BSN Personal Loan

Pinjaman Peribadi BSN adalah salah satu pilihan yang popular bagi mereka yang mencari pembiayaan kewangan yang mudah dan cepat. Bank Simpanan Nasional (BSN) menawarkan pelbagai produk pinjaman peribadi yang boleh memenuhi pelbagai keperluan kewangan anda.

Dalam artikel ini, kita akan meneroka dengan lebih mendalam tentang pinjaman peribadi BSN, termasuk syarat-syarat, faedah, dan faedah yang ditawarkan oleh bank ini.

Sama ada anda memerlukan wang untuk perbelanjaan harian, pembayaran pendidikan, atau projek peribadi, pinjaman peribadi BSN mungkin menjadi penyelesaian yang anda cari.

Mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh pinjaman peribadi BSN dan bagaimana anda boleh memanfaatkannya untuk mencapai matlamat kewangan anda.

BSN Personal Loan

BSN Personal Loan merujuk kepada pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN) di Malaysia. BSN adalah salah satu bank terbesar di Malaysia dan menawarkan berbagai produk perbankan, termasuk pinjaman peribadi kepada individu yang memenuhi syarat.

BSN Personal Loan adalah jenis pinjaman tanpa jaminan (unsecured loan) yang berarti Anda tidak perlu memberikan jaminan atau agunan untuk mendapatkan pinjaman ini. Pinjaman peribadi BSN ini biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, seperti keperluan darurat, pendidikan, liburan, perbaikan rumah, atau keperluan pribadi lainnya.

Beberapa informasi umum yang perlu Anda ketahui tentang BSN Personal Loan adalah:

 • Persyaratan: Anda perlu memenuhi persyaratan tertentu, termasuk usia, pendapatan, dan status pekerjaan, untuk memenuhi syarat untuk pinjaman ini.
 • Jumlah Pinjaman: BSN biasanya menawarkan berbagai pilihan jumlah pinjaman, dan Anda dapat memilih jumlah yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
 • Tenor Pinjaman: Anda juga dapat memilih tenor pinjaman yang sesuai dengan kemampuan pembayaran Anda. Tenor biasanya bervariasi dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.
 • Tingkat Bunga: Tingkat bunga yang dikenakan pada BSN Personal Loan akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jumlah pinjaman, tenor, dan profil kredit Anda.
 • Proses Pengajuan: Anda perlu mengajukan permohonan secara resmi kepada BSN, dan proses persetujuan biasanya melibatkan penilaian kredit Anda.
 • Pembayaran Bulanan: Anda harus membayar angsuran bulanan sesuai dengan perjanjian pinjaman sampai pinjaman tersebut lunas.
 • Biaya dan Biaya: Selain bunga, ada kemungkinan ada biaya dan biaya lain yang terkait dengan pinjaman ini, seperti biaya administrasi.

A. Jenis Pinjaman Peribadi yang Ditawarkan oleh BSN

BSN menyediakan 4 jenis pinjaman peribadi:

 • BSN MyRinggit-i (Sektor Awam/Public Sector)
 • BSN MyRinggit-i (Eksekutif-1)
 • BSN MyRinggit-i Profesional
 • BSN MyRinggit-i (Pekerja Institusi Kewangan/Financial Institution Employee)

B. Syarat-syarat untuk Memohon Pinjaman Peribadi BSN

Syarat-syarat untuk individu memohon pinjaman peribadi BSN adalah seperti berikut:

BSN MyRinggit-i (Public Sector)

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 21 hingga 60 tahun
 • Pendapatan bulanan minimum RM1,500
 • Jenis pekerja:
  • Pekerja tetap: Lebih daripada 3 bulan bekerja
  • Pekerja kontrak/ sementara: Lebih daripada 12 bulan berkhidmat
 • Pekerja sektor kerajaan/ GLA/ GLC/ organisasi dengan kemudahan potongan gaji melalui BPA
 • Pemegang akaun BSN GIRO / -i

BSN MyRinggit-i (Eksekutif-1)

