Agrobank Personal Loan: Kemudahan Kewangan Individu yang Selesa

Pinjaman peribadi adalah satu daripada cara yang paling sesuai untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi atau menjalankan projek yang anda impikan.

Bagi sesetengah individu di Malaysia, Agrobank telah menjadi rakan kewangan yang dipercayai dalam memberikan akses kepada pinjaman peribadi yang mudah dan patuh syariah.

Dalam artikel ini, kami akan meneroka lebih mendalam mengenai Agrobank Personal Loan (Pinjaman Peribadi Agrobank), yang dikenali sebagai AgroCash-i, dan apa yang menjadikannya pilihan yang menarik untuk individu yang mencari kemudahan kewangan yang selesa dan selari dengan prinsip-prinsip syariah. Jom kita mula menjelajahi dunia pinjaman peribadi dengan Agrobank.

Agrobank Personal Loan

Pinjaman Peribadi Agrobank (Agrobank Personal Loan) adalah satu produk pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh Agrobank, yang merupakan bank bertaraf nasional di Malaysia. Produk ini membolehkan individu meminjam jumlah wang tertentu untuk kegunaan peribadi mereka, seperti perbelanjaan, bayaran perubatan, percutian, atau keperluan lain. Apa yang membuat Agrobank Personal Loan unik adalah ia berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dengan mengggunakan konsep Tawarruq.

Ini bermaksud, dalam transaksi pinjaman ini, pelanggan membeli sesuatu komoditi dengan harga yang disepakati, kemudian menjualnya kepada bank dengan harga yang lebih rendah tetapi bayaran balik adalah atas harga belian asal. Ia mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengelakkan unsur riba (faedah) dan patuh syariah.

Pinjaman peribadi Agrobank ini boleh digunakan untuk pelbagai tujuan peribadi, dan terma-terma seperti jumlah pinjaman, tempoh pembayaran, dan kadar faedah akan bergantung kepada produk yang dipilih serta kelayakan individu pemohon. Ini adalah satu cara yang popular bagi individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka tanpa perlu menyerahkan cagaran (colateral) dan dengan kelulusan yang cepat daripada bank.

A. Jenis Pinjaman Peribadi yang Ditawarkan oleh Agrobank

Agrobank menyediakan 1 jenis pinjaman peribadi, iaitu AgroCash-i, pinjaman yang berkaitan dengan aktiviti pertanian dan berlandaskan syariah.

B. Kelayakan untuk Memohon Agrobank Personal Loan AgroCash-i

Kelayakan untuk individu memohon AgroCash-i adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Umur minimum:
  • Kakitangan kerajaan: Mesti berumur 18 hingga 60 tahun, atau sehingga umur persaraan, yang mana lebih awal
  • Kakitangan GLC: Mesti berumur 21 hingga 60 tahun atau sehingga umur persaraan, yang mana lebih awal
 • Pendapatan kasar minimum:
  • Kakitangan kerajaan: RM1,000 sebulan
  • Kakitangan GLC: RM2,000 sebulan
 • Tempoh pekerjaan:
  • Kakitangan kerajaan: Kekal dan telah menjalani sekurang-kurangnya 6 bulan perkhidmatan (sah atau dalam tempoh percubaan)
  • Kakitangan GLC: Pekerja tetap yang telah menjalani sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan

C. Dokumen yang Diperlukan untuk Agrobank Personal Loan AgroCash-i

Semasa memohon AgroCash-i, dokumen-dokumen berikut diperlukan

 • Salinan MyKad
 • Slip gaji terkini 3 bulan
 • Penyata bank terkini 3 bulan dari akaun yang menerima gaji
 • Surat pengesahan daripada majikan

D. Kelebihan dan Kekurangan Agrobank Personal Loan AgroCash-i

Kelebihan Pinjaman Peribadi Agrobank (AgroCash-i):

 • Patuh Syariah: AgroCash-i adalah produk pinjaman peribadi yang berpatuh syariah, dengan menggunakan konsep Tawarruq. Ini bermaksud, ia mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengelakkan unsur riba (faedah).
 • Tiada Yuran Pemprosesan: Agrobank tidak mengenakan yuran pemprosesan permohonan. Ini membantu pemohon mengurangkan kos permohonan.
 • Tiada Penjamin dan Cagaran Diperlukan: Anda boleh memohon AgroCash-i tanpa perlu menyerahkan penjamin atau cagaran. Ini menjadikannya lebih mudah untuk individu yang tidak mempunyai aset atau penjamin.
 • Kelulusan Cepat: Agrobank menawarkan kelulusan yang cepat untuk permohonan AgroCash-i. Ini bermakna anda dapat mendapatkan dana kewangan dengan lebih pantas dalam keadaan kecemasan.
 • Tempoh Pembayaran Fleksibel: Anda boleh memilih tempoh pembayaran yang sesuai dengan kemampuan kewangan anda, dengan tempoh maksimum sehingga 10 tahun.
 • Perlindungan Takaful Tersedia: Agrobank menggalakkan pelanggan untuk melindungi pinjaman mereka dengan produk Takaful. Ini memberi ketenangan fikiran jika berlaku situasi yang tidak dijangka.

