Bank Muamalat Gold Investment: Pelaburan Emas yang Patuh Syariah

Dalam era ketidakpastian ekonomi, pelaburan emas telah menjadi pilihan yang semakin popular bagi mereka yang ingin menjaga kestabilan kewangan mereka. Salah satu institusi kewangan yang menawarkan pelaburan emas yang patuh syariah adalah Bank Muamalat Malaysia.

Dengan pelbagai ciri-ciri yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan kebolehan untuk memulakan pelaburan dengan hanya RM10, Bank Muamalat Gold Investment menawarkan peluang kepada individu dan entiti korporat untuk melibatkan diri dalam pasaran emas yang berharga.

Dalam artikel ini, kami akan meneroka lebih lanjut tentang apa itu Bank Muamalat Gold Investment, siapa yang layak untuk membuka akaun pelaburan emas, dan risiko-risiko yang perlu diambil kira sebelum melabur dalam emas.

Mengenai Bank Muamalat

Bank Muamalat Malaysia memulakan operasinya pada 1 Oktober 1999 dengan aset dan liabiliti yang dibawa dari cawangan perbankan Islam tiga bank: Bank Bumiputra Malaysia, BBMB Kewangan (kini dikenali sebagai UBS), dan Commerce National Bank Berhad.

Apa itu Bank Muamalat Gold Investment?

Bank Muamalat Gold Investment, atau juga dikenali sebagai Bank Muamalat Gold-i Investment Account, adalah produk pelaburan emas yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Malaysia. Ia adalah satu-satunya akaun pelaburan emas yang patuh syariah yang membolehkan individu dan entiti korporat untuk melibatkan diri dalam pasaran emas.

Ciri-ciri utama Bank Muamalat Gold Investment termasuk:

 • Patuh Syariah: Produk ini mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang bermaksud semua transaksi dan pelaburan yang berkaitan dengan emas adalah sah dan selaras dengan nilai-nilai Islam.
 • Pemilikan Emas Fizikal: Pelanggan mempunyai fleksibiliti untuk menjual emas yang mereka pegang dalam akaun mereka atau menukarkannya kepada bentuk fizikal emas. Ini bermakna anda boleh memiliki emas sebenar sebagai pelaburan fizikal jika anda menginginkannya.
 • Pembelian Dalam Talian: Anda boleh membeli emas dalam akaun anda secara dalam talian melalui perbankan internet retail i-muamalat, menjadikannya lebih mudah untuk melakukan transaksi dan menguruskan pelaburan anda.
 • Emas Tulen dari The Perth Mint: Produk ini menggunakan emas tulen yang dipasok oleh The Perth Mint di Australia, yang merupakan institusi terkemuka dalam penempaan emas berkualiti tinggi.
 • Akreditasi oleh LBMA: Bank Muamalat Gold Investment diakreditasi oleh London Bullion Market Association (LBMA), yang membuktikan bahawa produk ini memenuhi piawai dan standard antarabangsa dalam perdagangan emas.

Bank Muamalat Gold Investment adalah pilihan pelaburan yang menarik bagi mereka yang ingin melibatkan diri dalam pasaran emas dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dan memegang emas fizikal sebagai pelaburan.

Kelebihan dan Kekurangan Akaun Pelaburan Emas Bank Muamalat Gold-i?

Kelebihan Akaun Pelaburan Emas Bank Muamalat Gold-i:

 • Ia adalah pelaburan emas yang patuh syariah
 • Kemudahan untuk membeli emas bermula dari serendah RM10
 • Kemurnian emas 99.99%
 • Fleksibiliti untuk membeli emas dalam talian melalui perbankan internet runcit i-muamalat
 • Emas Tulen dari The Perth Mint, Australia
 • Diluluskan oleh London Bullion Market Association

Kekurangan atau Risiko Akaun Pelaburan Emas Bank Muamalat Gold-i:

 • Risiko Pasaran: Seperti semua pelaburan, akaun pelaburan emas masih terdedah kepada risiko pasaran. Nilai pelaburan emas boleh berubah mengikut keadaan pasaran, dan pelabur mungkin mengalami kerugian jika harga emas jatuh.
 • Risiko Penilaian Harga: Harga emas ditentukan oleh Bank Muamalat mengikut budi bicaranya. Ini boleh mengakibatkan perbezaan harga yang mungkin tidak selaras dengan pasaran semasa.
 • Tidak Dilindungi oleh PIDM: Akaun pelaburan emas tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM), yang bermakna ia tidak mendapat perlindungan seperti simpanan biasa dalam bank.
 • Yuran Penukaran Emas Fizikal: Apabila menukar emas dalam akaun kepada bentuk fizikal, anda mungkin dikenakan yuran penukaran yang bergantung kepada fluktuasi harga emas.
 • Minima Pembelian dan Penjualan: Terdapat minimum pembelian dan penjualan yang perlu dipatuhi. Ini mungkin menghadkan fleksibiliti pelabur dalam menguruskan pelaburan mereka.

