Cara Keluarkan Duit Tabung Haji

Artikel ini akan membahas dengan lengkap mengenai cara-cara untuk mengeluarkan duit daripada Tabung Haji. Bagi jemaah haji dan umrah, Tabung Haji adalah sebuah institusi penting yang membantu mereka merancang perjalanan suci ke tanah suci.

Namun, ada kalanya keperluan mendesak mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran daripada akaun Tabung Haji. Dari langkah-langkah praktikal hingga prosedur yang perlu diikuti, artikel ini akan memberikan panduan terperinci Cara Keluarkan Duit Tabung Haji bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana untuk mengeluarkan duit dari Tabung Haji dengan efisien dan tepat.

Cara Keluarkan Duit Tabung Haji

Cara Menyimpan Duit Di Tabung Haji

Di bawah ini adalah beberapa cara untuk menyimpan duit di Tabung Haji:

 • Akaun Tabung Haji Konvensional: Individu boleh membuka akaun Tabung Haji konvensional di mana mereka menyimpan dana dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Akaun ini menawarkan pelbagai perkhidmatan, termasuk simpanan rutin dan pelaburan yang diuruskan mengikut prinsip-prinsip Shariah.
 • Akaun Tabung Haji-i: Ini adalah jenis akaun yang mematuhi prinsip-prinsip perbankan Islam dan menawarkan penyimpanan berdasarkan prinsip Mudarabah atau Wakalah. Dalam Mudarabah, dana penyimpan diuruskan oleh Tabung Haji dan keuntungan akan dikongsi bersama mengikut perjanjian. Wakalah pula melibatkan kuasa wakil Tabung Haji untuk mengurus dana penyimpan mengikut prinsip Shariah.
 • Simpanan Bulanan: Individu boleh menyimpan secara bulanan melalui potongan gaji atau melalui kaedah pemindahan wang secara elektronik. Tabung Haji akan menyimpan dan menguruskan dana tersebut dan memberikan keuntungan hasil pelaburan.
 • Simpanan Tahunan: Selain daripada simpanan bulanan, individu juga boleh menyimpan secara tahunan, terutamanya jika mereka berhasrat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah pada tahun-tahun akan datang.
 • Pelaburan: Tabung Haji menguruskan pelaburan mengikut prinsip Shariah untuk memberikan keuntungan kepada penyimpan. Keuntungan dari pelaburan ini kemudian akan dikreditkan ke akaun penyimpan.
 • Sistem Online: Tabung Haji menyediakan platform atas talian di mana individu boleh mendaftar, mengurus akaun, dan membuat penyimpanan serta pengeluaran dengan mudah.
 • Pengeluaran untuk Ibadah: Duit yang disimpan boleh dikeluarkan untuk tujuan ibadah haji atau umrah seperti kos penerbangan, penginapan, makanan, dan perbelanjaan semasa di tanah suci.

Untuk menyimpan duit di Tabung Haji, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut dan menggunakan tempat serta alat berikut:

 1. Pendaftaran Akaun: Untuk memulakan, anda perlu mendaftar sebagai ahli Tabung Haji. Anda boleh mengunjungi cawangan Tabung Haji terdekat atau mendaftar melalui laman web mereka.
 2. Cawangan Fizikal Tabung Haji: Anda boleh mengunjungi cawangan Tabung Haji yang berdekatan untuk membuka akaun atau membuat penyimpanan secara langsung. Pegawai di cawangan akan membantu anda dalam proses pendaftaran dan penyimpanan.
 3. Aplikasi Mudah Alih Tabung Haji: Tabung Haji telah melancarkan aplikasi mudah alih yang membolehkan anda mendaftar, mengurus akaun, membuat penyimpanan, dan menguruskan transaksi lain secara dalam talian. Anda boleh memuat turun aplikasi ini dari kedai aplikasi telefon pintar anda.
 4. ATM: Anda boleh menggunakan ATM bank rakan strategik Tabung Haji ialah Bank Islam, Bank Rakyat, Maybank, CIMB dan AmBank (Rakan strategik Tabung Haji buat masa sekarang) untuk membuat penyimpanan. Caranya adalah dengan menggunakan kad ATM yang diberikan semasa pendaftaran dan mengikuti langkah-langkah yang dipaparkan di mesin ATM.
 5. Perbankan Internet: Jika anda mempunyai akaun Tabung Haji-i (yang mematuhi prinsip perbankan Islam), anda boleh mengakses akaun anda melalui perbankan internet yang disediakan oleh Tabung Haji. Di sini, anda boleh membuat penyimpanan dan menguruskan akaun anda secara dalam talian.
 6. Potongan Gaji: Jika anda bekerja dengan majikan yang bekerjasama dengan Tabung Haji, anda boleh membuat penyimpanan melalui potongan gaji. Majikan akan memotong sejumlah wang daripada gaji anda dan memindahkannya ke akaun Tabung Haji anda.
 7. Pembayaran Pemindahan Elektronik (IBG/RTGS): Anda boleh menggunakan perkhidmatan pemindahan elektronik seperti IBG (Interbank Giro) atau RTGS (Real Time Gross Settlement) melalui perbankan internet anda untuk memindahkan wang ke akaun Tabung Haji anda.
 8. Pengeluaran: Untuk membuat pengeluaran daripada akaun Tabung Haji, anda boleh mengunjungi cawangan Tabung Haji, menggunakan aplikasi mudah alih, atau menggunakan perbankan internet, mengikut kaedah yang sesuai.

