Cara Buka Akaun CDS Online

Dalam era digital yang semakin meluas ini, pelabur-pelabur baru dan yang berpengalaman semakin mendapati kemudahan dan kecepatan dalam menguruskan pelaburan mereka.

Salah satu perkembangan penting dalam dunia pelaburan adalah kemampuan untuk membuka akaun CDS (Central Depository System) secara atas talian.

Proses ini tidak hanya memudahkan individu untuk mengakses pasaran saham dengan lebih mudah, tetapi juga membolehkan mereka menguruskan pelaburan mereka dengan lebih efisien.

Cara Buka Akaun CDS Online

Bursa Malaysia

Bursa Malaysia adalah bursa saham utama di Malaysia, juga dikenali sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur sebelumnya. Ia adalah institusi kewangan yang menyediakan platform untuk perdagangan saham, derivatif, dan sekuriti lain di dalam pasaran kewangan Malaysia.

Bursa Malaysia merupakan salah satu komponen utama dalam ekosistem kewangan negara, berperan sebagai tempat di mana pelabur, syarikat, dan institusi kewangan berinteraksi untuk menjalankan transaksi jual beli saham dan pelaburan.

Bursa Malaysia berperan sebagai pengawal dan penyelia pasaran, memastikan bahawa perdagangan berlaku secara adil, teratur, dan telus.

Ia menyediakan infrastruktur dan sistem untuk melaksanakan transaksi saham dan derivatif, serta memberikan pelbagai perkhidmatan yang berkaitan dengan pasaran kewangan.

Selain itu, Bursa Malaysia juga berperan dalam memantau dan memastikan kepatuhan syarikat-syarikat yang disenaraikan terhadap peraturan dan perundangan pasaran saham.

Melalui Bursa Malaysia, pelabur dapat membeli dan menjual saham syarikat yang disenaraikan, mengakses maklumat pasaran, dan mengambil bahagian dalam potensi pertumbuhan ekonomi dan perniagaan negara.

Apa itu Akaun CDS?

Akaun CDS atau Central Depository System adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyimpan dan menguruskan sekuriti seperti saham dan bon dalam bentuk elektronik.

Ia adalah suatu perkhidmatan penting dalam pasaran kewangan yang membolehkan pelabur untuk memegang dan berdagang sekuriti dengan lebih mudah dan cekap.

Dalam konteks Malaysia, Akaun CDS dikendalikan oleh Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd (BMD), entiti yang bertanggungjawab untuk pendaftaran dan penyimpanan sekuriti dalam bentuk elektronik.

Dengan memiliki Akaun CDS, pelabur tidak perlu lagi bergantung kepada dokumen fizikal seperti sijil saham. Sebaliknya, kepemilikan sekuriti direkodkan secara elektronik dalam akaun ini.

Ini bukan sahaja menjimatkan ruang penyimpanan fizikal, tetapi juga memberikan kemudahan dalam urusan jual beli dan pemindahan sekuriti.

Pelabur boleh mengakses akaun CDS mereka secara atas talian untuk menguruskan pelaburan, melihat portfolio sekuriti, dan melaksanakan transaksi dengan lebih pantas dan efisien.

Secara keseluruhan, Akaun CDS merupakan landasan utama dalam proses perdagangan dan pelaburan dalam pasaran saham, memainkan peranan penting dalam memudahkan dan meningkatkan kecekapan dalam aktiviti-aktiviti kewangan.

Akaun CDS (Central Depository System) Utama

Di dalam pasaran saham Malaysia, terdapat dua jenis akaun CDS (Central Depository System) yang utama iaitu Akaun CDS Pemegang Saham Individu dan Akaun CDS Pemegang Saham Berasingan. Mari kita lihat kedua-dua jenis akaun ini dengan lebih terperinci:

 1. Akaun CDS Pemegang Saham Individu:
  Akaun ini adalah pilihan yang popular di kalangan individu yang ingin melabur dalam saham. Ia membolehkan pemegang akaun (pelabur) untuk memiliki pelbagai saham dalam satu akaun CDS. Ini bermakna pemegang akaun individu ini dapat mengumpulkan saham dari pelbagai syarikat dalam satu tempat. Ia memudahkan pengurusan pelaburan dan pemantauan portfolio.
 2. Akaun CDS Pemegang Saham Berasingan:
  Akaun ini, seperti namanya, membenarkan pemegang akaun untuk memisahkan saham-saham yang dimiliki dalam akaun yang berbeza-beza. Ini boleh berguna jika pemegang akaun ingin menjaga atau menguruskan pelbagai portfolio saham dengan cara yang berasingan, mungkin untuk tujuan pelaburan yang berbeza.

