Bank Rakyat Personal Loan: Penyelesaian Kewangan yang Mudah dan Fleksibel

Anda sedang mencari penyelesaian kewangan yang efisien? Bank Rakyat Personal Loan mungkin jawapannya.

Dalam artikel ini, kami akan meneroka dengan lebih mendalam tentang produk Bank Rakyat Personal Loan, syarat-syarat yang diperlukan, manfaat yang boleh anda nikmati, dan banyak lagi.

Temui cara Bank Rakyat dapat membantu anda mencapai matlamat kewangan anda.

Bank Rakyat Personal Loan

Pinjaman Peribadi Bank Rakyat atau Bank Rakyat Personal Loan adalah produk kewangan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat, sebuah bank koperasi Islam terkemuka di Malaysia. Ia adalah pinjaman peribadi yang bertujuan untuk membantu individu mengatasi keperluan kewangan peribadi mereka.

Pinjaman ini membolehkan peminjam menerima jumlah wang tunai tertentu dan membayar balik jumlah tersebut dalam bentuk ansuran bulanan yang tetap, termasuk caj faedah, mengikut tempoh perjanjian pinjaman yang telah ditetapkan.

Bank Rakyat Personal Loan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti pembayaran hutang, perbelanjaan pendidikan, perbelanjaan perubatan, atau keperluan kewangan lain. Ia adalah salah satu pilihan yang popular di kalangan individu yang mencari sokongan kewangan tambahan.

A. Jenis Pinjaman Peribadi yang Ditawarkan oleh Bank Rakyat

Bank Rakyat menyediakan 3 jenis pinjaman peribadi:

 • Personal Financing-i Sektor Awam
 • Personal Financing-i Sektor Swasta
 • Personal Financing-i untuk Pesara

B. Kelayakan untuk Memohon Bank Rakyat Personal Loan

Kelayakan untuk individu memohon Bank Rakyat Personal Loan adalah seperti berikut:

Personal Financing-i Sektor Awam

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 18 hingga 60 tahun
 • Pendapatan bulanan minimum RM1,000 (termasuk elaun)
 • Pekerja dalam sektor awam, GLC, dan anak syarikat GLC (minimum 3 bulan berkhidmat)

Personal Financing-i Sektor Swasta

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 18 hingga 60 tahun
 • Pendapatan bulanan minimum:
 • Pekerja tetap: RM2,000
 • Pekerja kontrak: RM8,000

Personal Financing-i untuk Pesara

 • Pesara kerajaan
 • Tidak lebih dari 65 tahun pada akhir tempoh pembiayaan
 • Pensiun bulanan minimum RM800

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Bank Rakyat Personal Loan

Apabila memohon Bank Rakyat Personal Loan, dokumen-dokumen berikut diperlukan:

Personal Financing-i Sektor Awam

 • Salinan MyKad/ MyTentera
 • Slip gaji terkini 3 bulan
 • Penyata bank terkini 3 bulan akaun yang menerima gaji
 • Surat pengesahan daripada majikan atau Borang EA

Personal Financing-i Sektor Swasta

 • Salinan MyKad/ MyTentera
 • Slip gaji terkini 3 bulan
 • Penyata bank terkini 3 bulan akaun yang menerima gaji
 • Penyata EPF
 • Surat pengesahan daripada majikan, Borang EA, atau e-B Slip daripada LHDN

Personal Financing-i untuk Pesara

 • JPA (Jabatan Perkhidmatan Awam):
 • MyKad
 • Kad Pesara Kerajaan Malaysia
 • Penyata Pensiun
 • JHEV (Jabatan Hal Ehwal Veteren):
 • MyKad
 • Kad Pesara Tentera
 • Ledger Pesara

D. Kelebihan dan Kekurangan Bank Rakyat Personal Loan

Kelebihan Bank Rakyat Personal Loan:

 • Pembiayaan yang Luas: Bank Rakyat menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi yang sesuai dengan keperluan pelanggan dari sektor awam, swasta, dan pesara kerajaan. Ini membolehkan pelanggan memilih produk yang paling sesuai dengan keperluan kewangan mereka.
 • Tanpa Jaminan: Pinjaman peribadi Bank Rakyat adalah pinjaman tanpa jaminan, yang bermaksud anda tidak perlu meletakkan aset sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Ini menjadikannya lebih mudah diakses oleh individu yang mungkin tidak memiliki aset untuk digunakan sebagai jaminan.
 • Kadar Faedah yang Bersaing: Bank Rakyat menawarkan kadar faedah yang kompetitif untuk pinjaman peribadi, menjadikannya pilihan yang berpatutan untuk memenuhi keperluan kewangan.
 • Tempoh Pembiayaan Fleksibel: Pelanggan boleh memilih tempoh pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar balik. Ini memberikan fleksibiliti dalam merancang ansuran bulanan.