Jadi, bergantung kepada kemudahan yang paling sesuai untuk anda, anda boleh menyimpan duit di Tabung Haji melalui pelbagai tempat dan alat yang disediakan.

Baca juga: Cara Tukar Akaun Tabung Haji Kanak-kanak ke Dewasa.

Cara Keluarkan Duit Tabung Haji

Terdapat beberapa cara keluarkan duit Tabung Haji iaitu melalui pengeluaran di kaunter, melalui mesin ATM dan pengeluaran secara online.

A. Cara Keluarkan Duit Tabung Haji Di Kaunter

Untuk pengeluaran duit Tabung Haji atau transaksi Tabung Haji yang terkini, pastikan anda membawa syarat-syarat berikut:

 • Bawa Kad Pengenalan (MyKad).
 • Untuk keluarkan duit anak, cukup bawa MyKid atau MyKad anak.

Berikut adalah langkah-langkah atau urutan umum untuk mengeluarkan duit dari Tabung Haji di kaunter:

 1. Kunjungi Cawangan Tabung Haji/Kaunter Tabung Haji: Pergi ke cawangan Tabung Haji yang berdekatan dengan anda. Pastikan anda membawa dokumen pengenalan diri seperti kad pengenalan atau pasport.
 2. Ambil Nombor Giliran: Biasanya di dalam cawangan, terdapat mesin untuk mengeluarkan nombor giliran. Ambillah nombor giliran tersebut dan tunggu giliran anda dipanggil.
 3. Bertanyakan kepada Petugas Kaunter: Apabila giliran anda dipanggil, beritahu petugas di kaunter bahawa anda ingin membuat pengeluaran duit dari akaun Tabung Haji.
 4. Berikan Maklumat Diri dan Isi Borang Pengeluaran Duit Tabung Haji: Petugas akan meminta anda untuk memberikan maklumat diri seperti nombor akaun Tabung Haji, kad pengenalan, dan sebarang maklumat lain yang diperlukan untuk mengenal pasti anda.
 5. Nyatakan Jumlah Pengeluaran: Beritahu petugas jumlah wang yang anda ingin keluarkan dari akaun Tabung Haji. Pastikan anda memberikan maklumat yang tepat untuk mengelakkan sebarang kesilapan.
 6. Verifikasi Identiti: Petugas mungkin akan meminta anda mengesahkan identiti anda dengan menunjukkan kad pengenalan atau pasport. Ini adalah langkah keselamatan untuk memastikan duit dieluarkan oleh pemilik akaun yang sah.
 7. Tandatangan Dokumen: Anda mungkin perlu menandatangani dokumen atau borang pengeluaran yang menunjukkan jumlah dan butiran transaksi.
 8. Proses Pengeluaran: Petugas akan memproses permintaan pengeluaran anda. Ini mungkin melibatkan beberapa periksaan bagi memastikan semua maklumat dan prosedur diikuti dengan betul.
 9. Menerima Wang Tunai atau Cek: Setelah proses pengeluaran diluluskan, anda akan menerima wang tunai atau cek sebagai hasil dari pengeluaran anda. Pastikan untuk menyimpannya dengan selamat.
 10. Semak Maklumat: Semak semula resit atau borang pengeluaran yang diberikan oleh petugas untuk memastikan segala maklumat adalah tepat dan betul.
 11. Selesai: Selepas semua prosedur selesai, anda telah berjaya mengeluarkan duit dari akaun Tabung Haji di kaunter.

B. Cara Keluarkan Duit Tabung Haji Melalui ATM

Pertama sekali, anda mesti memautkan akaun Tabung Haji anda dengan bank pilihan anda untuk membenarkan pengeluaran.

Antara senarai bank yang boleh ialah Maybank, Bank Islam, Bank Rakyat, Bank CIMB dan Ambank.

