Bank Rakyat Housing Loan

Ketika impian memiliki rumah sendiri menjadi kenyataan, pemilihan pinjaman perumahan yang tepat adalah langkah awal yang penting. Dalam usaha membantu anda mencapai matlamat tersebut, Bank Rakyat menawarkan pelbagai produk pinjaman perumahan yang sesuai untuk pelbagai keperluan.

Dalam artikel ini, kami akan membongkar segala yang perlu anda ketahui mengenai Bank Rakyat Housing Loan. Dari jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan hingga syarat-syarat kelayakan dan yuran yang terlibat, bacaan ini akan membantu anda membuat keputusan yang bijak dalam pembelian hartanah anda. Sambutan kami kepada dunia pinjaman perumahan Bank Rakyat bermula di sini.

Apa itu Bank Rakyat Housing Loan?

Pinjaman Perumahan Bank Rakyat adalah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat untuk membantu individu atau keluarga membeli rumah. Ia merupakan salah satu jenis pinjaman perumahan yang disediakan oleh bank ini. Bank Rakyat menawarkan pelbagai jenis pinjaman perumahan yang berbeza untuk memenuhi keperluan pelanggan mereka, termasuk pembiayaan perumahan Islam yang berlandaskan prinsip syariah.

Bank Rakyat Housing Loan ini biasanya mencakup pembiayaan sebahagian besar kos pembelian rumah, dan pemohon perlu membayar semula pinjaman ini dengan faedah yang telah ditentukan oleh bank. Setiap jenis pinjaman perumahan Bank Rakyat mungkin mempunyai syarat-syarat yang berbeza, kadar faedah, dan kelebihan yang sesuai untuk keperluan pemohon yang berbeza.

A. Jenis Pinjaman Perumahan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat

Bank Rakyat menyediakan 5 jenis pinjaman perumahan:

 • Home Financing-i (Pinjaman Perumahan-i)
 • Home Financing-i Zero Entry Cost (Pinjaman Perumahan-i Tanpa Kos Masuk)
 • Home Financing-i (Shophouse / Commercial) atau Pinjaman Perumahan-i (Kedai / Komersial)
 • Home Financing-i SJKP (Pinjaman Perumahan-i SJKP)
 • Home Financing-i My 1st Home Scheme (Skim Rumah Pertamaku Pinjaman Perumahan-i)

B. Kelayakan Memohon Pinjaman Perumahan Bank Rakyat

Home Financing-i:

 • Berumur 18 tahun ke atas (Tidak lebih dari 70 tahun pada akhir tempoh pembiayaan)
 • Tidak muflis
 • Tiada rekod negatif dengan mana-mana bank atau institusi kewangan lain
 • Permohonan bersama dibenarkan (anggota keluarga)

Home Financing-i Zero Entry Cost & Home Financing-i (Shophouse / Commercial):

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 18 tahun ke atas (Tidak lebih dari 70 tahun pada akhir tempoh pembiayaan)
 • Tidak muflis
 • Tiada rekod negatif dengan mana-mana bank atau institusi kewangan lain
 • Permohonan bersama dibenarkan (anggota keluarga)

Home Financing-i SJKP:

 • Warganegara Malaysia
 • Antara 18 hingga 65 tahun
 • Penerima pendapatan tetap / bukan penerima pendapatan tetap / pemilik perniagaan
 • Pembelian rumah pertama dan diduduki
 • Menetap dalam lingkungan 20KM dari cawangan bank semasa permohonan dibuat (kecuali mendapatkan kebenaran dari SJKP)
 • Pendapatan bulanan minimum RM1,000
 • Permohonan bersama dibenarkan (anggota keluarga, jika kedua-dua pemohon tidak memiliki rumah)

Home Financing-i My 1st Home Scheme:

 • Warganegara Malaysia
 • Pembeli rumah pertama kali
 • Permohonan individu atau bersamaan dibenarkan

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Bank Rakyat Housing Loan

1. Home Financing-i, Home Financing-i Zero Entry Cost, Home Financing-i (Shophouse / Commercial) dan Home Financing-i SJKP

Fixed Income Earner (Penerima Pendapatan Tetap):

 • Salinan kad pengenalan (NRIC) atau kad kuasa (polis/ tentera)
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Penyata EPF terkini / Borang EA
 • Surat pengesahan pekerjaan
 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Geran
 • Tawaran Pembelian dari Pembangun
 • Resit tempahan
 • Memorandum Jualan: Lelongan
 • Laporan penilaian: Selesai/ lelongan/ sublelongan/ pembiayaan semula/ pembinaan rumah