Kekurangan Pinjaman Peribadi Agrobank (AgroCash-i):

 • Terhad Kepada Aktiviti Pertanian: AgroCash-i adalah produk yang ditumpukan kepada aktiviti pertanian dan berasaskan pertanian. Oleh itu, ia mungkin tidak sesuai untuk individu yang mencari pembiayaan untuk tujuan yang berbeza.
 • Kadar Faedah Tetap: Pinjaman ini menawarkan kadar faedah tetap, yang mungkin lebih tinggi daripada kadar faedah berubah mengikut pasaran semasa.
 • Kelayakan Terhad: Terdapat syarat-syarat kelayakan yang perlu dipatuhi, termasuk pendapatan minimum dan umur pemohon. Ini mungkin menghalang individu yang tidak memenuhi syarat-syarat daripada memohon.
 • Yuran Cukai Setem: Anda perlu membayar yuran cukai setem sebanyak 0.5% daripada jumlah pinjaman. Ini adalah kos tambahan yang perlu dipertimbangkan.
 • Tiada Yuran Penamatan Awal: Walaupun tiada yuran penamatan awal yang dikenakan, tetapi pemohon perlu berhati-hati dalam membuat keputusan penamatan awal kerana ia mungkin membawa kepada kos tambahan dalam jangka panjang.

Yuran yang Termasuk dalam Agrobank Personal Loan AgroCash-i

Beberapa yuran tertentu termasuk:

 • Cukai Setem: 0.5% daripada jumlah keseluruhan
 • Wa’d: Sebagaimana yang terdapat dalam Akta Setem 1949 (Ditambah Semula 1989)
 • Yuran Broker: RM30, tertakluk kepada cukai perkhidmatan 6% (jika berkenaan)
 • Yuran Lewat Pembayaran: Ta’widh dikenakan sebanyak 1% daripada baki tertunggak semasa
 • Yuran Penamatan Awal: Tiada
 • Sumbangan Takaful: Berdasarkan kemudahan, kadar untung, tempoh, dan umur pelanggan

Cara Mohon Agrobank Personal Loan AgroCash-i

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk memohon Agrobank Personal Loan (AgroCash-i):

 1. Kumpulkan Dokumen: Langkah pertama adalah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman. Dokumen biasanya termasuk kad pengenalan, slip gaji terkini, penyata bank, dan surat pengesahan majikan. Pastikan semua dokumen ini dalam keadaan terkini dan lengkap.
 2. Layari Laman Web Agrobank: Kunjungi laman web rasmi Agrobank untuk mencari maklumat tentang produk AgroCash-i dan terma-terma pinjaman yang ditawarkan.
 3. Isi Borang Permohonan: Muat turun borang permohonan AgroCash-i dari laman web Agrobank atau dapatkannya di cawangan bank. Isi borang tersebut dengan maklumat peribadi yang tepat dan lengkap.
 4. Lengkapkan Borang Permohonan: Sertakan semua dokumen yang diperlukan bersama borang permohonan. Pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat dan terkini.
 5. Hantar Permohonan: Serahkan borang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan ke cawangan Agrobank terdekat atau melalui cara yang dinyatakan dalam borang permohonan.
 6. Tunggu Kelulusan: Selepas menghantar permohonan, tunggulah untuk menerima notis kelulusan atau keputusan dari Agrobank. Proses kelulusan biasanya mengambil beberapa hari atau minggu, bergantung kepada keadaan permohonan.
 7. Luluskan Tawaran: Jika permohonan anda diluluskan, anda akan menerima tawaran rasmi dari Agrobank. Baca dengan teliti terma-terma tawaran, termasuk kadar faedah, tempoh pinjaman, dan ansuran bulanan.
 8. Tandatangani Perjanjian: Selepas menerima tawaran dan setuju dengan terma-terma yang ditetapkan, anda perlu menghadiri cawangan Agrobank untuk menandatangani perjanjian pinjaman.
 9. Terima Pembayaran: Selepas tandatangan perjanjian, jumlah pinjaman akan dibayar kepada anda dalam bentuk tunai atau kreditkan ke akaun bank anda.
 10. Mulakan Bayaran Balik: Mulakan pembayaran balik pinjaman mengikut jadual ansuran yang ditetapkan dalam perjanjian. Pastikan untuk membuat pembayaran ansuran bulanan tepat pada masanya.
 11. Pantau Baki Pinjaman: Pantau baki pinjaman anda dan pastikan anda sentiasa mematuhi jadual pembayaran. Anda boleh membuat pembayaran tambahan jika mampu untuk melunaskan pinjaman lebih awal.