Pilihan antara kedua-dua jenis akaun ini bergantung kepada keperluan dan strategi pelabur.

Beberapa orang lebih suka menyatukan pelbagai saham dalam satu akaun untuk memudahkan pengurusan, sementara yang lain mungkin memilih pemisahan untuk menguruskan pelbagai aspek pelaburan secara berbeza.

Baca juga:

Dua Jenis Akaun CDS

Terdapat dua jenis CDS account yang boleh dimohon, jenis ‘direct CDS‘ dan juga ‘nominee CDS‘.

1. Direct CDS

Direct CDS atau Central Depository System Direct merupakan satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Bursa Malaysia bagi memudahkan pemegang saham individu untuk menguruskan pelaburan mereka secara langsung melalui perkhidmatan atas talian. Dalam konteks ini, CDS merujuk kepada Akaun CDS (Central Depository System) yang diterangkan sebelum ini.

Program Direct CDS ini membolehkan pemegang saham individu untuk memiliki dan menguruskan saham mereka secara langsung tanpa melalui perantara atau broker. Ini membolehkan pemegang saham untuk mengakses pasaran saham, membuat jual beli saham, dan menguruskan portfolio mereka secara terus melalui platform atas talian yang disediakan oleh Bursa Malaysia.

Sebelum wujudnya inisiatif Direct CDS, ramai pemegang saham perlu menggunakan perkhidmatan broker untuk menjalankan transaksi saham dan menguruskan portfolio. Dengan adanya Direct CDS, individu boleh mengendalikan sendiri pelaburan mereka tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Ini memberi lebih banyak kawalan kepada pemegang saham terhadap keputusan pelaburan mereka dan juga dapat mengurangkan kos yang berkaitan dengan perkhidmatan broker.

Bagi pemegang saham yang ingin menggunakan Direct CDS, mereka perlu mendaftar dan membuka akaun CDS dengan Bursa Malaysia. Kemudian, mereka akan mempunyai akses kepada platform atas talian yang membolehkan mereka membuat transaksi saham, pemindahan saham, dan menguruskan portfolio dengan lebih mudah dan cepat.

Inisiatif Direct CDS ini merupakan usaha untuk memberi lebih banyak fleksibiliti dan kawalan kepada individu dalam menguruskan pelaburan mereka dalam pasaran saham Malaysia.

2. Nominee CDS

Nominee CDS merujuk kepada Akaun CDS (Central Depository System) yang dipegang oleh seorang pihak perantara atau “nominee” seperti bank pelaburan atau firma broker. Dalam konteks ini, “nominee” adalah pihak yang memegang saham atas nama pelabur individu atau entiti lain. Ini bermakna saham-saham tersebut didaftarkan atas nama nominee, tetapi pemilik sebenar saham adalah individu atau entiti yang menggunakan perkhidmatan nominee ini.

Konsep ini berfungsi untuk memudahkan pengurusan saham bagi pelabur. Sebagai contoh, jika anda melabur melalui sebuah firma broker atau bank yang menyediakan perkhidmatan nominee CDS, saham-saham yang anda beli akan didaftarkan atas nama nominee tersebut, tetapi hak dan manfaat pemilikan sebenar saham masih dipegang oleh anda.

Kelebihan dari konsep nominee CDS termasuk:

 • Mudah Pengurusan: Pemegang saham tidak perlu menguruskan secara langsung berbagai urusan administratif yang berkaitan dengan saham, seperti pemindahan saham atau pengurusan dividen. Ini diuruskan oleh nominee.
 • Kerahsiaan Identiti: Identiti pemegang saham sebenar mungkin tidak terdedah kepada orang lain, kerana saham didaftarkan atas nama nominee.
 • Efisiensi Transaksi: Perubahan pemilikan saham antara pelabur yang berbeza boleh dilakukan dengan lebih pantas melalui nominee, kerana ia tidak melibatkan perubahan di dalam pendaftaran saham di dalam akaun CDS.
 • Kemudahan Penggunaan: Terutama bagi individu yang tidak ingin terlibat secara langsung dalam pengurusan saham mereka, perkhidmatan nominee CDS adalah pilihan yang mudah dan efisien.

