BSN Housing Loan: Pilihan Bijak untuk Miliki Rumah Impian Anda

Mimpi memiliki rumah sendiri adalah salah satu asas kejayaan kebanyakan individu. Bank Simpanan Nasional (BSN) memahami betapa pentingnya impian ini dan telah menyediakan penyelesaian yang sesuai melalui penawaran Pinjaman Perumahan BSN.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi segala yang perlu anda ketahui mengenai Pinjaman Perumahan BSN, termasuk jenis pinjaman yang ditawarkan, syarat-syarat kelayakan, dan faedah yang ditawarkan oleh bank ini.

Jika anda berhasrat untuk memiliki rumah impian anda, teruskan membaca untuk mendapatkan panduan lengkap mengenai penyelesaian perumahan yang ditawarkan oleh BSN.

BSN Housing Loan

BSN Housing Loan, yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN), adalah satu bentuk pembiayaan yang disediakan oleh bank kepada individu yang ingin memiliki atau membeli rumah. Ini membolehkan pemohon untuk mendapatkan jumlah wang yang diperlukan untuk membeli hartanah yang diidamkan.

Pinjaman ini akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh bayaran balik yang dipilih. BSN Housing Loan mempunyai beberapa jenis pinjaman yang sesuai untuk pelbagai keperluan perumahan, dan ia adalah salah satu pilihan yang popular di Malaysia untuk membantu individu mencapai impian memiliki rumah sendiri.

A. Jenis Pinjaman Perumahan BSN Housing Loan

BSN menyediakan 5 jenis pinjaman rumah:

 • BSN MyHomePlus
 • BSN MyHome (Skim Rumah Pertamaku)
 • BSN MyHome (Harta Kediaman/Residential Property)
 • BSN MyHome (Program Perumahan Rakyat)
 • BSN MyHome (Harta Komersil/Commercial Property)

B. Kelayakan Memohon BSN Housing Loan

BSN MyHomePlus

 • Warganegara Malaysia
 • Antara 21 hingga 60 tahun (tidak lebih dari 70 tahun pada akhir tempoh pinjaman)
 • Pinjaman BSN MyHome sedia ada telah berlangsung sekurang-kurangnya 2 tahun atau telah mencapai tempoh kunci

BSN MyHome (Skim Rumah Pertamaku)

 • Warganegara Malaysia
 • Antara 21 hingga 60 tahun (tidak lebih dari 70 tahun pada akhir tempoh pinjaman)
 • Pendapatan bulanan kasar maksimum RM5000 (individu)
 • Permohonan individu atau bersama dibenarkan
 • Pembelian rumah pertama dan penghuni sendiri
 • Tiada rekod pinjaman terjejas dalam 12 bulan terakhir
 • Tidak muflis

BSN MyHome (Harta Kediaman)

Individual/ joint:

 • Warganegara Malaysia
 • Antara 21 hingga 60 tahun (tidak lebih dari 70 tahun pada akhir tempoh pinjaman)
 • Memiliki kemampuan untuk membuat pembayaran
 • Mempunyai bukti pembelian hartanah atau memiliki hartanah
 • Hartanah terletak di kawasan MF 6 dan ke atas
 • Hartanah sedang dalam pembinaan atau telah siap

Organisasi (Organisation):

 • Pemilik tunggal, perkongsian, syarikat persendirian, atau syarikat awam yang dimiliki oleh warganegara Malaysia di bawah Akta Perkongsian 1961 atau Akta Syarikat 1965
 • Beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun
 • Mempunyai rekod kewangan yang stabil

BSN MyHome (Program Perumahan Rakyat)

 • Warganegara Malaysia
 • Antara 21 hingga 60 tahun
 • Permohonan individu atau bersama dibenarkan
 • Mesti mempunyai bukti kerja sendiri
 • Pendapatan bulanan minimum RM1,000
 • Pembelian rumah pertama dan penghuni sendiri
 • Harta kos rendah atau sederhana sahaja