Baca juga: Public Islamic Bank Personal Loan: Peluang Kewangan Bertaraf Shariah

Maklumat Lanjut Mengenai AgroCash-i

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan AgroCash-i,

 • Hubungi Agrobank di 1-300-88-2476
 • Emel ke [email protected]
 • Lawati mana-mana cawangan Agrobank berhampiran

Terma-terma Umum Pinjaman Peribadi

Terma-terma umum yang berkaitan dengan pinjaman peribadi adalah seperti berikut:

 • Kadar Faedah (Interest Rate): Ia adalah kadar tambahan yang dikenakan ke atas jumlah pinjaman sebagai bayaran kepada bank. Kadar faedah boleh tetap (fixed) atau mengikut kadar faedah semasa (variable) dan bergantung kepada jenis pinjaman.
 • Tempoh Pinjaman (Loan Tenure): Tempoh masa yang diberikan untuk membayar balik jumlah pinjaman. Tempoh ini boleh pendek (contohnya, 1 tahun) atau panjang (contohnya, 10 tahun atau lebih).
 • Prinsipal (Principal): Ia adalah jumlah sebenar pinjaman yang dimohon dan diberikan oleh bank kepada pemohon.
 • Ansuran (Installment): Ansuran adalah jumlah wang yang perlu dibayar oleh peminjam kepada bank setiap bulan atau dalam tempoh yang ditetapkan untuk melunaskan pinjaman.
 • Yuran Pemprosesan (Processing Fee): Yuran yang dikenakan oleh bank untuk memproses permohonan pinjaman. Ia boleh dikenakan sebelum atau selepas kelulusan pinjaman.
 • Penjamin (Guarantor): Seseorang yang bersetuju untuk menanggung pinjaman jika peminjam tidak dapat membuat bayaran. Penjamin perlu memberikan jaminan kredit kepada bank.
 • Cagaran (Collateral): Harta atau aset yang diletakkan sebagai jaminan atau jaminan ke atas pinjaman. Jika peminjam gagal membayar, bank boleh mengambil cagaran ini sebagai ganti rugi.
 • Kadar Pinjaman (Loan Rate): Ia adalah jumlah maksimum yang boleh dipinjamkan oleh bank berdasarkan pendapatan dan kredit pemohon.
 • Yuran Lewat Pembayaran (Late Payment Fee): Yuran yang dikenakan jika peminjam lewat dalam membuat bayaran ansuran bulanan.
 • Yuran Penamatan Awal (Early Termination Fee): Yuran yang dikenakan jika peminjam ingin menamatkan pinjaman lebih awal daripada tempoh yang ditetapkan.
 • Kelayakan (Eligibility): Syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memohon pinjaman, seperti pendapatan minimum, umur, dan sebagainya.
 • Kredit Score: Penilaian kewangan pemohon yang digunakan oleh bank untuk menilai risiko pemberian pinjaman. Skor kredit yang tinggi biasanya memudahkan pemohon untuk mendapatkan kelulusan pinjaman.
 • Pemprosesan Kelulusan (Approval Process): Proses yang dilalui oleh bank untuk menilai dan meluluskan permohonan pinjaman, termasuk pemeriksaan kredit dan verifikasi dokumen.
 • Jaminan Tidak Bergerak (Unsecured Loan): Pinjaman peribadi yang tidak memerlukan cagaran atau jaminan berbentuk harta atau aset.
 • Jaminan Bergerak (Secured Loan): Pinjaman yang memerlukan cagaran berbentuk harta atau aset yang boleh diambil oleh bank jika peminjam gagal membayar.
 • Refinans (Refinancing): Proses menggantikan pinjaman sedia ada dengan pinjaman baru, biasanya dengan kadar faedah yang lebih rendah.
 • Margin Keuntungan (Profit Margin): Ia adalah keuntungan yang dikenakan oleh bank pada pinjaman peribadi patuh syariah, seperti AgroCash-i.
 • Takaful: Perlindungan insurans yang boleh dipilih oleh pemohon untuk melindungi pinjaman daripada risiko tertentu, seperti penyakit serius atau kematian.

Penutup: Mendapatkan Dana Kewangan dengan Mudah melalui Agrobank Personal Loan AgroCash-i

Pinjaman peribadi adalah alat kewangan yang sangat berguna untuk mencapai impian dan memenuhi keperluan peribadi. Agrobank, dengan produk AgroCash-i, telah memudahkan individu di Malaysia untuk mendapatkan dana kewangan yang mereka perlukan dengan patuh syariah dan tanpa banyak kesulitan.

Dengan terma-terma yang fleksibel, kadar faedah yang kompetitif, dan proses permohonan yang mudah, Agrobank Personal Loan AgroCash-i adalah pilihan yang menarik untuk mereka yang mencari pembiayaan peribadi yang selesa dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh itu, jangan ragu untuk menjadikan Agrobank rakan kewangan anda dalam perjalanan menuju pencapaian matlamat kewangan dan peribadi anda. Mula mencipta peluang dan teruskan meraih kejayaan dengan sokongan dari Agrobank.

Optimized by Optimole