Cara Tukar No Telefon CIMB

Penggunaan nombor telefon yang tepat dan terkini memainkan peranan penting dalam menjaga keselamatan dan akses kepada perkhidmatan perbankan secara cekap.

Artikel ini akan membincangkan dengan terperinci langkah-langkah Cara Tukar No Telefon CIMB yang perlu diambil apabila anda ingin menukar nombor telefon yang terdaftar dengan CIMB.

Dalam dunia perbankan digital yang semakin pesat, memastikan butiran peribadi terkini adalah kunci kepada pengalaman perbankan yang selamat dan lancar.

Cara Tukar No Telefon CIMB

Nombor Telefon CIMB (Milik Pelanggan)

Nombor Telefon CIMB (Milik Pelanggan) merujuk kepada nombor telefon yang dimiliki oleh pelanggan atau nasabah CIMB dan telah didaftarkan di dalam sistem perbankan CIMB.

Nombor telefon ini digunakan untuk tujuan komunikasi antara pelanggan dengan bank, serta untuk pengesahan dan keselamatan transaksi perbankan.

Nombor Telefon CIMB (Milik Pelanggan) adalah nombor telefon yang akan menerima maklumat penting, pemberitahuan transaksi, dan kadang-kadang juga digunakan untuk menghantar kod pengesahan seperti TAC (Transaction Authorization Code) bagi pengesahan transaksi perbankan atas talian atau melalui telefon pintar.

Penggunaan nombor telefon yang sah dan aktif memastikan akses yang selamat kepada akaun perbankan dan menjaga privasi serta keselamatan maklumat peribadi pelanggan.

Penting untuk menjaga nombor telefon CIMB (Milik Nasabah) agar sentiasa terkini dan sah. Sekiranya terdapat perubahan nombor telefon, pelanggan harus mengemaskini butiran tersebut dengan bank untuk memastikan kelancaran dalam menerima maklumat dan pengesahan transaksi.

Gunakan Nombor Aktif yang Berdaftar dengan CIMB

Berikut adalah beberapa alasan mengapa harus selalu menggunakan nomor yang aktif yang didaftarkan ke CIMB:

 1. Pengesahan Transaksi: Nombor telefon yang didaftarkan digunakan untuk menghantar kod pengesahan yang diperlukan untuk meluluskan transaksi perbankan. Dengan menggunakan nombor telefon yang betul, anda memastikan hanya anda yang boleh mengesahkan dan meluluskan transaksi tersebut.
 2. Keselamatan Akaun: Menggunakan nombor telefon yang tidak aktif atau tidak sah boleh membuka risiko kepada akses tidak sah ke akaun anda. Dengan menggunakan nombor yang aktif, anda dapat melindungi akaun anda daripada risiko penyalahgunaan.
 3. Perlindungan Data Peribadi: Menggunakan nombor telefon yang betul membantu melindungi data peribadi anda daripada jatuh ke tangan yang salah. Nombor yang tidak sah atau tidak aktif mungkin telah berpindah tangan kepada orang lain, yang boleh membahayakan privasi anda.
 4. Akses kepada Maklumat Penting: CIMB mungkin akan menghantar maklumat penting seperti pemberitahuan transaksi atau perubahan akaun melalui nombor telefon yang didaftarkan. Menggunakan nombor yang aktif memastikan anda menerima maklumat ini dengan cepat dan tepat.
 5. Pengesahan Identiti: Nombor telefon yang aktif juga boleh digunakan untuk pengesahan identiti apabila anda berhubung dengan CIMB, sama ada melalui panggilan telefon atau platform perbankan dalam talian.
 6. Kemudahan Penggunaan: Menggunakan nombor telefon yang aktif memudahkan anda menerima kod pengesahan atau maklumat penting yang dihantar oleh CIMB. Ini memastikan bahawa anda sentiasa dapat mengakses akaun anda dengan mudah.
 7. Kepatuhan Terhadap Dasar Bank: Bank mungkin mempunyai dasar keselamatan yang mengkehendaki penggunaan nombor telefon yang sah dan aktif bagi pengesahan transaksi atau akses kepada perkhidmatan perbankan. Menggunakan nombor yang benar adalah cara untuk mematuhi dasar ini.

Perbezaan antara TAC dan OTP

TAC (Transaction Authorization Code) dan OTP (One-Time Password) adalah kedua-duanya merupakan bentuk pengesahan tambahan yang digunakan dalam transaksi perbankan untuk meningkatkan keselamatan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan antara TAC dan OTP:

1. Fungsi Utama:

 • TAC: TAC adalah kod pengesahan yang digunakan untuk mengesahkan transaksi perbankan tertentu. Biasanya, TAC dihantar melalui SMS atau aplikasi mudah alih dan digunakan untuk mengesahkan transaksi tertentu yang perlu diluluskan oleh pemilik akaun.
 • OTP: OTP adalah kod pengesahan sekali guna yang dihasilkan secara dinamik dan digunakan untuk pengesahan transaksi atau akses ke perkhidmatan yang memerlukan pengesahan. Ini termasuk transaksi dalam talian, log masuk ke akaun perbankan dalam talian, dan sebagainya.