BSN MyHome (Harta Komersil)

 • Warganegara Malaysia
 • Antara 21 hingga 65 tahun

C. Dokumen yang Diperlukan untuk BSN Housing Loan

BSN MyHomePlus

Fixed income earner (Pekerja bergaji tetap):

 • Salinan MyKad
 • Salinan Perjanjian Jual Beli/ Surat Tawaran terdahulu dari BSN (jika berkenaan)
 • Salinan laporan penilaian daripada penilai panel yang berdaftar dengan bank
 • Salinan asal slip gaji 1 bulan terkini
 • Penyata bank/ penyata EPF 1 bulan terkini

Non-fixed income earner (Pekerja bukan bergaji tetap):

 • Salinan MyKad
 • Salinan Perjanjian Jual Beli/ Surat Tawaran terdahulu dari BSN (jika berkenaan)
 • Salinan laporan penilaian daripada penilai panel yang berdaftar dengan bank
 • Salinan asal slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini/ penyata EPF (jika berkenaan)

Self-employed (Pekerja bekerja sendiri):

 • Penyata bank 6 bulan terkini
 • Borang B/ Borang BE bersama resit LHDN
 • Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM)
 • Borang 24, 44 dan 49

BSN MyHome (Skim Rumah Pertamaku)

 • Salinan MyKad
 • Borang permohonan pinjaman
 • Bukti pendapatan anda
 • Salinan pesanan tempahan/ Perjanjian Jual Beli/ Sijil Strata/ Sijil Hakmilik
 • Pengisytiharan berkanun tentang pembelian rumah pertama untuk penghuni sendiri

BSN MyHome (Harta Kediaman) & BSN MyHome (Harta Komersil)

Individual/joint

 • Salinan MyKad
 • Salinan asal slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Penyata bank 6 bulan terkini (pendapatan lain)
 • Penyata EPF terkini
 • Surat pengesahan majikan
 • Borang J/ deklarasi cukai pendapatan terkini
 • Salinan Perjanjian Jual Beli/ dokumen harta
 • Salinan laporan penilaian (untuk pembelian harta) daripada penilai panel yang berdaftar dengan bank

Organisation

 • Penyata bank 6 bulan terkini
 • Penyata kewangan 2 tahun terkini (diluluskan oleh badan audit yang diluluskan)
 • Borang B/ Borang BE dan resit LHDN
 • Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM)
 • Perjanjian dan Perlembagaan Syarikat (M&A)/ Borang 24, 44 dan 49
 • Resolusi Lembaga Pengarah

BSN MyHome (Program Perumahan Rakyat)

 • N/A

D. Kelebihan dan Kekurangan BSN Housing Loan

Kelebihan Pinjaman Perumahan BSN:

 • Pilihan Pelbagai Jenis Pinjaman: BSN Housing Loan menawarkan pelbagai jenis pinjaman yang sesuai untuk pelbagai keperluan perumahan, termasuk rumah pertama, harta kediaman, harta komersil, dan banyak lagi. Ini memberi pelanggan fleksibiliti untuk memilih pinjaman yang paling sesuai dengan keperluan mereka.
 • Kadar Faedah Bersaing: BSN sering menawarkan kadar faedah yang kompetitif untuk pinjaman perumahan mereka. Ini bermaksud pelanggan boleh mendapatkan pinjaman dengan kos faedah yang lebih rendah, menjimatkan wang dalam jangka panjang.
 • Tempoh Pembayaran Yang Fleksibel: BSN membolehkan pelanggan memilih tempoh bayaran balik yang sesuai dengan kemampuan kewangan mereka, dengan tempoh sehingga 35 tahun atau sehingga mencapai usia 70 tahun, bergantung kepada jenis pinjaman yang dipilih.
 • Margin Pembiayaan Yang Murah: BSN membenarkan margin pembiayaan yang tinggi, yang bermaksud pemohon boleh meminjam sehingga 90% + 5% (FEC) ke atas nilai pasaran semasa (CMV) hartanah, membantu mereka meminimumkan jumlah wang tunai yang perlu dibayar terlebih dahulu.
 • Permohonan Mudah: Proses permohonan untuk BSN Housing Loan adalah mudah dan mudah difahami. Pelanggan boleh memohon dengan cepat dan menggunakan saluran pembayaran yang mudah.