Namun, perlu diingat bahawa walaupun saham-saham didaftarkan atas nama nominee, hak dan manfaat pemilikan saham masih dimiliki oleh pemegang saham sebenar. Penting untuk memahami terma dan syarat serta hak anda sebagai pemilik saham, walaupun ia didaftarkan melalui perkhidmatan nominee CDS.

Perbezaan antara dua jenis akaun CDS yang terdapat di Malaysia:

Direct CDSNominee CDS
Pemegang AkaunPemilik tunggalNama broker saham
Pelaburan IPODibenarkanTidak dibenarkan
Pembayaran DividendPembayaran terus ke akaun berdaftar pemilik tunggalPembayaran ke akaun broker saham
Kertas KerjaDiuruskan oleh pemilik tunggal akaunDiuruskan oleh broker
Pemindahan SahamPemindahan ke akaun keluarga dibenarkanPemindahan ke akaun sendiri sahaja

Syarat Kelayakan Membuka Akaun CDS

Berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum membuka Akaun CDS:

 • Seorang individu yang telah mencapai umum lapan belas (18) tahun pada tarikh permohonan.
 • Sebuah perbadanan dalam konteks Seksyen 4 Akta Syarikat 1965.
 • Mana-mana badan korporat yang diperbadankan dalam Malaysia dan secara notis, diterbitkan melalui Warta, diisytiharkan sebagai pihak berkuasa awam atau instrumen atau Agensi bagi Kerajaan Malaysia atau oleh mana-mana negeri Malaysia.
 • Sebuah persatuan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkait dengan persatuan koperasi.
 • Sebuah amanah atau perbadanan amanah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis.
 • Mana-mana pertubuhan yang didaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966.
 • Badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen.

Cara Buka Akaun CDS

Secara amnya, terdapat dua cara untuk membuka akaun CDS:

 • Melalui Ejen Depositori Diberi Kuasa (ADA).
 • Secara Online.

A. Cara Buka Akaun CDS Melalui Ejen Depositori Diberi Kuasa (ADA)

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk membuka akaun CDS melalui Ejen Depositori Diberi Kuasa (ADA):

 1. Pilih Ejen Depositori Diberi Kuasa (ADA): Pertama-tama, anda perlu memilih Ejen Depositori Diberi Kuasa (ADA) yang ingin anda gunakan. Ejen ini biasanya adalah bank pelaburan atau firma broker yang telah diberi kuasa oleh Bursa Malaysia untuk membantu dalam proses pendaftaran dan pengurusan akaun CDS.
 2. Isi Borang Permohonan: Anda perlu mendapatkan borang permohonan dari Ejen ADA yang dipilih. Isikan borang tersebut dengan maklumat peribadi dan butiran yang diperlukan. Pastikan anda memberikan maklumat yang tepat dan lengkap.
 3. Sertakan Dokumen-dokumen Diperlukan: Anda perlu melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan bersama borang permohonan. Dokumen yang biasanya diminta termasuk salinan kad pengenalan, salinan bil utiliti terkini, dan dokumen sokongan lain yang diperlukan oleh Ejen ADA.
 4. Tandatangan Borang Permohonan: Selepas mengisi borang permohonan dan melampirkan dokumen-dokumen, tandatangan anda diperlukan sebagai pengesahan.
 5. Serahkan Dokumen ke Ejen ADA: Serahkan borang permohonan dan dokumen-dokumen yang lengkap ke pejabat atau cawangan Ejen ADA yang anda pilih. Pastikan anda memberikan semua maklumat yang diperlukan dengan betul.
 6. Proses Pengesahan: Ejen ADA akan mengesahkan dan memproses permohonan anda. Ini mungkin melibatkan verifikasi dokumen dan maklumat yang anda berikan.
 7. Menerima Akaun CDS: Setelah permohonan anda diluluskan, anda akan menerima maklumat tentang akaun CDS anda. Ini mungkin termasuk nombor akaun CDS dan maklumat penting lain yang berkaitan.
 8. Mula Menguruskan Akaun: Dengan akaun CDS yang telah dibuka, anda boleh mula menguruskan pelaburan anda melalui Ejen ADA tersebut. Anda boleh membeli, menjual, dan mentransfer saham melalui akaun CDS anda.

