Al Rajhi Bank Personal Loan: Pemudahcara Kewangan Anda

Pinjaman peribadi adalah penyelesaian kewangan yang serbaguna yang dapat membantu anda memenuhi keperluan peribadi dan mencapai matlamat kewangan anda. Al Rajhi Bank, dengan Pembiayaan Peribadi Al Rajhi, menawarkan peluang kepada individu di Malaysia untuk mendapatkan pembiayaan yang selesa, patuh syariah, dan pantas.

Dalam artikel ini, kami akan mengupas secara mendalam tentang produk Al Rajhi Bank Personal Loan dan faedah yang ditawarkannya kepada peminjam. Jika anda mencari cara untuk mencapai impian kewangan anda atau mengatasi keperluan kewangan segera, teruskan membaca untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pembiayaan Peribadi Al Rajhi Bank.

Al Rajhi Bank Personal Loan

Al Rajhi Bank Personal Loan, atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai Pinjaman Peribadi Al Rajhi Bank, adalah produk pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh Al Rajhi Bank Malaysia. Ia merupakan satu bentuk pembiayaan peribadi yang patuh syariah, direka untuk membantu individu memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka.

Dengan Al Rajhi Bank Personal Loan, peminjam boleh mendapatkan jumlah pinjaman tertentu dari bank dan membayar balik pinjaman tersebut dalam ansuran bulanan tetap selama tempoh pinjaman yang ditetapkan.

Produk ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan dana kewangan tambahan untuk tujuan seperti pembelian barang-barang besar, perbelanjaan perubatan, pendidikan, melancong, atau penyelesaian hutang. Ia menawarkan kemudahan pembiayaan yang boleh membantu individu mencapai matlamat kewangan mereka tanpa perlu menunggu sekian lama untuk menyimpan jumlah yang diperlukan.

Salah satu kelebihan Al Rajhi Bank Personal Loan adalah ia patuh syariah, yang bermaksud ia mengikut prinsip-prinsip perbankan Islam, seperti pengelakan dari unsur-unsur riba dan perjudian. Ini menjadikan produk ini sesuai untuk mereka yang ingin menjalani transaksi kewangan yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

A. Jenis Pinjaman Peribadi yang Ditawarkan oleh Al Rajhi Bank

Al Rajhi menawarkan 1 jenis pinjaman peribadi, iaitu Pembiayaan Peribadi Al Rajhi.

B. Kelayakan untuk Memohon Al Rajhi Bank Personal Loan

Kelayakan bagi individu untuk memohon Pembiayaan Peribadi Al Rajhi adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 21 hingga 60 tahun
 • Pekerja gaji
 • Pendapatan tahunan minimum RM42,000

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Al Rajhi Bank Personal Loan

Apabila memohon Pembiayaan Peribadi Al Rajhi, dokumen-dokumen berikut diperlukan:

Pekerja gaji (PLC/GLC/MNC/dan anak syarikatnya):

 • Salinan slip gaji 3 bulan terkini, dan
 • Penyata EPF (dicetak daripada laman web EPF atau kaedah lain yang diluluskan oleh bank), atau
 • Penyata bank peribadi 1 bulan terkini yang mencerminkan kredit gaji

Pekerja gaji (bukan PLC/GLC/MNC/dan anak syarikatnya):

 • Salinan slip gaji 3 bulan terkini, dan
 • Penyata EPF (dicetak daripada laman web EPF atau kaedah lain yang diluluskan oleh Bank), atau
 • Penyata bank peribadi 3 bulan terkini yang mencerminkan kredit gaji

D. Kelebihan dan Kekurangan Al Rajhi Bank Personal Loan

Kelebihan Al Rajhi Bank Personal Loan:

 • Patuh Syariah: Al Rajhi Bank Personal Loan adalah produk pembiayaan peribadi yang patuh syariah, mematuhi prinsip-prinsip perbankan Islam. Ini sesuai untuk individu yang ingin menjalankan transaksi kewangan yang selaras dengan nilai-nilai syariah.
 • Jumlah Pinjaman yang Fleksibel: Al Rajhi Bank menawarkan pelbagai had pembiayaan yang boleh dipilih, yang membolehkan peminjam meminjam jumlah yang sesuai dengan keperluan mereka, dari RM10,000 hingga RM150,000.
 • Tempoh Pembiayaan Yang Beragam: Peminjam boleh memilih tempoh pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan kewangan mereka, dengan tempoh pembiayaan sehingga 8 tahun. Ini membolehkan peminjam menyesuaikan ansuran bulanan dengan keperluan mereka.
 • Tiada Cagaran atau Penjamin Diperlukan: Dalam sesetengah kes, Al Rajhi Bank Personal Loan tidak memerlukan penjamin atau cagaran, terutamanya untuk pekerja gaji yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menjadikannya lebih mudah untuk diperolehi oleh individu yang mungkin tidak mempunyai penjamin atau cagaran yang sesuai.
 • Proses Permohonan Mudah: Proses permohonan untuk Al Rajhi Bank Personal Loan adalah mudah dan cepat, dengan kelulusan yang biasanya diberikan dalam masa yang singkat.

Kekurangan Al Rajhi Bank Personal Loan:

 • Had Usia: Untuk memohon Al Rajhi Bank Personal Loan, peminjam perlu berumur antara 21 hingga 60 tahun. Ini mungkin mengecualikan individu yang berada di luar jangkauan umur tersebut.
 • Had Pendapatan Minimum: Terdapat keperluan pendapatan minimum tahunan yang perlu dipenuhi oleh peminjam, iaitu RM42,000. Ini mungkin menjadi halangan untuk individu yang pendapatan mereka di bawah had tersebut.
 • Yuran Cukai Setem: Peminjam perlu membayar yuran cukai setem sebanyak 0.5% daripada jumlah keseluruhan pinjaman sebagai kos tambahan.
 • Yuran Lewat Bayaran: Terdapat yuran lewat bayaran sebanyak 1% daripada baki tertunggak jika peminjam lewat dalam pembayaran ansuran bulanan.
 • Terhad kepada Pekerja Gaji: Produk ini terutamanya ditawarkan kepada pekerja gaji, dan terdapat perbezaan dalam syarat-syarat bagi pekerja yang bekerja dalam syarikat-syarikat yang berbeza.

Yuran yang Termasuk dalam Al Rajhi Bank Personal Loan

Di bawah adalah yuran yang termasuk dalam Pembiayaan Peribadi Al Rajhi:

 • Yuran pemprosesan: Tiada
 • Yuran cukai setem: 0.5% daripada jumlah keseluruhan
 • Yuran penamatan awal: Tiada
 • Yuran penalti lewat bayaran: 1% daripada jumlah tertunggak semasa

Cara Mohon Al Rajhi Bank Personal Loan

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk memohon Al Rajhi Bank Personal Loan:

 1. Pemilihan Produk: Pertama-tama, tentukan jenis pembiayaan peribadi yang sesuai dengan keperluan kewangan anda. Pastikan anda memahami terma-terma dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk tersebut.
 2. Semak Kelayakan: Pastikan anda memenuhi kelayakan untuk memohon pinjaman peribadi Al Rajhi Bank. Ini termasuk syarat-syarat seperti umur minimum, pendapatan minimum, dan status pekerjaan. Anda perlu menjadi warganegara Malaysia dan berumur antara 21 hingga 60 tahun.
 3. Kumpulkan Dokumen: Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan. Ini termasuk salinan slip gaji terkini, penyata EPF, atau penyata bank peribadi yang mencerminkan kredit gaji anda. Dokumen ini bergantung kepada jenis pekerjaan anda (pekerja gaji dalam syarikat berkaitan atau bukan berkaitan dengan PLC/GLC/MNC).
 4. Hubungi Al Rajhi Bank: Hubungi Al Rajhi Bank untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai produk pembiayaan peribadi mereka atau kunjungi laman web rasmi mereka untuk mendapatkan butiran lanjut.
 5. Buat Permohonan: Buat permohonan secara atas talian melalui laman web Al Rajhi Bank atau melalui cawangan-cawangan mereka. Pastikan anda mengisi borang permohonan dengan betul dan lengkap.
 6. Tunggu Kelulusan: Selepas membuat permohonan, tunggu untuk menerima notis kelulusan dari bank. Proses kelulusan biasanya mengambil beberapa hari hingga beberapa minggu, bergantung kepada kelulusan kredit dan pemprosesan permohonan.
 7. Pelengkapkan Dokumen: Sekiranya permohonan anda diluluskan, anda mungkin perlu melengkapkan dokumen tambahan seperti surat tawaran pekerjaan, jika diperlukan.
 8. Tandatangan Perjanjian: Selepas kelulusan, anda akan diminta untuk menandatangani perjanjian pinjaman peribadi dengan bank. Pastikan anda memahami terma-terma dan syarat-syarat perjanjian ini.
 9. Menerima Dana: Setelah perjanjian ditandatangani, dana pinjaman akan disalurkan ke akaun bank anda. Anda boleh mula menggunakan dana tersebut mengikut keperluan anda.
 10. Bayar Ansuran Bulanan: Setiap bulan, anda perlu membayar ansuran bulanan yang telah ditetapkan oleh bank sehingga tempoh pinjaman berakhir.