Kekurangan Pinjaman Perumahan BSN:

 • Yuran dan Caj Tambahan: Seperti semua pinjaman perumahan, BSN Housing Loan melibatkan beberapa yuran dan caj tambahan seperti yuran duti setem, yuran pemprosesan, dan lain-lain. Ini boleh meningkatkan kos keseluruhan pinjaman.
 • Syarat Kelayakan Yang Ketat: Beberapa jenis pinjaman BSN Housing Loan mempunyai syarat kelayakan yang ketat, seperti had umur pemohon, pendapatan bulanan maksimum, dan lain-lain. Ini mungkin menyulitkan beberapa individu untuk memenuhi kriteria ini.
 • Denda Pembayaran Lewat: Seperti pinjaman perumahan lain, BSN Housing Loan juga melibatkan denda pembayaran lewat jika pemohon gagal membuat pembayaran ansuran pada masanya. Denda ini boleh meningkatkan beban kewangan pemohon.
 • Keterhadapan Lokasi Hartanah: Untuk beberapa jenis pinjaman, BSN mungkin mengenakan sekatan mengenai lokasi hartanah yang layak untuk pembiayaan, yang mungkin membatasi pilihan pemohon dalam pemilihan hartanah.

Persiapan Sebelum Memohon BSN Housing Loan

Terdapat beberapa perkara yang perlu anda fahami sebelum memohon pinjaman perumahan seperti yang disenaraikan di bawah:

 • Kadar faedah: Anda perlu tahu kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank, sama ada kadar faedah tetap atau kadar faedah berubah.
 • Jenis pinjaman: Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman tempoh, pinjaman separa, atau pinjaman fleksi.
 • Tempoh kunci: Mengetahui tempoh kunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan mendadak untuk pelunasan penuh, pembiayaan semula, atau penjualan hartanah anda.
 • Margin pembiayaan: Anda perlu memahami margin pembiayaan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan membenarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai yang anda mesti bayar terlebih dahulu untuk hartanah.
 • Yuran: Yuran termasuk yuran guaman, yuran duti setem, yuran lewat bayar, yuran pelunasan awal, dan lain-lain.
 • Jenis bank: Bank yang anda pilih untuk memohon pinjaman rumah, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman yang berbeza, terma, dan sebagainya. Pilih bank di mana anda selesa memohon pinjaman rumah.

Caj/Yuran yang Termasuk dalam BSN Housing Loan

Di bawah adalah beberapa yuran yang dikenakan dalam Pinjaman Perumahan OCBC Bank:

 • Yuran duti setem: Seperti yang dikehendaki oleh Akta Duti Setem 1949 (Diterbit Semula 1989).
 • Yuran wakalah: RM30.
 • Yuran lewat bayar: 1% daripada jumlah tertunggak.
 • Yuran pelunasan awal: Mesti mengemukakan notis bertulis kepada bank.
 • Yuran pemprosesan: Dikecualikan.
 • Yuran dokumen keselamatan pembelian: RM250 (hartanah lebih daripada RM150,000 dan ke atas).
 • Yuran salinan dokumen keselamatan: RM50 (penuh), RM30 (sebahagian)

Baca juga:

Cara Mohon BSN Housing Loan

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk memohon BSN Housing Loan:

1. Kaji Syarat Kelayakan:

 • Sebelum memulakan permohonan, pastikan anda memahami syarat-syarat kelayakan untuk pinjaman perumahan BSN yang anda ingin memohon. Syarat ini mungkin berbeza bergantung kepada jenis pinjaman yang dipilih, seperti rumah pertama, harta kediaman, atau harta komersil.