Non-fixed Income Earner (Bukan Penerima Pendapatan Tetap):

 • Salinan kad pengenalan (NRIC) atau kad kuasa (polis/ tentera)
 • Penyata bank 6 bulan terkini (individu/ perniagaan)
 • Pendaftaran Perniagaan / Borang 24 atau 49
 • Borang B dengan resit pembayaran
 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Geran
 • Tawaran Pembelian dari Pembangun
 • Resit tempahan
 • Memorandum Jualan: Lelongan
 • Laporan penilaian: Selesai/ lelongan/ sublelongan/ pembiayaan semula/ pembinaan rumah

2. Home Financing-i My 1st Home Scheme

 • Salinan kad pengenalan (NRIC) atau kad kuasa (polis/ tentera)
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Penyata EPF terkini / Borang EA
 • Surat pengesahan pekerjaan
 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Geran
 • Tawaran Pembelian dari Pembangun
 • Resit tempahan
 • Memorandum Jualan: Lelongan
 • Laporan penilaian: Selesai/ lelongan/ sublelongan/ pembiayaan semula/ pembinaan rumah

D. Kelebihan dan Kekurangan Bank Rakyat Housing Loan

Bank Rakyat Housing Loan, seperti mana-mana produk kewangan, mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk memohon. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan utama Pinjaman Perumahan Bank Rakyat:

Kelebihan Pinjaman Perumahan Bank Rakyat:

 • Pelbagai Jenis Pembiayaan: Bank Rakyat menawarkan pelbagai jenis pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza, termasuk pembiayaan Islam yang berlandaskan prinsip syariah. Ini memberikan pilihan yang lebih luas kepada pembeli rumah.
 • Pembiayaan Murah: Bank Rakyat sering menawarkan kadar faedah yang kompetitif, terutamanya untuk produk berlandaskan prinsip syariah. Ini boleh menjimatkan kos pembiayaan jangka panjang.
 • Maklumat Mudah Diperoleh: Bank Rakyat menyediakan maklumat yang mudah diperoleh mengenai produk dan syarat-syarat pinjaman perumahan mereka, termasuk di laman web mereka, yang memudahkan calon pembeli rumah untuk membuat keputusan yang lebih baik.
 • Tempoh Pembayaran yang Fleksibel: Bank Rakyat biasanya menawarkan tempoh pembiayaan yang fleksibel, yang membolehkan anda memilih tempoh yang sesuai dengan keupayaan kewangan anda.
 • Pengiraan Faedah Menggunakan Flat Rate: Bank Rakyat menggunakan pengiraan faedah berdasarkan kadar tetap (flat rate), yang memudahkan pemahaman mengenai jumlah bayaran bulanan anda.

Kekurangan Pinjaman Perumahan Bank Rakyat:

 • Syarat Kelayakan Ketat: Bank Rakyat mungkin mengenakan syarat kelayakan yang ketat untuk pinjaman perumahan mereka, termasuk syarat umur dan keadaan pekerjaan. Ini mungkin menghalang sesetengah individu daripada memenuhi syarat-syarat tersebut.
 • Yuran dan Caj Tambahan: Seperti kebanyakan pinjaman perumahan, terdapat yuran dan caj tambahan seperti yuran guaman, caj duti setem, dan kos penilaian yang perlu ditanggung oleh pembeli rumah.
 • Kos Insurans Tambahan: Bank Rakyat mungkin memerlukan pembeli rumah untuk membeli insurans tambahan seperti Insurans Perlindungan Pinjaman Perumahan (MRTT), yang boleh menambahkan kos bulanan.
 • Kemungkinan Penalti Penyelesaian Awal: Pinjaman perumahan Bank Rakyat mungkin mempunyai penalti jika anda ingin melunaskan pinjaman awal daripada tempoh yang telah ditetapkan.
 • Kekangan Geografi: Beberapa produk pinjaman perumahan Bank Rakyat mungkin mempunyai kekangan geografi, seperti syarat untuk tinggal dalam jarak tertentu dari cawangan bank semasa permohonan.