Kelebihan Lain:

 • Jumlah pembiayaan sehingga:
  • RM200,000 (Personal Financing-i Sektor Awam)
  • RM150,000 (Personal Financing-i Sektor Swasta)
  • Maksimum RM100,000 atau maksimum 15 kali gaji bulanan bersih (Personal Financing-i untuk Pesara)
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 • Perlindungan Takaful adalah pilihan

Kekurangan Bank Rakyat Personal Loan:

 • Keperluan Kelayakan Ketat: Seperti kebanyakan pinjaman, terdapat syarat kelayakan yang perlu dipenuhi oleh pelanggan. Ini termasuk had umur, pendapatan minimum, dan lain-lain. Individu yang tidak memenuhi syarat-syarat ini mungkin tidak layak untuk pinjaman.
 • Yuran Perkhidmatan: Walaupun Bank Rakyat tidak mengenakan yuran pemprosesan, terdapat yuran lain seperti yuran wakalah dan yuran cukai setem yang perlu dibayar oleh pelanggan. Ini boleh meningkatkan kos pinjaman secara keseluruhan.
 • Pilihan Takaful yang Tidak Wajib: Walaupun takaful (insurans takaful) disediakan, ia adalah pilihan yang tidak wajib. Ini bermakna pelanggan yang memilih untuk tidak mendapatkan perlindungan takaful mungkin tidak dilindungi jika berlaku situasi yang tidak diingini seperti penyakit atau kematian.
 • Sanksi Lewat Bayaran: Seperti kebanyakan pinjaman, Bank Rakyat mengenakan sanksi lewat bayaran jika pelanggan gagal membayar ansuran bulanan pada masanya. Sanksi ini boleh menambahkan kos pinjaman jika tidak dipatuhi.

Yuran-yuran yang Termasuk dalam Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

Yuran tertentu termasuk:

 • Yuran wakalah atau agensi: RM28.30
 • Yuran cukai setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan
 • Yuran pemutusan awal: Ibra’ akan diberikan sebagai potongan
 • Yuran lewat bayaran: 1% setahun daripada baki tertunggak bulanan

Cara Mohon Bank Rakyat Personal Loan

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk memohon Bank Rakyat Personal Loan:

1. Pemeriksaan Kelayakan:

 • Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi semua syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Bank Rakyat. Ini termasuk had umur, pendapatan minimum, dan lain-lain.

2. Pilih Jenis Pinjaman:

 • Pilih jenis Bank Rakyat Personal Loan yang sesuai dengan keperluan anda. Bank Rakyat menawarkan pelbagai produk pinjaman untuk sektor awam, swasta, dan pesara kerajaan.

3. Dokumen-dokumen yang Diperlukan:

 • Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan MyKad, penyata gaji terkini, penyata bank, dan dokumen-dokumen lain yang mungkin diminta oleh bank. Pastikan dokumen-dokumen ini adalah lengkap dan sah.

4. Kira Pembayaran Bulanan:

 • Gunakan kalkulator pinjaman peribadi untuk mengira jumlah ansuran bulanan yang mungkin anda perlu bayar. Ini akan membantu anda merancang kewangan anda dengan lebih baik.

5. Melakukan Permohonan:

 • Kunjungi cawangan Bank Rakyat yang terdekat atau buat permohonan dalam talian melalui laman web rasmi mereka. Isi borang permohonan dengan maklumat yang tepat.

6. Proses Semakan:

 • Bank Rakyat akan menjalankan semakan kredit untuk menentukan kelulusan pinjaman anda. Proses ini mungkin mengambil beberapa hari.

7. Kelulusan dan Penawaran:

 • Sekiranya pinjaman anda diluluskan, bank akan mengemukakan tawaran rasmi kepada anda. Baca dengan teliti terma dan syarat tawaran sebelum menerima.

8. Penandatanganan Perjanjian:

 • Apabila anda menerima tawaran dan bersetuju dengan terma dan syarat, anda perlu menandatangani perjanjian pinjaman.

9. Penerimaan Wang Pinjaman:

 • Selepas menandatangani perjanjian, wang pinjaman akan disalurkan ke akaun bank anda. Anda boleh menggunakan wang tersebut mengikut keperluan anda.

