Cara Bayar Pinjaman Kereta Al Rajhi Bank

Bayar ansuran pinjaman kereta adalah komitmen penting dalam pengurusan kewangan seseorang. Oleh itu, pemahaman yang baik mengenai cara melakukan pembayaran dengan lancar adalah sesuatu yang sangat diperlukan.

Artikel ini akan membawa anda melalui langkah-langkah yang perlu diambil untuk panduan cara bayar pinjaman kereta Al Rajhi Bank, salah satu institusi kewangan yang terkemuka di Malaysia.

Dengan panduan yang jelas, anda akan dapat mengelakkan sebarang masalah pembayaran dan menjaga rekod kewangan anda dengan baik.

Cara Bayar Pinjaman Kereta Al Rajhi Bank

Cara bayar pinjaman kereta dari Al Rajhi Bank boleh berbeza bergantung kepada terma dan syarat yang dikenakan oleh bank tersebut. Namun, dalam amalan umum, terdapat beberapa cara umum untuk membayar pinjaman kereta, termasuk:

 • Bayaran Secara Tunai atau Cek: Anda boleh membuat bayaran bulanan atau ansuran pinjaman dengan cara ini dengan mengunjungi cawangan Al Rajhi Bank terdekat dan membayar secara tunai atau dengan cek.
 • Pindahan Dalam Talian (Online Banking): Bank mungkin menyediakan perkhidmatan perbankan dalam talian di mana anda boleh membayar pinjaman kereta anda secara dalam talian melalui laman web atau aplikasi perbankan dalam talian. Anda perlu mendaftar untuk perkhidmatan perbankan dalam talian dan menyediakan butiran akaun pinjaman kereta anda.
 • Debit Automatik (Auto Debit): Anda boleh menetapkan akaun bank anda untuk membayar ansuran pinjaman kereta secara automatik pada tarikh yang ditetapkan setiap bulan. Ini memastikan pembayaran dibuat tepat pada masanya tanpa perlu campur tangan secara manual.
 • Pembayaran Melalui Mesin Deposit Tunai (CDM): Di beberapa cawangan bank, anda boleh menggunakan mesin deposit tunai (CDM) untuk membuat bayaran ansuran pinjaman kereta secara tunai.
 • Pembayaran Melalui Pos atau Surat Wasiat: Anda juga boleh menghantar cek atau wang pos kepada bank sebagai cara pembayaran ansuran bulanan anda. Pastikan untuk merujuk kepada butiran akaun yang betul.
 • Pembayaran Online Melalui Portal Resmi: Al Rajhi Bank mungkin juga menyediakan portal dalam talian yang membolehkan anda membuat bayaran pinjaman kereta secara dalam talian.

A. Bayar Pinjaman Kereta Al Rajhi Bank Secara Tunai atau Cek

Berikut adalah langkah-langkah untuk membayar pinjaman kereta Al Rajhi Bank secara tunai atau dengan cek:

 1. Kunjungi Cawangan Al Rajhi Bank Terdekat: Pergi ke cawangan Al Rajhi Bank yang terdekat dengan anda. Pastikan anda membawa bersama maklumat akaun pinjaman kereta anda dan nombor akaun pinjaman.
 2. Ambil Nombor Antrian (Jika Diperlukan): Jika cawangan bank memerlukan pengunjung untuk mengambil nombor antrian, sila lakukan itu dan tunggu giliran anda dipanggil.
 3. Sila Masuk Antrian (Jika Diperlukan): Apabila giliran anda tiba, masuk ke kaunter perkhidmatan pelanggan atau kaunter yang dikhaskan untuk pembayaran pinjaman kereta.
 4. Beri Butiran Akaun: Berikan maklumat akaun pinjaman kereta anda kepada pegawai bank, termasuk nombor akaun atau butiran yang diperlukan.
 5. Bayar Secara Tunai atau Cek: Anda boleh membayar ansuran pinjaman kereta secara tunai atau dengan mengemukakan cek kepada pegawai bank. Pastikan jumlah yang dibayar adalah tepat mengikut jadual ansuran anda.
 6. Simpan Resit Pembayaran: Selepas pembayaran selesai, pastikan anda menerima resit pembayaran dari bank sebagai bukti bahawa bayaran telah diterima. Resit ini adalah penting untuk rekod dan pembuktian pembayaran anda.
 7. Semak Status Pembayaran (Opsional): Jika anda ingin mengesahkan bahawa pembayaran anda telah diproses dengan betul, anda boleh meminta pegawai bank untuk menyemak status pembayaran anda.
 8. Pastikan Bayaran Dalam Masa: Sentiasa pastikan anda membuat pembayaran ansuran pinjaman kereta dalam masa yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman anda. Ini akan membantu anda mengelakkan sebarang denda atau masalah pembayaran.