Persiapan sebelum Memohon Pinjaman Perumahan

Sebelum memohon Pinjaman Perumahan, terdapat beberapa persiapan yang perlu anda lakukan untuk memastikan bahawa anda bersedia untuk menghadapi proses permohonan dan komitmen kewangan yang berkaitan dengan pembelian rumah. Berikut adalah beberapa langkah persiapan yang penting:

1. Tentukan Bajet Anda:

 • Sebelum mencari rumah, tentukan bajet anda dengan teliti. Pertimbangkan pendapatan anda, tanggungan kewangan yang sedia ada, dan perbelanjaan bulanan. Ini akan membantu anda menentukan jumlah pinjaman perumahan yang anda perlukan.

2. Pulangkan Hutang yang Sedia Ada:

 • Jika anda mempunyai hutang lain seperti kad kredit atau pinjaman peribadi, cuba untuk mengurangkan atau melunaskan hutang tersebut sebelum memohon pinjaman perumahan. Ini akan membantu meningkatkan kebolehbayaran anda dan meningkatkan peluang kelulusan pinjaman perumahan.

3. Simpan Wang Muka:

 • Biasanya, anda perlu membayar sejumlah wang muka (down payment) semasa membeli rumah. Simpan sejumlah wang muka yang mencukupi, biasanya antara 10% hingga 20% daripada harga rumah, bersedia untuk pembelian tersebut.

4. Kenal Pasti Kelayakan Anda:

 • Sebelum membuat permohonan, ketahui syarat-syarat kelayakan yang dikenakan oleh bank atau institusi kewangan untuk pinjaman perumahan. Pastikan anda memenuhi syarat-syarat tersebut, termasuk syarat umur, status pekerjaan, dan lain-lain.

5. Periksa Kredit Anda:

 • Periksa laporan kredit anda untuk memastikan rekod kredit anda bersih. Rekod kredit yang baik akan meningkatkan peluang kelulusan pinjaman perumahan anda. Jika terdapat sebarang masalah dalam rekod kredit anda, cuba untuk memperbaikinya sebelum memohon pinjaman.

6. Rujuk kepada Pakar Kewangan:

 • Jika anda tidak yakin dengan seluk-beluk pinjaman perumahan atau kesan kewangannya, pertimbangkan untuk berunding dengan seorang penasihat kewangan atau ejen hartanah yang berkelayakan. Mereka dapat memberikan nasihat yang berguna dan membantu anda membuat keputusan yang bijak.

7. Bandingkan Tawaran Pinjaman:

 • Buat kajian dan bandingkan tawaran pinjaman perumahan dari beberapa bank atau institusi kewangan. Pertimbangkan kadar faedah, terma-terma pinjaman, dan faedah lain seperti yuran dan caj yang berkaitan.

8. Sedari Kos Tambahan:

 • Selain daripada harga rumah, ingatlah bahawa terdapat kos tambahan seperti yuran guaman, caj duti setem, dan kos penilaian. Sediakan dana tambahan untuk menampung kos-kos ini.

9. Pertimbangkan Keperluan Asurans:

 • Anda mungkin perlu membeli insurans perlindungan rumah (MRTT) atau insurans lain yang diperlukan oleh bank. Pertimbangkan kos insurans ini dalam perbelanjaan anda.

10. Rancang untuk Pelaburan Jangka Panjang:

 • Perbelanjaan rumah adalah pelaburan jangka panjang. Rancang secara teliti untuk komitmen kewangan jangka panjang dan pertimbangkan bagaimana ia akan mempengaruhi keadaan kewangan anda dalam masa yang akan datang.

Baca juga: Bank Rakyat Personal Loan: Penyelesaian Kewangan yang Mudah dan Fleksibel.

Maklumat Lanjut Mengenai Bank Rakyat Housing Loan

Untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai pinjaman perumahan Bank Rakyat,

 • Hubungi Bank Rakyat di 1-300-80-5454
 • Emel kepada mereka di [email protected]
 • Lawati cawangan Bank Rakyat yang berdekatan dengan anda

Yuran yang Termasuk dalam Bank Rakyat Housing Loan

 • Yuran Wakalah – RM28.50
 • Cukai Setem – 0.5% daripada jumlah keseluruhan
 • Yuran lewat bayar – 1% daripada jumlah yang tertunggak
 • Yuran penyelesaian awal – 2.5% daripada jumlah pembiayaan keseluruhan (pakej Tanpa Kos Masuk)
 • Yuran penyelesaian – RM50
 • Yuran surat penyelesaian – RM50 setiap permintaan
 • Yuran surat pengeluaran EPF – RM15 setiap dokumen

