AmBank Fixed Deposit

AmBank Fixed Deposit merupakan satu daripada pelaburan yang popular di Malaysia. Dalam era ketidakpastian ekonomi, banyak individu mencari peluang untuk menjana pendapatan tambahan dan mengekalkan kestabilan kewangan mereka.

Artikel ini akan menerangkan dengan terperinci tentang apa itu AmBank Fixed Deposit, manfaat yang ditawarkannya, dan bagaimana anda boleh memanfaatkannya untuk merancang masa depan kewangan anda dengan lebih bijak. Sambutan hangat kepada pembaca untuk menjelajahi dunia pelaburan ini dan memahami mengapa AmBank Fixed Deposit mungkin menjadi pilihan yang bijak.

Apakah AmBank Fixed Deposit?

AmBank Fixed Deposit adalah satu produk pelaburan yang ditawarkan oleh AmBank Malaysia yang membolehkan individu menyimpan sejumlah wang dengan kadar faedah yang tetap untuk tempoh yang telah ditetapkan. Ia merupakan salah satu instrumen pelaburan yang popular di Malaysia, terutamanya dikalangan individu yang mengutamakan kestabilan dan keselamatan modal mereka.

Ciri-ciri utama AmBank Fixed Deposit adalah seperti berikut:

 • Kadar Faedah Tetap: Salah satu ciri utama adalah kadar faedah yang ditawarkan adalah tetap sepanjang tempoh pelaburan. Ini bermakna anda akan mengetahui dengan pasti berapa banyak pendapatan yang akan diperoleh pada akhir tempoh pelaburan.
 • Tempoh Pelaburan Fleksibel: AmBank membolehkan pelanggan memilih tempoh pelaburan yang sesuai dengan keperluan mereka. Tempoh pelaburan boleh bermula dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.
 • Minimum Pelaburan: Biasanya, AmBank Fixed Deposit memerlukan jumlah pelaburan minimum yang rendah, menjadikannya mudah diakses oleh pelbagai golongan masyarakat.
 • Kemasukan Automatik (Roll-Over): Selepas tempoh pelaburan berakhir, anda biasanya diberikan pilihan untuk memanfaatkan secara automatik pelaburan semula (roll-over) ke dalam tempoh pelaburan yang baru dengan kadar faedah semasa.

Kelebihan AmBank Fixed Deposit termasuk:

 • Kestabilan Pelaburan: Kadar faedah tetap menjadikan pelaburan ini stabil dan sesuai untuk individu yang ingin menjaga modal mereka dengan lebih selamat.
 • Pendapatan Tambahan: AmBank Fixed Deposit boleh menjadi sumber pendapatan tambahan bagi individu, terutamanya mereka yang mencari alternatif kepada simpanan biasa dengan kadar faedah yang rendah.
 • Pelbagai Pilihan Tempoh: Kebolehan untuk memilih tempoh pelaburan yang sesuai dengan keperluan kewangan anda memberikan fleksibiliti.

Namun, terdapat juga beberapa kekurangan yang perlu diambil kira:

 • Kadar Faedah Rendah: Kadar faedah AmBank Fixed Deposit mungkin lebih rendah berbanding pelaburan lain seperti saham atau unit amanah, menjadikannya kurang menarik untuk mereka yang mencari pulangan yang lebih tinggi.
 • Keterhadan Akses: Dalam sesetengah kes, dana yang dilaburkan mungkin tidak dapat diakses sepanjang tempoh pelaburan tanpa dikenakan caj atau penalti.
 • Pengaruh Inflasi: Kadar faedah tetap mungkin tidak mencukupi untuk mengekalkan daya beli wang anda jika inflasi tinggi.

A. Jenis Simpanan Tetap yang Ditawarkan oleh AmBank

AmBank menawarkan 2 jenis simpanan tetap, iaitu:

 • Conventional Fixed Deposit (Simpanan Tetap Konvensional)
 • AmQuantum Investment (Pelaburan AmQuantum)

B. Kelayakan Memohon Simpanan Tetap AmBank

Anda layak memohon Simpanan Tetap Konvensional dan Pelaburan AmQuantum jika anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Memohon Simpanan Tetap AmBank

Kad pengenalan anda adalah satu-satunya dokumen yang diperlukan untuk memohon simpanan tetap AmBank.

Apa yang Perlu Saya Tahu Sebelum Memohon Simpanan Tetap

 • Kadar Faedah: Anda perlu tahu kadar faedah pada matang untuk memastikan pulangan yang tinggi. Kadar faedah berbeza-beza dari bank ke bank dan tempoh ke tempoh.
 • Tempoh: Bank-bank yang berbeza menawarkan tempoh yang berbeza, bermula dari 1 bulan hingga beberapa tahun. Pilih yang sesuai dengan keperluan dan matlamat kewangan anda.
 • Hidden Fees: Adalah penting untuk mengenal pasti semua kos yang dikenakan untuk mengelakkan perbelanjaan melebihi yang dijangka.
 • Denda: Anda harus dimaklumkan mengenai jumlah denda untuk mengetahui apa yang perlu dijangka jika anda perlu mengeluarkan wang sebelum matang.
 • Bank: Mengetahui perkhidmatan pelanggan dan reputasi bank yang anda rancang untuk memohon akaun simpanan tetap adalah langkah penting! Lakukan penyelidikan menyeluruh sebelum membuat keputusan mengenai bank.

Mengapa Saya Perlu Memilih Simpanan Tetap AmBank?