B. Bayar Pinjaman Kereta Al Rajhi Bank Melalui Online Banking

Untuk membayar pinjaman kereta Al Rajhi Bank melalui perbankan dalam talian (online banking), anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Log Masuk ke Akaun Perbankan Dalam Talian: Buka laman web atau aplikasi perbankan dalam talian Al Rajhi Bank. Kemudian, log masuk ke akaun perbankan dalam talian anda dengan menggunaan ID pengguna dan kata laluan yang telah diberikan oleh bank.
 2. Pilih Pembayaran Pinjaman Kereta: Selepas log masuk, cari pilihan atau menu yang berkaitan dengan pembayaran pinjaman atau pinjaman kereta. Ia mungkin ditemui di bawah kategori seperti “Bayaran Pinjaman” atau “Bayaran Ansuran.”
 3. Masukkan Butiran Pinjaman: Anda akan diminta untuk memasukkan butiran pinjaman kereta anda seperti nombor akaun pinjaman atau maklumat yang diperlukan oleh bank untuk mengenal pasti akaun anda.
 4. Masukkan Jumlah Bayaran: Tentukan jumlah bayaran yang anda ingin buat. Pastikan jumlah ini adalah sepadan dengan ansuran bulanan atau jumlah yang perlu dibayar pada waktu itu.
 5. Pilih Akaun Sumber: Jika anda mempunyai lebih dari satu akaun bank dengan Al Rajhi Bank atau jika anda mempunyai beberapa akaun, pilih akaun yang akan digunakan untuk membuat bayaran. Pastikan akaun tersebut mempunyai baki yang mencukupi.
 6. Konfirmasi dan Sahkan Pembayaran: Semak semula butiran pembayaran anda untuk memastikan semua maklumat adalah betul. Setelah pasti, sahkan pembayaran dengan mengikuti arahan yang diberikan dalam aplikasi atau laman web perbankan dalam talian.
 7. Simpan Bukti Pembayaran: Selepas pembayaran selesai, simpan salinan bukti pembayaran atau pengesahan transaksi sebagai rekod pembayaran anda.
 8. Semak Status Pembayaran (Opsional): Jika anda ingin mengesahkan bahawa pembayaran anda telah diproses dengan betul, anda boleh memeriksa status pembayaran dalam aplikasi atau laman web perbankan dalam talian.

