Al Rajhi Housing Loan

Al Rajhi Housing Loan: Menggapai Impian Rumah dengan Pembiayaan Patuh Syariah. Membeli rumah impian menjadi lebih mudah dengan produk pinjaman perumahan Al Rajhi yang menawarkan pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dengan lebih mendalam mengenai Al Rajhi Housing Loan, membincangkan ciri-ciri utama, dan mengapa ia merupakan pilihan yang menarik untuk mereka yang berhasrat memiliki rumah sendiri di Malaysia.

Al Rajhi Housing Loan

Al Rajhi Housing Loan, juga dikenali sebagai Pinjaman Perumahan Al Rajhi, adalah produk pembiayaan perumahan yang ditawarkan oleh Al Rajhi Bank, sebuah institusi kewangan yang berpangkalan di Riyadh, Arab Saudi, yang telah membuka cawangan pertama mereka di Malaysia pada tahun 2006. Produk ini dirancang khusus untuk membantu individu dan keluarga membiayai pembelian, pembinaan, atau pembaikan rumah mereka.

Yang membezakan Al Rajhi Housing Loan adalah ia adalah produk pembiayaan yang patuh syariah, yang bermaksud ia mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam urusan kewangan. Ini termasuk pengeluaran faedah riba atau unsur-unsur riba yang dilarang dalam Islam. Sebagai alternatif kepada pinjaman perumahan konvensional, Al Rajhi Housing Loan menawarkan pelanggan pilihan untuk memiliki rumah dengan cara yang lebih selaras dengan ajaran syariah.

Pinjaman perumahan Al Rajhi ini boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk pembelian hartanah baru, pembaikan rumah, atau pengambilan semula pinjaman perumahan sedia ada. Dengan pelbagai ciri dan kelebihan yang ditawarkan oleh Al Rajhi Bank, produk ini menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah impian mereka sendiri di Malaysia dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

A. Jenis Pinjaman Perumahan Al Rajhi Housing Loan

Al Rajhi menyediakan 1 jenis pinjaman perumahan, iaitu Al Rajhi Structured Home Financing-i.

B. Kelayakan Memohon Al Rajhi Housing Loan Structured Home Financing-i

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 21 hingga 65 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum RM42,000

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Al Rajhi Housing Loan Structured Home Financing-i

Salaried Employee/Pekerja Bergaji:

 • Salinan Kad Pengenalan (hadapan dan belakang)
 • Slip gaji 3 bulan terkini / Surat Tawaran Kerja
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Salinan Perjanjian Jual Beli / resit tempahan
 • Penyata bank 6-12 bulan terkini
 • Laporan penilaian (bank harus meluluskan penilai)

Self-employed/Pekerja bebas:

 • Salinan Kad Pengenalan (hadapan dan belakang)
 • Penyata bank 6 bulan terkini
 • Borang 9, 24 dan 49
 • Borang Pendaftaran Perniagaan
 • Salinan cukai pendapatan dan bukti pembayaran cukai
 • Salinan Perjanjian Jual Beli / resit tempahan
 • Penyata bank 6-12 bulan terkini
 • Laporan penilaian (bank harus meluluskan penilai)

D. Kelebihan dan Kekurangan Al Rajhi Housing Loan

Kelebihan Al Rajhi Housing Loan:

 • Pembiayaan Patuh Syariah: Al Rajhi Housing Loan adalah pembiayaan yang patuh syariah, yang bermaksud ia mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam urusan kewangan. Ini menjadikannya pilihan yang sesuai bagi individu yang ingin mematuhi nilai-nilai Islam semasa memiliki rumah.
 • Margin Pembiayaan yang Tinggi: Al Rajhi Bank boleh menawarkan margin pembiayaan yang tinggi, mungkin sehingga 90% daripada harga hartanah. Ini membolehkan pemohon meminjam sejumlah besar wang tanpa perlu membayar deposit yang besar.
 • Kadar Faedah yang Tetap: Al Rajhi Housing Loan menawarkan kadar faedah tetap, yang bermaksud ansuran bulanan anda adalah tetap sepanjang tempoh pinjaman. Ini memudahkan perancangan kewangan anda.
 • Tiada Yuran Pemprosesan: Pinjaman perumahan ini biasanya tidak dikenakan yuran pemprosesan, yang boleh mengurangkan beban kewangan semasa permohonan.
 • Tiada Tempoh Kunci: Al Rajhi Housing Loan sering tidak mempunyai tempoh kunci, yang membolehkan anda untuk menyelesaikan atau mengubah pinjaman tanpa dikenakan penalti.
 • Pilihan Semula Pinjaman: Anda boleh memohon pinjaman ini untuk pembelian hartanah baru, pembaikan rumah, atau semula pinjaman sedia ada.
 • Perlindungan Faedah Tetap: Pinjaman ini menawarkan kadar faedah tetap pada 10%, yang melindungi pemohon daripada fluktuasi Kadar Asas Islam (IBR).

Kekurangan Al Rajhi Housing Loan:

 • Terhad kepada Warganegara Malaysia: Produk ini hanya terbuka kepada warganegara Malaysia, yang boleh menjadi sekatan bagi mereka yang bukan warganegara.
 • Pilihan Produk yang Terhad: Al Rajhi Housing Loan mungkin menawarkan jenis pinjaman perumahan yang terhad, yang mungkin tidak sesuai untuk semua jenis pembelian hartanah atau keperluan pembiayaan.
 • Mungkin Terdapat Kos Tambahan: Walaupun tiada yuran pemprosesan, pemohon masih perlu menanggung kos lain seperti yuran guaman, yuran penilaian, dan sebagainya.
 • Faedah Tambahan untuk MRTT: Jika anda ingin menggabungkan Takaful Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) ke dalam pinjaman, anda akan dikenakan faedah tambahan sebanyak 5%.
 • Tertakluk kepada Persetujuan Bank: Seperti semua pinjaman perumahan, kelulusan akhir adalah tertakluk kepada persetujuan bank, yang bergantung kepada kelayakan dan penilaian kredit pemohon.

Persiapan Sebelum Memohon Al Rajhi Housing Loan Structured Home Financing-i

Di bawah adalah beberapa perkara yang anda perlu tahu sebelum memohon pinjaman perumahan:

 • Interest rates/Kadar faedah: Anda perlu tahu kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank, sama ada kadar faedah tetap atau kadar faedah berubah.
 • Type of loan/Jenis pinjaman: Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman termin, pinjaman separuh, atau pinjaman fleksi.
 • Lock-in period/Tempoh kunci: Mengetahui tempoh kunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan mendadak untuk penyelesaian penuh, pengubahsuaian semula, atau penjualan harta anda.
 • Margin of finance/Margin pembiayaan: Anda perlu memahami margin pembiayaan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai yang perlu anda bayar di muka untuk hartanah tersebut.
 • Fees/Yuran: Yuran termasuk yuran guaman, yuran duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal, dan lain-lain.
 • Type of bank/Jenis bank: Bank yang anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman yang berbeza, terma, dan sebagainya. Pilih bank di mana anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Caj/Yuran yang Termasuk dalam Al Rajhi Housing Loan Structured Home Financing-i

 • Yuran penalti lewat: Sebarang kos pemulihan, termasuk yuran peguam
 • Yuran surat penyelesaian: RM10 setiap permintaan
 • Yuran surat pengeluaran EPF: RM10 setiap permintaan
 • Yuran penyelesaian awal: Tertakluk kepada terma perjanjian jika penyelesaian dalam masa 5 tahun pertama
 • Yuran pemprosesan: Tiada

Cara Mohon Al Rajhi Housing Loan Structured Home Financing-i

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk memohon Al Rajhi Housing Loan, yang juga dikenali sebagai Al Rajhi Structured Home Financing-i:

1. Penyediaan Dokumen-dokumen Penting:

 • Siapkan dokumen peribadi seperti kad pengenalan (IC) anda yang sah, penyata gaji terkini, penyata bank terkini, dan salinan perjanjian jual beli hartanah yang ingin anda beli.