Baca juga: Al Rajhi Housing Loan.

Maklumat Lanjut Tentang Pembiayaan Peribadi Al Rajhi

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan Pembiayaan Peribadi Al Rajhi,

 • Hubungi Penasihat Jagaan Pelanggan Al Rajhi di +60323326000
  Emelkan
 • kepada customersupport@alrajhibank.com.my

Terma-terma Umum Pinjaman Peribadi Al Rajhi Bank

Terma-terma umum pinjaman peribadi Al Rajhi Bank termasuk:

 • Kadar Faedah: Kadar faedah adalah kadar yang dikenakan ke atas jumlah pinjaman anda. Ia adalah tambahan kepada jumlah pinjaman asal yang perlu anda bayar semula kepada bank. Kadar faedah Al Rajhi Bank Personal Loan adalah mengikut kadar yang dipersetujui dalam perjanjian pinjaman anda dan boleh berubah mengikut tempoh pembiayaan.
 • Tempoh Pembiayaan: Tempoh pembiayaan adalah jangka masa yang anda mempunyai untuk membayar balik jumlah pinjaman. Al Rajhi Bank menawarkan tempoh pembiayaan dari 2 hingga 8 tahun, tetapi ini bergantung kepada jenis pembiayaan dan kelulusan kredit anda.
 • Prinsipal: Prinsipal adalah jumlah pinjaman asal yang anda minta dari bank. Ini adalah jumlah yang akan anda bayar semula termasuk faedah.
 • Ansuran Bulanan: Ansuran bulanan adalah jumlah tetap yang anda perlu bayar kepada bank setiap bulan untuk melunaskan pinjaman anda. Ansuran ini terdiri daripada bayaran ansuran dan faedah.
 • Yuran Cukai Setem: Yuran cukai setem adalah yuran yang dikenakan oleh kerajaan ke atas perjanjian pinjaman. Ia adalah sebanyak 0.5% daripada jumlah keseluruhan pinjaman dan perlu dibayar sebagai kos tambahan.
 • Yuran Lewat Bayaran: Sekiranya anda lewat dalam pembayaran ansuran bulanan, anda mungkin dikenakan yuran lewat bayaran sebanyak 1% daripada baki tertunggak pada masa itu.
 • Early Termination Fee: Terdapat yuran pemutusan awal jika anda memutuskan untuk melunaskan pinjaman sebelum tamat tempoh. Untuk Al Rajhi Bank Personal Financing-i, tiada yuran pemutusan awal.
 • Terma dan Syarat Lain: Terma-terma dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman, termasuk hak dan tanggungjawab anda sebagai peminjam, serta hak dan tanggungjawab bank.

Ringkasan: Memudahkan Keperluan Kewangan Anda dengan Al Rajhi Bank Personal Loan

Dalam dunia kewangan yang dinamik, Al Rajhi Bank Personal Loan adalah penyelesaian yang dapat dipercayai untuk individu yang memerlukan sokongan kewangan segera. Produk pembiayaan peribadi patuh syariah ini menawarkan keluasan dan kemudahan untuk mencapai matlamat kewangan peribadi anda.

Dengan pelbagai kelebihan, termasuk kadar faedah yang kompetitif dan tempoh pembiayaan yang fleksibel, ia memberikan pilihan yang bersesuaian untuk memenuhi keperluan anda.

Ingatlah untuk selalu membuat keputusan kewangan yang bijak dan memastikan anda memahami sepenuhnya terma-terma dan syarat-syarat yang berkaitan sebelum membuat permohonan. Dengan Al Rajhi Bank Personal Loan, anda dapat memudahkan perjalanan kewangan anda dengan lebih keyakinan.

Optimized by Optimole