Cara Bayar Loan Kereta Bank Rakyat

Apabila anda memiliki pinjaman kereta dari Bank Rakyat, salah satu aspek penting dalam pengurusan kewangan adalah cara membayar ansuran pinjaman tersebut.

Artikel ini akan membincangkan langkah-langkah dan kaedah yang boleh diambil untuk membayar loan kereta Bank Rakyat dengan mudah dan teratur.

Dengan memahami proses pembayaran ini, anda akan dapat menjalankan tanggungjawab kewangan anda dengan lebih lancar dan memastikan pembayaran ansuran dilakukan secara tepat pada masanya.

Teruskan membaca untuk mendapatkan panduan yang berguna mengenai cara-cara bayar loan kereta Bank Rakyat secara berkesan.

Cara Bayar Loan Kereta Bank Rakyat

Cara Bayar Loan Kereta Bank Rakyat

Untuk membayar loan kereta Bank Rakyat, terdapat beberapa cara yang dapat anda gunakan. Berikut adalah beberapa kaedah pembayaran yang biasanya disediakan oleh bank:

 • Pembayaran di Cawangan Bank:
  Anda boleh mengunjungi cawangan Bank Rakyat terdekat untuk membuat pembayaran secara langsung. Beritahu petugas perbankan tujuan pembayaran adalah untuk ansuran pinjaman kereta. Anda mungkin perlu membawa maklumat akaun pinjaman atau butiran yang diperlukan.
 • Pembayaran Melalui ATM:
  Anda boleh menggunakan mesin ATM Bank Rakyat untuk membuat pembayaran. Pilih pilihan “Bayaran Pinjaman” atau “Bayaran Pembiayaan” dan ikuti arahan yang diberikan untuk melengkapkan transaksi.
 • Perbankan Internet (Online Banking):
  Jika anda mendaftar untuk perkhidmatan perbankan internet Bank Rakyat, anda boleh log masuk ke akaun perbankan anda melalui laman web bank dan membuat pembayaran ansuran secara dalam talian.
 • Aplikasi Mudah Alih (Mobile App):
  Aplikasi mudah alih Bank Rakyat juga mungkin menyediakan opsi untuk membuat pembayaran ansuran pinjaman kereta. Log masuk ke aplikasi dan ikuti langkah-langkah yang diberikan.
 • Pembayaran Automatik (Auto Debit):
  Anda boleh mendaftar untuk pembayaran automatik di mana jumlah ansuran pinjaman akan didebit secara automatik dari akaun bank anda setiap bulan. Ini memastikan pembayaran dilakukan secara tepat pada masanya.

A. Cara Bayar Loan Kereta Bank Rakyat di Cawangan Bank

Untuk cara bayar loan kereta Bank Rakyat di cawangan bank, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Kunjungi Cawangan Bank:
  Pergilah ke cawangan Bank Rakyat terdekat. Pastikan anda membawa dokumen pengenalan diri seperti kad pengenalan atau pasport untuk mengesahkan identiti anda.
 2. Ambil Nombor Antrian (Jika Diperlukan):
  Jika diperlukan, ambil nombor antrian di mesin antrian yang disediakan di cawangan. Nombor antrian ini akan membantu anda menunggu giliran untuk berurusan dengan petugas perbankan.
 3. Beritahu Petugas Niat Pembayaran:
  Sampaikan kepada petugas perbankan tujuan kunjungan anda, iaitu untuk membayar ansuran loan kereta. Petugas akan membimbing anda melalui proses tersebut.
 4. Sediakan Maklumat Loan:
  Petugas perbankan mungkin akan meminta maklumat mengenai loan kereta anda, seperti nombor akaun pinjaman atau butiran lain yang berkaitan.
 5. Berikan Pembayaran dan Butiran:
  Setelah petugas meminta butiran yang diperlukan, berikan pembayaran yang sesuai. Anda boleh membayar melalui tunai atau kaedah lain yang diterima oleh bank.
 6. Periksa Maklumat Pembayaran:
  Pastikan anda memeriksa butiran pembayaran yang telah dimasukkan oleh petugas. Pastikan semua maklumat adalah betul sebelum melanjutkan.
 7. Terima Resit Pembayaran:
  Selepas pembayaran selesai, petugas akan memberikan anda resit pembayaran sebagai bukti pembayaran anda.
 8. Pastikan Anda Mendapatkan Semua Dokumen:
  Pastikan anda telah mendapatkan resit pembayaran dan dokumen lain yang diperlukan sebelum meninggalkan cawangan.