C. Bayar Pinjaman Kereta Al Rajhi Bank Melalui Debit Automatik (Auto Debit)

Untuk membayar pinjaman kereta Al Rajhi Bank melalui debit automatik (auto debit), anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Hubungi Al Rajhi Bank: Hubungi Al Rajhi Bank untuk mendapatkan borang permohonan debit automatik atau pemberitahuan berkenaan dengan perkhidmatan ini.
 2. Isi Borang Permohonan: Isi borang permohonan debit automatik dengan maklumat yang diperlukan seperti nombor akaun pinjaman, butiran akaun bank yang akan digunakan untuk debit automatik, dan butiran peribadi anda.
 3. Pilih Tarikh Debit: Pilih tarikh yang sesuai untuk membuat debit automatik. Ini biasanya adalah pada tarikh ansuran bulanan yang tetap.
 4. Tandatangan Borang Permohonan: Tandatangani borang permohonan seperti yang diperlukan.
 5. Hantar Borang Permohonan: Hantar borang permohonan lengkap kepada Al Rajhi Bank melalui kaunter bank atau melalui cara yang ditetapkan oleh bank.
 6. Semak Pengesahan: Selepas menghantar borang permohonan, pastikan untuk meminta pengesahan dari bank bahawa debit automatik anda telah diluluskan dan diaktifkan.
 7. Pastikan Baki Cukup: Pastikan bahawa akaun bank yang digunakan untuk debit automatik mempunyai baki yang mencukupi pada tarikh yang ditetapkan untuk mengelakkan sebarang kegagalan pembayaran.
 8. Semak Pengeluaran Bulanan: Pantau akaun bank anda setiap bulan untuk memastikan bahawa ansuran pinjaman kereta telah dibayar dengan betul melalui debit automatik.
 9. Semak Status Debit Automatik (Opsional): Jika anda ingin mengesahkan status debit automatik atau memeriksa butiran pembayaran, anda boleh menghubungi Al Rajhi Bank atau memeriksa dalam aplikasi perbankan dalam talian anda.

D. Bayar Pinjaman Kereta Al Rajhi Bank Melalui Mesin Deposit Tunai (CDM)

Untuk membayar pinjaman kereta Al Rajhi Bank melalui Mesin Deposit Tunai (CDM), ikuti langkah-langkah berikut:

 1. Cari Mesin Deposit Tunai (CDM): Cari Mesin Deposit Tunai (CDM) Al Rajhi Bank yang berdekatan dengan anda. Mesin ini biasanya terdapat di cawangan bank, pusat perbelanjaan, atau lokasi lain yang ditetapkan.
 2. Masukkan Kad ATM atau Debit: Masukkan kad ATM atau debit Al Rajhi Bank anda ke dalam mesin CDM.
 3. Log Masuk ke Akaun: Ikuti arahan di skrin mesin CDM untuk log masuk ke akaun bank anda menggunakan kad ATM atau debit anda. Anda mungkin perlu memasukkan nombor PIN atau mengikuti langkah-langkah lain yang diperlukan.
 4. Pilih “Bayaran Pinjaman Kereta”: Dalam menu atau senarai perkhidmatan yang tersedia, pilih opsyen “Bayaran Pinjaman Kereta” atau sejenisnya.
 5. Masukkan Butiran Pinjaman: Masukkan butiran akaun pinjaman kereta anda seperti nombor akaun atau butiran yang diperlukan untuk mengenal pasti akaun anda.
 6. Masukkan Jumlah Bayaran: Tentukan jumlah bayaran yang anda ingin buat. Pastikan jumlah ini adalah sepadan dengan ansuran bulanan atau jumlah yang perlu dibayar pada waktu itu.
 7. Konfirmasi dan Sahkan Pembayaran: Semak semula butiran pembayaran anda untuk memastikan semua maklumat adalah betul. Setelah pasti, sahkan pembayaran dengan mengikuti arahan yang diberikan dalam mesin CDM.
 8. Ambil Resit Pembayaran: Selepas pembayaran selesai, ambil resit pembayaran sebagai bukti bahawa bayaran telah diterima. Resit ini adalah penting untuk rekod dan pembuktian pembayaran anda.
 9. Semak Status Pembayaran (Opsional): Jika anda ingin mengesahkan bahawa pembayaran anda telah diproses dengan betul, anda boleh memeriksa status pembayaran dalam akaun bank atau dengan menghubungi Al Rajhi Bank.

