyata Bank Islam Online.

Cara Tukar Transfer Limit Bank Islam (Tukar Had Transaksi)

Bagi keselamatan pelanggan Bank Islam, Anda boleh menukar transfer limit Bank Islam ini bergantung pada jenis transaksi Anda.

Untuk panduan cara tukar transfer limit bank Islam, ikuti langkah-langkah berikut:

 1. Sila Anda Log masuk akaun perbankan internet Bank Islam anda di portal https://www.bankislam.biz/.
 2. Pada halaman dashboard akaun anda, sila klik pada Settings pada bahagian menu.
 3. Kemudian, klik pada Transaction Limit Maintenance.
 4. Setelah itu, masukkan Jumlah Had Limit Baru anda untuk pelbagai transaksi seperti yang berikut:
  Own Account Transfer
  Third Party Transfer
  Bills Payment
  Prepaid Reload
  FPX
 5. Selanjutnya untuk pengesahan, Anda diminta untuk memasukkan i-Access Code anda.
 6. Setelah kod tersebut dihantar ke telefon pintar anda, sila Anda klik Confirm untuk pengesahan.
 7. Sekiranya pengesahan berjaya, maka Anda akan dipaparkan satu halaman khas yang menyatakan perubahan yang dilakukan telah berjaya dilakukan.
 8. Selesai.

Untuk makluman, bukan semua jenis transaksi di atas mesti mempunyai had tertentu.

Kini, setelah mengetahui cara tukar transfer limit Bank Islam, Anda memiliki keupayaan untuk mengawal dan menguruskan pemindahan dana dalam talian dengan lebih fleksibel. Pengubahsuaian had pemindahan ini memudahkan anda dalam melakukan transaksi kewangan tanpa batasan yang tidak perlu.

Tetapi, ingatlah bahawa dengan kuasa had yang diberikan, juga membawa tanggungjawab. Pastikan anda menggunakan transfer limit dengan bijak dan selaras dengan keperluan kewangan anda. Adalah penting untuk sentiasa menjaga keselamatan akaun anda dan tidak berkongsi maklumat perbankan anda dengan orang lain.

Jika terdapat sebarang perubahan dalam keperluan had transaksi anda, jangan ragu untuk menghubungi Bank Islam untuk memperbaharuinya. Dengan pengetahuan Panduan Cara Tukar Transfer Limit Bank Islam ini, kami berharap ia akan membantu anda dalam menjalankan urusan kewangan anda dengan lebih berhemat dan bertanggungjawab.

Optimized by Optimole