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 21 hingga 55 atau 60 tahun (tunduk kepada had umur persaraan pada akhir tempoh pembiayaan)
 • Pendapatan bulanan minimum:
  • Pekerja tetap: RM3,000
  • Pekerja kontrak/ sementara: RM10,000
 • Pekerja tetap dan kontrak yang mempunyai sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman kerja
 • Bekerja dalam sektor Premier Developer Panel, Hospital Swasta, Syarikat Telekomunikasi, institusi kewangan berlesen, syarikat multinasional, kumpulan syarikat PETRONAS, universiti & kolej swasta terpilih, dan lain-lain
 • Pemegang akaun BSN GIRO / -i

BSN MyRinggit-i Profesional

 • Warganegara Malaysia
 • Mesti berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan tidak melebihi had umur persaraan atau 65 pada akhir tempoh pembiayaan, mana-mana yang lebih awal
 • Pendapatan bulanan minimum RM3,000
 • Jenis profesional termasuk doktor perubatan, doktor pergigian, akauntan, pensyarah, arkitek, jurutera, ahli farmasi, juruukur kuantiti, doktor haiwan, ejen optometri atau optik, juruukur binaan, dan aktuari
 • Tempoh minimum dalam perkhidmatan:
 • Pekerja tetap: 3 bulan
 • Pekerja kontrak/ sementara: 6 bulan
 • Untuk perniagaan milikan tunggal/ perkongsian, perniagaan tersebut telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun
 • Pemegang akaun BSN GIRO / -i

BSN MyRinggit-i (Financial Institution Employee)

 • Warganegara Malaysia
 • Mesti berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan tidak melebihi had umur persaraan atau 60 pada akhir tempoh pembiayaan, mana-mana yang lebih awal
 • Pendapatan bulanan minimum (gaji asas + elaun tetap):
  • Pekerja tetap: RM3,000
  • Pekerja kontrak/ sementara: RM10,000
 • Tempoh perkhidmatan minimum 1 tahun dalam industri perbankan
 • Pekerja institusi kewangan yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia (BNM)
 • Pemegang akaun BSN GIRO / -i

C. Dokumen yang Diperlukan untuk BSN Personal Loan

Apabila memohon pinjaman peribadi BSN, dokumen-dokumen berikut diperlukan:

BSN MyRinggit-i (Public Sector)

 • Salinan kad pengenalan (kedua-dua belah)
 • Surat pengesahan dari majikan yang menyatakan:
  • Nama, dan
  • No. kad pengenalan, dan
  • Jawatan/ kedudukan, dan
  • Gaji bulanan, dan
  • Tarikh pekerjaan, atau
  • Penyata EA/ EC terkini selama sekurang-kurangnya 1 tahun, dan
  • Borang e-filing terkini atau dokumen yang disahkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
  • Salinan 2 bulan slip gaji terkini

BSN MyRinggit-i (Eksekutif-1)

 • Salinan kad pengenalan (kedua-dua belah)
 • Slip gaji terkini 3 bulan
 • Penyata KWSP terkini

BSN MyRinggit-i Profesional

 • Bayaran melalui Arahan Tetap BSN:
  • Penerima gaji
   • Salinan kad pengenalan, dan
   • Slip gaji terkini 2 bulan, dan
   • Surat pengesahan majikan, dan
   • Sijil/ pendaftaran sah dengan Pihak Berkuasa Pendaftaran Bertauliah/ Institut Pendaftaran Keahlian yang berkaitan, dan
   • Penyata pendapatan terkini (Borang EA/ EC/ e-B/ e-BT), atau
   • Penyata bank 3 bulan terkini daripada akaun yang dikreditkan gaji, atau
   • Sebarang dokumen sokongan terkini seperti penyata KWSP
  • Perkongsian milikan tunggal
   • Salinan kad pengenalan
   • Pendaftaran Perniagaan
   • Penyata bank 6 bulan terkini
   • Penyata pendapatan tahunan terkini (Borang EA/ EC/ e-B/ e-BT) dengan resit pembayaran
   • Penyata kewangan 2 tahun terkini
   • Sijil/ pendaftaran sah dengan Pihak Berkuasa Pendaftaran Bertauliah/ Institut Pendaftaran Keahlian yang berkaitan
 • Bayaran melalui Potongan Gaji (hanya untuk penerima gaji):
  • Salinan kad pengenalan
  • Slip gaji terkini 2 bulan
  • Surat pengesahan majikan
  • Borang Potongan Gaji
  • Sijil/ pendaftaran sah dengan Pihak Berkuasa Pendaftaran Bertauliah/ Institut Pendaftaran Keahlian yang berkaitan