Siapa yang boleh membuka akaun pelaburan emas Bank Muamalat Gold-i?

Individual (Individu):

 • Warganegara Malaysia yang telah mencapai umur 18 tahun ke atas
 • Akaun amanah dibenarkan untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun
 • Akaun bersama tidak dibenarkan

Non-individual (Bukan individu):

 • Kelab
 • Pertubuhan
 • Persatuan
 • Institusi termasuk firma, syarikat, dan perniagaan lain
 • Pelanggan korporat dan komersial

Apa yang Perlu Saya Ketahui Sebelum Membuka Akaun Pelaburan Emas Bank Muamalat Gold-i?

 • Nilai Dolar AS
 • Perubahan politik dan geopolitik
 • Inflasi
 • Penukaran (bank tidak menawarkan penukaran emas fizikal ke dalam akaun emas)
 • Penebusan/ penjualan boleh dilakukan oleh individu/ entiti yang diiktiraf dalam rekod Bank
 • Untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun (kanak-kanak), akaun harus dibuka atas nama ibu bapa atau penjaga sah

Berapakah Pembelian Minimum untuk Akaun Pelaburan Emas Bank Muamalat Gold-i?

 • Minimum initial purchase (Pembelian awal minimum):
  • Individu: 1 gram atau RM10
  • Bukan Individu: 1 gram atau RM10
 • Minimum subsequent purchase (Pembelian susulan minimum):
  • Individu: RM10 (atau nilainya dalam gram)
  • Bukan Individu: RM10 (atau nilainya dalam gram)

Apakah Yuran Standard Akaun Pelaburan Emas Bank Muamalat Gold-i?

Yuran penukaran untuk penukaran emas (daripada akaun emas kepada emas fizikal)

 • Yuran penukaran tertakluk kepada fluktuasi harga emas
 • Formula: Yuran penukaran = (harga “Jual Bank” emas fizikal – harga “Jual Bank” akaun emas) x denominasi

Proses Pembukaan Akaun Pelaburan Emas Bank Muamalat Gold-i

 • Melalui kaunter Bank Muamalat: Pelanggan boleh datang ke cawangan terdekat untuk membeli emas dalam bentuk Akaun Emas
 • Melalui laman web dalam talian: Pembelian/ penjualan dalam talian merujuk kepada pembelian dan penjualan emas oleh bank secara dalam talian melalui laman web Bank Muamalat

Baca juga:

Terma-terma Biasa dalam Pelaburan Emas

 • Minimum initial purchase (Pembelian awal minimum): Jumlah emas yang anda perlukan untuk memulakan akaun pelaburan. Ia bergantung kepada bank dan jenisnya, tetapi ia boleh serendah 1 gram atau lebih!
 • Minimum balance (Baki minimum): Jumlah emas minimum yang diperlukan untuk mengekalkan akaun pelaburan emas anda.
 • Minimum subsequent purchase/ sale (Pembelian/ penjualan susulan minimum): Jumlah emas minimum yang anda mesti libatkan dalam apa-apa transaksi apabila membeli atau menjual melalui akaun pelaburan emas anda.
 • Buy-sell spread (Jurang beli-jual): Perbezaan antara harga jualan dan harga belian bank bagi akaun pelaburan emas. Sebagai contoh, anda mendapat emas pada RM220, dan bank membelinya semula pada RM210. Jurang beli-jual adalah RM10 (RM220 dikurangkan RM210).

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, Bank Muamalat Gold Investment, atau lebih dikenali sebagai Bank Muamalat Gold-i Investment Account, adalah satu peluang pelaburan emas yang patuh syariah yang menarik. Ia memungkinkan pelabur untuk mengambil bahagian dalam pasaran emas dengan menjaga integriti nilai-nilai Islam.

Dengan pelbagai ciri-ciri yang fleksibel, termasuk pemilikan emas fizikal dan peluang untuk melabur dengan hanya RM10, Bank Muamalat Gold Investment menawarkan alternatif yang menarik untuk diversifikasi portfolio pelaburan anda. Namun, seperti semua pelaburan, ia juga melibatkan risiko pasaran.

Optimized by Optimole