2. Penghasilan:

 • TAC: TAC biasanya dihantar melalui SMS atau aplikasi mudah alih yang telah didaftarkan oleh pemilik akaun. Ia boleh dihantar ke nombor telefon atau alamat e-mel yang telah terdaftar.
 • OTP: OTP dihasilkan secara dinamik oleh sistem perbankan atau aplikasi melalui algoritma matematik tertentu setiap kali pengguna memerlukannya. Ia biasanya diberikan melalui SMS, aplikasi mudah alih, atau peranti fizikal seperti kad pengesahan.

3. Tempoh Keberkesanan:

 • TAC: TAC boleh digunakan untuk mengesahkan transaksi sahaja dalam satu sesi transaksi. Ia tidak boleh digunakan untuk transaksi lain yang berasingan.
 • OTP: OTP adalah kod sekali guna yang hanya berfungsi dalam tempoh masa yang singkat (biasanya beberapa minit). Ia akan menjadi tidak sah selepas tempoh tersebut, menambah lapisan keselamatan.

4. Kesesuaian Penggunaan:

 • TAC: TAC lebih sesuai untuk pengesahan transaksi tertentu yang memerlukan pengesahan tambahan, seperti pemindahan wang yang lebih besar atau transaksi yang tidak biasa.
 • OTP: OTP lebih serba boleh digunakan untuk pelbagai transaksi perbankan dalam talian, log masuk, dan pengesahan identiti dalam pelbagai situasi.

Baca juga: Cara Tukar Transfer Limit CIMB.

Cara Tukar No Telefon CIMB

Di bawah kami telah meringkaskan syarat dan langkah untuk menukar nombor telefon CIMB.

A. Syarat Tukar No Telefon CIMB

Terdapat beberapa syarat umum yang mungkin dikenakan untuk menukar nombor telefon dalam kebanyakan institusi kewangan, termasuk CIMB. Ini mungkin termasuk:

 1. Akaun Aktif: Anda perlu memastikan akaun CIMB anda adalah aktif dan tidak terkunci. Akaun yang tidak aktif mungkin memerlukan prosedur yang berbeza untuk mengemaskini butiran peribadi.
 2. Pengenalan Diri: Anda mungkin perlu mengemukakan pengenalan diri yang sah seperti kad pengenalan, pasport, atau dokumen pengenalan lain kepada bank untuk pengesahan identiti anda.
 3. Pengesahan Pemilik Akaun: Bank mungkin akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa anda adalah pemilik sah akaun CIMB yang ingin menukar nombor telefon. Ini boleh melibatkan pengesahan maklumat peribadi atau soalan keselamatan.
 4. Keahlian Aktif: Jika akaun anda adalah akaun keahlian, pastikan keahlian anda masih aktif dan sah. Beberapa perkhidmatan mungkin hanya tersedia untuk ahli sahaja.
 5. Butiran Nombor Telefon Baharu: Anda perlu memberikan butiran nombor telefon baru yang ingin didaftarkan ke dalam sistem CIMB. Pastikan nombor ini sah dan aktif.
 6. Persetujuan untuk Penggunaan: Anda mungkin perlu memberikan persetujuan untuk penggunaan nombor telefon baru sebagai saluran komunikasi dan pengesahan.
 7. Mematuhi Dasar Bank: Pastikan anda mematuhi dasar dan peraturan yang ditetapkan oleh CIMB mengenai pengemaskinian maklumat peribadi dan nombor telefon.
 8. Maklumat Lengkap dan Betul: Pastikan maklumat yang diberikan adalah lengkap dan betul. Sebarang kesilapan atau kekurangan maklumat boleh menyebabkan gangguan dalam proses pengemaskinian.

B. Cara Tukar No Telefon CIMB

Ikuti langkah di bawah untuk panduan Cara Tukar No Telefon CIMB melalui ATM:

 1. Kunjungi ATM CIMB terdekat.
 2. Masukkan PIN ATM anda.
 3. Pilih “LAIN” dari menu utama
 4. Pilih “CIMB Clicks”.
 5. Masukkan Nombor Telefon Bimbit Baru anda dan pilih “Teruskan” untuk mengemas kini nombor baru anda untuk TAC.
 6. Selesai untuk panduan Cara Tukar No Telefon CIMB.

Maklumat Lanjut Cara Tukar No Telefon CIMB

Jika anda menghadapi sebarang masalah untuk panduan Cara Tukar No Telefon CIMB, sila hubungi talian Khidmat Pelanggan CIMB Bank di talian +603 6204 7788.

Secara keseluruhannya, Cara Tukar No Telefon CIMB yang digunakan untuk menerima TAC dalam perkhidmatan CIMB adalah mudah dan penting untuk memastikan akses yang selamat dan lancar kepada akaun perbankan anda.

Optimized by Optimole