2. Pilih Jenis Pinjaman:

 • Tentukan jenis pinjaman BSN yang sesuai dengan keperluan anda. BSN menawarkan pelbagai jenis pinjaman perumahan, jadi pastikan anda memilih yang paling sesuai dengan situasi anda.

3. Pengumpulan Dokumen:

 • Sediakan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman. Dokumen-dokumen ini mungkin termasuk salinan MyKad, salinan perjanjian jual beli hartanah, slip gaji, penyata bank, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan berdasarkan jenis pinjaman yang dipilih.

4. Kunjungi Cawangan BSN:

 • Lawati cawangan BSN terdekat untuk menguruskan permohonan. Anda boleh berbincang dengan pegawai bank untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pinjaman dan proses permohonan.

5. Isi Borang Permohonan:

 • Isi borang permohonan pinjaman perumahan BSN dengan teliti dan lengkap. Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan sah.

6. Lengkapkan Dokumen:

 • Sertakan semua dokumen yang diperlukan bersama-sama dengan borang permohonan. Pastikan salinan dokumen-dokumen ini adalah jelas dan sah.

7. Tunggu Keputusan:

 • Selepas anda mengemukakan permohonan, anda perlu menunggu untuk menerima keputusan daripada BSN. Proses penilaian permohonan biasanya akan mengambil masa tertentu.

8. Penilaian Hartanah:

 • BSN mungkin akan menjalankan penilaian hartanah yang dikenakan caj sebagai sebahagian daripada proses pinjaman. Penilaian ini akan menentukan nilai sebenar hartanah.

9. Pelulusan dan Penandatanganan Perjanjian:

 • Sekiranya permohonan anda diluluskan, anda akan diminta untuk menandatangani perjanjian pinjaman. Bacalah perjanjian ini dengan teliti dan pastikan anda memahami semua terma dan syarat.

10 Pembayaran:

 • Selepas penandatanganan perjanjian, BSN akan mengeluarkan bayaran pinjaman kepada pihak penjual atau pemilik hartanah yang dibeli.

11. Bayaran Balik:

 • Anda perlu memulakan bayaran balik pinjaman perumahan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh BSN. Pastikan anda membuat pembayaran ansuran secara berkala dan tepat pada masanya.

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan Pinjaman Rumah BSN:

 • Hubungi BSN di 1-300-88-1900
 • Lawati cawangan BSN terdekat

Terma-terma Biasa Pinjaman Rumah

 • Tempoh kunci: Tempoh di mana anda akan dikenakan denda jika anda melunaskan pinjaman rumah lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda berkisar antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.
 • Margin Pembiayaan (MOF): Jumlah wang yang bank akan meminjamkan kepada anda untuk pinjaman anda menentukan berapa banyak wang tunai yang anda mesti bayar terlebih dahulu untuk hartanah.
 • Kadar faedah: Ia adalah jumlah wang yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah pokok.
 • Penilaian: Anggaran nilai hartanah dan duti setem dihitung berdasarkan nilai hartanah.
 • Kadar Asas: Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank-bank komersial untuk pinjaman.
 • Kadar Pinjaman Asas (BLR): Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos meminjam wang untuk dipinjamkan kepada peminjam.
 • Pembiayaan semula: Melunaskan pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan pinjaman baru dengan terma dan syarat yang baru.

Dengan pelbagai jenis pinjaman yang ditawarkan, kadar faedah yang kompetitif, dan syarat-syarat yang fleksibel, BSN Housing Loan memudahkan perjalanan anda menuju pemilikan hartanah sendiri. Namun, seperti mana-mana pinjaman perumahan, penting untuk memahami sepenuhnya terma dan syarat serta kelebihan dan kekurangan sebelum membuat keputusan.

Optimized by Optimole