Terma-terma Biasa Pinjaman Perumahan

Apabila mempertimbangkan Pinjaman Perumahan, adalah penting untuk memahami terma-terma biasa yang berkaitan dengan pembiayaan rumah. Terma-terma ini akan membantu anda membuat keputusan yang lebih baik dan memahami sepenuhnya perjanjian pinjaman anda. Berikut adalah beberapa terma-terma biasa yang perlu anda ketahui:

 • Kadar Faedah: Kadar faedah adalah jumlah tambahan yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah pokok pinjaman. Ia biasanya dinyatakan sebagai kadar tahunan (APR) dan boleh tetap atau berubah sepanjang tempoh pinjaman.
 • Tempoh Pinjaman: Ini adalah jangka masa atau tempoh yang diberikan untuk melunaskan pinjaman. Tempoh pinjaman boleh berbeza-beza, biasanya antara 15 hingga 30 tahun, tetapi juga boleh lebih lama atau lebih pendek bergantung kepada perjanjian.
 • Margin Pembiayaan (MOF): Margin pembiayaan adalah jumlah maksimum yang boleh dipinjamkan oleh bank berbanding harga hartanah. Anda perlu membayar sejumlah wang muka (down payment) jika margin pembiayaan tidak mencukupi untuk membiayai pembelian hartanah sepenuhnya.
 • Yuran Guaman: Yuran guaman adalah kos yang dikenakan oleh guaman untuk perkhidmatan perundangan berkaitan dengan transaksi pembelian rumah. Yuran ini perlu ditanggung oleh pembeli rumah.
 • Caj Duti Setem: Ini adalah caj yang dikenakan oleh Kerajaan Malaysia sebagai duti setem untuk mengesahkan perjanjian jual beli. Caj ini perlu dibayar semasa pelaksanaan perjanjian.
 • Yuran Penilaian: Yuran penilaian adalah kos yang dikenakan untuk menilai nilai hartanah yang akan dibeli. Ia diperlukan oleh bank untuk menilai nilai hartanah yang akan digunakan sebagai jaminan pinjaman.
 • Caj Penyelesaian Awal: Ini adalah penalti yang mungkin dikenakan jika anda ingin melunaskan pinjaman lebih awal daripada yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Penalti ini boleh berbeza-beza bergantung kepada perjanjian pinjaman.
 • Kadar Pinjaman Asas (BLR): Kadar Pinjaman Asas (Base Lending Rate – BLR) adalah kadar faedah yang ditetapkan oleh bank berdasarkan kos meminjam wang untuk dipinjamkan kepada peminjam. Ia boleh berubah dari semasa ke semasa.
 • MRTT (Mortgage Reducing Term Takaful): MRTT adalah insurans yang mengendalikan baki pinjaman perumahan dalam kes kematian atau penyakit serius peminjam. Bank mungkin memerlukan pembeli rumah untuk membeli MRTT sebagai syarat pinjaman.
 • Jaminan (Collateral): Jaminan adalah aset yang anda gunakan sebagai jaminan untuk pinjaman perumahan. Dalam kebanyakan kes, jaminan adalah hartanah yang anda beli.
 • Kadar Tetap vs. Kadar Berubah: Kadar tetap adalah kadar faedah yang kekal sama sepanjang tempoh pinjaman. Kadar berubah adalah kadar faedah yang boleh berubah sepanjang tempoh pinjaman mengikut perubahan BLR atau kadar asas yang dikenakan oleh bank.
 • Pelan Pembiayaan (Amortization Schedule): Pelan pembiayaan adalah jadual pembayaran yang menunjukkan berapa banyak bayaran bulanan yang akan dibayar oleh peminjam untuk melunaskan pinjaman perumahan sepanjang tempoh pinjaman.

Kesimpulan

Kesimpulannya, Bank Rakyat Housing Loan adalah salah satu pilihan yang baik untuk individu yang ingin membeli rumah di Malaysia. Bank Rakyat menawarkan pelbagai jenis pembiayaan perumahan yang sesuai dengan pelbagai keperluan pembeli rumah, termasuk pembiayaan Islam yang berlandaskan prinsip syariah.

Kelebihan Bank Rakyat Housing Loan termasuk kadar faedah yang kompetitif, tempoh pembiayaan yang fleksibel, dan pelbagai pilihan pembiayaan. Bank ini juga menyediakan maklumat yang mudah diperoleh mengenai produk mereka, menjadikannya lebih mudah untuk membuat keputusan yang bijak.

Optimized by Optimole