Pastikan untuk menghubungi Ejen ADA yang anda pilih untuk mendapatkan butiran terkini mengenai proses pembukaan akaun CDS. Prosesnya mungkin sedikit berbeza antara Ejen ADA yang berlainan, tetapi langkah-langkah di atas memberikan panduan umum mengenai apa yang perlu dijalankan.

B. Cara Buka Akaun CDS Online

Bursa Malaysia telah membenarkan pembukaan akaun CDS secara dalam talian melalui aplikasi Bursa Anywhere mereka yang boleh dimuat turun melalui pautan berikut:

Ikuti langkah-langkah mudah berikut untuk membuka akaun CDS secara online:

 1. Sila Anda muat turun aplikasi Bursa Anywhere melalui salah satu pautan di atas.
 2. Selepas itu sila Log masuk akaun Bursa Anywhere. Bagi pengguna baru, sila klik pada pautan Register.
 3. Kemudian, klik Account Opening pada bahagian Menu.
 4. Lalu klik butang Agree pada Terms & Conditions.
 5. Kemudian, klik Yes jika maklumat pada kad pengenalan berbeza dengan alamat semasa.
 6. Seterusnya, masukkan maklumat yang dikehendaki dan klik butang Next pada setiap halaman sehingga semua maklumat telah dimasukkan.
 7. Selepas itu, Muat naik gambar Kad Pengenalan (depan dan belakang) dan penyata bank.
 8. Seterusnya, Anda boleh memilih broker pilihan daripada senarai broker.

Jenis-jenis Saham yang boleh Didaftarkan dalam Akaun CDS

Akaun CDS (Central Depository System) memungkinkan anda untuk mendaftarkan pelbagai jenis saham dan sekuriti. Berikut adalah beberapa jenis saham yang boleh didaftarkan dalam akaun CDS:

 • Saham Biasa (Ordinary Shares): Ini adalah saham yang paling umum dan biasanya mewakili pemilikan dalam syarikat. Pemegang saham biasa mempunyai hak kepada dividen dan hak undi dalam mesyuarat syarikat.
 • Saham Berkeutamaan (Preference Shares): Saham ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen sebelum pemegang saham biasa. Walaupun biasanya tidak mempunyai hak undi yang sama seperti saham biasa, saham berkeutamaan menawarkan kestabilan pendapatan melalui dividen yang tetap.
 • Saham Tidak Berbayar (Unpaid Shares): Saham ini masih mempunyai sebahagian nilai yang belum dibayar oleh pemegang saham. Pemilik saham perlu membayar baki yang belum dibayar apabila syarikat mengeluarkan panggilan untuk membayar saham tersebut.
 • Saham Utama (Blue-Chip Shares): Saham syarikat-syarikat besar dan terkenal dengan rekod prestasi yang baik dikenali sebagai saham utama. Mereka cenderung memberikan prestasi yang stabil dan dividen yang baik.
 • Saham Spekulatif (Penny Stocks): Saham dengan harga yang rendah dan lebih spekulatif dalam alam perdagangan. Kenaikan nilai saham ini boleh memberikan pulangan yang tinggi, tetapi risikonya juga lebih tinggi.
 • Saham Sektor (Sectoral Shares): Saham syarikat-syarikat yang beroperasi dalam sektor industri tertentu seperti teknologi, kewangan, kesihatan, atau sumber asli.
 • Saham Jangka Pendek (Short-Term Shares): Saham yang biasanya dipegang untuk jangka masa yang lebih pendek, biasanya dalam tempoh beberapa hari hingga beberapa minggu.
 • Saham Jangka Panjang (Long-Term Shares): Saham yang dipegang untuk jangka masa yang lebih panjang, mungkin bertahun-tahun, dengan matlamat untuk pertumbuhan nilai dan potensi dividen.
 • Saham Dividen Tinggi (High Dividend Shares): Saham yang dikenali dengan dividen yang tinggi berbanding harga sahamnya. Mereka sesuai untuk pelabur yang mencari pendapatan pasif daripada dividen.
 • Saham Teknologi Tinggi (Tech Stocks): Saham syarikat-syarikat dalam industri teknologi yang biasanya mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga risiko yang lebih tinggi.

Perlu diingat bahawa jenis-jenis saham ini memiliki risiko dan ciri-ciri yang berbeza. Penting untuk melakukan kajian dan mendapatkan nasihat profesional sebelum melabur dalam saham apa pun untuk memastikan ia sesuai dengan matlamat dan toleransi risiko anda.

Optimized by Optimole