Borang KWSP: Senarai & Cara Isi

Memandangkan jumlah pencarum KWSP yang mencecah jutaan orang, sudah pasti pelbagai urusan akan dilakukan bersama pihak KWSP.

Ada perkara yang boleh dilakukan 100 peratus melalui kemudahan online, ada juga yang memerlukan Anda mengisi borang yang disediakan secara manual beserta dokumen penting yang diperlukan.

Borang KWSP merupakan dokumen penting yang berkaitan dengan simpanan dan perancangan kewangan di dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Borang ini memainkan peranan utama dalam urusan pendaftaran, kemaskini maklumat, pengeluaran, dan pemindahan simpanan ahli.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan berbagai jenis borang KWSP yang perlu diketahui oleh ahli KWSP dan bagaimana mengisi serta menguruskan borang-borang ini dengan betul.

Borang KWSP

Borang KWSP

Borang KWSP adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau Employees Provident Fund (EPF) di negara lain. Borang ini digunakan untuk urusan berkaitan simpanan pekerja, dan ia memainkan peranan penting dalam pelbagai transaksi dan perkhidmatan KWSP.

Ahli KWSP menggunakan borang ini untuk pendaftaran akaun KWSP, kemaskini maklumat peribadi, mengemukakan permohonan pengeluaran simpanan (seperti pengeluaran untuk perumahan atau pendidikan), serta bagi tujuan pemindahan simpanan antara akaun KWSP atau institusi kewangan.

Borang KWSP merangkumi pelbagai jenis borang, termasuk Borang A, Borang B, Borang C, Borang D, dan banyak lagi, dan setiap borang mempunyai fungsi dan kegunaannya yang tersendiri.

Pemahaman tentang jenis-jenis borang KWSP dan cara mengisi serta menguruskan borang ini adalah penting bagi ahli KWSP untuk memastikan urusan kewangan dan simpanan mereka diurus dengan betul dan efisien.

Baca juga: Bayaran Interim i-Sinar.

Jenis-jenis Borang KWSP

Di bawah adalah beberapa jenis borang KWSP yang umum:

  1. Borang A – Borang Pendaftaran Ahli: Borang ini digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai ahli KWSP apabila seseorang memulakan kerja dengan majikan yang tertakluk kepada undang-undang KWSP.
  2. Borang B – Borang Pilihan Caruman: Borang ini digunakan oleh ahli KWSP untuk memilih caruman melebihi jumlah minimum yang ditetapkan oleh undang-undang KWSP.
  3. Borang C – Borang Kemaskini Maklumat Ahli: Borang ini digunakan oleh ahli KWSP untuk mengemaskini maklumat peribadi seperti alamat, nombor telefon, dan status perkahwinan.
  4. Borang D – Borang Permohonan Pengeluaran: Borang ini digunakan untuk permohonan pengeluaran simpanan KWSP bagi tujuan seperti pembelian rumah, pendidikan, atau rawatan perubatan.
  5. Borang KWSP 9C – Borang Pengeluaran Bersyarat: Borang ini digunakan untuk permohonan pengeluaran simpanan KWSP secara berperingkat, seperti pengeluaran bagi tujuan pendidikan, perubatan, atau kecemasan.
  6. Borang KWSP 6 – Borang Pelupusan Simpanan: Borang ini digunakan untuk mengemukakan permohonan pemindahan simpanan KWSP antara akaun KWSP atau institusi kewangan.

Terdapat juga borang-borang lain yang khusus untuk tujuan-tujuan tertentu atau menguruskan urusan simpanan KWSP yang lebih kompleks. Penting bagi ahli KWSP untuk memahami jenis-jenis borang ini dan mengisi dengan betul bagi memastikan proses pengurusan simpanan KWSP berjalan dengan lancar dan efisien.

Baca juga: Perbezaan Akaun 1 dan Akaun 2 KWSP.

Senarai Penting Borang KWSP

Di bawah ini kami kongsikan senarai borang KWSP, bagi memudahkan Anda mencari dan memuat turun terus dari pautan yang kami kongsikan seperti jadual di bawah:

A. Borang Pendaftaran Ahli KWSP

Perkara/UrusanLink Pautan
Tuntutan Harta PerkahwinanKWSP AT (2)
Pendaftaran AhliKWSP 3 (Daftar)
Pindaan Maklumat AhliKWSP 3 (Pindaan)
Pindaan Komunikasi AhliKWSP 3 (Komunikasi)
Penyatuan Akaun AhliKWSP 3A
Penambah Simpanan/Penerima SimpananKWSP 3B
PenamaanKWSP 4
Pembatalan penamaanKWSP 4A
Semakan penamaanKWSP 4B
Daftar Caruman Sukarela – Orang Gaji (KWSP & Majikan)KWSP 16
Daftar Caruman Sukarela – Orang Bukan Domisil (KWSP & Majikan)KWSP 16B
Daftar Caruman Sukarela – Insentif Kerajaan (i-Saraan/Kasih Suri Keluarga Malaysia KWSP)KWSP 16G(M)