B. Cara Bayar Loan Kereta Bank Rakyat melalui ATM

Untuk cara bayar loan kereta Bank Rakyat melalui mesin ATM, ikuti langkah-langkah berikut:

 1. Kunjungi Mesin ATM Bank Rakyat:
  Pergilah ke mesin ATM Bank Rakyat yang terdekat.
 2. Masukkan Kad Bank:
  Masukkan kad bank anda ke dalam mesin ATM.
 3. Masukkan PIN:
  Masukkan nombor PIN akaun bank anda untuk membolehkan akses ke akaun anda.
 4. Pilih Bahasa dan Menu:
  Pilih bahasa yang anda mahukan dan pilih menu “Bayaran Pinjaman” atau “Bayaran Pembiayaan”. Biasanya, menu ini akan mencantumkan pelbagai jenis bayaran termasuk pembayaran pinjaman kereta.
 5. Masukkan Butiran Loan:
  Masukkan butiran loan kereta anda seperti nombor akaun pinjaman atau nombor rujukan yang mungkin diperlukan oleh ATM.
 6. Masukkan Jumlah Pembayaran:
  Masukkan jumlah pembayaran ansuran yang ingin anda bayar. Pastikan anda memasukkan jumlah yang tepat.
 7. Verifikasi Butiran:
  Mesin ATM akan memaparkan butiran pembayaran yang anda masukkan. Pastikan semua maklumat adalah betul sebelum anda melanjutkan.
 8. Lengkapkan Pembayaran:
  Jika butiran pembayaran adalah tepat, lengkapkan transaksi dengan mengikuti arahan pada skrin ATM.
 9. Terima Resit Pembayaran:
  Setelah pembayaran selesai, mesin ATM akan mencetak resit pembayaran. Pastikan anda menyimpan resit ini sebagai bukti pembayaran.
 10. Keluar dari ATM:
  Setelah selesai, pastikan anda mengeluarkan kad bank dan meninggalkan mesin ATM.

C. Cara Bayar Loan Kereta Bank Rakyat melalui CDM

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk cara bayar loan kereta Bank Rakyat melalui CDM:

 1. Sila anda pergi ke mesin CDM Bank Rakyat terdekat.
 2. Lalu pilih Bank Rakyat>Pembayaran.
 3. Kemudian, pilih Sewa Beli (Hire purchase).
 4. Pilih Nombor Pendaftaran Kenderaan.
 5. Sila anda masukkan Nombor Pendaftaran Kenderaan.
 6. Pilih Tekan Jika Betul.
 7. Selepa itu Butiran maklumat akan dipaparkan, sila anda masukkan Wang Anda.
 8. Pilih Tekan Untuk Sah.
 9. Tunggu, transaksi Anda sedang disahkan.
 10. Transaksi Anda berjaya.
 11. Pastikan Anda menyimpan resit sebagai bukti pembayaran.
 12. Selesai.

D. Cara Bayar Loan Kereta Bank Rakyat melalui Online Banking

Di bawah ialah panduan cara bayar loan kereta Bank Rakyat dalam talian di laman web rasmi:

 1. Sila anda awati pautan rasmi Bank Rakyat https://www.irakyat.com.my
 2. Masukkan Username akaun Anda.
 3. Kemudian, klik Login.
 4. Selepas itu, sahkan Secure Phrase Anda.
 5. Masukkan Password akaun Anda.
 6. Lalu masukkan Security Purpose Anda.
 7. Kemudian, klik Login.
 8. Selepas Anda login, sila klik Payment > Bills.
 9. Pada From Account, Anda klik Savings Account.
 10. Pada Payee Type, Anda klik Non-Registered
 11. Pada To Bill Account Number, sila masukkan Nombor Kad Pengenalan/Nombor Pinjaman.
 12. Masukkan Jumlah yang akan dihantar.
 13. Jik Anda ingin menjadikan bayaran ini secara berkala, klik Yes pada Set this as a repeat payment.
 14. Selepas itu, klik Add.
 15. Tandakan ceklis pada kotak Loan.
 16. Lalu klik Submit.
 17. Pastikan maklumat Anda betul.
 18. Selepas itu, klik Request TAC.
 19. Masukkan Nombor TAC yang dihantar ke nombor handphone Anda yang berdaftar.
 20. Seterusnya, klik Confirm.
 21. Pastikan Anda cetak resit sebagai bukti pembayaran.
 22. Selesai.

E. Cara Bayar Loan Kereta Bank Rakyat melalui Mobile App

Untuk cara bayar loan kereta Bank Rakyat melalui aplikasi mudah alih (mobile app), ikuti langkah-langkah di bawah:

 1. Muat Turun dan Pasang Aplikasi:
  Muat turun aplikasi mudah alih rasmi Bank Rakyat dari toko aplikasi yang sesuai untuk peranti anda (contohnya, Google Play Store untuk Android atau App Store untuk iOS).
 2. Log Masuk ke Akaun Anda:
  Buka aplikasi dan log masuk ke akaun perbankan anda menggunakan nama pengguna dan kata laluan yang sah.
 3. Akses Menu Pembayaran:
  Biasanya, terdapat menu “Pembayaran” atau “Bayaran Pinjaman” di dalam aplikasi. Pilih menu ini untuk meneruskan.
 4. Pilih Loan Kereta:
  Dalam menu pembayaran, pilih opsi untuk “Loan Kereta” atau “Pembiayaan Kereta”.
 5. Masukkan Butiran Loan:
  Masukkan butiran loan kereta anda, seperti nombor akaun pinjaman atau nombor rujukan yang diperlukan.
 6. Masukkan Jumlah Pembayaran:
  Masukkan jumlah pembayaran ansuran yang ingin anda bayar. Pastikan anda memasukkan jumlah yang tepat.
 7. Verifikasi Butiran:
  Semak semula butiran pembayaran yang dimasukkan untuk memastikan kebetulan dan kebenaran.
 8. Lengkapkan Transaksi:
  Sekiranya semua butiran adalah betul, lengkapkan transaksi dengan mengikuti arahan di dalam aplikasi.
 9. Terima Pengesahan Pembayaran:
  Setelah pembayaran selesai, anda mungkin akan menerima pengesahan pembayaran melalui aplikasi atau melalui e-mel.
 10. Log Keluar (Opsional):
  Jika aplikasi mempunyai opsi untuk log keluar, pastikan anda log keluar setelah selesai.

F. Cara Bayar Loan Kereta Bank Rakyat melalui Auto Debit

Untuk cara bayar loan kereta Bank Rakyat melalui kaedah Auto Debit, di mana pembayaran ansuran akan didebit secara automatik dari akaun bank anda setiap bulan, ikuti langkah-langkah berikut:

 1. Hubungi Bank Rakyat:
  Hubungi Bank Rakyat melalui pusat panggilan atau kunjungi cawangan terdekat untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kaedah Auto Debit dan memohon untuk mendaftarkan diri.
 2. Mengisi Borang Permohonan:
  Bank akan memberikan anda borang permohonan untuk kaedah Auto Debit. Anda perlu mengisi maklumat peribadi dan butiran akaun bank yang akan digunakan untuk proses Auto Debit.
 3. Serahkan Borang Permohonan:
  Selepas mengisi borang, serahkan kembali ke cawangan Bank Rakyat atau mengikut arahan yang diberikan oleh pihak bank.
 4. Luluskan Permohonan:
  Bank akan mengkaji permohonan anda dan memberi kelulusan untuk kaedah Auto Debit sekiranya semuanya berjalan lancar.
 5. Pastikan Akaun Mempunyai Dana Cukup:
  Pastikan akaun bank yang anda pilih untuk Auto Debit mempunyai dana yang mencukupi untuk menampung pembayaran ansuran bulanan anda.
 6. Pantau Pembayaran:
  Setiap bulan, jumlah ansuran pinjaman akan didebit secara automatik dari akaun bank anda. Pastikan anda mengesan transaksi ini dalam penyata bank anda untuk memastikan pembayaran telah berjalan lancar.
 7. Hubungi Bank Sekiranya Ada Masalah:
  Jika terdapat sebarang masalah atau kekeliruan dalam proses Auto Debit, segera hubungi Bank Rakyat untuk mendapatkan bantuan dan penjelasan.

Baca juga: Cara Semak Baki Pinjaman Kereta Bank Rakyat.

Tips Mohon Pinjaman Kereta Bank Rakyat Diluluskan Cepat

Jika anda ingin mempercepat proses pengajuan pinjaman kereta dari Bank Rakyat dan meningkatkan peluang persetujuan, berikut adalah beberapa tips yang boleh anda pertimbangkan:

 • Persediaan Dokumen:
  Pastikan anda memiliki semua dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, penyata bank, surat pengesahan pendapatan, dan lain-lain. Ini akan memudahkan proses pengajuan dan membantu mengelakkan kelewatan.
 • Kelayakan Pembayaran:
  Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan bahawa anda mampu membayar ansuran bulanan. Bank akan menilai kapasiti pembayaran anda, jadi pastikan pendapatan dan tanggungan kewangan lain berada dalam kawalan.
 • Skor Kredit yang Baik:
  Pastikan rekod kredit anda baik. Bank Rakyat akan menilai skor kredit anda sebelum memberikan persetujuan. Bayar hutang tepat pada masanya dan hindari masalah kredit yang boleh merosakkan skor kredit anda.
 • Pilih Kenderaan yang Sesuai:
  Pilih kenderaan yang sesuai dengan kemampuan kewangan anda. Pinjaman akan lebih cenderung disetujui jika jumlah pinjaman yang diminta tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan harga kenderaan.
 • Tinjau Kriteria Kelayakan:
  Pastikan anda memahami kriteria kelayakan pinjaman dari Bank Rakyat dengan teliti. Setiap bank mempunyai syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Pastikan anda memenuhi syarat tersebut sebelum mengajukan pinjaman.
 • Bekerjasama dengan Pegawai Bank:
  Apabila berurusan dengan pegawai bank, pastikan anda memberikan maklumat yang jujur dan lengkap. Mereka akan membantu anda dalam proses pengajuan dan memberikan nasihat yang berguna.
 • Periksa dan Lengkapkan Dokumen:
  Sebelum menghantar permohonan, periksa semula dokumen anda untuk memastikan semuanya lengkap dan tepat. Dokumen yang lengkap akan mempercepat proses pengajuan.
 • Ajukan Secara Dalam Talian:
  Banyak bank termasuk Bank Rakyat menawarkan kemudahan pengajuan pinjaman dalam talian. Ini boleh mempercepat proses dan memudahkan pemantauan status permohonan anda.
 • Sila Bertanya:
  Jika anda mempunyai sebarang keraguan atau pertanyaan mengenai proses pengajuan, sila bertanya kepada pegawai bank. Mereka akan dengan senang hati memberikan maklumat yang diperlukan.

Dengan memahami pelbagai kaedah yang disediakan oleh Bank Rakyat untuk membayar ansuran pinjaman kereta, anda kini memiliki alat yang lebih berkuasa untuk menguruskan kewangan anda dengan baik.

Adakah melalui cawangan bank, mesin ATM, aplikasi mudah alih, atau kaedah Auto Debit, kebolehan anda untuk melunaskan ansuran dengan mudah dan teratur akan memberikan ketenangan fikiran dan kawalan ke atas komitmen kewangan anda.

Optimized by Optimole