BSN MyRinggit-i (Financial Institution Employee)

 • Salinan kad pengenalan (kedua-dua belah)
 • Slip gaji terkini 2 bulan
 • Surat pengesahan majikan
 • Penyata KWSP terkini

D. Kelebihan dan Kekurangan BSN Personal Loan

Kelebihan dan kekurangan BSN Personal Loan, seperti halnya produk keuangan lainnya, dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan situasi individu. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan umum yang dapat Anda pertimbangkan saat memilih BSN Personal Loan:

Kelebihan BSN Personal Loan:

 • Proses Pengajuan yang Mudah: Proses pengajuan pinjaman peribadi BSN relatif mudah, dan bank ini memiliki jaringan cabang yang luas di Malaysia, membuatnya lebih mudah diakses oleh calon peminjam.
 • Tanpa Agunan: BSN Personal Loan adalah pinjaman tanpa jaminan, yang berarti Anda tidak perlu memberikan agunan seperti rumah atau kendaraan sebagai jaminan.
 • Pilihan Tenor yang Fleksibel: BSN biasanya menawarkan pilihan tenor yang beragam, memungkinkan Anda untuk memilih jangka waktu pembayaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan Anda.
 • Dana untuk Berbagai Tujuan: Anda dapat menggunakan BSN Personal Loan untuk berbagai keperluan, seperti keperluan darurat, pendidikan, perjalanan, perbaikan rumah, atau keperluan pribadi lainnya.
 • Tingkat Bunga Bersaing: Tingkat bunga yang dikenakan pada BSN Personal Loan biasanya kompetitif di pasar, tergantung pada profil kredit Anda.

Kelebihan Lain:

 • Pembiayaan ini mengamalkan konsep syariah Tawarruq (Commodity Murabahah)
 • BSN menawarkan jumlah pembiayaan sehingga RM200,000 (bergantung kepada jenis pinjaman peribadi)
 • Tempoh pembayaran ditawarkan sehingga 10 tahun
 • Kadar faedah tetap serendah 4.60% hingga 5.30% setahun (bergantung kepada jenis pinjaman peribadi)

Kekurangan BSN Personal Loan:

 • Biaya Tambahan: Selain bunga, ada kemungkinan adanya biaya administrasi dan biaya lainnya yang harus Anda bayarkan, yang dapat menambah biaya keseluruhan pinjaman.
 • Persyaratan Kredit yang Ketat: Bank biasanya memiliki persyaratan yang ketat dalam hal profil kredit calon peminjam. Jika Anda memiliki catatan kredit yang buruk atau penghasilan yang rendah, mungkin sulit untuk memenuhi syarat.
 • Risiko Pembayaran Tidak Tepat Waktu: Seperti semua pinjaman, jika Anda gagal membayar angsuran tepat waktu, Anda dapat dikenakan denda dan bunga tambahan, yang dapat meningkatkan beban keuangan Anda.
 • Penguncian Dalam Kontrak: Setelah Anda menandatangani kontrak pinjaman, Anda terikat untuk membayar pinjaman sesuai dengan ketentuan kontrak. Ini berarti Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati kemampuan Anda untuk membayar sebelum mengambil pinjaman.
 • Pertimbangkan Alternatif: Sebelum mengambil pinjaman peribadi, baik dengan BSN atau lembaga keuangan lainnya, Anda harus mempertimbangkan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan keuangan Anda, seperti menggunakan tabungan pribadi atau mencari pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah jika memungkinkan.