E. Bayar Pinjaman Kereta Al Rajhi Bank Melalui Pos atau Surat Wasiat

Untuk membayar pinjaman kereta Al Rajhi Bank melalui pos atau surat wasiat, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Dapatkan Butiran Pembayaran: Pastikan anda mempunyai butiran pembayaran yang diperlukan seperti nombor akaun pinjaman dan jumlah ansuran yang perlu dibayar.
 2. Sediakan Cek atau Wang Pos: Anda boleh membayar ansuran pinjaman dengan menulis cek atau menghantar wang pos. Pastikan cek atau wang pos tersebut adalah atas nama “Al Rajhi Bank” dan masukkan butiran akaun pinjaman di memo cek atau dalam surat wasiat.
 3. Sediakan Surat Pengiring (Opsional): Sekiranya diperlukan oleh bank, anda boleh menulis surat pengiring yang menyatakan nombor akaun pinjaman, maklumat peribadi anda, dan tujuan pembayaran.
 4. Poskan Pembayaran: Masukkan cek atau wang pos bersama dengan surat pengiring (jika ada) ke dalam sampul dan pastikan alamat tujuan adalah betul. Anda boleh mencari alamat bayaran yang betul dalam pernyataan akaun pinjaman atau laman web rasmi Al Rajhi Bank.
 5. Semak Tarikh Akhir Bayaran: Pastikan anda menghantar pembayaran anda dengan masa yang mencukupi sebelum tarikh akhir bayaran ansuran untuk mengelakkan denda atau masalah pembayaran.
 6. Simpan Salinan Bukti Pembayaran: Sebelum menghantar pembayaran anda, buat salinan cek atau wang pos dan surat pengiring (jika ada) sebagai rekod pembayaran anda.
 7. Pantau Status Pembayaran (Opsional): Sekiranya anda ingin mengesahkan bahawa pembayaran anda telah diproses dengan betul, anda boleh menghubungi Al Rajhi Bank atau memeriksa status pembayaran dalam akaun bank anda.

Baca juga: Cara Semak Baki Pinjaman Kereta Al Rajhi Bank.

F. Bayar Pinjaman Kereta Al Rajhi Bank Melalui Portal Resmi

Untuk membayar pinjaman kereta Al Rajhi Bank melalui portal resmi bank, ikuti langkah-langkah berikut:

 1. Log Masuk ke Portal Perbankan Dalam Talian: Buka laman web rasmi Al Rajhi Bank dan log masuk ke akaun perbankan dalam talian anda. Anda perlu menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang telah diberikan oleh bank.
 2. Akses Seksyen Pembayaran Pinjaman: Selepas log masuk, cari dan akses seksyen yang berkaitan dengan pembayaran pinjaman kereta. Ini mungkin ditemui dalam bahagian “Perbankan Peribadi” atau “Pinjaman dan Kredit.”
 3. Masukkan Butiran Pinjaman: Masukkan butiran akaun pinjaman kereta anda, seperti nombor akaun pinjaman atau maklumat yang diperlukan untuk mengenal pasti akaun anda.
 4. Pilih Jumlah Bayaran: Tentukan jumlah bayaran yang anda ingin buat. Pastikan jumlah ini adalah sepadan dengan ansuran bulanan atau jumlah yang perlu dibayar pada waktu itu.
 5. Pilih Sumber Akaun: Pilih akaun bank anda yang akan digunakan untuk membuat pembayaran. Pastikan akaun tersebut mempunyai baki yang mencukupi.
 6. Konfirmasi dan Sahkan Pembayaran: Semak semula butiran pembayaran anda untuk memastikan semua maklumat adalah betul. Setelah pasti, sahkan pembayaran dengan mengikuti arahan yang diberikan dalam portal perbankan dalam talian.
 7. Simpan Pengesahan Pembayaran: Selepas pembayaran selesai, simpan pengesahan pembayaran yang diberikan dalam portal sebagai bukti bahawa bayaran telah diterima. Anda mungkin juga boleh mencetak salinan sebagai rekod pembayaran anda.
 8. Semak Status Pembayaran (Opsional): Jika anda ingin mengesahkan bahawa pembayaran anda telah diproses dengan betul, anda boleh memeriksa status pembayaran dalam portal perbankan dalam talian atau dengan menghubungi Al Rajhi Bank.

Al Rajhi Bank menyediakan pelbagai cara untuk memudahkan proses pembayaran, dari pembayaran dalam talian hingga debit automatik, supaya anda boleh menjaga rekod kewangan anda dengan cemerlang.

Pastikan anda sentiasa membuat pembayaran anda dalam masa yang ditetapkan dan jika ada sebarang pertanyaan, jangan segan untuk menghubungi Al Rajhi Bank untuk mendapatkan bantuan.

Optimized by Optimole