Antara sebab-sebab lain, anda perlu memilih simpanan tetap AmBank kerana:

 • Deposit minimum rendah (dari RM500)
 • Tempoh yang fleksibel (1 hingga 60 bulan)
 • Perlindungan oleh PIDM (hingga RM250,000)
 • Faedah dikreditkan ke dalam akaun Simpanan atau Semasa anda
 • Pilihan untuk pembaharuan automatik
 • Untuk Simpanan Tetap Konvensional, anda akan diberikan pilihan untuk pembaharuan dengan modal sahaja atau modal dan faedah
 • Untuk Pelaburan AmQuantum, anda akan diberikan pilihan untuk memiliki faedah anda dikreditkan secara suku tahunan

Berapa Tempoh Simpanan Tetap AmBank?

 • Simpanan Tetap Konvensional: 1 hingga 60 bulan
 • Pelaburan AmQuantum: 9 hingga 60 bulan

Berapa Jumlah Minimum yang Perlu Disimpan dalam Simpanan Tetap AmBank?

 • Simpanan Tetap Konvensional:
  • 1 bulan: RM5,000
  • 2 bulan dan ke atas: RM500
 • Pelaburan AmQuantum: RM5,000 (9 bulan dan ke atas)

Berapa Yuran Bagi Simpanan Tetap AmBank?

Kadar Faedah:

 • Simpanan Tetap Konvensional bergantung pada tempoh anda (1.40% – 1.70% setahun) Pelaburan AmQuantum bergantung pada tempoh anda (1.45% – 1.65% setahun)
 • Permintaan penyata ad-hoc RM5 setiap permintaan

Untuk maklumat lanjut mengenai kadar faedah, klik di sini (CFD) | (AQI)

*Pada 25 Mac 2022

Apakah yang Berlaku jika Saya Mengeluarkan Wang Saya Sebelum Maturity?

 • Dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan akaun: Tiada faedah akan dibayar kepada anda
 • Selepas 3 bulan dari pembukaan akaun: 50% faedah bulan-bulan yang dilengkapkan akan dibayar kepada anda

Baca juga:

Maklumat Lanjut AmBank Fixed Deposit

Anda boleh menghubungi AmBank melalui saluran-saluran ini:

 • Telefon: 03-2178 8888
 • Emel: [email protected]
 • Aplikasi AmOnline: Menu – Peti Masuk – AmMail – Cipta Mesej Bar

Terma-terma Biasa Simpanan Tetap

Terma-terma biasa yang berkaitan dengan simpanan tetap atau fixed deposit termasuk:

 • Kadar Faedah: Kadar faedah adalah kadar yang ditetapkan oleh institusi kewangan yang akan diberikan kepada pelabur sebagai ganjaran atas simpanan tetap mereka. Ia boleh dinyatakan sebagai kadar tahunan atau kadar bulanan.
 • Tempoh Pelaburan: Ini merujuk kepada tempoh waktu yang telah ditetapkan oleh pelabur untuk melaburkan wang dalam simpanan tetap. Tempoh ini boleh berbeza dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.
 • Pelaburan Minimum: Jumlah minimum yang diperlukan untuk dibuat sebagai simpanan tetap. Ini adalah jumlah minimum yang perlu disimpan dalam akaun tersebut.
 • Penalti Awal (Early Withdrawal Penalty): Ini merujuk kepada caj atau penalti yang dikenakan jika pelabur memilih untuk mengeluarkan dana mereka sebelum tempoh pelaburan berakhir. Penalti ini bertujuan untuk memberi insentif kepada pelabur untuk mematuhi tempoh pelaburan yang telah dipilih.
 • Kemasukan Automatik (Roll-Over): Opsyen untuk mengautomasikan pelaburan semula wang simpanan tetap ke dalam tempoh pelaburan baru selepas tempoh pelaburan semasa berakhir.
 • Sijil Simpanan Tetap (Fixed Deposit Certificate): Dokumen bertulis yang mengesahkan simpanan tetap, termasuk maklumat seperti jumlah pelaburan, kadar faedah, tempoh pelaburan, dan terma-terma lain yang berkaitan.
 • Akhir Tempoh Pelaburan (Maturity Date): Tarikh di mana simpanan tetap mencapai matangnya, dan pelabur boleh mengeluarkan dana mereka tanpa penalti atau memilih untuk melabur semula.
 • Pendapatan Faedah (Interest Earnings): Jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pelabur sebagai faedah ke atas simpanan tetap mereka. Pendapatan ini boleh diterima secara bulanan, suku tahunan, atau pada matangnya simpanan tetap.
 • Simpanan Tetap Bersyarat (Conditional Fixed Deposit): Simpanan tetap yang mungkin mempunyai syarat-syarat khusus, seperti had pengeluaran bulanan atau jumlah minima yang perlu disimpan setiap bulan.
 • Sijil Pelaburan Islamik: Sijil simpanan tetap yang mematuhi prinsip-prinsip perbankan Islam, yang tidak membenarkan unsur riba atau faedah.
 • Renewal Option: Opsyen untuk melanjutkan simpanan tetap dengan tempoh yang sama atau berbeza selepas matangnya, biasanya dengan kadar faedah semasa.
 • Pengeluaran Percubaan (Partial Withdrawal): Kemampuan untuk mengeluarkan sebahagian daripada dana dalam simpanan tetap tanpa menamatkan keseluruhan pelaburan.

Terma-terma ini penting untuk difahami dengan teliti oleh pelabur sebelum membuat keputusan untuk melabur dalam simpanan tetap.

Optimized by Optimole