2. Bincangkan dengan Pegawai Bank:

 • Temui seorang pegawai bank Al Rajhi yang akan membantu anda dalam proses permohonan. Berbincanglah dengan mereka tentang jenis pinjaman yang sesuai untuk keperluan anda dan tanyakan sebarang pertanyaan yang anda ada.

3. Isi Borang Permohonan:

 • Isi borang permohonan pinjaman perumahan Al Rajhi Structured Home Financing-i. Anda akan diminta untuk menyediakan butiran peribadi dan kewangan serta maklumat hartanah yang ingin anda beli atau pembaikan yang ingin anda lakukan.

4. Penilaian Kredit:

 • Al Rajhi Bank akan melakukan penilaian kredit untuk menentukan kelayakan anda untuk pinjaman. Ini termasuk mengkaji rekod kredit anda, pendapatan bulanan, dan kebolehbayaran ansuran.

5. Penilaian Hartanah:

 • Bank mungkin menghantar juruaudit hartanah untuk menilai nilai hartanah yang ingin anda beli atau yang akan dijadikan jaminan.

6. Kelulusan Pinjaman:

 • Setelah penilaian kredit dan hartanah selesai, Al Rajhi Bank akan memberikan kelulusan atau penolakan untuk pinjaman anda. Jika pinjaman diluluskan, anda akan menerima surat tawaran pinjaman.

7. Tandatangan Perjanjian:

 • Selepas menerima surat tawaran, periksa terma dan syarat pinjaman dengan teliti. Jika bersetuju, tandatangani perjanjian pinjaman dan kembalikan kepada Al Rajhi Bank.

8. Bayaran Upah Peguam atau Caj Pendaftaran:

 • Bayar upah peguam dan caj pendaftaran dalam kes pembelian hartanah. Al Rajhi Bank akan membantu anda dalam proses ini.

9. Penyelesaian dan Penyerahan Kunci:

 • Setelah semua urusan kewangan diselesaikan, anda akan menerima pembiayaan dan mendapatkan kunci hartanah anda.

10. Maklumat Lanjut:

 • Pastikan untuk memahami dengan jelas mengenai pembayaran ansuran bulanan, tempoh pembiayaan, dan semua butiran lain yang berkaitan dengan pinjaman perumahan anda.

Baca juga:

Maklumat Lanjut MBSB Housing Loan Al Rajhi Structured Home Financing-i

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan Al Rajhi Structured Home Financing-i,

 • Hubungi Pusat Khidmat Pelanggan mereka di +60323326000
 • Lawati cawangan Al Rajhi yang berdekatan

Terma Umum dalam Pinjaman Perumahan

 • Lock-in Period: Tempoh di mana anda akan dikenakan denda jika anda melunaskan pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda berkisar dari 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.
 • Margin of Finance (MOF): Jumlah wang yang bank akan meminjamkan anda untuk pinjaman anda menentukan berapa banyak wang tunai yang perlu anda bayar di muka untuk hartanah tersebut.
 • Interest Rates: Ia adalah jumlah wang yang anda bayar kepada bank selain daripada jumlah pokok.
 • Valuation: Anggaran nilai harta dan duti setem dikira berdasarkan nilai harta tersebut.
 • Base Rate: Kadar asas adalah kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank komersial untuk pinjaman.
 • Base Lending Rates (BLR): Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos meminjam wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.
 • Refinancing: Membayar pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat yang baru.

Dalam kesimpulannya, Al Rajhi Housing Loan Structured Home Financing-i adalah pilihan yang hebat untuk mereka yang mencari pembiayaan perumahan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan ciri-ciri yang komprehensif dan fleksibiliti yang ditawarkan oleh Al Rajhi Bank, pemilik rumah yang bakal atau sedia ada dapat merancang masa depan mereka dengan yakin.

Optimized by Optimole