10. Bayaran Balik:

 • Mulakan pembayaran ansuran bulanan pada tarikh yang ditetapkan. Pastikan anda sentiasa membayar ansuran pada masanya untuk mengelakkan sanksi lewat bayaran.

11. Perundingan Takaful (Opsional):

 • Sekiranya anda memilih perlindungan takaful, anda boleh berunding dengan bank untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pilihan takaful yang sesuai untuk anda.

Baca juga: Bank Rakyat Housing Loan.

Maklumat Lanjut tentang Bank Rakyat Personal Loan

Untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai Bank Rakyat Personal Loan:

 • Hubungi Pusat Tele-Rakyat di 1-300-80-5454
 • Layari cawangan terdekat Bank Rakyat

Terma-terma Umum Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

Berikut adalah terma-terma umum yang perlu anda ketahui mengenai Pinjaman Peribadi Bank Rakyat:

 • Kadar Faedah: Ini adalah kadar yang dikenakan ke atas jumlah pinjaman anda. Kadar faedah boleh berbeza-beza bergantung kepada jenis pinjaman, tempoh pembiayaan, dan profil kredit anda. Kadar faedah boleh tetap atau berubah sepanjang tempoh pinjaman.
 • Tempoh Pembiayaan: Tempoh pembiayaan adalah jangka masa yang anda perlu bayar balik pinjaman anda. Bank Rakyat menawarkan tempoh pembiayaan yang fleksibel, biasanya sehingga 10 tahun.
 • Ansuran Bulanan: Ini adalah jumlah wang yang perlu anda bayar setiap bulan untuk membayar balik pinjaman anda. Jumlah ansuran bulanan akan bergantung kepada jumlah pinjaman, kadar faedah, dan tempoh pembiayaan.
 • Yuran Pemprosesan: Bank Rakyat biasanya tidak mengenakan yuran pemprosesan untuk pinjaman peribadi mereka. Walau bagaimanapun, terdapat yuran wakalah, yuran cukai setem, dan yuran takaful (jika dipilih) yang mungkin dikenakan.
 • Tanpa Jaminan: Pinjaman peribadi Bank Rakyat adalah pinjaman tanpa jaminan, yang bermaksud anda tidak perlu meletakkan aset sebagai jaminan untuk pinjaman. Ini memudahkan individu yang tidak memiliki aset untuk digunakan sebagai jaminan.
 • Pilihan Takaful: Bank Rakyat menawarkan perlindungan takaful sebagai pilihan kepada pelanggan. Perlindungan takaful boleh meliputi perlindungan kematian dan penyakit. Walau bagaimanapun, ia adalah pilihan yang tidak wajib.
 • Sanksi Lewat Bayaran: Bank Rakyat mengenakan sanksi jika anda gagal membayar ansuran bulanan pada masanya. Sanksi ini boleh termasuk sanksi lewat bayaran dan penalti kewangan tambahan.
 • Yuran Perubahan Maklumat: Sekiranya anda perlu membuat perubahan maklumat pinjaman seperti tempoh pembiayaan, jumlah pinjaman, atau maklumat kontak, bank mungkin mengenakan yuran untuk perubahan tersebut.
 • Ibra’ (Penyelarasan): Ibra’ adalah proses di mana bank memberikan rebate atau pengurangan sebahagian daripada faedah kepada pelanggan yang membayar pinjaman lebih awal dari tarikh yang ditetapkan. Ini boleh mengurangkan jumlah faedah yang perlu dibayar.
 • Terma dan Syarat: Sebelum menerima pinjaman, anda perlu membaca dengan teliti dan memahami terma dan syarat pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Rakyat. Ini termasuk peraturan pembayaran balik, hak dan tanggungjawab anda sebagai peminjam.

Sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman peribadi Bank Rakyat, adalah penting untuk memahami dan mempertimbangkan semua terma-terma ini. Ini akan membantu anda membuat keputusan yang bijak berdasarkan keperluan kewangan anda.

Dalam kesimpulannya, Bank Rakyat Personal Loan adalah salah satu pilihan yang baik untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi anda. Dengan pelbagai jenis pinjaman yang ditawarkan untuk sektor awam, swasta, dan pesara kerajaan, serta syarat-syarat yang mudah dipenuhi, Bank Rakyat memberi peluang kepada pelanggan untuk mencapai matlamat kewangan mereka.

Optimized by Optimole