Berikut adalah langkah-langkah atau urutan umum untuk mengeluarkan duit dari Tabung Haji melalui ATM:

 1. Kunjungi ATM: Pergi ke mesin ATM Maybank, Bank Islam, Bank Rakyat, Bank CIMB dan Ambank (Rakan strategik Tabung Haji buat masa sekarang) yang berdekatan dengan anda. Pastikan anda membawa kad ATM yang telah diberikan semasa pendaftaran.
 2. Masukkan Kad ATM: Masukkan kad ATM ke dalam mesin ATM.
 3. Masukkan PIN: Ketikkan nombor PIN peribadi yang berkaitan dengan kad ATM. Ini adalah langkah keselamatan untuk mengesahkan identiti anda.
 4. Pilih Pilihan Bahasa: Pilih pilihan bahasa yang sesuai. ATM biasanya menawarkan pilihan bahasa Melayu dan Inggeris.
 5. Pilih Menu Pengeluaran: Di menu utama ATM, pilih pilihan untuk membuat pengeluaran (Tabung Haji / ASNB pada menu utama).
 6. Pilih Jenis Akaun: Anda perlu memilih jenis akaun yang ingin anda gunakan untuk pengeluaran. Pilihlah akaun yang sesuai, sama ada akaun Tabung Haji konvensional atau akaun Tabung Haji-i.
 7. Masukkan Jumlah Pengeluaran: Ketikkan jumlah wang yang ingin anda keluarkan dari akaun Tabung Haji. Pastikan jumlah yang dimasukkan adalah tepat.
 8. Proses Pengeluaran: ATM akan memproses permintaan pengeluaran anda. Anda mungkin akan diminta untuk mengesahkan jumlah yang ingin dikeluarkan.
 9. Tandatangan Elektronik (Jika Diperlukan): Dalam beberapa kes, ATM mungkin meminta anda untuk memberikan tandatangan elektronik sebagai pengesahan.
 10. Menerima Wang Tunai atau Cek: Selepas permintaan pengeluaran diluluskan, ATM akan memberikan anda wang tunai atau cek sebagai hasil dari pengeluaran anda.
 11. Ambil Kad ATM dan Resit: Pastikan anda mengambil kad ATM Tabung Haji dan resit transaksi sebelum meninggalkan mesin ATM.
 12. Semak Maklumat: Semak semula resit transaksi untuk memastikan jumlah pengeluaran dan butiran lain adalah tepat.
 13. Selesai: Selepas semua langkah di atas diselesaikan, anda telah berhasil mengeluarkan duit dari akaun Tabung Haji melalui ATM.

C. Cara Keluarkan Duit Tabung Haji Secara Online

Cara ketiga ini adalah antara pengeluaran Duit Tabung Haji yang paling mudah. Kerana anda boleh memindahkan wang menggunakan telefon pintar atau komputer di mana-mana sahaja asalkan anda masih bersambung ke internet.

Namun, untuk dapat membuat pengeluaran dengan cara ini, anda terlebih dahulu perlu membuat akaun perbankan internet (online banking) di mana-mana tapak rakan strategik Tabung Haji terlebih dahulu iaitu:

Jika anda memindahkan wang dari Tabung Haji ke bank lain secara online, tiada sekatan pengeluaran. Walau bagaimanapun, anda perlu mengukur had pengeluaran untuk akaun simpanan anda di bank anda terlebih dahulu.

Cara Keluarkan Duit Tabung Haji Secara Online guna Internet Banking

 1. Login ke perbankan dalam talian (Maybank2u, bankislan.biz, CIMB Clicks, i-Rakyat, AmOnline) anda.
 2. Pilih Transfer/Pindahan Wang.
 3. Pilih Akaun yang berkenaan.

Cara Keluarkan Duit Tabung Haji Secara Online guna Internet Banking di Aplikasi

 1. Buka aplikasi Mobile Banking.
 2. Login ke perbankan dalam talian (Maybank2u, bankislan.biz, CIMB Clicks, i-Rakyat, AmOnline).
 3. Pilih Transfer/Pindahan Wang.
 4. Pilih Akaun yang berkenaan.

Sebagai contoh, inilah cara untuk memindahkan wang dari akaun Tabung Haji anda ke akaun Maybank anda sendiri.

Cara Keluarkan Duit Tabung Haji (Online, Aplikasi) L 1, 2
Foto: Cara Keluarkan Duit Tabung Haji (Online, Aplikasi)
Cara Keluarkan Duit Tabung Haji (Online, Aplikasi) L 3, 4
Foto: Cara Keluarkan Duit Tabung Haji (Online, Aplikasi)
Cara Keluarkan Duit Tabung Haji (Online, Aplikasi) L 5
Foto: Cara Keluarkan Duit Tabung Haji (Online, Aplikasi)

Baca juga: Cara Aktifkan Akaun Tabung Haji.

Maklumat Lanjut Tabung Haji

Untuk maklumat lanjut tentang cara keluarkan Duit Tabung Haji, anda boleh terus melayari laman web rasmi Simpanan Haji di https://www.tabunghaji.gov.my/#

Dalam kesimpulannya, memahami Cara Keluarkan Duit Tabung Haji adalah penting bagi mereka yang merancang untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah atau bagi kegunaan peribadi yang mendesak. Dengan berbagai kaedah yang disediakan seperti melalui kaunter cawangan, ATM, dan perkhidmatan dalam talian, proses ini dapat dijalankan dengan mudah dan cekap.

Optimized by Optimole