B. Borang untuk Caruman

Perkara/UrusanLink Pautan
Penambahan Simpanan Akaun 1KWSP 3B (1)
Borang CarumanKWSP 6
Caruman Pilihan SendiriKWSP 6A (1)
Caruman Sukarela – Insentif Kerajaan (i-Saraan/Kasih Suri Keluarga Malaysia KWSP)KWSP 6A (2)
Pengembalian CarumanKWSP 14
Pemindahan Simpanan Dari Kumpulan Wang DiluluskanKWSP 15
Pemindahan Faedah Persaraan (Individu)KWSP 16F (Individu)
Pemindahan Faedah Persaraan (Berkumpulan)KWSP 16F (Berkumpulan)
Mencarum Melebihi Kadar Berkanun (Pekerja)KWSP 17A (Khas 2022)
Mencarum Melebihi Kadar Berkanun (Majikan)KWSP 17 (MAJ)
Mencarum Melebihi Kadar Berkanun (Pekerja)KWSP 17A (AHL)
Mencarum Melebihi Kadar Berkanun (Syer Pekerja)KWSP 17AA (AHL)
Pembatalan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun (Majikan)KWSP 18 (MAJ)
Pembatalan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun (Pekerja)KWSP 18A (AHL)
Pengaduan Oleh Pekerja Ke Atas Majikan Gagal MencarumKWSP 1879
Pengembalian Amaun Pengeluaran (individu)KWSP R (AHL)
Pengembalian Amaun Pengeluaran (Berkumpulan)KWSP R (KUMP)
Bayaran Tambahan PengeluaranKWSP R1 (AHL)
Pindahan Simpanan Daripada Akaun 2 ke Akaun 1Transfer Savings

C. Borang untuk Pengeluaran

Perkara/UrusanLink Pautan
Penggantian BayaranWDW 002
Pembatalan PengeluaranWDW 004
Permohonan Terkurang BayarPermohonan Terkurang Bayar
Umur 50, 55 dan 60 atau Simpanan Melebihi RM1 JutaKWSP 9B (AHL)
Beli atau Bina RumahKWSP 9C (AHL) (D5)
Mengurang atau Menyelesaikan Baki PinjamanKWSP 9C (AHL) (D8)
KesihatanKWSP 9D (AHL)
PendidikanKWSP 9H (AHL)
Pekerja Berpencen dan Pesara PilihanKWSP 9J (AHL)
Meninggal Negara MalaysiaKWSP 9K (AHL)
KematianKWSP 9KM (AHL)
Kematian (Pemegang Amanah)KWSP 9KM (AHL) [PA]
Hilang UpayaKWSP 9L (AHL)
Skim Pelaburan Ahli (Borang ini perlu diperolehi dari IPD berkenaan)KWSP 9N (AHL)
Ansuran Bulanan Pinjaman PerumahanKWSP 9P (AHL)
Pengiraan Awal Syer Kerajaan (Pre-PEN)KWSP 9PP (AHL)

D. Borang Pendaftaran Majikan & Kemaskini KWSP

Perkara/UrusanLink Pautan
Permohonan Pendaftaran MajikanKWSP 1 (MAJ)
Pendaftaran/Pengemaskinian maklumat i-AkaunKWSP 1 (i)
Permohonan Pendaftaran AhliKWSP 3
Permohonan Penyatuan Akaun AhliKWSP 3A
Sijil Pendaftaran MajikanKWSP 19
Pertukaran Nama/Alamat MajikanPengemaskinian Maklumat Majikan

E. Borang Caruman untuk Majikan

Perkara/UrusanLink Pautan
Bayaran Caruman SemasaKWSP 6
Notis Pembatalan Tanggungjawab MajikanKWSP 6 (Borang B)
Jadual Tunggakan CarumanKWSP 7 (Borang E)
Penyata Kiriman Wang Caruman TunggakanKWSP 8 (Borang F)
Pengembalian CarumanKWSP 14
Pemindahan Simpanan Dari Kumpulan Wang DiluluskanKWSP 15
Notis Caruman Sukarela (Pembantu Domestik)KWSP 16
Notis Caruman Sukarela (Pembantu Domestik Bukan Domisil)KWSP 16B
Pemindahan Faedah Persaraan (Individu)KWSP 16F (Individu)
Pemindahan Faedah Persaraan (Berkumpulan)KWSP 16F (Berkumpulan)
Mencarum Melebihi Kadar Berkanun (Pekerja)KWSP 17A (Khas 2022)
Mencarum Melebihi Kadar Berkanun Yang Ditetapkan (Majikan)KWSP 17 (MAJ)
Mencarum Melebihi Kadar Berkanun Yang Ditetapkan (Ahli)KWSP 17A (AHL)
Mencarum Melebihi Kadar Berkanun Yang Ditetapkan (Syer pekerja)KWSP 17AA (AHL)
Pembatalan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun Yang Ditetapkan (Majikan)KWSP 18 (MAJ)
Pembatalan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun Yang Ditetapkan (Ahli)KWSP 18A (AHL)
Caruman Tanpa Maklumat Lengkap (CTML)KWSP 1314

Baca juga: e-Payroll KWSP.

Contoh Cara Isi Borang KWSP

Disini kami kongsikan panduan cara mengisi borang kwsp dengan betul dan tepat. Sila ikut panduan di sini: https://www.kwsp.gov.my

Contoh Cara Isi Borang KWSP yang Betul (1)
Foto: Contoh Cara Isi Borang KWSP yang Betul (1)
Contoh Cara Isi Borang KWSP yang Betul (2)
Foto: Contoh Cara Isi Borang KWSP yang Betul (2)

Dengan memahami dan menggunakan borang KWSP dengan betul, anda dapat menguruskan simpanan KWSP dengan lebih mudah dan berkesan.

Borang KWSP memainkan peranan penting dalam pelbagai urusan kewangan dan simpanan anda. Pastikan untuk mengisi borang-borang KWSP dengan teliti dan lengkap serta mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh KWSP.

Optimized by Optimole