Yuran yang Termasuk dalam BSN Personal Loan

Beberapa bayaran dikenakan termasuk:

 • Cukai setem: Menurut Akta Cukai Setem 1949 (Dikemaskini 1989)
 • Yuran pemprosesan: Tiada
 • Yuran penamatan awal: Tiada (Notis bertulis 1 bulan)
 • Yuran lewat bayar: Berdasarkan Ta’widh (pampasan)
 • Yuran wakalah: RM30
 • Yuran will (jika ada): RM500
 • Perlindungan Tunai-i (pilihan): RM530
 • Insurans/ Takaful (pilihan): Umur, tempoh, dan jumlah pinjaman/ pembiayaan keseluruhan boleh mempengaruhi harga

Cara Mohon BSN Personal Loan

Untuk mengajukan BSN Personal Loan, Anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Pemahaman Persyaratan: Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan Anda memahami persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi syarat. Ini mungkin termasuk usia, pendapatan minimum, dan dokumen pendukung seperti slip gaji, laporan kredit, dan sebagainya. Pastikan Anda memenuhi semua persyaratan sebelum melanjutkan.
 2. Kunjungi Cabang BSN: Anda dapat mengajukan pinjaman peribadi BSN dengan mengunjungi salah satu cabang Bank Simpanan Nasional (BSN) yang terdekat. Bawa dokumen pendukung seperti slip gaji, salinan identitas diri, dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 3. Bicarakan dengan Petugas Bank: Setelah Anda berada di cabang, temui petugas bank yang akan membantu Anda dengan proses pengajuan. Mereka akan memberikan Anda formulir pengajuan pinjaman dan menjelaskan prosesnya. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan atau klarifikasi yang mungkin Anda miliki.
 4. Isi Formulir Pengajuan: Isi formulir pengajuan pinjaman dengan benar dan lengkap. Pastikan Anda memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan dokumen pendukung yang Anda berikan.
 5. Penilaian Kredit: Bank akan melakukan penilaian kredit untuk menentukan apakah Anda memenuhi syarat untuk pinjaman tersebut. Ini melibatkan pengecekan riwayat kredit Anda dan kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Proses ini dapat memakan waktu.
 6. Penawaran Pinjaman: Jika pengajuan Anda disetujui, bank akan memberikan penawaran resmi, termasuk jumlah pinjaman, tingkat bunga, tenor, dan persyaratan lainnya. Pastikan Anda memahami dengan baik semua ketentuan dalam penawaran ini sebelum menerima pinjaman.
 7. Tanda Tangan Perjanjian: Jika Anda setuju dengan penawaran pinjaman, Anda akan diminta untuk menandatangani perjanjian pinjaman. Pastikan Anda membaca dan memahami isi perjanjian ini sebelum menandatanganinya.
 8. Pencairan Dana: Setelah perjanjian ditandatangani, dana pinjaman akan dicairkan ke rekening bank Anda, dan Anda dapat menggunakannya sesuai dengan keperluan Anda.
 9. Pembayaran Angsuran: Anda harus mulai membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. Pastikan untuk membayar tepat waktu agar tidak terkena denda atau bunga tambahan.

Baca juga: BSN Housing Loan: Pilihan Bijak untuk Miliki Rumah Impian Anda

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman peribadi BSN,

 • Hubungi Bank Simpanan Nasional di 1-300-88-1900
 • Lawati cawangan Bank Simpanan Nasional berdekatan

Dalam kesimpulannya, BSN Personal Loan adalah pilihan yang menarik untuk mereka yang memerlukan dana tambahan untuk memenuhi berbagai keperluan keuangan mereka. Dengan proses pengajuan yang mudah, berbagai pilihan tenor, dan tingkat bunga yang kompetitif, BSN Personal Loan dapat menjadi solusi yang sesuai bagi banyak individu di Malaysia.

Optimized by Optimole